Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antiarytmika Léčba srdečního selhání digitalis a inotropika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antiarytmika Léčba srdečního selhání digitalis a inotropika."— Transkript prezentace:

1 Antiarytmika Léčba srdečního selhání digitalis a inotropika.

2 ARYTMIE 1. Poruchy tvorby impulzu - abnormální automaticita SA uzlu - přesun pacemakerové aktivity z SA uzlu 2. Poruchy šíření impulzu - reentry mechanismus - blokáda vedení vzruchu bez reentry - abnormální cesta vedení vzruchu.

3 Antiarytmika Vaughan-Williams
blokáda Na kanálu Ia – chinidin, prokainamid Ib – mesokain, mexitil Ic – propafenon, ajmalin betablokátory metoprolol, pindolol, esmolol blokáda K kanálu amiodaron, sotalol, ibutilid blokáda Ca kanálu verapamil ostatní digoxin, adenosin, MgSO4

4 I.třída - blokující Na kanál
snižují rychlost depolarizace (Vmax)  a tím zpomalují vedení vzruchu.  1c zpomalují Vmax a vedení vzruchu nejvíce.  1b ovlivňují Vmax i vodivost nejméně.  1a jsou svými účinky uprostřed. ovlivňují dobu AP a refrakterní fáze.  1a prodlužují (QRS).  1b mírně zkracují  1c výrazněji neovlivňuje.

5 Chinidin - Ia Účinky: tlumí reentry i ektopie v síních i v
akcesor. dráze (WPW), vagolytický efekt Dávka: retar.formy mg po 12 h. NÚL: prodl.QT-pKT-synkopa, sin.tachykardie, průjem, nausea, neg. inotropie Indikace: některé SVT s normální fcí LK KI: SS sy, prodl.QT, srdeční selhání, jaterní porucha, AV blokáda LI – digoxin, pozor na léky prodl. QT

6 Fenytoin (difenylhydantoin)
antiepileptikum s kardiálními účinky podobnými mesokainu. Ind: supraventrikulární a komorové tachyarytmie, zejména při intoxikaci digoxinem. Farmakokinetika p.o. a i.v., saturabilní metabolizmus v játrech, induktor enzymů CYP 450 Nežádoucí účinky hypotenze, hypertrofie dásní, makrocytární anémie, lymfoidní hyperplazie, CNS (nystagmus, ataxie)

7 Trimekain- Ib (Mesokain)
Účinky: sníží depolarizaci a automacii, neovlivňuje vedení Dávka: i.v mg bolus infuze mg/min NÚL: poruchy CNS (desorientace) snížit dávku při poruše jaterní fce Indikace: komorové arytmie při IM, při předávkování digoxinem. KI: hypotenze, porfyrie

8 Mexiletin - Ib Účinky: obdobné trimekainu, delší biol.poločas
Dávka: p.o (ret.) mg /6-8 (ret. 12) h i.v mg infuze 1-3 mg/min NÚL: GIT-nausea, kožní-exantém, CNS- závratě, zmatenost,křeče Indikace: komorové arytmie KI: bradykardie, poruchy AV vedení

9 Propafenon - Ic blokuje sodíkový kanál, mírný vliv na vápníkový kanál, inhibuje aktivaci betareceptorů sympatiku. Farmakokinetika metabolizován CYP2D6 (polymorfismus) - t1/2 je závislý na fenotypu (5,5-17 hod)

10 Propafenon - Ic Dávka: p.o. 150-300 mg po 8 hod. i.v. 70 mg po 5 min.
infuze 0,5-1 mg/min NÚL: GIT příznaky, anticholinergní (retence moče, zácpa, sucho v ústech), cholestáza, prodlužuje QT Indikace: fi.si.,SVT,KES, KT, W-P-W KI: SS sy, srdeční selhání, retence moče, myastenia gravis, obstr.ch.plicní

11 Ajmalin - Ic(a) Účinky: prodloužení refrakt.periody, PQ, QRS
Dávka: p.o. prajmalin mg po 8 hod. i.v. 50 mg po 5 min. infuze 1-1,5 mg/min NÚL: prodl.QTc - pKT, GIT příznaky intrahepatální cholestáza, lupus like sy Indikace: SVT při W-P-W, KES, KT KI: SS sy, prodl.QT, thyreotoxikosa, hypotenze, endokarditis

12 II. třída. Beta-blokátory
- snižují Vmax (zmenšují strmost spontánní depolarizace) - prodlužují AP - vedou k prohloubení klidového napětí ( je více negativní) Klinicky zpomalení TF, zpomalený převod na komory,  prahu pro vznik fibrilace komor - zlepšení prognózy nemocných s ICHS

13 Metoprolol – II tř. Účinky: selekt.beta-1 bez ISA, neg.dromotropní a chronotropní vliv Dávka: p.o mg po hod. i.v mg NÚL: bronchospasmus, hypotenze Indikace: SVT,KES, při IM prevence FK KI: astma bronchiale, akutní srdeční selhání,

