Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První laboratorní cvičení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První laboratorní cvičení"— Transkript prezentace:

1 První laboratorní cvičení
Prvky počítačů (IPR) První laboratorní cvičení Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, Brno Cvičící: Petr Veigend Gabriela Nečasová Petr Veigend 2014/2015

2 Předpisy, bezpečnost práce
Obsah Předpisy, bezpečnost práce Seznámení s laboratorním přípravkem, IPR Metr Jednoduchá měření Bodovaná část Domácí úkol IPR cvičení 1

3 Předpisy pro pobyt v laboratoři, bezpečnost práce
Provozní řád laboratoře FIT VUT v Brně https://www.fit.vutbr.cz/info/rd/2010/rd pdf Strana 12 Všichni přítomní by měli mít platné přezkoušení z vyhlášky 50 IPR cvičení 1

4 Seznámení s laboratorním přípravkem
Všimněte si: tlačítko pro volbu režimu činnosti přípravku zdířka pro vstup napěťového signálu do AD převodníku napájecí zdířky +10 V, 0 V, -10 V, +5 V knoflíky a vývody potenciometrů integrátory sumátor invertory diody nepájivé pole Pozor: prvky jsou invertující! IPR cvičení 1

5 Zobrazuje průběh napětí na vstupu AD převodníku
Aplikace IPR Metr Zobrazuje průběh napětí na vstupu AD převodníku IPR cvičení 1

6 Uložte na svůj sítový disk P a spusťte
Aplikace IPR Metr Pouze pro Windows Stáhněte si IPR Metr Uložte na svůj sítový disk P a spusťte Zkontrolujte, zda je v pravém dolním rohu Připojeno Pokud ne, zkontrolujte parametry připojení Nastavení  Vlastnosti  Nastavení portu Port=COM3, BaudRate=9600, StopBits=1, DataBits=8, Parity=None, FlowControl=None IPR cvičení 1

7 Jednoduchá měření – napájecí zdroj
Pomocí aplikace IPR Metr ověřte, zda jsou v napájecích zdířkách laboratorního přípravku správné hodnoty napětí. IPR cvičení 1

8 Jednoduchá měření – napájecí zdroj
Pomocí aplikace IPR Metr ověřte, zda jsou v napájecích zdířkách laboratorního přípravku správné hodnoty napětí. Řešení Napájecí zdroj (+10V, -10V, +5V) – AD převodník IPR cvičení 1

9 Jednoduchá měření – potenciometry
Vyberte si jeden z potenciometrů Pomocí aplikace IPR metr ověřte, zda jste schopni regulovat napětí v rozmezí 0 % až 100 % hodnoty vstupního napětí (pomocí otáčení knoflíků) IPR cvičení 1

10 Jednoduchá měření – potenciometry
Vyberte si jeden z potenciometrů Pomocí aplikace IPR metr ověřte, zda jste schopni regulovat napětí v rozmezí 0 % až 100 % hodnoty vstupního napětí (pomocí otáčení knoflíků) Řešení vstup potenciometru (modrá) – napájecí zdroj výstup potenciometru (černá) – AD převodník Zapnout IPR Metr, vyzkoušet regulaci IPR cvičení 1

11 Jednoduchá měření – invertor
Ověřte, že invertor je prvek, který mění polaritu vstupního napětí Vstup: zelená zdířka Výstup: žlutá zdířka IPR cvičení 1

12 Jednoduchá měření – invertor
Ověřte, že invertor je prvek, který mění polaritu vstupního napětí Vstup: zelená zdířka Výstup: žlutá zdířka Řešení zelená (vstup) – napájecí zdroj žlutá (výstup) – AD převodník IPR cvičení 1

13 Jednoduchá měření – sumátor
Ověřte schopnost sumátoru sčítat vstupní napěťové signály 3 vstupy (černá, zelená, žlutá) 1 výstup (červená) Poznámka: který ze vstupů je násoben nekonečnem? IPR cvičení 1

14 Jednoduchá měření – sumátor
Ověřte schopnost sumátoru sčítat vstupní napěťové signály 3 vstupy (černá, zelená, žlutá) 1 výstup (červená) Poznámka: který ze vstupů je násoben nekonečnem? Řešení 1. vstup: -10V 2. vstup: +5V Výstup: AD převodník IPR cvičení 1

15 Jednoduchá měření – integrátor
Ověřte činnost integrátoru 3 vstupy (černá, zelená, žlutá) 1 počáteční podmínky (bílá) 1 výstup (červená) Režimy Počáteční podmínka Řešení IPR cvičení 1

