Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému"— Transkript prezentace:

1 Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

2 Poruchy srdečního rytmu
Vznikají na podkladě poruchy rychlosti, pravidelnosti, vzniku a vedení nervového vzruchu Příčinou těchto poruch je poškození srdečního svalu, způsobené např.: hypoxémií, ischémií, hypokalémií nebo ovlivněním léčivy Cílem léčby je obnovit normální srdeční rytmus, zabránit návratu arytmie, zmírnit hemodynamické důsledky a snížit riziko nejzávažnějších a arytmií, jako je fibrilace komor

3 Poruchy srdečního rytmu
Antiarytmika potlačují arytmie tlumením různých membránových iontových kanálů, receptorů a autonomních funkcí Třídění antiarytmik podle Vaughana – Williamse vychází z hlavního mechanismu působení jednotlivých látek Farmakoterapie arytmií závisí zejména na typu arytmie, délce jejího trvání, klinické závažnosti a přítomnosti organického postižení srdce

4 Poruchy srdečního rytmu
Současná léčba arytmií se neopírá pouze o antiarytmika, ale též o protidestičkovou léčbu, ACE inhibitory a hypolipidemika. Dále se uplatňují nefarmakologické postupy (kardioverze, kardiovertery – defibrilátory, kardiostimulátory, radiofrekvenční ablace) a chirurgická léčba

5 Základní skupiny antiarytmik
Ia – blokáda Na+ kanálů – cinidin – kardioverze fibrilace síní Ib – blokáda Na+ kanálů – lidokain, mexiletin – komorová tachykardie Ic - blokáda Na+ kanálů kardioverze fibrilace síní, paroxysmální supraventrikulární tachykardie II – adrenergní beta – blokáda – beta – blokátory – kontrola komorové odpovědi u supraventrikulární tachykardie III – blokáda K+ kanálů – amiodaron, sotalol – supraventrikulární i komorová tachykardie IV – blokádaCa – verapamil, diltiazem – kontrola komorové odpovědi u supraventrikulární tachykardie+ kanálů

6 Antiarytmika třídy Ia Blokáda sodíkového kanálu antiarytmiky třídy Ia snižuje strmost vzestupu akčního potenciálu a blokuje též draslíkové kanály, prodlužuje trvání akčního potenciálu a zpomaluje repolarizaci. Látky této skupiny prodlužují vedení v síních , v Purkyňových vláknech a i v komorách.

7 Chinidin Používá se k farmakologické kardioverzi fibrilace a flutteru síní. V chronické udržovací terapii léčbě se používají přípravky chinidinu s postupným uvolňováním Nežádoucí účinky – GIT, alergické projevy, poruchy vedení vzruchu, nebezpečí vzniku fibrilace komor Četné lékové interakce

8 Prokainamid Účinný v akutní léčbě komorových i supraventrikulárních arytmií NÚ - SLE

9 Disopyramid Potlačuje supraventrikulární i komorové tachykardie, zejména po IM, Blokuje rychlý sodíkový kanál, zpomaluje vzestup akčního potenciálu Prodlužuje refrakterní fázi a zpomaluje repolarizaci NÚ – negativně ionotropní a vazodilatační účinek, zhoršení srdeční kontraktility a vznik srdečního selhání

10 Antiarytmika třídy Ib Blokují sodíkový kanál, neovlivňují rychlost nárůstu akčního potenciálu. Zkracuje se trvání akčního potenciálu a refrakterní fáze

11 Lidokain, trimekain Neovlivňují automacii sinusového uzlu, ale potlačují automacii komorových center Podávají se v akutních stavech komorových arytmií, IM a u nestabilní anginy pectoris. Podávají se nitrožilně

12 Mexiletin Má vysokou biologickou účinnost i při p.o.podání a dostatečně dlouhý biologický poločas pro podání 3x denně Inhibuje transport sodíku a zpomaluje maximální rychlost i trvání depolarizace akčního potenciálu Indikace : komorové arytmie po IM,podává se dlouhodobě po IM, akutně při IM. Podává se i p.o.

13 Antiarytmika třídy Ic Blokáda sodíkového kanálu, snižuje strmost nástupu akčního potenciálu, zpomalují vedení vzruchu, pouze malý vliv na repolarizaci

14 Propafenon Blokáda sodíkového kanálu
Snížení srdeční frekvence a krevního tlaku Paroxysmální supraventrikulární arytmie, život ohrožující komorové arytmie Nutná pravidelná kontrola EKG,riziko vzniku arytmií Po i.v. aplikaci nástup účinku okamžitý, trvá 4 hodiny Komorová tachykardie, komplexní komorové extrasystoly, po IM

15 Antiarytmika třídy II Adrenergní beta blokátory
Brání elektrofyziologickému působení katecholaminů na myokard Snižují zvýšenou stimulaci sympatiku, zvyšují tonu vagu a zvyšují fibrilační práh Antiischemické působení Snižují spotřebu kyslíku Antiaterosklerotické a antitrombotické účinky Sekundární prevence IM a náhlé smrti

16 Sotalol Prodlužuje trvání akčního potenciálu trvání akčního potenciálu a zpomaluje fúzi repolarizace Snižuje spotřebu kyslíku myokardu a k pokles srdeční práce Indikace : sinusová a supraventrikulární arytmie, síňové a extrakomorové extrasystoly

