Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Termodynamika Stirlingova cyklu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Termodynamika Stirlingova cyklu"— Transkript prezentace:

1 Termodynamika Stirlingova cyklu
Přednáška pro U3V

2 Obsah přednášky Entropie, termodynamika a tepelné stroje
Strilingův cyklus a motor Demonstrace Historie, výhody a nedostatky Stirlingova cyklu

3 Obecní princip fungování Vesmíru
Entropie uzavřeného systému může jenom narůstat: dS ≥ 0 Důsledky – termodynamické zákony, časová šipka, neexistence perpetta mobile, samovolné proudění tepla jenom z teplejší lázně do chladnější, chladná (entropická) „smrt“ Vesmíru, …

4 Snižování entropie v otevřeném systému
Obzvlášť u živých bytostí Přijetím živin získají chemický potenciál Ten se spotřebuje na udržování „známek života“, které sami o sobě jsou v rozporu s přirozenou tendencí vesmíru

5 Tepelný stroj/cyklus Zařízení, které se „připojí“ na tok tepla, tj. na probíhající nárůst entropie Část protékající energie se sklidí v podobě mechanické práce Tu možno proměnit na jiné formy energie a použít na lokální snížení entropie tam, kde uznáme za vhodné

6 Konkrétní aplikace tep. cyklů

7 Fyzikální princip tep. stroje
1. princip termodynamiky: dU = T dS – p dV Změna vnitřních energií lázní se děje tou částí protékající entropie, která se neodebere strojem Tep. stroje pracují běžně v cyklech. Celková práce je pak dána celým cyklem: W = ∫ p(V) dV Abychom mohli spočíst práci stroje, musíme ale znát závislost tlaku na objemu

8 Fyzikální princip tep. stroje
Díky pánu Clausiovi a Kronigovi víme: p V = N k T Tep. cykly jsou většinou tvořeny 4 ději. Pro Stirlingův cyklus máme: Práce 1 cyklu se rovná ploše (integrálu) tyhle křivky

9 Stirlingův cyklus – 1 Teplo proudí z ohřívače do pracovního plynu
Místo ohřátí se plyn rozepne a vykoná práci (zvedne píst) Stroj odebírá práci z ohřívače Kdybychom měli stroj na jedno použití, tohle by stačilo

10 Stirlingův cyklus – 2 Jelikož druhý píst ke stěnám nedoléhá, jeho pohybem se objem prac. plynu nemění Jak plyn proudí kolem něj, předává mu svoje teplo a ochlazuje se

11 Stirlingův cyklus – 3 Ochlazený plyn má menší objem a tak začne táhnout píst do počáteční polohy Při tom se musí chladičem odebírat teplo Stroj tedy spotřebovává práci z chladiče, aby se dostal do původního stavu

12 Stirlingův cyklus – 4 Pohybem nedoléhajícího pístu se plyn žene zpátky do ohřívače Při tom se mu vrací teplo, které pístu propůjčil při pohybu opačným směrem

13 Stirlingův cyklus Celková práce stroje je tedy rozdíl tepla/práce odebrané z ohřívače a předané chladiči aby se stroj vrátil do původního stavu Tj. integrál PV křivky Při prvním entropie roste a jedná se o samovolný děj, u druhého entropie stroje klesá a proto musí růst někde jinde (konat se práce) Zacni zahrievat motor na chod bez zataze.

14 Stirlingův cyklus Účinnost stroje = podíl celkové práce stroje ke všemu teplu dodanému ohřívačem Dosazením rovnice ideálního plynu a integrací se získá: η = 1 – Tc/Th Chceme-li zvyšovat účinnost, musíme zvýšit teplotní rozdíl, tj. tok entropie strojem Demonstrovat chod motora a PV diagram

15 Demonstrace Chod Strilingova motoru Změna otáček se změnami teplot
PV diagram a jeho diskuze Přidaní zátěže a přeměna mech. práce na jiné formy energie – minielektrárna Deformace PV křivky vlivem zátěže Reverzibilita chodu samovolných termodynamických dějů přes růst entropie na jiném místě – chladnička

