Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nonverbální úlohy Jiří Tesař. Výuka fyziky na ZŠ - zamyšlení  Fenclová, J.: Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky: „Jeden učitel položí v jedné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nonverbální úlohy Jiří Tesař. Výuka fyziky na ZŠ - zamyšlení  Fenclová, J.: Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky: „Jeden učitel položí v jedné."— Transkript prezentace:

1 Nonverbální úlohy Jiří Tesař

2 Výuka fyziky na ZŠ - zamyšlení  Fenclová, J.: Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky: „Jeden učitel položí v jedné hodině více než 30 otázek. 30 žáků položí učiteli sotva dvě otázky“. (r. 1984)  RVP vytyčují požadavek na „rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry“. (r. 2005)

3 Řešení fyzikálních úloh  je mezi žáky velmi neoblíbené,  žáci vycházejí z údajů, které jsou uvedeny v zadání,  často o nich vůbec nepřemýšlí: zda jsou reálné, jak jsme je získali, jestli mohou tyto údaje nějak ověřit a pod.  k řešení úloh přistupují zcela pasivně.

4 Slovní úlohy – psychologické aspekty  Žáci si zadání mohou pouze přečíst,  situaci nevidí na vlastní oči,  špatně chápou čtený text - neuvědomují si fyzikální problém,  pracují pouze s hodnotami, které dosadí do naučeného vzorce,  řešení úloh pak ve většině případů ztrácí smysl.

5 Alternativy v přístupu fyzikálním úlohám: Omezit řešení fyzikálních úloh na minimum (viz Rakousko, alternativní školy). Omezit se pouze na kvalitativní řešení úloh. Změnit formu jejich zadání.

6 Fyzikální úlohy – přiblížení k praxi  Zadat fyzikální úlohy žákům v podobě, která je více motivuje než tištěný text (využívat více VT).  Situace viditelná na videu či obrázku či v reálném provedení v žákovi zanechá hlubší citový vztah,  mnohem snáze si ji uchovává v paměti,  lépe ji zařadí do struktury fyzikálních poznatků.

7 Nonverbální úlohy  Nejsou zadané klasickým textem, ale  obrázkem,  videosekvencí,  počítačovou animací,  grafem,  pozorováním reálné situace,  vlastní experimentální činností apod.

8 Nonverbální úlohy Podle povahy zadání: - mají pouze kvalitativní řešení, - nebo postupně přerůstají až do podoby kvantitativních úloh. Řešení problémových úloh - naplnění RVP, - kompetence k řešení problémů = klíčové kompetence.

9 Náměty nonverbálních úloh Musí v žácích vyvolávat pozitivní vztah k zadané problematice. Musí žáky zaujmout (časová nebo lokální aktualizace, skrytý problém,…). Nesmí být odtrženy od běžného života. Žáci musí mít konkrétní představu úlohy. Žáci musí být přesvědčeni o užitečnosti pro běžný život.

10 Nonverbální úlohy - ukázky Úlohy z mechaniky, úlohy z termiky, úlohy z elektřiny, úlohy z optiky.

11 Řešení nonverbálních úloh Např. úlohy na pohyb - jsou pro žáky atraktivní a dobře řešitelné (každodenní situace - cesta do školy, výlet na kole, cestování na chalupu apod.). Často nezískáme pouze jedno správné řešení, ale několik různých, mnohdy vzájemně si odporujících podle vyhodnocení a interpretace zadaných parametrů.


Stáhnout ppt "Nonverbální úlohy Jiří Tesař. Výuka fyziky na ZŠ - zamyšlení  Fenclová, J.: Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky: „Jeden učitel položí v jedné."

Podobné prezentace


Reklamy Google