17 Antiarytmika třídy III
Amiodaron, bretylium Blokují draslíkové kanály, prodlužují akční potenciál a tlumí působení sympatiku Supraventrikulární a komorová tachykardie

18 Amiodaron Mimořádně dlouhý poločas eliminace
Nutnost monitoringu plazmatických hladin Nejúčinnější antiarytmika při potlačení komorových a supraventrikulárních tachykardií Snižuje arytmickou mortalitu a morbiditu Indikován po akutním IM, u vysokého rizika arytmické smrti a poruchou systolické funkce levé komory srdeční NÚ - poruchy ŠŽ, hepatotoxicita, proarytmické působení

19 Antiarytmika třídy IV Blokátory vápníkových kanálů
Verapamil, diltiazem Prodlužuje refrakterní fázi Snižují frekvenci výskytu impulzů v sinoatriálním uzlu

20 Adenosin Nitrožilně Snižuje automaticitu sinusového uzlu a zpomaluje vedení vzruchu v síňokomorovém vzruchu, zpomaluje odpověď srdečních komor při supraventrikulární arytmii Lék první volby

21 Angina pectoris Je to algická forma ischemické choroby srdeční
Záchvaty bolesti na hrudníku Nerovnováha mezi metabolickými nároky myokardu a možnostmi jeho zásobení kyslíkem Snížení koronární perfúze, stenóza arterií, spasmus koronárních artérií Cíle FT – úprava nerovnováhy, zlepšení průtoku, ovlivnění aterogeneze, zábrana uzávěru cévy trombem

22 FT anginy pectoris Nitráty Beta – blokátory
Blokátory vápníkových kanálů Kyselina ASA

23 Nitráty Vazodilatační působení nitrátů je vyvoláno uvolněním oxidu dusnatého Arteriální dilatace, pokles žilního návratu Snižuje se plnění levé komory a klesá spotřeba kyslíku myokardem Rušení dynamických stenóz na poškozeném endotelu Základní symptomatické léčivo AP Odstraňuje akutní bolest Při profylaktickém podání snižuje frekvenci anginózních záchvatů Sublingválně podaný glycerolnitrát, rychlý nástup účinku, lékem volby u akutního záchvatu AP

24 Beta - blokátory Zpomalení srdeční frekvence
Snižují periférní cévní odpor a kontraktilitu myokardu Zlepšuje se koronární průtok a snižují se nároky myokardu na kyslík Snižují se anginózní záchvaty a výskyt kardiovaskulárních komplikací

25 Blokátory vápníkových kanálů
Vliv přesunu kalciových iontů v buněčných membránách s následným snížením vápníkových iontů v cytoplazmě buněk hladkých svalů Dihydropyridiny, diltiazem, verapamil, nifedipin Vazodilatace, pokles TK, pokles srdeční frekvence, zpomalení vedení vzruchu v myokardu Podávat v tabletách s pozvolným uvolňováním

26 IM Sublingvální podání nitrátu – 1,25 – 5mg ASA – 400 mg
Morfin – 5 mg i.v. – analgetický a anxiolytický účinek, zpomalí srdeční frekvenci trimekain Betablokátory Furosemid atropin

27 Srdeční glykosidy Digoxin
Způsobuje iontové změny, vzestup intracelulárního vápníku, zvýší se kontraktilita myokardu, zpomaluje tvorbu vzruchu Chronické srdeční selhání, porucha levé komory, tachyfibrilace síní Snižují morbiditu, nesnižují mortalitu Malá terapeutická šíře Vysoké riziko intoxikace

28 Hypolipidemika Látky ovlivňující dyslipoproteinémii
Základní faktor aterosklerózy Snížení LDL – cholesterolu a zvýšení HDL –cholesterolu zpomaluje vývoj koronární aterosklerózy, mohou dokonce vyvolat ústup již vzniklých změn Cílem je snížit cholesterol o 20 – 25 %, v rámci primární i sekundární prevence Léčba musí být vždy doživotní Užití u nemocných i rizikových

29 Statiny Nejúčinnější hypolipidemika
Snižují tvorbu cholesterolu na samém počátku metabolického řetězce Snižuje LDL – cholesterol Lovastatin, pravastatin, fluvastatin, simvastatin, atorvastatin NÚ – myozitida, rabdomyolýza, selhání ledvin KI – těhotné, kojící, děti

30 Fibráty Snižují LDL – cholesterol, zvyšují HDL – cholesterol, snižují TG Gemfibrozil, fenofibrát, bezafibrát, ciprofibrát, klofibrát NÚ – GIT, myalgie, únava KI – těhotenství, laktace, děti

31 Iontoměniče Po požití zůstávají ve střevě, zamezují enterohepatální cirkulaci žlučových kyselin Pryskyřice Nerozpustné ve vodě, nemohou být absorbovány, ani nijak metabolizovány U dětí, těhotných a kojících Snižují cholesterol o 20 – 25% Kombinace se statiny NÚ – zácpa, nutnost současného podávání laxativ a zvýšení příjmu tekutin, porucha vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích

32 Niacin Snižuje koncentraci cholesterolu a triglyceridů
Snižuje syntézu TG, LDL – cholesterolu, Dobře se vstřebává Cholesterol snižuje o 15 – 30%, TG o %, zvyšuje kardioprotektivní HDL cholesterol Vhodná kombinace s iontoměničem


Stáhnout ppt "Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému"

Podobné prezentace


Reklamy Google