Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Léčba srdečního selhání digitalis a Antiarytmika Léčba srdečního selhání digitalis a inotropika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Léčba srdečního selhání digitalis a Antiarytmika Léčba srdečního selhání digitalis a inotropika."— Transkript prezentace:

1 Léčba srdečního selhání digitalis a Antiarytmika Léčba srdečního selhání digitalis a inotropika.

2 ARYTMIE 1. Poruchy tvorby impulzu - abnormální automaticita SA uzlu - přesun pacemakerové aktivity z SA uzlu 2. Poruchy šíření impulzu - reentry mechanismus - blokáda vedení vzruchu bez reentry - abnormální cesta vedení vzruchu.

3 Antiarytmika Vaughan-Williams I. blokáda Na kanáluIa – chinidin, prokainamid Ib – mesokain, mexitil Ic – propafenon, ajmalin II. betablokátorymetoprolol, pindolol, esmolol III. blokáda K kanáluamiodaron, sotalol, ibutilid IV. blokáda Ca kanáluverapamil V. ostatnídigoxin, adenosin, MgSO 4

4 I.třída - blokující Na kanál snižují rychlost depolarizace (Vmax)  a tím zpomalují vedení vzruchu.  1c zpomalují Vmax a vedení vzruchu nejvíce.  1b ovlivňují Vmax i vodivost nejméně.  1a jsou svými účinky uprostřed. ovlivňují dobu AP a refrakterní fáze.  1a prodlužují (  QRS).  1b mírně zkracují  1c výrazněji neovlivňuje.

5 Chinidin - Ia Účinky: tlumí reentry i ektopie v síních i v akcesor. dráze (WPW), vagolytický efekt Dávka: retar.formy 200-400 mg po 12 h. NÚL: prodl.QT-pKT-synkopa, sin.tachykardie, průjem, nausea, neg. inotropie Indikace: některé SVT s normální fcí LK KI: SS sy, prodl.QT, srdeční selhání, jaterní porucha, AV blokáda LI – digoxin, pozor na léky prodl. QT

6 Fenytoin (difenylhydantoin) antiepileptikum s kardiálními účinky podobnými mesokainu. Ind: supraventrikulární a komorové tachyarytmie, zejména při intoxikaci digoxinem. Farmakokinetika p.o. a i.v., saturabilní metabolizmus v játrech, induktor enzymů CYP 450 Nežádoucí účinky hypotenze, hypertrofie dásní, makrocytární anémie, lymfoidní hyperplazie, CNS (nystagmus, ataxie)

7 Trimekain- Ib (Mesokain) Trimekain- Ib (Mesokain) Účinky: sníží depolarizaci a automacii, neovlivňuje vedení Dávka: i.v. 100-200 mg bolus infuze 2 - 4 mg/min NÚL: poruchy CNS (desorientace) snížit dávku při poruše jaterní fce Indikace: komorové arytmie při IM, při předávkování digoxinem. KI: hypotenze, porfyrie

8 Mexiletin - Ib Mexiletin - Ib Účinky: obdobné trimekainu, delší biol.poločas Dávka: p.o. 200-400(ret.) mg /6-8 (ret. 12) h i.v. 200-250 mg infuze 1-3 mg/min NÚL: GIT-nausea, kožní-exantém, CNS- závratě, zmatenost,křeče Indikace: komorové arytmie KI: bradykardie, poruchy AV vedení

9 Propafenon - Ic blokuje sodíkový kanál, mírný vliv na vápníkový kanál, inhibuje aktivaci betareceptorů sympatiku. Farmakokinetika metabolizován CYP2D6 (polymorfismus) - t 1/2 je závislý na fenotypu (5,5-17 hod)

