Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM. Látky působící na srdce mohou ovlivňovat:  SRDEČNÍ KONTRAKTILITU (srdeční selhání, městnavé srdeční selhání),  SRDEČNÍ RYTMUS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM. Látky působící na srdce mohou ovlivňovat:  SRDEČNÍ KONTRAKTILITU (srdeční selhání, městnavé srdeční selhání),  SRDEČNÍ RYTMUS."— Transkript prezentace:

1 KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

2 Látky působící na srdce mohou ovlivňovat:  SRDEČNÍ KONTRAKTILITU (srdeční selhání, městnavé srdeční selhání),  SRDEČNÍ RYTMUS A FREKVENCI  SRDEČNÍ RYTMUS A FREKVENCI (arytmie – tachykardie, bradykardie),  KREVNÍ PRŮTOK  KREVNÍ PRŮTOK (vaskulární onemocnění). Vzhledem k propojení hlavních funkcí myokardu lze jednu skupinu látek použít u různých kardiovaskulárních onemocnění.

3 I. SRDEČNÍ SELHÁNÍ  Neschopnost srdce přečerpávat krev v množství nutném pro zajištění metabolických funkcí;  léčiva používaná při srdeční selhání směřují: 1) k zvýšení jeho mechanické výkonnosti (pozitivně inotropní léčiva), 2) k odlehčení práce srdci (vasodilatancia), 3) k potlačení neurohumorálních kompenzačních mechanismů (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu), 4) k snížení příjmu sodíku, příjmu tekutin (diuretika).

4 ad 1) Pozitivně inotropní látky – kardiotonika Zvyšují sílu kontrakce srdečního svalu.  Srdeční glykosidy  Ostatní pozitivně inotropní látky:  sympatomimetika,  inhibitory fosfodiesterázy.

5 SRDEČNÍ GLYKOSIDY (digitalisové glykosidy)  Přirozeně se vyskytující látky v Digitalis purpurea, Digitalis lanata aj.; DIGOXIN  nejčastěji používaný DIGOXIN je základní kardiotonikum:  má přímý i nepřímý pozitivně inotropní účinek a negativně chronotropní tj., zvyšuje sílu kontrakcí, zpomaluje srdeční frekvenci a snižuje vodivost atrioventrikulárním uzlem,  nemá být podáván i.m. – způsobuje bolest a svalovou nekrózu,  po p.o. aplikaci jeho účinek nastupuje za 1-2 hod, DIGITOXIN  nepodávat s diuretiky, kontraindikací je choroba ledvin, v tomto případě lepší DIGITOXIN ;

6  toxické účinky: nejčastěji při předávkování digitalisových glykosidů, účinky mohou být smrtelné – kočky jsou citlivější na digoxin než psi;  digitalis se používá při kongestivním selhání srdce.

7  ADRENERGNÍ AGONISTÉ (sympatomimetika) Vyvolávají pozitivně inotropní účinek aktivací  1 receptorů.  DOPAMIN  Endogenní katecholaminový prekurzor se selektivní  1 aktivitou,  má pozitivní inotropní a chronotropní účinek,  dopaminové receptory se nacházejí především v hladkých svalech renálních cév,  nízké dávky stimulují receptory v ledvinách, čímž se zvýší průtok krve ledvinami a vyvolá diurézu.

8  DOBUTAMIN  Syntetický analog dopaminu,  působí přímo na srdce stimulací  1 adrenergních receptorů,  zvýšení kontraktivity myokardu a tepového objemu,  ve srovnání s dopaminem má vyšší pozitivně inotropní účinek současně s menším chronotropním účinkem (při správném dávkování se nezvýší tepová frekvence).  EPINEFRIN  EPINEFRIN (adrenalin)  Stimuluje  i  receptory v závislosti na podané dávce,  má pozitivně inotropní i chronotropní účinek,  je indikován při srdečním selhání.

