Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Léčiva ovlivňující krev a kardiovaskulární systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Léčiva ovlivňující krev a kardiovaskulární systém"— Transkript prezentace:

1 Léčiva ovlivňující krev a kardiovaskulární systém
Martin Votava

2 1. Diuretika Inhibitory karboanhydrázy thiazidy
diuretika Henleovy kličky kalium šetřící diuretika kombinace thiazidů s kalium-šetřícími diuretiky

3 Fukční členění nefronu
Acetazolamid Osmotická diuretika Furosemid Thiazidy Antagonisté aldosteronu Antagonisté ADH

4 Acetazolamid inhibitor aktivity karboanhydrázy ztráty bikarbonátů močí
inhibice tvorby bikarbonátů v proxim. tubulu hyperchloremická metabolická acidóza - indikace - léčba glaukomu, inhibice karboanhydrázy corporis cilliaris

5 Acetazolamid - nežádoucí účinky
Hyperchloremická metabolická acidóza fosfaturie a hyperkalciurie - nebezpečí nefrolithiázy zvýšené ztráty kalia - deplece kalia v buňkách alkalizace moči, snížení exkrece NH4 - kontraindikace pro jaterní encefalopatii

6 Diuretika Henleovy kličky
furosemid kyselina ethakrynová muzolimin etozilin

7 Indikace diuretik Henleovy kličky
plicní edém a ostatní edémové stavy (ascites apod.) - do tubulárního systému se dostává jak glomerulární filtrací, tak tubulární sekrecí (šokové stavy - AIM apod.) akutní renální selhávání - i při clearance kreatininu 10 ml/min akutní hyperkalcémie (provázející ovískový karcinom apod.) hyperkalémie -

8 Diuretika Henleovy kličky
1. Účinky renální (do 30 min po i.v. podání, ale krátkodobě - furosemid 2-3 hod) a) inhibice transportního mechanizmu pro reuptake Na+/K+/2Cl- b) snížení kladného potenciálu v lumen tubulu c) snížení reabsorbce dvojmocných kationtů, rezultující v hypokalcémii a hypomagnezémii

9 Diuretika Henleovy kličky
2. Účinky extrarenální (pomalejší nástup -14 dnů - 1 měsíc) vazodilatace převážně kapacitního (venózního) řečiště snížení preloadu a plnícího tlaku v pravé, později i v levé komoře, zejména u selhávajícího srdce snížení kongesce plic

10 Diuretika Henleovy kličky - nežádoucí účinky
- hypokalémie - hypokalemická metabolická alkalóza - hypomagnezémie - hypokalcémie - ototoxicita - hyperurikémie - alergické reakce - eozinofilie

11 Kontraindikace kličkových diuretik
- elektrolytový rozvrat (hyponatremie, hypokalémie, hypocholremická alkalóza, hypotenze) - jaterní selhání s prekomatózními stavy (nebezpečí prohloubení hypokalémie) - přecitlivělost na furosemid a na sulfonamidy

12 Thiazidy hydrochlothiazid clopamid chlorthalidon indapamid
všechna se vylučují do tubulu aktivním transportním mechanizmem v proximálním tubulu

13 Thiazidová diuretika 1. Účinky renální
inhibice reabsorpce NaCl v buňkách distálního tubulu do vas efferens zvýšená reabsorpce Ca2+ hypokalémie (hypokalemická metabolická alkalóza) hyperurikémie

14 Thiazidová diuretika 2. Účinky extrarenální
snížený preload a následně i afterload, po 2-3 tý klesá i cévní rezistence snížená glukózová tolerance hypertriacylglycerolémie (viz. thiazidová diuretika a perorální antidiabetika - deriváty sulfonylurey) alergické reakce parestézie, únava

15 Kalium šetřící diuretika
spironolakton triamteren amilorid

16 Kalium šetřící diuretika
inhibice účinku aldosteronu, která se projevuje jako: snížená reabsorpce Na+ ve sběracím kanálku ledvin snížená sekrece (exkrece) K+ do lumen sběracího kanálku ledvin

