Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Po č et hodin: 1 5. ro č ník.  VZDUCH – kyslík ze vzduchu se v t ě le vyu ž ívá k uvol ň ování energie p ř i r ů zných č innostech  VODA – je obsa ž.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Po č et hodin: 1 5. ro č ník.  VZDUCH – kyslík ze vzduchu se v t ě le vyu ž ívá k uvol ň ování energie p ř i r ů zných č innostech  VODA – je obsa ž."— Transkript prezentace:

1 Po č et hodin: 1 5. ro č ník

2  VZDUCH – kyslík ze vzduchu se v t ě le vyu ž ívá k uvol ň ování energie p ř i r ů zných č innostech  VODA – je obsa ž ena ve všech č ástech t ě la  POTRAVA – látky z ní získané jsou pot ř ebné pro stavbu našeho t ě la a pro jeho č innost

3  potravu p ř ijímáme ústy  nejprve ji rozm ě lníme zuby a promícháme se slinami  sliny obsahují n ě které slo ž ité látky, které za č nou potravu št ě pit

4

5  potrava z úst prochází jícnem do ž aludku  v ž aludku se promíchá se ž alude č ní š ť ávou a dále se rozkládá na jednodušší č ásti

6  ze ž aludku potrava postupuje do tenkého st ř eva  do jeho za č átku ze slinivky, ž lu č níku a jater vtékají další trávicí š ť ávy, které dokon č ují rozklad látek z potravy Játry, ž lu č níkem a slinivkou potrava neprochází.

7  vzniklé jednoduché látky se vst ř ebávají do krve st ě nou tenkého st ř eva  nevst ř ebané zbytky p ř echázejí do tlustého st ř eva Slezina nepat ř í do trávicí soustavy. Vychytává a rozkládá opot ř ebované č ervené krvinky.

8  V tlustém st ř ev ě se odd ě luje voda a vrací se do krve  Ze zbylých látek se vytvá ř í stolice, která odchází kone č níkem

9  U č ebnice P ř írodov ě da 5, Fortuna, 2001  www.eamos.cz/amos/demo/modules/

10  Autor: Mgr. Marcela Krychová  Ro č ník: 5.  P ř edm ě t: p ř írodov ě da  Po č et vyu č.hodin: 1  Škola: ZŠ L.Kuby 48, Č eské Bud ě jovice  Druh u č.materiálu: prezentace Microsoft PowerPoint  Školní rok 2011/12 a dále  Registra č ní č íslo: 6_I_15


Stáhnout ppt "Po č et hodin: 1 5. ro č ník.  VZDUCH – kyslík ze vzduchu se v t ě le vyu ž ívá k uvol ň ování energie p ř i r ů zných č innostech  VODA – je obsa ž."

Podobné prezentace


Reklamy Google