Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 BLOKOVÉ SCHÉMA REGULAČNÍHO OBVODU
OB21-OP-EL-AUT-KRA-M Ing. Petr Krajča

3 Blokové schéma regulačního obvodu
regulátor regulovaná soustava snímač w + e - x u y Řídící veličina w je v rozdílovém členu srovnávána se skutečnou hodnotou regulované veličiny y a zjištěná regulační odchylka e vstupuje do regulátoru. Výstupním signálem regulátoru je akční veličina u, která působí na regulovanou soustavu. Na regulovanou soustavu působí porucha x. Zpětná vazba se uzavírá přes snímač.

4 Řídící veličina - žádaná hodnota
w uw ue uy - u y x Převodník Ústřední člen regulátoru Výkonový zesilovač Akční člen Regulovaná soustava Snímač Řídící veličina (w) je signál, který určuje žádanou hodnotu regulované veličiny. Žádaná hodnota může být zadávána ručně pomocí nastavovacího prvku (potenciometru, ovládací páčky). V komplexně automatizovaném provozu, ve kterém je regulační obvod napojen na vyšší systém řízení, to může být číselný kód, napětí apod.

5 Ústřední člen regulátoru
Regulovaná veličina w uw ue uy - u y x Převodník Ústřední člen regulátoru Výkonový zesilovač Akční člen Regulovaná soustava Snímač Regulovaná veličina (y) je výstupní veličinou regulované soustavy. Udržování velikosti této veličiny na požadované hodnotě je úkolem regulačního obvodu. Regulovanou veličinou může být jakákoliv fyzikální veličina: tlak, teplota, poloha, rychlost, frekvence, zrychlení apod.

6 Ústřední člen regulátoru
Regulační odchylka w uw ue uy - u y x Převodník Ústřední člen regulátoru Výkonový zesilovač Akční člen Regulovaná soustava Snímač Regulační odchylka (e) je rozdíl žádané hodnoty a regulované veličiny (e = w – y). Rozdíl vzniká v diferenčním členu. K tomu je ovšem třeba, aby obě veličiny měly stejný fyzikální rozměr. Proto je do obvodu zařazen převodník, který převede řídicí veličinu na stejný tvar, jaký má výstup z měřícího členu. Ve většině případů je to elektrické napětí (proud), které poskytuje výhodu snadné realizace rozdílu a dalších matematických operací v ústředním členu regulátoru.

7 Ústřední člen regulátoru
Akční veličina w uw ue uy - u y x Převodník Ústřední člen regulátoru Výkonový zesilovač Akční člen Regulovaná soustava Snímač Akční veličina (u) vzniká na základě regulační odchylky. Její velikost a průběh určuje ústřední člen regulátoru. Akční veličina působí na regulovanou soustavu pomocí akčního členu. Akční člen ovládá přítok energie do soustavy.

8 Ústřední člen regulátoru
Poruchová veličina w uw ue uy - u y x Převodník Ústřední člen regulátoru Výkonový zesilovač Akční člen Regulovaná soustava Snímač Poruchová veličina (x) je chápána jako změna zatížení regulované soustavy.

9 Ústřední člen regulátoru
Zpětná vazba w uw ue uy - u y x Převodník Ústřední člen regulátoru Výkonový zesilovač Akční člen Regulovaná soustava Snímač Zpětná vazba je zapojení, které přenáší část signálu z výstupu zařízení na jeho vstup. Rozlišujeme zpětnou vazbu: kladnou - polarita přivedeného signálu je taková, že způsobí změnu stejného smyslu jako vnější přivedený signál (používáme u oscilátorů). zápornou - polarita přivedeného signálu je taková, že působí proti změně vnějšího přivedeného signálu (používáme v regulačních obvodech, stabilizátorech).

10 Úloha regulačního obvodu
w uw ue uy - u y x Převodník Ústřední člen regulátoru Výkonový zesilovač Akční člen Regulovaná soustava Snímač Zpětnovazební regulační obvod má dva úkoly: zabezpečit, aby regulovaná veličina co nejlépe sledovala časový průběh řídicí veličiny, kompenzovat působení poruch tak, aby se jejich vliv projevil na regulované soustavě co nejméně. Jinak řečeno: Úlohou regulátoru v uzavřeném regulačním obvodě je řídit soustavu tak, aby regulační odchylka byla co nejmenší.

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google