Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Jiří Slíva. Základní fyziologické vlastnosti myokardu: * vodivost * automaticita * dráždivost * stažlivost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Jiří Slíva. Základní fyziologické vlastnosti myokardu: * vodivost * automaticita * dráždivost * stažlivost."— Transkript prezentace:

1 MUDr. Jiří Slíva

2 Základní fyziologické vlastnosti myokardu: * vodivost * automaticita * dráždivost * stažlivost

3 V srdci jsou dva systémy vodivých struktur: 1. "Struktury rychlé odpovědi" - předsíně, Hisův svazek, Purkyňova vlákna a vodivý systém komor - vlákna závislá na rychlém sodíkovém kanálu - klidový potenciál - 80 mV - rychlost depolarizace (Vmax) i vedení vzruchu jsou vysoké 2. "Struktury pomalé odpovědi" - SA a AV uzel - vlákna závislá pouze na vápníkovém kanálu - klidový potenciál mezi -50-30 mV - Vmax pomalejší, refrakterní období delší

4 Definice arytmie: 1. Poruchy tvorby impulzu: - abnormální automaticita SA uzlu (např. sick sinus syndrom) - přesunu pacemakerové aktivity z SA uzlu do jiné oblasti myokardu 2. Poruchy šíření impulzu: - reentry mechanismus - blokády vedení vzruchu bez reentry - vznikem abnormální cesty vedení vzruchu

5 Přehled užívaných antiarytmik: 1. Blokátory sodíkového kanálu 2. Blokátory betareceptorů 3. Farmaka prodlužující akční potenciál 4. Blokátory vápníkového kanálu 5. Jiná (sec. Vaughan & Williams)

6

7 Prodloužením vodivosti a zvýšením elektrické nehomogenity myokardu mohou samy vést k závažným arytmiím a mají tedy tzv. proarytmogenní vliv ! !

8 Dělení: Ic - AP výrazně neovlivňuje Ib - AP mírně zkracuje Ia - AP výrazně prodlužuje a refrakterní fázi 1. Antiarytmika blokující sodíkový kanál: - primárně snižují rychlost depolarizace (Vmax) - ovlivňují délku akčního potenciálu a refrakterní fáze

9 Skupina 1a: chinidin - snizuje ektopickou aktivitu, vodivost a drázdivost myokardu - lokální anestetikum - rychle a dobře absorbován z GIT, z 80 % vazba na bílkoviny, - metabolismus v játrech, 20 % vylučováno nezměněno močí - t 1/2 cca 6 hod., prodlouzení při špatné funkci jater (i srdeční selhávání NÚ - GIT - nauzea, zvracení, průjmy Alergie - exantem, trombocytopenie Srdce - elektrická nehomogenita komorového myokardu - prodlouzením intervalu QT a vznik polymorfní komorové tachykardie typu torsade de pointespointes. Proarytmogenní efekt můze být vyvolán hypokalémií. - plazm. konc. nemá přesáhnout 6 ug/ml. (až vysoké koncentrace vedou k rozšíření komplexu QRS na EKG)

10 Interakce – zvyšuje konc. digoxinu a kumarinových antikoagulancií - fenytoin a jiné stimulátory CYP snižují jeho konc. Užití - prevenci paroxysmální FISI, recidivující KT, KES KI - kompletní AV blokáda - WPW syndrom - trombocytopenická purpura in anam. chinidinchinin

11 prokainamid - menší parasympatolytický vliv, vyšší úč. neg. inotropní - dobrá absorbce z GIT, v játrech acetylace, kraší t 1/2 – 3-4 hod, eliminace ledvinami - NÚ – lupus like sy, arthralgie, hypotenze disopyramid - vyšší anticholinergní a neg. inotropní úč. ve srovnání s chinidinem ajmalin - z Rauwolfia serpentina, postrádá antimuskarinový ef. - hl. SVES, KT - příbuzný prajmalin (delší t 1/2 )

12 Skupina 1b: mesokain, lidokain -syntetická LA, silný first pass ef., t 1/2 90min -NÚ – vzácné, při vyšší dávkách agitovanost až křeče, hypotenze -UŽITÍ – KT, digitalisem navozené arytmie mexiletin - derivát lidokainu, možno i p.o. aplikace ( nižší first pass ef.) fenytoin (difenylhydantoin) -antiepileptikum, úč. podobné mesokainu - UŽITÍ – SVES, KT, digit. arytmie - NÚ – bradyarytmie, makrocytární anemie, hypertrofie dásní, nystagmus, ataxie

13 Skupina 1c: propafenon - mírný vliv na kanál Ca ++, inhibuje aktivaci  -receptorů - NÚ – lupus like sy, pocit hořkosti v ústech, nauzea - UŽITÍ - KT enkainid - je kompletně vstřebáván a metabolizován játry ( 90% populace – rychlí metabolizátoři ) - hl. u WPW sy – inhibuje rychlou komorovou odpověď, event. inhibuje ektopická centra v komorách

14 2.  -blokátory: - antagonizují pozitivně chronotropní a inotropní účinky sympatického nervového systému - jediná známá antiarytmika, které snižují výskyt náhlé smrti po IM - UŽITÍ – FISI, hl. s rychlou odpovědí komor

15 3. Farmaka prodlužující AP: amiodaron - syntetická látka, výrazně prodlužuje AP a refrakterní fáze v různých oddílech srdce, hl. v AV uzlu a předsíních - absorbce cca z 50%, dobrá distribuce hl. v tukových tkáních, konc. v myokardu je až 30x vyšší než plazmat. konc. - t 1/2 až 1 měsíc – riziko kumulace - NÚ - srdce – blokáda vedení, bradykardie - dysfunkce štítné žlázy – hl. hyperfunkce - kůže – fotosensitivita – ukládání mikrokrystalů, st. i v cornee - AA – v molekule je obsažen jód NÚ jsou vesměs reverzibilní. - UŽITÍ – recid. FISI, KT - KI – bradykardie, AV blokáda, gravidita, dysfunkce gl. thyroidey

16 sotalol - beta-blokační úč., prodloužení QT a vést k torsades de pointes - antiischemický a antifibrilační úč. bretylium - výjimečně při opakujících se rezistentních FISI v krátké inf.

17 4. Blokátory kalciových kanálů: -blokáda pomalého kalciového kanálu, hl. v AV uzlu, klesá i automacie SA verapamil -podaný p.o. podléhá first pass ef. - NÚ – AV blokáda, nedoporučuje se kombinace s BB pro synergismus účinků na AV převod a na inotropii - UŽITÍ – hl. supraventrikulární a atrioventrikulární tachykardie - KI – kardiogenní šok, AB, WPW sy ( vazodilatace, akt. sympatiku ) diltiazem

18 5. Jiná antiarytmika: digitalisové glykosidy - neg. dromotropní úč., stimulace vagu - hl. u supraventrikulárních arytmií adenosin - endogenní nukleotid, inhibující vstup Ca 2+ do buněk ve strukturách pomalé odpovědi - t 1/2 max. 10 sec. - UŽITÍ – hl. AV uzlová reentry tachykardie - NÚ – vzhledem ke krátkému t 1/2 jsou nevýznamné – dušnost, kefalea, stenokardie K +, Mg 2+

19 6. Léčiva užívaná při bradyarytmiích: parasympatolytika sympatomimetika


Stáhnout ppt "MUDr. Jiří Slíva. Základní fyziologické vlastnosti myokardu: * vodivost * automaticita * dráždivost * stažlivost."

Podobné prezentace


Reklamy Google