10 Propafenon - Ic Dávka: p.o. 150-300 mg po 8 hod. i.v. 70 mg po 5 min. infuze 0,5-1 mg/min NÚL: GIT příznaky, anticholinergní (retence moče, zácpa, sucho v ústech), cholestáza, prodlužuje QT Indikace: fi.si.,SVT,KES, KT, W-P-W KI: SS sy, srdeční selhání, retence moče, myastenia gravis, obstr.ch.plicní

11 Ajmalin - Ic(a) Účinky: prodloužení refrakt.periody, PQ, QRS Dávka: p.o. prajmalin 20-50 mg po 8 hod. i.v. 50 mg po 5 min. infuze 1-1,5 mg/min NÚL: prodl.QTc - pKT, GIT příznaky intrahepatální cholestáza, lupus like sy Indikace: SVT při W-P-W, KES, KT KI: SS sy, prodl.QT, thyreotoxikosa, hypotenze, endokarditis

12 II. třída. Beta-blokátory - snižují Vmax (zmenšují strmost spontánní depolarizace) - prodlužují AP - vedou k prohloubení klidového napětí ( je více negativní) Klinicky zpomalení TF, zpomalený převod na komory,  prahu pro vznik fibrilace komor - zlepšení prognózy nemocných s ICHS

13 Metoprolol – II tř. Účinky: selekt.beta-1 bez ISA, neg.dromotropní a chronotropní vliv Dávka: p.o. 50-200 mg po 12-24 hod. i.v. 5-10 mg NÚL: bronchospasmus, hypotenze Indikace: SVT,KES, při IM prevence FK KI: astma bronchiale, akutní srdeční selhání,

14 Sotalol - III/II Účinky: D,L forma, prodl.AP, část.betalyt.vliv Dávka: p.o. 80-320 mg po 12 hod. i.v. 20-60 mg 2-3 min, možno po 10 min. opakovat do dávky 100 mg NÚL: hypotenze, únava, torsades de pointes Indikace: KES, KT a prevence FK KI: prodl.QT,astma bronchiale, akutní srdeční selhání,

15 Prodlužují dobu akčního potenciálu a refrakterního období Půrkyňových vláken a svaloviny komor K + kanály Na + a Ca 2+ kanály  1 -receptory III. třída. Blokátory draslíkových kanálů

16 Amiodaron - III Amiodaron - III Účinky: prodl.AP inhibicí draslík.kanálu Dávka: p.o. 200 mg po 8 hod. 7 dní a dále 200 mg/den (pauza So,Ne) i.v. 300-450 mg, inf. 450-1000 mg/den NÚL: benefit x risk

17 Účinky ČasnéPozdní do 2 týdnů6-10 týdnů   blokáda  1 -receptorů, Na + a Ca 2+ kanálů  antiadrenergní efekt   automaticity SA uzlu  bradykardie (  RR)   vedení AV uzlem   PR i AH intervalu   ERP síní, komor, akcesorních vláken   blokáda K + kanálů   ERP   QT   infranodálního vedení   QRS,  HV Amiodaron

18 Ind: flutter a fibrlace síní (rezist. na léčbu), supraventrikulární tachyarytmie, závažné komorové tachyarytmie, arytmie u CHSS Nežádoucí účinky  poruchy vedení vzruchu, bradykardie  plicní fibróza 0,01%  dysfunkce štítné žlázy  i ,  kožní deposita mikrokrystalů způsobují fotosenzitivitu kůže vystavené slunečnímu záření (u > 1/3 léčených) a namodralou barvu exponované kůže.  depozita mikrokrystalů vznikají i v rohovce. Většina nežádoucích účinků je reverzibilní Amiodaron

19 Ibutilid Ibutilid Účinky: inhibice K kanálu Dávka: i.v. 1 mg po dobu 10 minut možno po 2 min opakovat NÚL: prodlužuje QT Indikace: fibrilace síní