9  ISOPRENALIN  ISOPRENALIN (isoproterenol)  Syntetická látka s neselektivním působením na  receptory,  na srdce působí stejně silně jako adrenalin,  indikace: kardiostimulans při srdeční zástavě, šokové stavy apod.,  není vhodný pro dlouhodobé aplikace – nežádoucí srdeční arytmie (tachykardie), palpitace.  VÁPNÍK  Pozitivně inotropní látka,  podávání: pomalá i.m. injekce nebo infúze,  při vysokých dávkách může způsobit srdeční zástavu,  upřednostňuje se glukonátová forma soli.

10 FOSFODIESTERÁZOVÉ INHIBITORY  Inhibitory fosfodiesterázy (PDE) inhibují odbourávání c-AMP, tím se zvyšuje jeho koncentrace a výsledkem je zvýšená myokardální kontraktilita,  AMRINON  AMRINON,  MILRINON  MILRINON,  je 20-30x účinnější u psů,  pozitivně inotropní látka s vazodilatační aktivitou,  WINCORAN inj.  Obě látky mají četné nežádoucí účinky: zvyšují srdeční frekvenci, vyvolávají trombocytopenii, poruchy funkce jater.

11 ad 2) Vazodilatancia Mezi látky snižující nároky na myokard patří i vazodilatancia, různorodá skupina látek lišící se mechanismem účinku i místem zásahu (arteriální, venózní, s vyváženým účinkem na artérie a vény):  působí uvolnění hladké svaloviny cév a tím snižují cévní rezistenci, zvětšují kapacitu žilního řečiště a snižují žilní návrat,  jsou vhodné pro dlouhodobější medikaci.

12 ARTERIÁLNÍ VAZODILATANCIA Uvolňují hladké svalstvo stěny arterií, snižují arteriální odpor.  HYDRALAZIN  Relaxuje hladké svalstvo arteriol inhibicí vápníkových toků do buňky nebo zvyšování koncentrace lokálního prostacyklinu dochází k poklesu periferní cévní rezistence bez snížení myokardiální kontraktivity,  u psů a koček se používá p.o.  hypotenze může vést k reflexní tachykardii.

13 BLOKÁTORY VÁPNÍKOVÉHO KANÁLU  Nepřímá vazodilatace,  mají význam ve vet. medicíně: léčba hypertrofické kardiomyophatie a některých arytmií.  AMLODIPIN BESYLÁT  Má významnou vazodilatační aktivitu s velmi dlouhodobým účinkem,  vhodný k léčbě arteriální hypertenze (koček) a srdečního selhání.

14 VYVÁŽENÁ VAZODILATANCIA (nitráty, nitrity) Působení: na molekulární úrovni způsobují nitráty tvorbu oxidu dusnatého, který aktivuje enzym guanylcyklázu; dojde ke zvýšení guanozinmonofosfátu a tím k uvolnění hladkého svalstva cévní stěny s následnými účinky na srdce.  NITROGLYCERIN  Nejznámější vazodilatancium s rychlým nástupem a krátkou dobou účinku,  vhodný pro terapii akutního plicního edému u koček, při kongestivním srdečním selhání,  aplikační formy jsou p.o., sublig. a transkutánní – proužek 2% masti na relativně neosrstěnou pokožku (břicho, uši; aplikace u psů obdobná).

15  PRAZOSIN  Je blokátor  1 -adrenergních receptorů  snižuje periferní rezistence,  vyvolává dilataci cév.  NITROPRUSID SODNÝ  Smíšený vasodilatátor – vhodný pouze pro kritické stavy,  jeden z nejúčinnějších,  komplikací aplikace je hypotenze, vyžadující monitorování krevního tlaku.

