Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Milana Reichlová. 1) nový občanský zákoník 2) obecný záměr změn v dědickém právu 3) dědicové 4) zřeknutí se dědického práva 5) vzdání se dědictví 6) vydědění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Milana Reichlová. 1) nový občanský zákoník 2) obecný záměr změn v dědickém právu 3) dědicové 4) zřeknutí se dědického práva 5) vzdání se dědictví 6) vydědění."— Transkript prezentace:

1 Milana Reichlová

2 1) nový občanský zákoník 2) obecný záměr změn v dědickém právu 3) dědicové 4) zřeknutí se dědického práva 5) vzdání se dědictví 6) vydědění 7) dědění ze závěti 8) nové formy závěti 9) závěť s podmínkou 10) použité zdroje

3  Nabývá účinnosti 1.1.2014  Opakování : co znamená, že právní norma nabývá účinnosti ?  Odpověď: od uvedeného data je právní norma vykonatelná, tj. vzniká účastníkům právních vztahů povinnost se právní normou řídit

4 Nový občanský zákoník (NOZ) navrací mnoho tradičních institutů dědického práva, jež dosavadní právní úprava nezná. NOZ dědici umožní, aby se svého dědického práva zřekl ve smlouvě se zůstavitelem. NOZ umožňuje zůstaviteli svobodněji rozhodovat, komu a jak odkáže svůj majetek.

5 Dědicem může být nejen člověk, ale i právnická osoba, vznikla – li do jednoho roku od smrti zůstavitele.

6 NOZ dědici umožní, aby se svého dědického práva zřekl ve smlouvě se zůstavitelem. To umožní vypořádání případných dědických sporů již za zůstavitelova života Př. zůstavitel má dva syny a jednomu z nich za svého života daruje pozemek, aby si mohl postavit dům. Vzhledem k tomu, že druhému synovi za života nic nedaroval, chce je spravedlivě podělit a také předejít případným sporům po své smrti. Může s obdarovaným synem uzavřít dohodu o zřeknutí se dědického práva. Pro smlouvu se vyžaduje forma veřejné listiny.

7 Nově se může dědic vzdát svého dědictví ve prospěch druhého dědice.

8 NOZ přejímá zákonné důvody pro vydědění a upravuje je. Zůstavitel může tzv. prohlášením o vydědění vydědit nepominutelného dědice, který:  mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi  o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,  byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze, nebo  trvale vede nezřízený život

9 Novinkou je závěť s úlevami. Je určena osobám, které se kvůli nějaké události (např. živelné pohromy, války apod.) nacházejí v ohrožení života.

10  Závěť ústní před třemi svědky (omezená platnost závěti na dva týdny)  Závěť zaznamenaná starostou obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá (omezená platnost závěti na tři měsíce)  Závěť pořízená na palubě námořního plavidla, letadla, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR (omezená platnost závěti na tři měsíce)

11 Nově si může zůstavitel v závěti klást podmínky a příkazy (např. podmínit dědictví úspěšným ukončením studia, péčí o zůstavitelova psa apod.).Pokud dědic podmínku či příkaz nesplní, ztrácí právo na dědictví. Podmínky ale nesmí zasahovat do záležitostí osobní povahy dědice ( např.uzavření sňatku apod.).

12 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Stáhnout ppt "Milana Reichlová. 1) nový občanský zákoník 2) obecný záměr změn v dědickém právu 3) dědicové 4) zřeknutí se dědického práva 5) vzdání se dědictví 6) vydědění."

Podobné prezentace


Reklamy Google