Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ ANALÝZA 1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ ANALÝZA 1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského."— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ ANALÝZA 1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Osnova přednášky a cvičení 1. zdroje dat pro regionální analýzu 2. metody prostorového rozmístění objektů a jevů 3. metody a modely hodnocení regionálních procesů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Zdroje dat pro regionální analýzu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 CENZUS MIKROCENZUS BĚŽNÁ EVIDENCE OBYVATELSTVA ODVĚTVOVÉ STATISTIKY MAPY A ATLASY DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ A GISY INTERNETOVÉ ZDROJE OSTATNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Zdroje informací - úkol Lexikon obcí Malá Skála (Jablonec nad Nisou): kde má sídlo obec s rozšířenou působností, sídlo pověřený obecní úřad, sídlo matriky, sídlo stavebního úřadu? Sčítání lidí, domů a bytů 2001 V jaké velikostní skupině obcí má Ústecký kraj nejvíce obcí, kolik? Atlas středního školství Jaká je úspěšnost studia na SŠ v okrese Jičín? Krajská ročenka školství Jak velké byly výdaje na žáka v roce 2006 v ČR? Statistická ročenka ČR Kolik bylo dokončeno bytů v nových budovách + druh výstavby v roce 2005? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Metody hodnocení prostorového rozmístění objektů a jevů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 prostorově diferenciační přístup cílem je vyjádřit, popsat a nejlépe i zobecnit prostorové rozložení jevu teoretické typy prostorového rozložení jevů kontinuální - spojité, plošné diskontinuální – bodové, nespojité Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Teoretické rozložení jevů rovnoměrné rozložení nerovnoměrné (disperzní) rozložení zonální rozložení ohniskové rozložení areálové rozložení amorfní, nezobecnitelné rozložení Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Používané metody v prostorově diferenciačním přístupu kartografické –kartogram, kartodiagram –bodová metoda –areálová metoda –izoliniová metod –centrografické – geografický průměr, střed a medián kvantitativní –variační koeficient –ukazatelé hustoty grafické –Lorenzova křivka –míra heterogenity –Ginniho koeficient –územní koncentrace Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 KARTOGRAFICKÉ METODY Zdroj: http://www.czso.cz/xs/edicniplan.nsf/t/40005F0F0A/$File/20136109m1.jpg Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Zakreslete jednotky NUTS 2 a NUTS 3 na slepé mapě Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/oblasti_(nuts_2)_a_kraje_(nuts_3)_ceske_republiky Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 KARTOGRAM vynášet jen relativní data nemíchat rastry, nejsvětlejší rastr je vždy nejmenší zastoupení, dodržovat logiku vykresluje se 1 jev (příp.2,3), pak ztrácí přehlednost počet intervalů - Stürgesovo pravidlo hranice intervalu – otevřené, uzavřené Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Možnosti určování hranic intervalu kvantily variační rozpětí aritmetický průměr a směrodatná odchylka PC - Excel Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prumerny_vek_obyvatel_v_so_orp_v_roce_2008 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 KARTODIAGRAM kombinace s kartogramem nejčastěji kruhový diagram, příp.sloupcový vyjadřuje: velikost jevu, strukturu jevu, vývojové hodnocení Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Kartodiagram strukturní kompletní Zdroj: http://gisak.vsb.cz/~pen63/atlasy/Atlas_PO/prez entaceHTML/obrazky/21.gif Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 BODOVÁ metoda body o stejné velikosti absolutní hodnoty lokalizovaná varianta nelokalizovaná (kartogramová) varianta kartodiagramová varianta Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 AREÁLOVÁ metoda vymezení většího územního celku na základě slučování menších katastrů dle určitého kritéria IZOLINIOVÁ metoda vyjadřuje prostorové rozložení jevu v prostoru pomocí izolinií izolinie = čáry spojující místa, body, lokality se stejnou hodnotou sledovaného jevu, místa se stejnou intenzitou jevu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 CENTROGRAFICKÉ metody geografický průměr – bod, který představuje průměrnou polohu, čtverec vzdáleností od toho bodu je minimální ke všem ostatním bodům geografický střed – má vlastnosti těžiště území geografický medián – prostřední hodnota souboru (mediánová čára=rozděluje území na 2 části, v částech je stejná velikost jevu) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

21 KVANTITATIVNÍ METODY Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

22 Variační koeficient =směrodatná odchylka/průměr * 100 do 20% velmi nízká proměnlivost jevu 20-50 % nízká územní variabilita 50-100 %střední územní v. 100-150 (200) %vysoká územní v. 150 (200) %+extrémní územní v. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

23 Hustota jevu průměrná koncentrace jevu v dané územní jednotce = D/S hustota zalidnění, hustota na zastavěnou plochu, průmyslová hustota, rekreační hustota kritická hustota jevu, přípustná (normativní) hustota jevu, maximální hustota jevu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

24 kapacita území – e = Dskutečná/Dkritická rozptýlenost jevu v území –1/D=S/N proximita (blízkost) –odmocnina z rozptýlenosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

25 GRAFICKÉ METODY Zdroj:http://gisova.ostrava.cz/images/grafy/graf-obvody-1-cast.gif Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/4764/graf6.gif Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

26 Lorenzova křivka grafické zobrazení míry koncentrace čtverec o jednotkové straně osa x – kumulované % rozlohy osa y – kumulované % jevu úhlopříčka: – rovnoměrné rozložení jevů Zdroj: http://serendipityoucity.blogsome.com/wp-admin/images/gini.png Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

27 Míra heterogenity hodnota, vyjadřující na jak velké ploše resp. na jak velkém podílu území (v %) se nachází 50% sledovaného jevu MH = 1.+ ((50 – 2.)/(3. – 2.)) x (4. – 1.) interval (50 – 100) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

28 Ginniho koeficient vyjadřuje územní koncentraci vypočítá se z kumulovaných % pomocí křížového pravidla:(1.hodnota kum.%plochy * 2.hodnota kum.%jevu) – (1.hodnota kum.% jevu * 2.hodnota kum.% plochy) atd. - vše sečte Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

29 PŘÍKLAD č.1 - zadání Vypočtěte míru heterogenity a zkonstruujte Lorenzovu křivku Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

30 PŘÍKLAD č.1- řešení Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

31 PŘÍKLAD č.1- řešení Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

32 Míra heterogenity Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

33 Lorenzova křivka Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

34 Příklad č.2 – Vypočet míry heterogenity Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

35 Příklad č.2 – zadání Vypočtěte míru heterogenity Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

36 Děkuji za pozornost! Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ ANALÝZA 1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského."

Podobné prezentace


Reklamy Google