Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_VkZ.8.14-Postižené dítě a jeho okolí název šablony:Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT zaměření VM:8. ročník – Člověk a zdraví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_VkZ.8.14-Postižené dítě a jeho okolí název šablony:Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT zaměření VM:8. ročník – Člověk a zdraví."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_VkZ.8.14-Postižené dítě a jeho okolí název šablony:Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT zaměření VM:8. ročník – Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví- Postižené dítě a jeho okolí autor VM:Mgr. Kateřina Kostelecká období vytvoření VM:srpen 2012 anotace:Výukový materiál je určen pro žáky 8.ročníku vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, tematického okruhu – Péče o zdraví. Formou prezentace se žák seznámí s termínem Postižené dítě a jeho okolí.

2 Postižené dít ě a jeho okolí

3 - Všichni lidé nejsou stejní. Abychom ukázali prstem a ř ekli: „tak ty jsi ten správný, normální č lov ě k…“ To nejde.

4 - Jsou mezi námi jedinci, kterým chybí n ě co, co ostatní v ě tšinou mají. Nap ř íklad:. zrak. sluch. n ě která kon č etina …

5 - O t ě chto lidech se ř íká, že mají postižení:

6 . zrakové

7 . sluchové

8 . t ě lesné

9 - P ř í č iny mohou být r ů zné:. N ě kdo se tak narodí jiný. V pr ů b ě hu života onemocní čiči. Prod ě lá úraz

10 - D ů ležité je, aby se tito jedinci se svým postižením vyrovnali a aby p ř ekonali bariéry, které jim do cesty staví lidská spole č nost.

11 Mezi nejt ě žší p ř ekážky pat ř í: 1. ty, které p ř ímo samy brání normálnímu životu – u lidí s t ě lesným postižením nap ř. schody, u lidí se zrakovým postižením k ř ižovatky ř ízené sv ě tly, u lidí se sluchovým postižením hlasové zprávy.

12 2. ty, které jim kladou ostatní lidé - jde o r ů zné druhy špatných vztah ů (n ě komu lidé s postižením vadí, n ě kdo by je nejrad ě ji v ů bec nevid ě l, n ě kdo se k nim chová jako k nesvéprávným osobám).

13 D ů ležité je si však uv ě domit, že i lidé s postižením mají stejná práva jako zdraví lidé a podle toho by vztahy k nim m ě ly vypadat.

14 K dobrým vztah ů m k lidem s postižením pat ř í i jisté druhy pomoci. -Pomáhat by m ě li všichni podle svých možností – jednotlivci, ú ř ady, r ů zná sdružení. -Všichni by m ě li považovat za p ř irozené, že se na r ů zných místech pohybují a pracují také ti, kterým chybí n ě co, co oni mají.

15 otázky 1.Vyjmenujte n ě které typy lidských postižení. 2. Jaké mohou být jejich p ř í č iny? 3. Znáte n ě které pom ů cky pro lidi s postižením?

16 Použité zdroje: vlastní zdroje http://office.microsoft.com – kliparty http://office.microsoft.com Müller, O., OBČANSKÁ VÝCHOVA, 8. roč., 1. vyd. Praha: SEPTIMA, 1995. ISBN 80-85801-37-X Müller, O., VÝCHOVA K OBČANSTVÍ, pracovní sešit, 3. díl, 1. vyd. Praha: PARTA, 2009. ISBN 978-80-7320-121-0 Müller, O., VÝCHOVA K OBČANSTVÍ, 2. díl, 1. vyd. PRAHA: PARTA, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7320-116-6


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_VkZ.8.14-Postižené dítě a jeho okolí název šablony:Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT zaměření VM:8. ročník – Člověk a zdraví."

Podobné prezentace


Reklamy Google