Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM"— Transkript prezentace:

1 KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

2 SRDEČNÍ KONTRAKTILITU (srdeční selhání, městnavé srdeční selhání),
Látky působící na srdce mohou ovlivňovat: SRDEČNÍ KONTRAKTILITU (srdeční selhání, městnavé srdeční selhání), SRDEČNÍ RYTMUS A FREKVENCI (arytmie – tachykardie, bradykardie), KREVNÍ PRŮTOK (vaskulární onemocnění). Vzhledem k propojení hlavních funkcí myokardu lze jednu skupinu látek použít u různých kardiovaskulárních onemocnění.

3 I. SRDEČNÍ SELHÁNÍ Neschopnost srdce přečerpávat krev v množství nutném pro zajištění metabolických funkcí; léčiva používaná při srdeční selhání směřují: k zvýšení jeho mechanické výkonnosti (pozitivně inotropní léčiva), k odlehčení práce srdci (vasodilatancia), k potlačení neurohumorálních kompenzačních mechanismů (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu), k snížení příjmu sodíku, příjmu tekutin (diuretika).

4 ad 1) Pozitivně inotropní látky – kardiotonika
Zvyšují sílu kontrakce srdečního svalu. Srdeční glykosidy Ostatní pozitivně inotropní látky: sympatomimetika, inhibitory fosfodiesterázy.

5 SRDEČNÍ GLYKOSIDY (digitalisové glykosidy)
Přirozeně se vyskytující látky v Digitalis purpurea, Digitalis lanata aj.; nejčastěji používaný DIGOXIN je základní kardiotonikum: má přímý i nepřímý pozitivně inotropní účinek a negativně chronotropní tj., zvyšuje sílu kontrakcí, zpomaluje srdeční frekvenci a snižuje vodivost atrioventrikulárním uzlem, nemá být podáván i.m. – způsobuje bolest a svalovou nekrózu, po p.o. aplikaci jeho účinek nastupuje za 1-2 hod, nepodávat s diuretiky, kontraindikací je choroba ledvin, v tomto případě lepší DIGITOXIN;

6 toxické účinky: nejčastěji při předávkování digitalisových glykosidů, účinky mohou být smrtelné – kočky jsou citlivější na digoxin než psi; digitalis se používá při kongestivním selhání srdce.

7  ADRENERGNÍ AGONISTÉ (sympatomimetika)
Vyvolávají pozitivně inotropní účinek aktivací 1 receptorů. DOPAMIN Endogenní katecholaminový prekurzor se selektivní 1 aktivitou, má pozitivní inotropní a chronotropní účinek, dopaminové receptory se nacházejí především v hladkých svalech renálních cév, nízké dávky stimulují receptory v ledvinách, čímž se zvýší průtok krve ledvinami a vyvolá diurézu.

8 EPINEFRIN (adrenalin)
DOBUTAMIN Syntetický analog dopaminu, působí přímo na srdce stimulací 1 adrenergních receptorů, zvýšení kontraktivity myokardu a tepového objemu, ve srovnání s dopaminem má vyšší pozitivně inotropní účinek současně s menším chronotropním účinkem (při správném dávkování se nezvýší tepová frekvence). EPINEFRIN (adrenalin) Stimuluje  i  receptory v závislosti na podané dávce, má pozitivně inotropní i chronotropní účinek, je indikován při srdečním selhání.

9 ISOPRENALIN (isoproterenol)
Syntetická látka s neselektivním působením na  receptory, na srdce působí stejně silně jako adrenalin, indikace: kardiostimulans při srdeční zástavě, šokové stavy apod., není vhodný pro dlouhodobé aplikace – nežádoucí srdeční arytmie (tachykardie), palpitace. VÁPNÍK Pozitivně inotropní látka, podávání: pomalá i.m. injekce nebo infúze, při vysokých dávkách může způsobit srdeční zástavu, upřednostňuje se glukonátová forma soli.

10 FOSFODIESTERÁZOVÉ INHIBITORY
Inhibitory fosfodiesterázy (PDE) inhibují odbourávání c-AMP, tím se zvyšuje jeho koncentrace a výsledkem je zvýšená myokardální kontraktilita, AMRINON, MILRINON, je 20-30x účinnější u psů, pozitivně inotropní látka s vazodilatační aktivitou, WINCORAN inj. Obě látky mají četné nežádoucí účinky: zvyšují srdeční frekvenci, vyvolávají trombocytopenii, poruchy funkce jater.

11 ad 2) Vazodilatancia Mezi látky snižující nároky na myokard patří i vazodilatancia, různorodá skupina látek lišící se mechanismem účinku i místem zásahu (arteriální, venózní, s vyváženým účinkem na artérie a vény): působí uvolnění hladké svaloviny cév a tím snižují cévní rezistenci, zvětšují kapacitu žilního řečiště a snižují žilní návrat, jsou vhodné pro dlouhodobější medikaci.

12 ARTERIÁLNÍ VAZODILATANCIA
Uvolňují hladké svalstvo stěny arterií, snižují arteriální odpor. HYDRALAZIN Relaxuje hladké svalstvo arteriol inhibicí vápníkových toků do buňky nebo zvyšování koncentrace lokálního prostacyklinu dochází k poklesu periferní cévní rezistence bez snížení myokardiální kontraktivity, u psů a koček se používá p.o. hypotenze může vést k reflexní tachykardii.