17 Kalium šetřící diuretika - indikace
sekundární hyperaldosteronismus - tj. nadměrné hromadění Na+ a tekutiny extravaskulárně, deplece intravaskulární tekutiny srdeční selhání, jaterní cirhóza, nefrotický syndrom kontinuální přívod Na+ do nefronu má za následek prohloubení ztrát K+

18 Kalium šetřící diuretika - nežádoucí účinky
hyperkalémie, zejména při současném podání léků s antialdosterovým mechanizmem působení - betablokátory, ACE inhibitory hyperchloremická metabolická acidóza gynekomastie po spironolaktonu

19 Diuretika zvyšující exkreci vody
manitol 10-20% roztok proximální tubulus, descendentní raménko Henleovy kličky - volná prostupnost pro vodu osmoticky aktivní látky vedou k diuréze tam, kde je prvořadá exkrece vody, ne Na+, např. hemolýza a hrozící akutní renální selhání, snížení intrakraniálního tlaku, nitroočního tlaku

20 Manitol - nežádoucí účinky
rychlá distribuce extravaskulárně ale i intracelulárně - cukr extrakce tekutiny z intracelulárního prostoru hyponatremie a expanze intravaskulárního a extravaskulárního objemu komplikace - bolesti hlavy, nausea, zvracení, při srdečním selhání i manifestace plicního edému nadměrné dávky - dehydratace, ztráty vody a hypernatremie

21 2. PŘÍMÁ VAZODILATANCIA přímá (nepřímá (blokátory Ca2+ kanálu))

22 Nitráty organické sloučeniny obsahující skupinu -ONO2
Oxid dusnatý prostřednictvím cGMP vyvolává vazodilataci glycerol trinitrátu isosorbid dinitrát isosorbid mononitrat molsidomin nitroprussid sodný

23 Indikace terapie a profylaxe ischémie myokardu (stabilizovaná i nestabilní angina pectoris, variantní angina, němá ischémie myokardu, infarkt myokardu) podpůrná terapie levostranné srdeční nedostatečnosti (zejména u akutního plicního edému)

24

25 Dávkování Vznik tolerance – tzv. tachyfylaxe Prevencí tolerance
asymetrické dávkování, tj. podání nitrátu v době nejčastějšího výskytu obtíží a naopak vynechání jeho aplikace na 8-10 hodin (tzv. nitrate-low interval) v době nižšího výskytu ischemických atak. Vyžaduje-li to klinický stav nemocného, lze při výskytu večerních nebo nočních záchvatů anginy pectoris podat večer molsidomin v dávce 4-8 mg.

26 Látky vstupující do buněk hladkých svalů a způsobující vazodilataci - přímá vazodilatancia vedoucí k poklesu periferní cévní rezistence. Kompenzačním mechanizmem- aktivací sympatiku, se současně zvyšuje TF a MV. Zvýšená plazmatická aktivita reninu může vést k retenci sodíku. Přímá vazodilatancia: působení na arterie, vény dihydralazin A > >V minoxidil A > >V diazoxid A > V PGE1 PGE A > >V

27 u rezistentních forem hypertenze nebo při hypertenzní krizi.
Indikace: nepatří mezi základní antihypertenziva. Používají se do kombinací u rezistentních forem hypertenze nebo při hypertenzní krizi.

28 hydralazin, dihydralazin
H y d r a l a z i n y hydralazin, dihydralazin krátký T1/2, acetylace (pomalí acetylátoři-lupus erythem.) podání parenterální i per os aktivace sympatiku-tachykardie endralazin podobný účinek, nepodléhá acetylaci NU: tachykardie, palpitace, anginózní záchvaty bolesti hlavy lupus ery (u 5-10% nemocných) kind: alergie, ICHS

29 i.v. nejúčinnější vasodilatans,
Minoxidil silné vasodilatans per os NU: hirsutismus, retence tekutin, tachykardie Nitroprussid sodný i.v. nejúčinnější vasodilatans, účinek rychle nastupuje a mizí. Podává se inf.pumpou za stálé kontroly TK. Používán pouze ke zvládnutí akutních stavů Diazoxid i.v., aplikace rychlá pro silnou vazbu na plazmatické bílkoviny


Stáhnout ppt "Léčiva ovlivňující krev a kardiovaskulární systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google