Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytvo ř ili Mat ě j Rach ů nek a Dominik B ř ezina ČÍSLA KOLEM NÁS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytvo ř ili Mat ě j Rach ů nek a Dominik B ř ezina ČÍSLA KOLEM NÁS."— Transkript prezentace:

1 Vytvo ř ili Mat ě j Rach ů nek a Dominik B ř ezina ČÍSLA KOLEM NÁS

2 ČÍSLA JSOU VŠUDE Nacházejí se: v obchod ě u silnice(dopravní zna č ky) na hodinách na telefonech atd.

3 ČÍSLA MOHOU URČOVAT… po ř adí po č et cenu výsledek hmotnost atd.

4 MATEMATIKA je v ě da zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a zm ě nou. Matematika je též popisována jako disciplína, jež se zabývá vytvá ř ením abstraktních entit a vyhledáváním zákonitých vztah ů mezi nimi.v ě dakvantitoustrukturouprostoremzm ě nouabstraktníchentit

5 NUMEROLOGIE z lat. numerus, č íslo) je moderní ozna č ení pro r ů zné iracionální a pseudov ě decké výklady významu č ísel. N ě která č ísla se jako po č ty vyskytují v b ě žné zkušenosti (nap ř íklad p ě t nebo deset prst ů ) a v souvislosti s pozorováním oblohy, jiná mohou dostávat významy, když se písmena abecedy užívají jako č íslovky a kone č n ě vznikly v r ů zných kulturách i složit ě jší soustavy výkladu č ísel.

6 POUŽITÉ ZDROJE https://www.google.cz/imghp http://cs.wikipedia.org/


Stáhnout ppt "Vytvo ř ili Mat ě j Rach ů nek a Dominik B ř ezina ČÍSLA KOLEM NÁS."

Podobné prezentace


Reklamy Google