Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 1_2_ZMP_06 Datum vytvoření 8. 10. 2013 Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 1_2_ZMP_06 Datum vytvoření 8. 10. 2013 Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu."— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 1_2_ZMP_06 Datum vytvoření Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu Ročník 1. ročník, seminář 3., 4. ročník Anotace Kartografické vyjadřovací metody Klíčová slova kartodiagram, lokalizovaný diagram, tečková metoda, metoda izočar, stuhová metoda, matoda pohybových čar, kartogram, metoda barevných vrstev, areálová metoda, metoda dasymetrická a anamorfózy Vzdělávací oblast Člověk a příroda - zeměpis Očekávaný výstup Žák pozná použitou kartografickou metodu, chápe rozdíly mezi nimi. Zdroje a citace BIČÍK, Ivan, Ivan BIČÍK a Bohumír JANSKÝ. Příroda a lidé Země: učebnice zeměpisu pro střední školy. 2., upr. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2007, 135 s. I SBN KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis I. v kostce: pro střední školy : [úvod do geografie, kartografie, fyzická geografie, socioekonomická geografie]. 2. vyd., 1. dotisk. Praha: Fragment, ISBN SMOLOVÁ, Irena a Miroslav VYSOUDIL. Středoškolský zeměpis v přehledu, aneb, Co je potřeba znát k přijímací zkoušce na vysokou školu. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2000, 216 s. ISBN

2 KARTOGRAFICKÉ VYJADŘOVACÍ PROSTŘEDKY polohopis tematických map - je znázorněn speciálními mapovými značkami podle tvaru: · bodové - metoda kartodiagramu - metoda lokalizovaných diagramů - tečková metoda ·čárové(podrobněji dále) ·plošné(podrobněji dále) Jaký je rozdíl mezi uvedenými bodovými metodami? Vyhledejte ve Školním atlase světa a ve Školním atlase dnešního světa mapy, ve kterých byly použity uvedené metody.

3 metoda kartodiagramů Kartodiagrm.jpg

4 metoda lokalizovaných diagramů

5 tečková metoda

6 · kartodiagram - bodová značka, vyjadřuje jev pro dané územní (administrativní) celky · lokalizovaný diagram - bodová značka,ukazuje druh a velikost jevu, umístěnými v bodech výskytu ·tečková metoda - bodová značka, vyjadřuje výskyt jevů hustotou teček

7 · čárové značky - metoda izočar = izolinií - metoda stuhová - metoda pohybových čar Jaký je rozdíl mezi uvedenými čárovými metodami? Vyhledejte ve Školním atlase světa a ve Školním atlase dnešního světa mapy, ve kterých byly použity uvedené metody.

8 metoda izolinií (izočar) = = spojuje místa se stejnou kvantitativni hodnotou ·vrstevnice = izohypsy (body se stejnou kladnou nadm. výškou) ·hloubnice = izobáty (body se stejnou zápornou nadm. výškou) ·izotermy (místa se stejnou teplotou) ·izobary ( stejný tlak) ·izohyeta ( stejné srážky) ·izochrony (stejná časová dostupnost)

9 metoda izočar- izotermy

10 stuhová metoda Stuhová metoda - vyjadřuje barvou kvalitu (složení), šířkou kvantita jevu (hlavně dopravní mapy)

11 metoda pohybových čar full.jpg metoda pohybových čar - šipky vyznačují směr pohybu, barva kvalitu jevu, např. proudy (studené, teplé), migrace, dovoz, vývoz

12 metoda izočar - izochrony metoda barevných vrstev

13 metoda izočar- izohyety metoda barevných vrstev

14 ·plošné značky - metoda kartogramu - metoda barevných vrstev - metoda areálová - metoda anamorfózy - metoda dasymetrická (hustoměrná) Jaký je rozdíl mezi uvedenými plošnými metodami? Vyhledejte ve Školním atlase světa a ve Školním atlase dnešního světa mapy, ve kterých byly použity uvedené metody.

15 kartogram - plošná značka,znázorňuje průměrnou hodnotu intenzity jevů v předem daných územích jednotkách metoda barevných vrstev - vyplňuje plochu mezi izočárami (kvantitativní jev) areálová metoda - vymezuje území na základě rozšíření jevu stejné kvality (typy půd, podnebí)

16 metoda kartogramu

17 metoda kartogramu, kartodiagramu

18 metoda barevných vrstev - mapa teplot isohypsen.png

19 metoda barevných vrstev - mapa srážek

20 metoda areálová

21 metoda anamorfózy - velikost státu na mapě neodpovídá skutečné velikosti, ale intenzitě daného jevu ve státě (zde počtu obyvatel)

22 metoda dasymetrická mapa hustoty zalidnění v Sanfranciské zátoky, USA dasymetrická metoda - vymezuje plochy o stejné hustotě teček, znázorňuje kvantitativní jev, ( vychází z tečkové metody ) a odlišuje je barvou nebo rastrem, na rozdíl od kartogramu nevychází z předem daných územních jednotek metoda tečková


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 1_2_ZMP_06 Datum vytvoření 8. 10. 2013 Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu."

Podobné prezentace


Reklamy Google