13 BLOKÁTORY VÁPNÍKOVÉHO KANÁLU
Nepřímá vazodilatace, mají význam ve vet. medicíně: léčba hypertrofické kardiomyophatie a některých arytmií. AMLODIPIN BESYLÁT Má významnou vazodilatační aktivitu s velmi dlouhodobým účinkem, vhodný k léčbě arteriální hypertenze (koček) a srdečního selhání.

14 VYVÁŽENÁ VAZODILATANCIA (nitráty, nitrity)
Působení: na molekulární úrovni způsobují nitráty tvorbu oxidu dusnatého, který aktivuje enzym guanylcyklázu; dojde ke zvýšení guanozinmonofosfátu a tím k uvolnění hladkého svalstva cévní stěny s následnými účinky na srdce. NITROGLYCERIN Nejznámější vazodilatancium s rychlým nástupem a krátkou dobou účinku, vhodný pro terapii akutního plicního edému u koček, při kongestivním srdečním selhání, aplikační formy jsou p.o., sublig. a transkutánní – proužek 2% masti na relativně neosrstěnou pokožku (břicho, uši; aplikace u psů obdobná).

15 PRAZOSIN NITROPRUSID SODNÝ Je blokátor 1-adrenergních receptorů
snižuje periferní rezistence, vyvolává dilataci cév. NITROPRUSID SODNÝ Smíšený vasodilatátor – vhodný pouze pro kritické stavy, jeden z nejúčinnějších, komplikací aplikace je hypotenze, vyžadující monitorování krevního tlaku.

16 ad 3) Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE)
Potlačují nepřiměřené neurohumorální regulace, jejich užívání vede k vasodilataci a poklesu cévní rezistence. Jsou používány k léčbě chronického kongestivního selhání srdce u psů; pro odlehčení práce srdce; k potlačení nepřiměřené neuro-humorální regulace; vedou k vazodilataci;

17 zabraňují přeměně neúčinného angiotenzinu I na vysoce účinný angiotenzin II;
výsledkem působení inhibitorů ACE je významný pokles periferní cévní rezistence a mírný vazodilatační účinek, pokles tlaku; výhodná je kombinace s thiazidovými diuretiky.

18 ENALAPRIL MALEÁT KAPTOPRIL BENAZEPRIL
Nejširší použití ve vet. medicíně při léčbě kongestivního srdečního selhání v důsledku mitrální regurgitace a dilatační kardiomyopatie, jak v monoterapii, tak v kombinaci s furosemidem (záleží od příčiny vzniku onemocnění), zvyšuje kvalitu i délku života psů, přípravek Enacard, podává se p.o. KAPTOPRIL Byl první inhibitor ACE používaný u lidí. BENAZEPRIL Určený pro léčbu kongestivního srdečního selhání u psů.

19 II. ANTIARYTMIKA Léčiva I. třídy
Příčinou poruch srdečního rytmu jsou nejčastěji strukturní postižení, změny vnitřního prostředí a další onemocnění, např. anémie, hypoxémie; potlačují arytmie tím, že tlumí specifické iontové kanály, receptory a autonomní funkce; na základě elektrofyziologických vlastností (působení na myokard) se dělí do 4 tříd: Léčiva I. třídy Účinkují selektivním blokováním sodíkových kanálů, dle intenzity blokád se dělí na I.a a I.b třídy.

20 I.a třída CHINIDIN PROKAINAMID DISOPYRAMID
Je příbuzný antimalarickému léku chininu, použití při supraventrikulární a komorové fibrilaci síní, má četné nežádoucí účinky (negativně inotropní). PROKAINAMID Obdobně jako chinidin je účinný v akutní léčbě komorových a supraventrikulárních arytmií. DISOPYRAMID Tato skupina se v současné době používá méně často pro vyšší riziko nežádoucích účinků.

21 I.b třída LIDOKAIN Při léčbě ventrikulárních arytmií,
je indikován pro rychlou aplikaci v případě ventrikulárních arytmií, má minimální účinek na autonomní nervový systém, má málo nežádoucích účinků, není vhodný pro dlouhodobou aplikaci – je rychle odbouráván (proto se po zahájení terapie lidokainem pokračuje podáváním prokainamidu), při vyšších dávkách se objevují svalové křeče (kočky jsou na toxicitu citlivější).

22 Léčiva II. třídy TOKAINID (analog lidokainu) MEXILITIN FENYTOXIN
Adrenergní  blokátory. Brání škodlivému působení katecholaminů na myokard. Mají negativně chronotropní a negativně chromotropní účinek, který je využíván k léčbě arytmií.

23 Ve vet. medicíně se nepoužívají např. BUETYLIN, AMIODAZON, SOTALOL
PROPRANOLOL Neselektivně blokuje 1 a 2 receptory, je negativně inotropní látka, lze aplikovat samostatně nebo spolu s digoxinem při léčbě kongestivního selhání u psů. ATENOLOL METOPRONOL Léčiva III. třídy Ve vet. medicíně se nepoužívají např. BUETYLIN, AMIODAZON, SOTALOL

24 Léčiva IV. třídy Jsou blokátory kalciového kanálu. Rovněž působí vasodilatačně a negativně inotropně. DILTIAZEM Podobná indikace jako propranolol (negativně inotropní látka), ale je upřednostňován v léčbě hypertrofické kardiomyopathie, p.o.aplikace VERAPAMIL Působí přednostně na myokard, po i.v. aplikaci nastupuje účinek do 5 min a přetrvává až 6 hod.


Stáhnout ppt "KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM"

Podobné prezentace


Reklamy Google