20 IV. Třída. Blokátory vápníkového kanálu ovlivňují: struktury pomalé odpovědi (SA a AV uzel)  pokles Vmax, tj. zpomalení intrakardiálního převodu, hl. v AV uzlu (snižuje odpověď komor při flutteru a fibrilací síní, potlačuje reentry nodální tachyarytmie)  deprese spontánní depolarizace   automacie SA uzlu x nepůsobí na komorové tachyarytmie struktury rychlé odpovědi (ostatní myokard)  blokáda Ca2+ kanálu (L-typ) během f.2 AP  negativně inotropní antiischemický a hypotenzní účinek

21 Verapamil, diltiazem metabolizován v játrech, t 1/2 = 7 hod. Ind: supraventrikulární tachyarytmie, fibrilace síní nezvládnutá digoxinem Nežádoucí účinky AV blokáda, negativně inotropní účinek, pokles TK, alergie. Kontraindikace hypotenze, AV blokáda 2. a 3. stupně, WPW syndrom (usnadněno vedení aberantními svazky), srdeční selhávání Interakce: nedoporučuje se kombinace s betablokátory (i.v.) pro synergismus v účinku na AV převod a na inotropii.

22 Ostatní : Srdeční glykosidy (digoxin) účinek negativně dromotropní - prostřednictvím stimulace vagu (prodlužují dobu síňokomorového převodu hl. v AV uzlu a Hisově svazkü - prodlužují interval PQ na EKG) a tím kontrolují akci komor při fibrilaci síní. Indikace: fibrilace a flutter síní Hořčík, draslík při tachyarytmiích po digitalis. kardiotonicích Význam hypokalemie a hypomagnesemie pro intoxikaci digoxinem

23 Adenosin - blokuje A 1 receptory - ve strukturách pomalé odpovědi inhibuje vstup Ca2+ do buněk  snížení tvorby vzruchů v SA uzlu zpomalení vedení AV uzlem. Farmakokinetika extrémně krátký t 1/2 < 10 sek. Jedinou indikací je rychlé a efektivní (90-95% případů) zvládnutí AV uzlové reentry tachykardie. Dávka: i.v. 6 mg rychle možno po 2 min opakovat Nežádoucí účinky bolest hlavy, dušnost, tlak na hrudi. Astma bronchiale.

24 Rizika antiarytmické léčby PROARYTMICKÝ VLIV všechna antiarytmika!! NEGATIVNÍ INOTROPIE IA+ IC, CaA, BB OSTATNÍ toxický vliv (plíce, játra ap.)

25 Léčba arytmií PROGNÓZA ARYTMIE - základní onemocnění, stav srdeční funkce, věk, hemodynamické následky ANTIARYTMIKA - benefit x risk, NÚL, interakce OSTATNÍ - vagové manévry, el.KV, overdiving, ablace akc.dráhy, AIDC, HTx

26 Léčba srdečního selhání 1. Odstranění příčiny 2. ACE inhibitory či sartany 3. Betablokátory – u stabilizovaného stavu 4. Diuretika při retenci tekutin či hypertenzi 5. Digoxin u dále symptomatického nemocného, fibrilaci síní, kardiomegalii, cvalu 6. Spironolakton 7. Nitrožilní diuretika 8. Pozitivně inotropní látky 9. levokomorové podpůrné sytémy ( IABC, LVD) 10. U vybraných nemocných srdeční transplantace

27 Farmakokinetika digoxinu  60 - 75% absorbováno z GIT  t 1/2 = 36 hodin  75% renální eliminace (GF i TEx)  therap.plasm. [0,6-2,0 nmol/L]  vazba na albumin 20 - 40 %  metabolizován < 20%

28 Zvýšená plasm. koncentrace digoxinu Dávka neodpovídající sval.hmotě Snížená renální exkrece - hypokalemie < 3 mmol/l - Rx-chinidin,CAA,amiodaron - snižení RPF - CHF, BB - snížení GF - starší, ren.selhání Snížení mimoren.clearence - AA Snížení odbourání SG ve střevě - TTC, ERY ( Eubacterium lentum )