16 Vznik Stirlingova motoru
Patent Roberta Stirlinga z roku 1816 Zpočátku používán na čerpání vody v kamenolomu Po tom co bratří Stirlingové zvýšili jeho výkon, už od r poháněl všechny stroje v Dundeenské huti (jižní Skotsko) Souběžně s ním se vyvíjel i parní stroj, jako další z řady motorů s vnějším spalováním

17 Stroj Stirlingův a parní
Zpočátku Stirling nabízel palivově výhodnější a bezpečnější alternativu k parním strojům Ty totiž neměli velkou účinnost cyklu a jejich bojlery měli tendenci k explozím

18 Stroj Stirlingův a parní
Stirlingův stroj také nebyl bez nehod (i když při nich nikdo neumíral) Aby se zajistila jeho účinnost, musel se pracovní plyn zahřívat na takové teploty na jaké to tehdejší materiály dovolovali To mělo za následek velké náklady na konstrukci ohřívače a jeho rychlé opotřebení

19 Stroj Stirlingův a parní
Postupným zvyšováním své účinnosti a bezpečnosti nakonec parní stroj vytlačil své konkurenty ze scény „19. století je stoletím páry“ – převzato z filmu Marečku, podejte mi pero Stirling – čerpání vody a hnání vzduchu do varhan

20 Moderní a kompaktní Stirling meziválečné doby
30. léta 20. století – firma Phillips chtěla rozšířit svou nabídku rádií i do zemí kde bylo slabé pokrytí el. sítí a nedostatek baterií Za použití tehdejších technologií vyvinuli kompaktní Stirlingův motor poháněn lampovým olejem na velký výkon

21 Moderní a kompaktní Stirling meziválečné doby
R byl už nový model vyráběn Objev tranzistoru, značně snížil energetickou spotřebu rádií Od projektu se nakonec upustilo a Phillips prodávali Stirlinga v 70. letech jako kryochladič

22 Moderní doba tep. strojů
Dopravě a běžným potřebám generace malého výkonu dnes dominují motory s vnitřním spalováním Na parním stroji je postavena celá energetika lidstva Stirlingův stroj mj. prožívá renesanci – důvod plyne z jeho specifických vlastností které vyhovují naší značně specifické době

23 Výhody Stirlingova motoru
Jako palivo se může použít jakýkoliv zdroj tepla libovolného charakteru Konstrukce nevyžaduje žádné ventily, ohřívač může být primitivní a součásti nepotřebují mazat olejem - staví si je spousta domácích kutilů po celém světě

24 Výhody Stirlingova motoru
Ze všech existujících motorů jsou snad nejbezpečnější Možno je postavit aby měli tichý chod a běželi bez přísunu vzduchu – ve Švédských a Japonských ponorkách se místo jad. reaktoru používá Strilingův motor

25 Výhody Stirlingova motoru
Chladné prostředí jim prospívá (na rozdíl od motorů s vnitřním spalováním) – použití v astronautice Reverzibilní – ta samá konstrukce se může použít i jako tepelné čerpadlo – v zimě se používají na generaci energie, v létě na chlazení Mohou běžet i na malých teplotních rozdílech

26 Nedostatky Stirlingova motoru
Ohřívač je nejvíce namáhanou součástí a ohříván až po metalurgický limit. Stejně chladič bývá značně rozměrný Vnitřní spalovací motory jsou impulzní z hlediska teplot a tedy mohou pracovat s většími teplotními rozdíly Mají tendenci mít konstantní výkon (nebo přinejmenším velkou setrvačnost) Do automobilů tedy ne, ale když cena/kWh je důležitější než cena/kW tak jsou jasná volba

27 Shrnutí Ve Vesmíru děje probíhají samovolně pouze když při tom roste entropie Tepelný stroj – zařízení které propojí místo velkého růstu entropie s jiným místem tak, aby v něm mohl nastat lokální pokles entropie (v náš prospěch) Účinnost je tím větší, čím je větší teplotní rozdíl lázní

28 Shrnutí Demonstrovali jsme si dnešní aplikace tep. strojů – otáčení kola, elektrárna a lednička Historie Stirlingova motoru od století páry až po dnešní dobu Specifika Stirlinga – jednoduchost, konstantní výkon, flexibilita, nízká náročnost na palivo ale i nízká hustota výkonu

29


Stáhnout ppt "Termodynamika Stirlingova cyklu"

Podobné prezentace


Reklamy Google