Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému."— Transkript prezentace:

1 Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

2 Poruchy srdečního rytmu  Vznikají na podkladě poruchy rychlosti, pravidelnosti, vzniku a vedení nervového vzruchu  Příčinou těchto poruch je poškození srdečního svalu, způsobené např.: hypoxémií, ischémií, hypokalémií nebo ovlivněním léčivy  Cílem léčby je obnovit normální srdeční rytmus, zabránit návratu arytmie, zmírnit hemodynamické důsledky a snížit riziko nejzávažnějších a arytmií, jako je fibrilace komor

3 Poruchy srdečního rytmu  Antiarytmika potlačují arytmie tlumením různých membránových iontových kanálů, receptorů a autonomních funkcí  Třídění antiarytmik podle Vaughana – Williamse vychází z hlavního mechanismu působení jednotlivých látek  Farmakoterapie arytmií závisí zejména na typu arytmie, délce jejího trvání, klinické závažnosti a přítomnosti organického postižení srdce

4 Poruchy srdečního rytmu  Současná léčba arytmií se neopírá pouze o antiarytmika, ale též o protidestičkovou léčbu, ACE inhibitory a hypolipidemika.  Dále se uplatňují nefarmakologické postupy (kardioverze, kardiovertery – defibrilátory, kardiostimulátory, radiofrekvenční ablace) a chirurgická léčba

5 Základní skupiny antiarytmik  Ia – blokáda Na + kanálů – cinidin – kardioverze fibrilace síní  Ib – blokáda Na + kanálů – lidokain, mexiletin – komorová tachykardie  Ic - blokáda Na + kanálů kardioverze fibrilace síní, paroxysmální supraventrikulární tachykardie  II – adrenergní beta – blokáda – beta – blokátory – kontrola komorové odpovědi u supraventrikulární tachykardie  III – blokáda K + kanálů – amiodaron, sotalol – supraventrikulární i komorová tachykardie  IV – blokádaCa – verapamil, diltiazem – kontrola komorové odpovědi u supraventrikulární tachykardie + kanálů

6 Antiarytmika třídy Ia  Blokáda sodíkového kanálu antiarytmiky třídy Ia snižuje strmost vzestupu akčního potenciálu a blokuje též draslíkové kanály, prodlužuje trvání akčního potenciálu a zpomaluje repolarizaci.  Látky této skupiny prodlužují vedení v síních, v Purkyňových vláknech a i v komorách.

7 Chinidin  Používá se k farmakologické kardioverzi fibrilace a flutteru síní.  V chronické udržovací terapii léčbě se používají přípravky chinidinu s postupným uvolňováním  Nežádoucí účinky – GIT, alergické projevy, poruchy vedení vzruchu, nebezpečí vzniku fibrilace komor  Četné lékové interakce

8 Prokainamid  Účinný v akutní léčbě komorových i supraventrikulárních arytmií  NÚ - SLE

9 Disopyramid Potlačuje supraventrikulární i komorové tachykardie, zejména po IM,  Blokuje rychlý sodíkový kanál, zpomaluje vzestup akčního potenciálu  Prodlužuje refrakterní fázi a zpomaluje repolarizaci  NÚ – negativně ionotropní a vazodilatační účinek, zhoršení srdeční kontraktility a vznik srdečního selhání

10 Antiarytmika třídy Ib  Blokují sodíkový kanál, neovlivňují rychlost nárůstu akčního potenciálu.  Zkracuje se trvání akčního potenciálu a refrakterní fáze

11 Lidokain, trimekain  Neovlivňují automacii sinusového uzlu, ale potlačují automacii komorových center  Podávají se v akutních stavech komorových arytmií, IM a u nestabilní anginy pectoris. Podávají se nitrožilně

12 Mexiletin  Má vysokou biologickou účinnost i při p.o.podání a dostatečně dlouhý biologický poločas pro podání 3x denně  Inhibuje transport sodíku a zpomaluje maximální rychlost i trvání depolarizace akčního potenciálu  Indikace : komorové arytmie po IM,podává se dlouhodobě po IM, akutně při IM.  Podává se i p.o.

13 Antiarytmika třídy Ic  Blokáda sodíkového kanálu, snižuje strmost nástupu akčního potenciálu, zpomalují vedení vzruchu, pouze malý vliv na repolarizaci

14 Propafenon  Blokáda sodíkového kanálu  Snížení srdeční frekvence a krevního tlaku  Paroxysmální supraventrikulární arytmie, život ohrožující komorové arytmie  Nutná pravidelná kontrola EKG,riziko vzniku arytmií  Po i.v. aplikaci nástup účinku okamžitý, trvá 4 hodiny  Komorová tachykardie, komplexní komorové extrasystoly, po IM

15 Antiarytmika třídy II  Adrenergní beta blokátory  Brání elektrofyziologickému působení katecholaminů na myokard  Snižují zvýšenou stimulaci sympatiku, zvyšují tonu vagu a zvyšují fibrilační práh  Antiischemické působení  Snižují spotřebu kyslíku  Antiaterosklerotické a antitrombotické účinky  Sekundární prevence IM a náhlé smrti

16 Sotalol  Prodlužuje trvání akčního potenciálu trvání akčního potenciálu a zpomaluje fúzi repolarizace  Snižuje spotřebu kyslíku myokardu a k pokles srdeční práce  Indikace : sinusová a supraventrikulární arytmie, síňové a extrakomorové extrasystoly 

