Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrokonvulze (ECT)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrokonvulze (ECT)"— Transkript prezentace:

1 Elektrokonvulze (ECT)
Doc. MUDr.Radek Ryšánek, CSc. Psychiatrická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

2 Elektrokonvulze Definice : Historie:
Druh biologické psychiatrické léčby, jediná z tzv. „šokových“ léčebných metod užívaná v praxi doposud.  Historie: Zavedena do praxe koncem 30.let 20. století (V.Cerletti a L.Bini) původně jako alternativa kardiazolových šoků.

3 Elektrokonvulze Princip:
Vyvolání arteficiálního epileptického paroxysmu s generalisovanými konvulzemi v důsledku exposice mozku léčeného elektrickému stimulu.(Přesný mechanismus léčebného efektu doposud není detailně znám).

4 Současnost ECT Dosud užíván u cca 5% pacientů hospitalizovaných pro afektivní a schizofrenní poruchy. Aplikován za celkové anestesie a myorelaxace s řízenou ventilací (eliminace risik poranění a hypoxémie při apnoi za paroxysmu konvulzí). Používána aparatura generace (aplikuje přesně definovaný stimulus tvořený krátkými milisekundovými pravoúhlými pulsy a umožňuje monitorování,resp. analysu paroxysmálního EEG.)

5 Indikace ECT Depresivní episody Schizofrenní poruchy
(zvláště farmakorezistentní a psychotické Schizofrenní poruchy (zvláště katatonie)

6 Kontraindikace ECT Nitrolební hypertenze
Intrakraniální, či aortální, aneurysmata Kontraindikace anestesie ( risikem fatálních příhod je ECT ekvivalentní samotné anestesii) Spojení s aplikací reserpinu a levodopy

7 Kroky před prováděním ECT
Informovaný souhlas pacienta (vyjma vitálních indikací u nekomunikujících pacientů). Vyšetření před celkovou anestesií s vyjádřením internisty k způsobilosti pacienta tuto absolvovat.

8 Kroky před vlastním zákrokem
Příprava pacienta : V předvečer aplikace zajistit lačnění a žíznění. Před aplikací zajistit odstranění případných překážek v dýchacích cestách a odstranění ozdob a šatstva nesoucích risiko poranění za případných konvulzí. Vhodné vyprázdění moče a stolice. Premedikace: Atropin (0,5- 1mg) s.c (30-45min. před zákrokem),event. i.v.(bezprostředně před). ( Brání oběhovým komplikacích z vagového dráždění stimulem a zabezpečuje volnější dýchací cesty)

9 Kroky při vlastní aplikaci ECT
Zajištění žilního vstupu. Přiložení aplikačních elektrod (bitemporálně, event. unilaterálně) se snížením přechodového odporu vodivým gelem a kontrolou odporu. Případné přiložení snímačů monitorů (EEG,EKG,oximetr). Aplikace i.v. anestesie ( např. thiopental, metohexital, propanidid) anestesiologem pacientu ležícímu na ze všech stran přístupném lůžku. Aplikace myorelaxace (succinylcholinjodid-obvykle v dávce jen pro částečnou myorelaxaci:0,5 mg/kg).

10 Kroky při vlastní aplikaci ECT
Zahájení řízené ventilace s příměsí O2 pod oximetrickou kontrolou a za sledování nástupu myorelaxace (uváděna fascikulacemi svalstva). Krátké přerušení ventilace pro založení roubíku (stimulus přímo dráždí žvýkací svalstvo) a aplikace zvoleného stimulu (v trvání 0,5-4 msec). Vynětí roubíku a pokračování v řízené ventilaci (pokračuje do odeznění myorelaxace a obnovy spontánního dýchání – doba cca 5-10 minut).

11 Kroky při vlastní aplikaci ECT
Sledování průběhu paroxysmu, resp. jeho průvodních jevů (residua křečí, paroxysmální aktivita na EEG- vysokovoltážní hrotnaté vlny,resp komplexy hrot-vlna, vystřídání přechodné bradykardie přechodnou tachykardií, vystřídání přechodné arteriální hypotenze hypertenzní). Optimální trvání elektrokonvulze : 0,5 – 3 minuty. Sledování doznívání anestesie a myorelaxace: Postupná restituce spontánního dýchání,polykání a odkašlávání , dosažení hranice vigility a somnolence.

12 Péče po zákroku Nepřetržitý dohled sestrou po 1-2 hodiny (pro risiko komplikací - např.: mrákotný stav, obturace dýchacích cest). V optimálním případě pacient po zmíněnou dobu pospává.

13 Průběh kůry ECT Opakovaná aplikace s frekvencí 1x denně až 1x za 2 týdny (nejběžněji 3 x týdně). Depresivní episody: Efektivnost kůry 60-95% s částečný efektem obvykle po 3-6 zákrocích a plným po 6-8 zákrocích. Schizofrenie: Efektivnost okolo 30% s částečným efektem často až po 12 zákrocích.

14 Nežádoucí účinky a komplikace ECT
Fatální příhody (asystolie, asfyxie)- výskytem ekvivalentní (1:60 000) samotné anestesii. Tachykardie s hypertenzí za paroxysmu. Laryngospamus, prolongovaná apnoe, respirační bronchopneumonie Cefalgie (u cca 30% léčených) Přechodné poruchy paměti (až u cca 20% léčených- závažnější jen v cca 1%) Déledobější změny EKG ( měsíc až 2 léta od ukončení léčby)- nárůst pomalých aktivit.

15 Doporučená literatura
Abrams R.: Electroconvulsive therapy, New York, Oxford university press s.


Stáhnout ppt "Elektrokonvulze (ECT)"

Podobné prezentace


Reklamy Google