Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ STROJNÍCH OBORŮ JAKO ODEZVA NA KVALITATIVNÍ POŽADAVKY PRŮMYSLU Výsledky řešení: Ostrava 17.4. 2008 doc. Ing. Josef NOVÁK, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ STROJNÍCH OBORŮ JAKO ODEZVA NA KVALITATIVNÍ POŽADAVKY PRŮMYSLU Výsledky řešení: Ostrava 17.4. 2008 doc. Ing. Josef NOVÁK, CSc."— Transkript prezentace:

1 INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ STROJNÍCH OBORŮ JAKO ODEZVA NA KVALITATIVNÍ POŽADAVKY PRŮMYSLU Výsledky řešení: Ostrava 17.4. 2008 doc. Ing. Josef NOVÁK, CSc. VŠB-TU Ostrava

2 Tvorba studijních programů pro obor,, PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ“  Tvorba studijních opor pro obor PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ vycházela ze změn, které proběhly v posledních několika desítkách let ve všech oblastech činnosti strojírenských podniků:  ORIENTACE NA POTŘEBY TRHU  ZMĚNY V OBLASTI TECHNOLOGIÍ  ZMĚNY V OBLASTI TECHNIKY A VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ  ZMĚNY V OBLASTI NÁSTROJŮ, NÁŘADÍ  ZAVÁDĚNÍ POČÍTAČOVÝCH PODPOR DO RŮZNÝCH ČINNOSTÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ  ZÁSADNÍ ZMĚNY Z HLEDISKA ŘÍZENÍ VÝROBNÍCH PODNIKŮ

3 Dříve uvedené změny a inovace vyžadují: inovovaný obsah předmětů pro výchovu vysokoškolských studentů (budoucích potencionálních pracovníků výrobních podniků) nový přístup a metody ze strany pedagogů (vazba na inovace a jejich aplikaci v praxi) nový přístup z hlediska realizace inovačních metod technik a procesů do praxe (školení stávajících odborníku praxe a výchova studentů budoucích pracovníků strojírenských podniků) Změny ve vzdělávání vyvolané uvedenými inovacemi z hlediska potřeb praxe

4 Pracovní tým, který zajišťoval inovaci předmětů v modulu PI Garant pro modul PI: doc. Ing. Josef Novák, CSc. Řešitelé pedagogové:  doc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.  Ing. Petra Kočiščáková, PhD.  Ing. Pavlína Šlampová Řešitelé – studenti doktorského studia:  Ing. Petr Staškovan  Ing. Leo Novotný Řešitelé – studenti magisterského studia:  Bc. Lukáš Vojkovský  Bc. Aleš Dresler Řešitelé z průmyslové praxe:  Ing. Jan Hryzlák, CSc. - výrobní ředitel VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  Ing. Milan Pastorčák – Obchodní ředitel ALTEC a.s. Dvůr Králové nad Labem

5 Předměty, zařazené do řešení úkolu:  Organizace a řízení  Zakládání podniku a investování  Řízení výroby  Ekonomika řízení provozu  Racionalizace výroby

6 Organizace a řízení  Stávající předmět – zpracované učební texty  Podstatná část 14 -ti kapitol byla inovována  Inovace byla zaměřena na zařazení a teoretické rozpracování nejnovějších přístupů a metod spadajících do oblasti organizace výrobních systémů a jejich řízení  Nově zařazené a teoreticky rozpracované metody a techniky:  CIM  Štíhlá výroba  Poka-Yoke  JIT a další

7 Řízení výroby  Stávající předmět – doposud nezpracované učební texty  Předmět zaměřen především na operativní řízení a operativní evidenci výrobního procesu včetně návazných činností  Nově zařazené nebo podobněji rozpracované metody a techniky operativního řízení:  Historický vývoj řízení výroby  Trendy a nové metody v oblasti operativního plánování a řízení výroby  Informační a řídící systémy pro operativní plánování a řízení výroby aj.

8 Racionalizace výroby PPro obor „Průmyslové inženýrství“ nový předmět - doposud nezpracované učební texty PPředmět zaměřený na zdokonalování výrobních a jiných procesů bez nároků na velké investice OObsahuje již známé metody a techniky racionalizace DDo struktury předmětů zařazeny i nejnovější metody a techniky racionalizace MMetody a techniky racionalizace umožňují především: ssnižování nákladů zzvyšování efektivnosti procesů llepší celkový hospodářský výsledek výrobní jednotky

9 Zakládání podniku a investování Ekonomika řízení provozu  Stávající inovované předměty – doposud nezpracované učební texty  Inovace předmětů zaměřena na nejnovější metody, techniky, technologie a výrobní zařízení především z oblasti strojírenské výroby

10 Způsob zajištění studijních opor  Skripta  CD  web Multiplikační efekty  Studijní opora „Organizace a řízení“:  byla využita pro výuku v kombinované formě studia v Ostravě i na detašovaných pracovištích v Třinci a Šumperku.  aplikována k výuce presenčního studia na FEI v obdobně koncipovaném předmětu „Ekonomika a řízení“.

11 Počet proškolených studentů  Počet proškolených studentů cílové skupiny (prezenční studium) v zimním semestru – 110  Počet proškolených studentů v zimním semestru v rámci multiplikačního efektu – kombinované studium FS, FEI – cca. 65

12 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ STROJNÍCH OBORŮ JAKO ODEZVA NA KVALITATIVNÍ POŽADAVKY PRŮMYSLU Výsledky řešení: Ostrava 17.4. 2008 doc. Ing. Josef NOVÁK, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google