29 Snížená plasm. koncentrace digoxinu Nízká dávka nebo compliance - nízká absorpce - malabsorpce - Rx - pryskyřice, sulfasalazin - dieta - vláknina Zvýšené renální vylučování - zvýšení GF po vasodil. léčbě

30 Známky intoxikace digoxinem G I T - anorexie, nausea, zvracení, průjem CNS - únava, deprese, žluté vidění SRDEČNÍ - arytmie

31 Arytmie při léčbě digoxinem L KES (bigeminie) L síňová tachykardie s blokádou L AV junkční tachykardie L SA i AV blokády (SAB,AVB)

32 Léčba intoxikace digoxinem vysadit digoxin upravit plasm. (draslíku) KES a KT - mesokain,phenytoin SAB,AVB - dočasná stimulace DIGIDOT - ovčí PL proti DG (Fab)

33 Rizika léčby digoxinem  st.p. IM  thyreopatie  hypoxemie (plicní onem.)  lék.interakce ( chinidin, CAA, ATB )  vyšší věk ( nižší GF a sval.hmota)  změny koncentrace K a Ca  jiné - obezita, ren.selhání

34 D I G D I G The Digitalis Investigation Group The effect of digoxin on mortality and morbidity in patients with heart failure N.Eng.J.Med.1997, 336:525-533

35 DIG : Cíl studie Určit vliv digoxinu na úmrtnost a hospitalisace u nemocných se srdečním selháním a sinusovým rytmem NEJM 1997

36 DIG p = 0.80 Celková mortalita Mortalita a hospitalisace pro zhoršení srdečního selhání p < 0.001

37 Indikace digoxinu lék 3.volby ( po ACE-I, BB ev.diu) fi.si. s rychlou odp.komor kardiomegalie cval

38 Ostatní pozitivně inotropní látky  Sympatomimetika  Inhibitory PDE  Calcium sensitizers

39 NORADRENALIN  0,01-0,03 ug/kg/min  t 1/2 3 min  převážně vazokonstrikční účinek  šokové stavy, cave hypovolemie

40 ADRENALIN  0,01-0,03 ug/kg/min i.v.  0,5 mg s.c., i.v., i.tr.  t 1/2 2 min  více inotropní jak vazokon- strikční účinek  anafylaktický šok, zástava

41 DOPAMIN  2-5 ug/kg/min - nízká dávka 5-10 ug/kg/min - střední dávka 5-10 ug/kg/min - střední dávka  t 1/2 2 min  nízké dávky renoprotekce??  střední dávky inotropie  vysoké dávky vasokonstrikce

42 DOBUTAMIN  2 - 15 ug/kg/min  t 1/2 2,4 min  inotropní účinek  šokové stavy s nízkým minutovým objemem - AIM, pooperační stavy,

43 INHIBITORY FOSFODIESTERÁZY III (PDE III)  Methylxanthiny (aminophylin)  Bipyridiny (milrinon a amrinon)  Imidazolones (enoximon)  Benzylisoquinolines (papaverin)

44 MILRINON  50-75 bolus po 10 min a poté infúze 0,375-0,75 ug/kg/min  t 1/2 150 min  inotropní účinek a vazodilatační účinek  akutní srdeční selhání

45 Calcium sensitizers  zvyšují citlivost myokardu na intracelulární vápník cestou troponinu C  působí vasodilataci otevřením K ATP kanálů

46 LEVOSIMENDAN  Zahajovací dávka 12–24 µg/kg se podává během 10 minut v infuzní formě  Následuje udržovací infúze s dávkováním 0,1 µg/kg/min po dobu 24 hodin  t 1/2 60 min  inotropní účinek a vazodilatační účinek  akutní srdeční selhání


Stáhnout ppt "Léčba srdečního selhání digitalis a Antiarytmika Léčba srdečního selhání digitalis a inotropika."

Podobné prezentace


Reklamy Google