Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sexualita uživatelů pervitinu a Subutexu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sexualita uživatelů pervitinu a Subutexu"— Transkript prezentace:

1 Sexualita uživatelů pervitinu a Subutexu
Výsledky orientačního výzkumu Jana Justinová, TK Němčice, katedra psychiatrie 1. LF UK

2 Cíle výzkumu Získání podrobnějších informací o sexualitě problémových uživatelů Ověření platnosti hypotéz Porovnání s běžnou populací (Weiss, Zvěřina: Sexuální chování v ČR, 2008) Prozkoumání mezioborového prostoru, navržení doporučení pro praxi Vytvoření základů pro další možné studie, především kvalitativní povahy

3 Metody sběru a zpracování dat
Kvantitativní studie Nestandardizovaný dotazník Pilotní výzkum → hypotézy Sběr dat v letech 2007 a 2008 10 nízkoprahových a substitučních zařízení Anonymní sběr, informovaný souhlas Zohlednění etických problémů Zpracování programem SPSS – popisná statistika, korelační koeficienty

4 Spolupracující zařízení
Centrum poradenství pro mládež a rodiny, o.s. Prev-Centrum, Praha K-centrum, Centrum protidrogové prevence a terapie o.p.s., Plzeň K-centrum, Centrum sociálních služeb Děčín K-centrum, Magdaléna o.p.s., Benešov Kontaktní centrum Stage 5, Progressive o.s., Praha Kontaktní centrum, o.s. Prevent, Prachatice Kontaktní centrum, o.s. Sananim, Praha Kontaktní centrum, Semiramis o.s., Mladá Boleslav Krizové a kontaktní centrum, o.s. Prevent, Strakonice Specializované ambulantní služby CADAS, o.s. Sananim, Praha

5 Popis výběrového souboru
Pravidelní uživatelé pervitinu nebo Subutexu, bez výrazného užívání jiné drogy ZS do značné míry neznámý + výběr přes instituce → pravděpodobně nereprezentativní VS 267 respondentů Věk: průměr 27,0 let, modus 22, min. 16, max. 58 Hlavní droga Pervitin Subutex Celkem Pohlaví Muž 115 68 183 Žena 51 33 84 166 101 267

6 Popis výběrového souboru
95% P a 73% S: i.v. aplikace 51% P a 89% S užívá denně Doba užívání P: průměr 7,5 roku, modus 2 a 3 min.1, max.37 Doba užívání S: průměr 4,5 roku, modus 6 min.1, max.10

7 Hlavní okruhy zájmu Spokojenost se sexuálním životem
Počátek a frekvence sexuálních aktivit Kvalita a délka sexuálního styku Používání ochrany Sexuální obtíže a poruchy Využívání a poskytování komerčního sexu Sexuální styk se stejným pohlavím Pohlavně přenosné choroby Vliv závažných pohlavně přenosných chorob na sexuální chování Sexuální zneužívání, znásilnění

8 Spokojenost Hypotéza: uživatelé S méně spokojeni se svým sexuálním životem než uživatelé P Ano Ne Neuvedeno Muži P 52% 37% 10% S 43% 6% ČR 66% 30% 4% Ženy 67% 33% 0% 64% 70% 28% 3%

9 Změna sexuálního života s drogami
+ delší pohlavní styk (M) + lepší prožívání (M) + větší apetence (MP) + větší aktivita (ŽP) - méně častý sex (MP,ŽP) - menší apetence (MS,ŽS)

10 Změna potřeby uspokojení
Hypotéza: s užíváním Subutexu se potřeba sexuálního uspokojení snižuje, s užíváním pervitinu zvyšuje

11 Sexuální dysfunkce v době užívání drog
Hypotéza: uživatelé Subutexu trpí častěji sexuálními obtížemi než uživatelé pervitinu Muži P: příliš velká potřeba sexu, nedosažení orgasmu, poruchy erekce, příliš malá potřeba sexu Muži S: příliš malá potřeba sexu, poruchy erekce, nedosažení orgasmu Ženy P: poruchy vzrušivosti, nedosažení orgasmu Ženy S: příliš malá potřeba sexu, poruchy vzrušivosti, nedosažení orgasmu Ano Ne Neuvedeno Muži P 52% 36% 12% S 66% 24% 10% ČR 20% 80% 0% Ženy 63% 31% 6% 70% 27% 3%

12 Sexuální orientace Zkušenost s homosexuálním stykem:
9% mužů P 10% mužů S 5% mužů ČR 61% žen P 51% žen S 8% žen ČR Homosexuální orientace: 1(+2)% mužů P 2(+2)% mužů S 1(+2)% mužů ČR 0(+16)% žen P 0(+12)% žen S 0(+3)% žen ČR Bisexuální orientace: 10% mužů P 9% mužů S 12% mužů ČR 43% žen P 36% žen S 11% žen ČR

13 První pohlavní styk, počet partnerů
Hypotéza: uživatelé pervitinu vykazují rizikovější sexuální chování než uživatelé Subutexu. Obě skupiny rizikovější než běžná populace Věk prvního styku: Počet partnerů Pervitin Subutex ČR Muži 15,0 15,7 17,9 Ženy 14,9 15,2 18,1 Pervitin Subutex ČR Muži 31,0 20,9 9,4 Ženy 38,3 34,6 5,2

14 Prostituce Styk s prostitutkou mělo alespoň 1x: Užití kondomu vždy:
49% mužů P 47% mužů S 14% mužů ČR Užití kondomu vždy: 39% mužů P 50% mužů S 74% mužů ČR Poskytnutí sexu za úplatu: Nikdy Výjimečně Opakovaně Neuvedeno Muži P 69% 13% 7% 11% S 72% 15% 4% 9% Ženy 59% 24% 16% 2% 64% 21% 0%

15 Zneužití v dětství Hypotéza: Ženy-uživatelky uvádějí v porovnání s reprezentativním vzorkem české populace žen častěji zneužívání v dětství a nedobrovolný sex v dospělosti. Nikdy Jedenkrát Opakovaně Neuvedeno Muži P 83% 9% 0% S 87% 3% 7% ČR 98% 2% 1% Ženy 61% 20% 8% 12% 82% 93% 5%

16 Nedobrovolný sex Sex vynucený násilím nebo pod hrozbou násilí Nikdy
Jedenkrát Opakovaně Neuvedeno Muži P 77% 5% 4% 15% S 81% 10% ČR 98% 1% 0% Ženy 41% 33% 18% 9% 39% 24% 30% 6% 89%

17 Závěry Uživatelé P a S se neliší v míře spokojenosti, obě skupiny méně spokojené než průměr ČR Potřeba uspokojení se s P zvyšuje, se S snižuje Uživatelé S vyšší výskyt sexuálních dysfunkcí, obě skupiny výrazně vyšší výskyt než průměr ČR Ženy-uživatelky častěji zkušenost s homosexuálním stykem a častěji se považují za bisexuálně orientované než průměr ČR Obě skupiny uživatelů srovnatelně rizikové co do počtu partnerů, počátku sexuálního života, prostituce; výrazně rizikovější než průměr Ženy, ale i muži, výrazně častěji zažili zneužívání v dětství a sex z donucení než průměr ČR

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Sexualita uživatelů pervitinu a Subutexu"

Podobné prezentace


Reklamy Google