Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka."— Transkript prezentace:

1 Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka na gymn á ziu podporovan á ICT “. Tento projekt je spolufinancov á n Evropským soci á ln í m fondem a st á tn í m rozpočtem Česk é republiky. Zpracov á no 11. 10. 2013, autor: Mgr. Jindři š ka Janečkov á Sada IV/2-3-1 Matematika pro I. ročn í k gymn á zia Z á kladn í poznatky z matematiky IV/2-3-1-23 Množina

2 Co mají předměty společného?

3 Soubor školních potřeb učebních pomůcek předmětů používaných při výuce

4 Co má skupina zvířat společného? Které zvíře do skupiny nepatří?

5 Skupina, soubor savců Mezi savce nepatří had.

6 Množina Podle tvůrce teorie množin Cantora množinou rozumíme každý soubor dobře rozlišitelných objektů našeho nazírání nebo myšlení shrnutých v jeden celek.

7 Co je objekt? Vše, co nás obklopuje nebo co vyplývá z našeho poznání a myšlení. Opice, tužka, číslo tři, vodník, … Objekty (předměty) vytvářející danou množinu nazýváme prvky množiny.

8 Příklady množin Množina školních potřeb Množina všech savců Množina přirozených čísel Množina všech přirozených čísel menších než deset Množina všech žáků oktávy Množina řešení rovnice x 2 + 7x – 4 = 0 Množina planet Sluneční soustavy

9 George Cantor (1845 – 1918) Roku 1874 zveřejnil článek O jedné vlastnosti souhrnu všech algebraických čísel – článek je považován za první práci z teorie množin.

10 Značení množin – A, B, C, D, … prvků – a, b, c, d, e, …

11 Množiny podle počtu prvků Konečné množiny Př. množina dělitelů čísla 6 Nekonečné množiny Př. množina všech reálných čísel větších než 2

12 Určení množiny Výčtem prvků Charakteriastickou vlastností

13 Použitá literatura BUŠEK, Ivan a Emil CALDA. Matematika pro gymnázia: základní poznatky. 3., upr. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 178 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-146-8. OPAVA, Zdeněk. Matematika kolem nás. 1. vydání Praha: Albatros, 1989, 368s.

14 Použité obrázky http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=153&pos=183 http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=153&pos=41 http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=153&pos=29 http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=25&pos=1 http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=26&pos=21 http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=17&pos=78 http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=12 http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=33 http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=62 http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=76 http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=103 http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=118 http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=3


Stáhnout ppt "Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka."

Podobné prezentace


Reklamy Google