Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MNOŽINOVÉ POJMY – MNOŽINA, PRÁZDNÁ MNOŽINA, PODMNOŽINA, ROVNOST MNOŽIN AutorMgr. Lenka Závrská Anotace Digitální učební materiál je určen pro studenty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MNOŽINOVÉ POJMY – MNOŽINA, PRÁZDNÁ MNOŽINA, PODMNOŽINA, ROVNOST MNOŽIN AutorMgr. Lenka Závrská Anotace Digitální učební materiál je určen pro studenty."— Transkript prezentace:

1 MNOŽINOVÉ POJMY – MNOŽINA, PRÁZDNÁ MNOŽINA, PODMNOŽINA, ROVNOST MNOŽIN AutorMgr. Lenka Závrská Anotace Digitální učební materiál je určen pro studenty prvních ročníků všech učebních oborů, slouží k osvojení množinových pojmů – množina, prázdná množina, podmnožina a rovnost množin. Výukový materiál slouží také k zopakování číselných množin – čísla přirozená, celá, racionální a reálná. Očekávaný přínos Žák bude znát pojmy: množina, prázdná množina, podmnožina, rovnost množin a upevní znalosti číselných množin. Tematická oblastOperace s reálnými čísly TémaMnožinové pojmy - množina, prázdná množina, podmnožina, rovnost množin PředmětMatematika RočníkPrvní Obor vzděláváníUčební obory Stupeň a typ vzděláváníStřední odborné vzdělávání Název DUMŠ22_S1_01_Množinové pojmy - množina, prázdná množina, podmnožina, rovnost množin Datum29.1.2013 SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ZLÍNSKÝ KRAJ

2 Množina  je souhrn nějakých předmětů, který chápeme jako celek  prvky množiny – jsou předměty, jejichž souhrn vytváří danou množinu  příklad:  množina: SOŠ Josefa Sousedíka  prvky množiny: žáci SOŠ Josefa Sousedíka  množina je jednoznačně určena svými prvky  žáci naší školy tvoří množinu SOŠ Josefa Sousedíka 2

3 Množina  množinu označujeme velkými tiskacími písmeny (např. množina A, množina B…)  známe-li všechny prvky nějaké množiny, zapíšeme množinu tak, že tyto prvky vypíšeme do množinových závorek  například množinu A, jejímiž prvky jsou právě čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, správně zapisujeme: množina A = {0, 1, 2, 3, 4, 5}  zápis množiny  výčtem prvků {1, 2, 3, 4}  pomocí vlastností prvků (x ∈ N; x < 5) 3

4 Číselné množiny  množina všech přirozených čísel  označuje se velkým písmenem N  vyjadřují počty osob, zvířat, věcí  některé její prvky : 1, 2, 3, 4, 5,…  množina všech celých nezáporných čísel  označujeme N 0  jedná se o nezáporná celá čísla, což jsou čísla přirozená a 0  některé její prvky: 0, 1, 2, 3, 4, 5,… 4

5 Číselné množiny 5

6  množina všech reálných čísel  značíme písmenem R  některé její prvky: -1; 0; 1; 4/12; - 2/3; 3,75; √5, -√3, 6

7 Prázdná množina 7

8 Podmnožina o množině A říkáme, že je podmnožinou množiny B (píšeme A ⊂ B), jestliže každý prvek množiny A je zároveň prvkem množiny B A ⊂ BN ⊂ Z 8 Z (celá čísla) N (přirozená čísla)

9 Podmnožina  příklady:  každá třída SOŠ Josefa Sousedíka je podmnožinou celé školy SOŠ Josefa Sousedíka  mějme množinu A = {1, 2, 3} a množinu B = {0, 1, 2, 3, 4, 5}, pak množina A ⊂ B  každá množina A je podmnožinou sebe sama:  píšeme A ⊂ A  prázdná množina, je podmnožinou každé množiny 9

10 Rovnost množin  množiny A a B se rovnají, jestliže obsahují tytéž prvky  zapisujeme A = B  příklady:  množina A = {0, 1, 2, 3}, množina B = {2, 1, 0, 3}, množiny A a B se rovnají, A = B  množina A jsou přirozená čísla (A = N), množina B jsou celá kladná čísla (Z + ), množina A a B se rovnají, A = B 10

11 Zdroje Literatura: 1.CALDA, E., PETRÁNEK O, ŘEPOVÁ J. Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť. 6. vyd. Praha: Prometheus, 1996, 184 s. ISBN 80-719-6041-1 2.CALDA, E. Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU. 1. vydání. Praha: Prometheus, 2002. 239 s. ISBN 80-7196-253-8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lenka Závrská. 11


Stáhnout ppt "MNOŽINOVÉ POJMY – MNOŽINA, PRÁZDNÁ MNOŽINA, PODMNOŽINA, ROVNOST MNOŽIN AutorMgr. Lenka Závrská Anotace Digitální učební materiál je určen pro studenty."

Podobné prezentace


Reklamy Google