Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SMĚNKA 2. cvičení LS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SMĚNKA 2. cvičení LS."— Transkript prezentace:

1 SMĚNKA 2. cvičení LS

2 Směnka Směnka je krátkodobý cenný papír, který splňuje zákonem stanovené náležitosti, obsahující bezpodmínečný příkaz zaplatit částku uvedenou na směnce ve stanovenou dobu. Směnky jsou tradičním nástrojem průmyslových a obchodních společností pro získání krátkodobého financování. Obecně jsou se směnkou spjaty tři funkce: platební zajišťovací úvěrová

3 Zákon směnečný a šekový (č. 191/1950 Sb
Zákon směnečný a šekový (č. 191/1950 Sb.) upravuje též náležitosti směnky: označení, že jde o směnku – v textu (nestačí jen v nadpisu, ale musí být uvedeno v textu listiny); bezpodmínečný příkaz/slib zaplatit určenou sumu (zaplacení směnky nemůže být podmíněno splněním jakékoliv podmínky (např. neprovedení platby, poskytnutí služby atd.).; splatnost směnky (datum, příp. období): tzv. na viděnou - směnka je splatná při předložení, na určitý čas po viděné - směnka je splatná uplynutím stanoveného času po předložení směnky, na určitý čas po datu vystavení směnky - směnka je splatná uplynutím stanovené lhůty po datu vystavení směnky, na určitý den - směnka je splatná v den uvedený na směnce. jméno směnečného dlužníka, tj. toho, kdo má platit - u směnky vlastní je to výstavce, u cizí směnky směnečník; jméno směnečného věřitele; místo, kde má být placeno. Není-li místo uvedeno, směnka je platná, ale místem placení je ze zákona uvedené sídlo nebo bydliště směnečníka. datum a místo vystavení směnky; podpis výstavce. +/- fakultativní doložky

4 Základní pojmy Vlastní směnka (sólosměnka) Cizí směnka (trata)
Výstavce Směnečný dlužník Směnečný věřitel Směnečná částka Akceptace směnky Eskont směnky Eskontní úvěr Reeskont směnky Úroková doložka Dospělost

5

6

7 Eskontní úvěr Odkup směnky bankou Diskont Latentní úvěrový vztah

8 Eskontní úvěr Výše eskontního úvěru podle vzorce: kde:
C je (výše vyplacené částky) – výše eskontního úvěru, NH je nominální hodnota směnky, rd je diskontní sazba, t je doba zbývající do splatnosti směnky (t=d/360).

9 Diskontní sazba a eskontní provize
Diskontní sazba bývá stanovována obdobně jako u kontokorentního úvěru. Úroková přirážka, resp. úvěrová (eskontní) provize je ovlivňována zejména: bonitou dlužníka a směnek, situací na peněžním trhu, možností nebo nemožností reeskontu směnky u centrální banky, konkurencí mezi bankami. Eskontní provize (NH*rp) - Pokrývá administrativní náklady spojené se správou, úschovou směnek a s jejich předkládáním k proplacení.

10 Příklady Firma XY odprodala dne x bance směnku znějící na částku Kč se splatností x. Jakou částku banka firmě poskytla, jestliže diskontní sazba byla 10 % p.a.? Banka přijala k eskontu směnku o nominální hodnotě 1 mil. Kč, která má tři měsíce do data splatnosti. Banka používá roční diskontní sazbu 12% a strhává si eskontní provizi ve výši 0,1% ze směnečné částky. Jakou částku banka vyplatila majiteli směnky?

11 Výpočet diskontu pomocí úrokových čísel
Eskont více směnek najednou Různé částky, různá splatnost, stejná diskontní sazba UC – úrokové číslo, UD – úrokový dělitel, j – pořadové číslo směnky, n – počet směnek, tj – doba do splatnosti j-té směnky.

12 Příklady Firma AB eskontovala k  x na banku níže uvedené směnky. Jaká je při diskontní sazbě 10 % p.a. výše celkové diskontované směnečné částky, kterou banka za eskontované směnky firmě vyplatila? Pan Hujer nakoupil směnku znějící na částku 1 mil Kč od pana Okatého tři měsíce před datem splatnosti za 970 tisíc Kč, tuto směnku 36 dní před splatností předložil bance k eskontu při diskontní míře 10 %. Jakou roční míru výnosu realizoval?

13 Střední doba splatnosti
Více směnek s různou dobou splatnosti. Vyplacena je v daný den celá suma směnečných částek. ts – střední doba splatnosti Sčj – směnečná částka j-té směnky t – počet dnů od eskontu j-té směnky až do její splatnosti

14 Příklady Stanovte k x střední dobu splatnosti následujících směnek: směnka A zní na 10 tis. Kč, je splatná x, směnka B má nominální hodnotu 15 tis. Kč a je splatná x, třetí směnka C se splatností x má nominální hodnotu 8 tis. Kč.

15 Depozitní směnka Depozitní směnka je cenný papír, který je charakterizován dobou splatnosti, úrokovou sazbou (úroková doložka) a směnečnou sumou. Depozitní směnky se řídí Směnečným a šekovým zákonem č. 191/1950 Sb. Nepodléhají proto pojištění podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. Splatnost – na viděnou nebo určitý čas po viděné

16 Depozitní směnka V podstatě jde o jednu z alternativ krátkodobého spoření Atributy obchodu výhodnější úročení než na termínovaných vkladech nebo spořicích účtech bezpečný cenný papír vystavený bankou zřízení a úschova směnky zdarma operativní sjednávání obchodů možnost vystavení depozitní směnky v korunách i zahraničních měnách možnost sjednání individuální sazby u depozit větších objemů

17 Příklady Rozhodli jste se jako fyzická osoba nepodnikatel nakoupit depozitní směnku o nominální hodnotě 100 tis. Kč u Raiffeisenbank splatnou za 3 měsíce, tedy dle tabulky úrokových sazeb při úrokové doložce 0,3 % p.a. Jaký úrokový výnos budete realizovat, jestliže srážková daň z příjmů je rovna 15 %. Obchodní firma vydala obchodní směnku na částku 1,00 mil. Kč, splatnou k x. Investiční společnost zakoupila tuto směnku x při diskontní míře 9,00 % p. a., aby ji vzápětí x prodala při roční diskontní míře 8,75 %. Jakou roční míru zisku realizovala investiční společnost touto transakcí?

18 Příklady Banka přijala k eskontu x tři směnky: Směnka A má nominální hodnotu 500 tis. Kč a je splatná x, směnka B znějící na 100 tis. Kč je splatná k x a směnka C s nominálem 750 tis. Kč má splatnost x. Určete střední dobu splatnosti, jestliže banka používá diskontní sazbu 4,52 % p.s. Firma eskontovala k  x na banku následující směnky: Stanovte při diskontní sazbě 10 % p.a. střední dobu splatnosti, ve kterém banka vyplatí firmě celkovou nominální směnečnou částku.


Stáhnout ppt "SMĚNKA 2. cvičení LS."

Podobné prezentace


Reklamy Google