Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dělba moci Moc soudní. jurisdikce  Soudní moc je v ČR vykonávána Ústavním soudem a soustavou soudů  Soudy jsou nezávislé  Soudy jsou podmínkou ochrany.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dělba moci Moc soudní. jurisdikce  Soudní moc je v ČR vykonávána Ústavním soudem a soustavou soudů  Soudy jsou nezávislé  Soudy jsou podmínkou ochrany."— Transkript prezentace:

1 Dělba moci Moc soudní

2 jurisdikce

3  Soudní moc je v ČR vykonávána Ústavním soudem a soustavou soudů  Soudy jsou nezávislé  Soudy jsou podmínkou ochrany lidských práv a právního státu

4 Ústavní soud

5  Sídlí v Brně  Tvoří ho 15 soudců, kteří jsou jmenováni prezidentem ČR se souhlasem Senátu na 10 let

6 Soudci Ústavního soudu  Občan ČR  Způsobilý k právním úkonům  Starší 40 let  VŠ právnická  10 let praxe v oboru  Bezúhonnost (čistý trestní rejstřík)  Funkce se ujímá složením slibu

7 Oficiální stránky  http://www.concourt.cz/clanek/internetcs http://www.concourt.cz/clanek/internetcs

8 Funkce Ústavního soudu – čl.87 Ústavy ČR  Rozhoduje o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem  Rozhoduje o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem  Rozhoduje o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému

9 zásahu státu zásahu státu  Rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora  Rozhoduje o pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25 Ústavy ČR

10  Rozhoduje o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro ČR závazné, pokud je nelze provést jinak  Rozhoduje o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony

11  Rozhoduje o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2 Ústavy ČR  Rozhoduje o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66 Ústavy ČR

12  Rozhoduje o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod  Rozhoduje spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu

13  Rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy ČR s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.

14 Soustava soudů  Nejvyšší soud (sídlo v Brně)  Nejvyšší správní soud (sídlo v Brně)  Vrchní soudy (sídla v Praze a v Olomouci)  Krajské soudy (v Praze označován městský)  Okresní soudy (v Praze označován obvodní, v Brně městský)

15 Nejvyšší soud v Brně

16 Nejvyšší soud – oficiální stránka  http://www.nsoud.cz/ http://www.nsoud.cz/

17 Nejvyšší správní soud v Brně

18 Nejvyšší správní soud – oficiální stránka  http://www.nssoud.cz/Uvod/art/1 http://www.nssoud.cz/Uvod/art/1

19 Vrchní soud v Praze

20 Vrchní soud v Olomouci

21 Jednací síň

22 Vrchní soudy – oficiální stránka  http://www.vrchnisoud.cz/ http://www.vrchnisoud.cz/

23 Krajské soudy  http://portal.gov.cz http://portal.gov.cz  Adresář úřadů - Portál veřejné správy České republiky Adresář úřadů - Portál veřejné správy České republiky Adresář úřadů - Portál veřejné správy České republiky  http://www.krajskysoud.cz/ http://www.krajskysoud.cz/

24 Okresní soudy  http://www.okresnisoud.cz/ http://www.okresnisoud.cz/

25 Okresní soud v Jablonci nad Nisou

26  http://cs.wikipedia.org/wiki/Okresní_soud_ v_Jablonci_nad_Nisou http://cs.wikipedia.org/wiki/Okresní_soud_ v_Jablonci_nad_Nisou http://cs.wikipedia.org/wiki/Okresní_soud_ v_Jablonci_nad_Nisou  http://portal.justice.cz/ http://portal.justice.cz/

27 Soudce  Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez časového omezení  Své funkce se ujímá složením slibu  Občan ČR způsobilý k právním úkonům  Bezúhonnost  VŠ právnická  Justiční čekatel

28 Rozhodování soudců  Rozhodují v senátu nebo jako samosoudci  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudní_senát http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudní_senát

29 Děkuji Vám za pozornost

30 Zdroje  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/thumb/6/60/%C3%9Astavn%C3%A D_soud%2C_Brno_Jo%C5%A1tova_- _pohled_z_krajsk%C3%A9ho_%C3%BA %C5%99adu.jpg/220px- %C3%9Astavn%C3%AD_soud%2C_Brno _Jo%C5%A1tova_- _pohled_z_krajsk%C3%A9ho_%C3%BA %C5%99adu.jpg

31  http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns _web.nsf/8BACBFFA44FD2BF6C12576B D004B4DB2/$file/NS%20budova1.JPG http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns _web.nsf/8BACBFFA44FD2BF6C12576B D004B4DB2/$file/NS%20budova1.JPG http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns _web.nsf/8BACBFFA44FD2BF6C12576B D004B4DB2/$file/NS%20budova1.JPG  http://www.nssoud.cz/ftp/art/Budova_soud u_(rok_2007).JPG http://www.nssoud.cz/ftp/art/Budova_soud u_(rok_2007).JPG http://www.nssoud.cz/ftp/art/Budova_soud u_(rok_2007).JPG  http://portal.justice.cz/justice2/soubor.aspx ?id=1559

32  http://portal.justice.cz/justice2/soubor.aspx ?id=2128 http://portal.justice.cz/justice2/soubor.aspx ?id=2128 http://portal.justice.cz/justice2/soubor.aspx ?id=2128  http://portal.justice.cz/justice2/soubor.aspx ?id=2754 http://portal.justice.cz/justice2/soubor.aspx ?id=2754 http://portal.justice.cz/justice2/soubor.aspx ?id=2754  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/thumb/b/b1/Okresn%C3%AD_soud_ Jablonec_nad_Nisou.jpg/250px- Okresn%C3%AD_soud_Jablonec_nad_Ni sou.jpg


Stáhnout ppt "Dělba moci Moc soudní. jurisdikce  Soudní moc je v ČR vykonávána Ústavním soudem a soustavou soudů  Soudy jsou nezávislé  Soudy jsou podmínkou ochrany."

Podobné prezentace


Reklamy Google