16 ad 3) Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) Potlačují nepřiměřené neurohumorální regulace, jejich užívání vede k vasodilataci a poklesu cévní rezistence.  Jsou používány k léčbě chronického kongestivního selhání srdce u psů;  pro odlehčení práce srdce;  k potlačení nepřiměřené neuro-humorální regulace;  vedou k vazodilataci;

17  zabraňují přeměně neúčinného angiotenzinu I na vysoce účinný angiotenzin II;  výsledkem působení inhibitorů ACE je významný pokles periferní cévní rezistence a mírný vazodilatační účinek, pokles tlaku;  výhodná je kombinace s thiazidovými diuretiky.

18  ENALAPRIL MALEÁT  Nejširší použití ve vet. medicíně při léčbě kongestivního srdečního selhání v důsledku mitrální regurgitace a dilatační kardiomyopatie, jak v monoterapii, tak v kombinaci s furosemidem (záleží od příčiny vzniku onemocnění),  zvyšuje kvalitu i délku života psů,  přípravek Enacard, podává se p.o.  KAPTOPRIL  Byl první inhibitor ACE používaný u lidí.  BENAZEPRIL  Určený pro léčbu kongestivního srdečního selhání u psů.

19 II. ANTIARYTMIKA  Příčinou poruch srdečního rytmu jsou nejčastěji strukturní postižení, změny vnitřního prostředí a další onemocnění, např. anémie, hypoxémie;  potlačují arytmie tím, že tlumí specifické iontové kanály, receptory a autonomní funkce;  na základě elektrofyziologických vlastností (působení na myokard) se dělí do 4 tříd: Léčiva I. třídy Účinkují selektivním blokováním sodíkových kanálů, dle intenzity blokád se dělí na I.a a I.b třídy.

20 I.a třída  CHINIDIN  Je příbuzný antimalarickému léku chininu,  použití při supraventrikulární a komorové fibrilaci síní,  má četné nežádoucí účinky (negativně inotropní).  PROKAINAMID  Obdobně jako chinidin je účinný v akutní léčbě komorových a supraventrikulárních arytmií.  DISOPYRAMID Tato skupina se v současné době používá méně často pro vyšší riziko nežádoucích účinků.

21 I.b třída  LIDOKAIN  Při léčbě ventrikulárních arytmií,  je indikován pro rychlou aplikaci v případě ventrikulárních arytmií,  má minimální účinek na autonomní nervový systém, má málo nežádoucích účinků,  není vhodný pro dlouhodobou aplikaci – je rychle odbouráván (proto se po zahájení terapie lidokainem pokračuje podáváním prokainamidu),  při vyšších dávkách se objevují svalové křeče (kočky jsou na toxicitu citlivější).

22  TOKAINID  TOKAINID (analog lidokainu)  MEXILITIN  FENYTOXIN Léčiva II. třídy Adrenergní  blokátory. Brání škodlivému působení katecholaminů na myokard. Mají negativně chronotropní a negativně chromotropní účinek, který je využíván k léčbě arytmií.

23  PROPRANOLOL  Neselektivně blokuje  1 a  2 receptory,  je negativně inotropní látka,  lze aplikovat samostatně nebo spolu s digoxinem při léčbě kongestivního selhání u psů.  ATENOLOL  METOPRONOL Léčiva III. třídy Ve vet. medicíně se nepoužívají BUETYLIN, AMIODAZON, SOTALOL  např. BUETYLIN, AMIODAZON, SOTALOL

24 Léčiva IV. třídy Jsou blokátory kalciového kanálu. Rovněž působí vasodilatačně a negativně inotropně.  DILTIAZEM  Podobná indikace jako propranolol (negativně inotropní látka), ale je upřednostňován v léčbě hypertrofické kardiomyopathie, p.o.aplikace  VERAPAMIL  Působí přednostně na myokard, po i.v. aplikaci nastupuje účinek do 5 min a přetrvává až 6 hod.


Stáhnout ppt "KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM. Látky působící na srdce mohou ovlivňovat:  SRDEČNÍ KONTRAKTILITU (srdeční selhání, městnavé srdeční selhání),  SRDEČNÍ RYTMUS."

Podobné prezentace


Reklamy Google