17 Antiarytmika třídy III  Amiodaron, bretylium  Blokují draslíkové kanály, prodlužují akční potenciál a tlumí působení sympatiku  Supraventrikulární a komorová tachykardie

18 Amiodaron  Mimořádně dlouhý poločas eliminace  Nutnost monitoringu plazmatických hladin  Nejúčinnější antiarytmika při potlačení komorových a supraventrikulárních tachykardií  Snižuje arytmickou mortalitu a morbiditu  Indikován po akutním IM, u vysokého rizika arytmické smrti a poruchou systolické funkce levé komory srdeční  NÚ - poruchy ŠŽ, hepatotoxicita, proarytmické působení

19 Antiarytmika třídy IV  Blokátory vápníkových kanálů  Verapamil, diltiazem  Prodlužuje refrakterní fázi  Snižují frekvenci výskytu impulzů v sinoatriálním uzlu

20 Adenosin  Nitrožilně  Snižuje automaticitu sinusového uzlu a zpomaluje vedení vzruchu v síňokomorovém vzruchu, zpomaluje odpověď srdečních komor při supraventrikulární arytmii  Lék první volby

21 Angina pectoris  Je to algická forma ischemické choroby srdeční  Záchvaty bolesti na hrudníku  Nerovnováha mezi metabolickými nároky myokardu a možnostmi jeho zásobení kyslíkem  Snížení koronární perfúze, stenóza arterií, spasmus koronárních artérií  Cíle FT – úprava nerovnováhy, zlepšení průtoku, ovlivnění aterogeneze, zábrana uzávěru cévy trombem

22 FT anginy pectoris  Nitráty  Beta – blokátory  Blokátory vápníkových kanálů  Kyselina ASA

23 Nitráty  Vazodilatační působení nitrátů je vyvoláno uvolněním oxidu dusnatého  Arteriální dilatace, pokles žilního návratu  Snižuje se plnění levé komory a klesá spotřeba kyslíku myokardem  Rušení dynamických stenóz na poškozeném endotelu  Základní symptomatické léčivo AP  Odstraňuje akutní bolest  Při profylaktickém podání snižuje frekvenci anginózních záchvatů  Sublingválně podaný glycerolnitrát, rychlý nástup účinku, lékem volby u akutního záchvatu AP

24 Beta - blokátory  Zpomalení srdeční frekvence  Snižují periférní cévní odpor a kontraktilitu myokardu  Zlepšuje se koronární průtok a snižují se nároky myokardu na kyslík  Snižují se anginózní záchvaty a výskyt kardiovaskulárních komplikací

25 Blokátory vápníkových kanálů  Vliv přesunu kalciových iontů v buněčných membránách s následným snížením vápníkových iontů v cytoplazmě buněk hladkých svalů  Dihydropyridiny, diltiazem, verapamil, nifedipin  Vazodilatace, pokles TK, pokles srdeční frekvence, zpomalení vedení vzruchu v myokardu  Podávat v tabletách s pozvolným uvolňováním

26 IM  Sublingvální podání nitrátu – 1,25 – 5mg  ASA – 400 mg  Morfin – 5 mg i.v. – analgetický a anxiolytický účinek, zpomalí srdeční frekvenci trimekain  Betablokátory  Furosemid  atropin

27 Srdeční glykosidy  Digoxin  Způsobuje iontové změny, vzestup intracelulárního vápníku, zvýší se kontraktilita myokardu, zpomaluje tvorbu vzruchu  Chronické srdeční selhání, porucha levé komory, tachyfibrilace síní  Snižují morbiditu, nesnižují mortalitu  Malá terapeutická šíře  Vysoké riziko intoxikace

28 Hypolipidemika  Látky ovlivňující dyslipoproteinémii  Základní faktor aterosklerózy  Snížení LDL – cholesterolu a zvýšení HDL –cholesterolu zpomaluje vývoj koronární aterosklerózy, mohou dokonce vyvolat ústup již vzniklých změn  Cílem je snížit cholesterol o 20 – 25 %, v rámci primární i sekundární prevence  Léčba musí být vždy doživotní  Užití u nemocných i rizikových

29 Statiny  Nejúčinnější hypolipidemika  Snižují tvorbu cholesterolu na samém počátku metabolického řetězce  Snižuje LDL – cholesterol  Lovastatin, pravastatin, fluvastatin, simvastatin, atorvastatin  NÚ – myozitida, rabdomyolýza, selhání ledvin  KI – těhotné, kojící, děti

30 Fibráty  Snižují LDL – cholesterol, zvyšují HDL – cholesterol, snižují TG  Gemfibrozil, fenofibrát, bezafibrát, ciprofibrát, klofibrát  NÚ – GIT, myalgie, únava  KI – těhotenství, laktace, děti

31 Iontoměniče  Po požití zůstávají ve střevě, zamezují enterohepatální cirkulaci žlučových kyselin  Pryskyřice  Nerozpustné ve vodě, nemohou být absorbovány, ani nijak metabolizovány  U dětí, těhotných a kojících  Snižují cholesterol o 20 – 25%  Kombinace se statiny  NÚ – zácpa, nutnost současného podávání laxativ a zvýšení příjmu tekutin, porucha vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích

32 Niacin  Snižuje koncentraci cholesterolu a triglyceridů  Snižuje syntézu TG, LDL – cholesterolu,  Dobře se vstřebává  Cholesterol snižuje o 15 – 30%, TG o 60%, zvyšuje kardioprotektivní HDL cholesterol  Vhodná kombinace s iontoměničem


Stáhnout ppt "Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému."

Podobné prezentace


Reklamy Google