Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271"— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 1_2_ZMP_06 Datum vytvoření Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu Ročník 1. ročník, seminář 3., 4. ročník Anotace Kartografické vyjadřovací metody Klíčová slova metoda, metoda dasymetrická a anamorfózy Vzdělávací oblast Člověk a příroda - zeměpis Očekávaný výstup mezi nimi. Zdroje a citace BIČÍK, Ivan, Ivan BIČÍK a Bohumír JANSKÝ. <i>Příroda a lidé Země: učebnice zeměpisu pro střední školy</i>. 2., upr. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2007, 135 s. KAŠPAROVSKÝ, Karel. <i>Zeměpis I. v kostce: pro střední školy : [úvod do geografie, kartografie, fyzická geografie, socioekonomická geografie]</i>. 2. vyd., 1. dotisk. Praha: Fragment, 2006. k přijímací zkoušce na vysokou školu</i>. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2000, 216 s. ISBN

2 KARTOGRAFICKÉ VYJADŘOVACÍ PROSTŘEDKY
polohopis tematických map - je znázorněn speciálními mapovými značkami podle tvaru: ·bodové - metoda kartodiagramu - metoda lokalizovaných diagramů - tečková metoda ·čárové (podrobněji dále) ·plošné (podrobněji dále) Jaký je rozdíl mezi uvedenými bodovými metodami? Vyhledejte ve Školním atlase světa a ve Školním atlase dnešního světa mapy, ve kterých byly použity uvedené metody.

3 metoda kartodiagramů

4 metoda lokalizovaných diagramů

5 tečková metoda

6 ·tečková metoda - bodová značka, vyjadřuje výskyt jevů hustotou teček
·kartodiagram - bodová značka, vyjadřuje jev pro dané územní (administrativní) celky ·lokalizovaný diagram - bodová značka,ukazuje druh a velikost jevu , umístěnými v bodech výskytu ·tečková metoda - bodová značka, vyjadřuje výskyt jevů hustotou teček

7 ·čárové značky - metoda izočar = izolinií - metoda stuhová - metoda pohybových čar Jaký je rozdíl mezi uvedenými čárovými metodami? Vyhledejte ve Školním atlase světa a ve Školním atlase dnešního světa mapy, ve kterých byly použity uvedené metody.

8 metoda izolinií (izočar) =
= spojuje místa se stejnou kvantitativni hodnotou ·vrstevnice = izohypsy (body se stejnou kladnou nadm. výškou) ·hloubnice = izobáty (body se stejnou zápornou nadm. výškou) ·izotermy (místa se stejnou teplotou) ·izobary ( stejný tlak) ·izohyeta ( stejné srážky) ·izochrony (stejná časová dostupnost)

9 metoda izočar- izotermy

10 stuhová metoda Stuhová metoda - vyjadřuje barvou kvalitu (složení), šířkou kvantita jevu (hlavně dopravní mapy)

11 metoda pohybových čar metoda pohybových čar -
šipky vyznačují směr pohybu, barva kvalitu jevu, např. proudy (studené, teplé), migrace, dovoz, vývoz

12 metoda izočar - izochrony metoda barevných vrstev

13 metoda izočar- izohyety metoda barevných vrstev

14 ·plošné značky - metoda kartogramu - metoda barevných vrstev
- metoda areálová - metoda anamorfózy - metoda dasymetrická (hustoměrná) Jaký je rozdíl mezi uvedenými plošnými metodami? Vyhledejte ve Školním atlase světa a ve Školním atlase dnešního světa mapy, ve kterých byly použity uvedené metody.

15 metoda barevných vrstev - vyplňuje plochu mezi izočárami
kartogram - plošná značka,znázorňuje průměrnou hodnotu intenzity jevů v předem daných územích jednotkách metoda barevných vrstev - vyplňuje plochu mezi izočárami (kvantitativní jev) areálová metoda - vymezuje území na základě rozšíření jevu stejné kvality (typy půd, podnebí)

16 metoda kartogramu

17 metoda kartogramu, kartodiagramu

18 metoda barevných vrstev - mapa teplot

19 metoda barevných vrstev - mapa srážek

20 metoda areálová

21 metoda anamorfózy - velikost státu na mapě neodpovídá skutečné velikosti, ale intenzitě daného jevu ve státě (zde počtu obyvatel)

22 metoda dasymetrická metoda tečková
mapa hustoty zalidnění v Sanfranciské zátoky, USA dasymetrická metoda - vymezuje plochy o stejné hustotě teček, znázorňuje kvantitativní jev, ( vychází z tečkové metody ) a odlišuje je barvou nebo rastrem, na rozdíl od kartogramu nevychází z předem daných územních jednotek


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271"

Podobné prezentace


Reklamy Google