16 Jednoduchá měření – integrátor
Ověřte činnost integrátoru 3 vstupy (černá, zelená, žlutá) 1 počáteční podmínky (bílá) 1 výstup (červená) Řešení Vstup: -10V, Počáteční podmínka (bílá): +5V, Režim přepnout na poč. podm. Výstup: do AD převodníku Zapnout režim řešení Poznámka: integrál – obsah plochy pod křivkou IPR cvičení 1

17 Bodovaná část – úvod V bodované části budete pracovat s nepájivým polem, měřit budete pomocí multimetru Nepájivé pole IPR cvičení 1

18 Multimetr DCV stejnosměrné napětí DCA stejnosměrný proud Ω odpor
Měření (U, I, R) Zem (GND) IPR cvičení 1

19 Bodovaný úkol 1 IPR cvičení 1

20 Připravte si rezistor a změřte hodnotu odporu (R)
Bodovaný úkol 1 Připravte si rezistor a změřte hodnotu odporu (R) Zapojte zadaný obvod včetně jeho uvedení pod požadované napětí Změřte napětí (U) na rezistoru Změřte proud (I) procházející rezistorem IPR cvičení 1

21 Bodovaný úkol 1 – měření odporu
Nejdříve do nepájivého pole zapojte rezistor R a pomocí multimetru změřte hodnotu jeho odporu Postup zapojení Pouze zapojte rezistor R do zdířek nepájivého pole (různé sloupce) a připojte paralelně multimetr Nepřipojujte vstupní napětí Multimetr: poloha Ω IPR cvičení 1

22 Bodovaný úkol 1 – měření odporu
Paralelní zapojení (příklad) IPR cvičení 1

23 Bodovaný úkol 1 – zapojení obvodu
Zapojte následující obvod IPR cvičení 1

24 Bodovaný úkol 1 – zapojení obvodu
Zapojte následující obvod Postup zapojení Na jednu svorku R přivedeme napětí 5V Na druhou svorku R přivedeme 0V (GND) IPR cvičení 1

25 Bodovaný úkol 1 – měření proudu
Ampérmetr se připojuje do obvodu sériově IPR cvičení 1

26 Bodovaný úkol 1 – měření proudu
Ampérmetr se připojuje do obvodu sériově Postup zapojení Na jednu svorku R přivedeme napětí 5V Na druhou svorku R připojíme ampérmetr A, který zároveň uzemníme (0V, GND) Multimetr: poloha DCA IPR cvičení 1

27 Bodovaný úkol 1 – měření napětí
Voltmetr se připojuje do obvodu paralelně IPR cvičení 1

28 Bodovaný úkol 1 – měření napětí
Voltmetr se připojuje do obvodu paralelně Postup zapojení Na jednu svorku R přivedeme 5V Na druhou svorku R přivedeme 0V Vstup voltmetru: stejný sloupce, kam je přivedeno 5V Výstup voltmetru: přivedeme 0V Multimetr: poloha DCV IPR cvičení 1

29 Bodovaný úkol 2 IPR cvičení 1

30 Bodovaný úkol 2 – zapojení obvodu
Zapojte následující obvod Jeden z vývodů spojte s potenciálem 5V, druhý ponechte nezapojený, změřte napětí na rezistoru IPR cvičení 1

31 Bodovaný úkol 2 – zapojení obvodu
Zapojte následující obvod Jeden z vývodů spojte s potenciálem 5V, druhý ponechte nezapojený, změřte napětí na rezistoru Postup zapojení Na rezistoru není úbytek napětí – obvod není uzemněn – nenaměříme nic! IPR cvičení 1

32 Bodovaný úkol 3 IPR cvičení 1

33 Bodovaný úkol 3 – zapojení obvodu
Zapojte následující obvod IPR cvičení 1

34 Bodovaný úkol 3 – zapojení obvodu
Postup zapojení IPR cvičení 1

35 Domácí úkoly IPR cvičení 1

36 TKSL – diferenciální rovnice
Stáhněte si program TKSL/386 Pro spouštění je potřeba DosBox, případně VirtualBox s Windows XP TKSL se spouští dávkou TR.BAT Zdrojové soubory *.INP Syntaxe Blok proměnných – var Blok konstant – const Samotné rovnice – uzavřeny mezi system a sysend. Počáteční podmínky – zapisují se za diferenciální rovnici, za znak ampersand & IPR cvičení 1

37 TKSL – diferenciální rovnice
IPR cvičení 1

38 TKSL – diferenciální rovnice
Vytvoření INP souborů uložení *.INP souboru Compile → Compile (také stisk F9) Run → Variables (také stisk ALT+F4) u proměnných, které chceme vynést do grafu ponecháme "X", u proměnné T (čas) ponecháme "." Run → Run (také stisk CTRL+F9) IPR cvičení 1

39 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "První laboratorní cvičení"

Podobné prezentace


Reklamy Google