Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostředky automatického řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostředky automatického řízení"— Transkript prezentace:

1 Prostředky automatického řízení

2 Vymezení Pro řízení (ev. automatizaci) je potřeba znát:
a) CO řídit => nutno stanovit matematické modely (popisy) řízené soustavy: - z fyzikální podstaty - identifikací (měřením) b) JAK řídit => stanovit skladbu (strukturu) a parametry řídicího (regulačního) systému c) ČÍM řídit => zvolit prostředky řízení

3 Historie první principy regulací použity již v Egyptě pro vodní kola, na mletí mouky, na zavlažování klasický případ: kulový odstředivý regulátor pro regulaci otáček parního stroje: James Watt (1784):

4 Vývojové trendy a) dříve direktní regulátory => nepotřebovaly přívod energie dnes indirektní => nutný zdroj energie, lepší kvalita reg. b) dříve kompaktní systémy (1 stojan se vším) dnes stavebnicové systémy, zásadně oddělené řídící části od silové části c) dříve mechanické a mechanicko hydraulické systémy dnes elektrohydraulické systémy (el.=řídící, hydr.=silové) d) dříve řídící elektronická část analogová dnes řídící elektronická část číslicová

5 Vývoj dle součástkové základny
Dominantní vliv má dosažitelná součástková základna: elektromechanické prvky: relé, stykače, elektromagnety elektronky => již zesilovače tranzistory (objev r. 1947) => nižší spotřeba, objem, vyšší životnost integrované obvody (1958), později operační zesilovače => snadná realizace přenosů PID regulátorů mikropočítače; základem mikroprocesor (od r. 1971) => obecné zpracování informace => i složité algoritmy, programovatelnost <=> univerzálnost, hromadná výroba

6 Klasifikace prostředků autom. řízení

7 Dle konstrukce (využívané energie)
elektrické a elektronické (převažují) pneumatické hydraulické kombinované (většinou elektrohydraulické a elektropneumatické)

8 Dle nosného signálu informace
Analogové jsou spojité v čase!! zpracovávaná informace je dána např. velikostí ss. napětí, ss. proudem, frekvencí, tlakem, … velikost signálu většinou spojitá (proporcionální):

9 Dle nosného signálu informace
Číslicové (digitální) jsou diskrétní, tj. nespojité v čase!! informace o velikosti je dána číselným vyjádřením proto většinou nespojitost i v hodnotě - diskretizace hodnoty dána použitým číselným rozsahem: - 12 bitové vyjádření => 4096 hodnot => dobré vlastnosti - 8 bitové vyjádření => 256 hodnot =>menší kvalita řízení - 1 bitové => logické řízení! (2 stavy : zap, vyp.) t

10 Dle nosného signálu informace
Impulzní

11 Regulátor Regulátor je zařízení pro ovlivňování regulovaného systému, automatizovanou regulaci, k dosažení a udržení jeho požadovaného stavu. Typicky se používá v záporné zpětné vazbě systému. Regulátor pak reguluje systém s cílem buď úplné eliminace odchylky, nebo jeho regulační zásahy odchylku alespoň udržují v předepsaných mezích. Modelováním systémů a jejich regulátorů se zabývá teorie řízení. Regulátor bývá na systém připojen přes vstupní a výstupní převodníky. Regulace je při čtení systému v čase buď spojitá, nebo diskrétně vzorkovaná (nespojitá). I zásahy do systému mohou být buď analogové, nebo digitální, stupňovité.

12 Wattův odstředivý regulátor
používá ke stabilizaci otáček parního stroje. Byl zaveden v roce 1782 Jamesem Wattem. Skládá se ze dvou závaží, která rotují a jsou poháněna strojem, jehož otáčky mají být regulovány. Čím rychleji tato závaží rotují, tím větší je vlivem odstředivé síly jejich výchylka od svislé osy rotace. Uvedené vychýlení je nad jejich ukotvením převedeno na svislý pohyb, který je dále pákou a táhlem převeden k ventilu přivádějícímu páru ke stroji. Je tak realizována mechanická záporná zpětná vazba, která dovoluje působením poměrně malých sil regulovat velmi výkonný stroj.

13 Spojité regulátory výstupní veličina spojitého regulátoru (akční veličina) je spojitou funkcí jeho vstupní veličiny (regulační odchylky). reg.veličina neustále ovlivňuje akční veličinu, která může nabývat libovolné hodnoty od x = 0 až po x = xmax. Regulátory jsou obvykle konstruovány tak, aby bylo možné jejich vlastnosti volit, a tím je co nejlépe přizpůsobit dané regulované soustavě. Tato volba vlastností regulátoru spočívá v tom, že můžeme volit závislost mezi výstupní a vstupní veličinou regulátoru.

14 Spojité regulátory Jednoduché Složené P regulátor I regulátor
D regulátor Složené PI regulátor PD regulátor PID regulátor

15 Spojitý regulátor typu P
Nejjednodušší závislost mezi výstupní a vstupní veličinou regulátoru je přímá úměrnost. Regulátor, který v rovnovážném stavu uvedenou závislost splňuje, se nazývá proporcionální regulátor. Podle výšky hladiny hýbe plovák s pákou, která reguluje přítok vody. Výška hladiny je pří nepřerušeném přítoku stálá.

16 Blokové schéma regulačního obvodu

17 Výstupy ústředních členů regulátoru
spojité (proporcionální, lineární): výstupní veličinou je ss. napětí či proud nespojité (nelineární): výstup je spínací prvek (relé,…) dvoupolohové: Impulzní: výstupní veličina je šířkově modulovaná

18 Regulační obvod diskrétní
Diskrétní systém: alespoň 1 člen pracuje v diskrétních časových okamžicích


Stáhnout ppt "Prostředky automatického řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google