14 Sotalol - III/II Účinky: D,L forma, prodl.AP, část.betalyt.vliv
Dávka: p.o mg po 12 hod. i.v mg 2-3 min, možno po 10 min. opakovat do dávky 100 mg NÚL: hypotenze, únava, torsades de pointes Indikace: KES, KT a prevence FK KI: prodl.QT,astma bronchiale, akutní srdeční selhání,

15 III. třída. Blokátory draslíkových kanálů
Prodlužují dobu akčního potenciálu a refrakterního období Půrkyňových vláken a svaloviny komor K+ kanály Na+ a Ca2+ kanály b1-receptory

16 Amiodaron - III Účinky: prodl.AP inhibicí draslík.kanálu
Dávka: p.o. 200 mg po 8 hod. 7 dní a dále 200 mg/den (pauza So,Ne) i.v mg, inf mg/den NÚL: benefit x risk

17 Amiodaron Účinky Časné Pozdní  blokáda b1-receptorů,
do 2 týdnů 6-10 týdnů  blokáda b1-receptorů, Na+ a Ca2+ kanálů antiadrenergní efekt   automaticity SA uzlu  bradykardie ( RR)   vedení AV uzlem   PR i AH intervalu   ERP síní, komor, akcesorních vláken  blokáda K+ kanálů   ERP   QT   infranodálního vedení   QRS,  HV

18 Amiodaron Ind: flutter a fibrlace síní (rezist. na léčbu), supraventrikulární tachyarytmie, závažné komorové tachyarytmie , arytmie u CHSS Nežádoucí účinky  poruchy vedení vzruchu, bradykardie  plicní fibróza 0,01%  dysfunkce štítné žlázy  i ,  kožní deposita mikrokrystalů způsobují fotosenzitivitu kůže vystavené slunečnímu záření (u > 1/3 léčených) a namodralou barvu exponované kůže.  depozita mikrokrystalů vznikají i v rohovce. Většina nežádoucích účinků je reverzibilní

19 Ibutilid Účinky: inhibice K kanálu Dávka: i.v. 1 mg po dobu 10 minut
možno po 2 min opakovat NÚL: prodlužuje QT Indikace: fibrilace síní

20 IV. Třída. Blokátory vápníkového kanálu
ovlivňují: struktury pomalé odpovědi (SA a AV uzel)  pokles Vmax, tj. zpomalení intrakardiálního převodu, hl. v AV uzlu (snižuje odpověď komor při flutteru a fibrilací síní, potlačuje reentry nodální tachyarytmie)  deprese spontánní depolarizace   automacie SA uzlu x nepůsobí na komorové tachyarytmie struktury rychlé odpovědi (ostatní myokard)  blokáda Ca2+ kanálu (L-typ) během f.2 AP  negativně inotropní antiischemický a hypotenzní účinek

21 Verapamil, diltiazem metabolizován v játrech, t1/2= 7 hod.
Ind: supraventrikulární tachyarytmie, fibrilace síní nezvládnutá digoxinem Nežádoucí účinky AV blokáda, negativně inotropní účinek, pokles TK, alergie. Kontraindikace hypotenze, AV blokáda 2. a 3. stupně, WPW syndrom (usnadněno vedení aberantními svazky), srdeční selhávání Interakce: nedoporučuje se kombinace s betablokátory (i.v.) pro synergismus v účinku na AV převod a na inotropii.

22 Srdeční glykosidy (digoxin)
Ostatní : Srdeční glykosidy (digoxin) účinek negativně dromotropní - prostřednictvím stimulace vagu (prodlužují dobu síňokomorového převodu hl. v AV uzlu a Hisově svazkü - prodlužují interval PQ na EKG) a tím kontrolují akci komor při fibrilaci síní. Indikace: fibrilace a flutter síní Hořčík, draslík při tachyarytmiích po digitalis. kardiotonicích Význam hypokalemie a hypomagnesemie pro intoxikaci digoxinem

23 Adenosin - blokuje A1receptory
- ve strukturách pomalé odpovědi inhibuje vstup Ca2+ do buněk  snížení tvorby vzruchů v SA uzlu zpomalení vedení AV uzlem. Farmakokinetika extrémně krátký t1/2 < 10 sek. Jedinou indikací je rychlé a efektivní (90-95% případů) zvládnutí AV uzlové reentry tachykardie. Dávka: i.v. 6 mg rychle možno po 2 min opakovat Nežádoucí účinky bolest hlavy, dušnost, tlak na hrudi. Astma bronchiale.

24 Rizika antiarytmické léčby
PROARYTMICKÝ VLIV všechna antiarytmika!! NEGATIVNÍ INOTROPIE IA+ IC, CaA, BB OSTATNÍ toxický vliv (plíce, játra ap.)

25 Léčba arytmií PROGNÓZA ARYTMIE - základní onemocnění, stav srdeční funkce, věk, hemodynamické následky ANTIARYTMIKA - benefit x risk, NÚL, interakce OSTATNÍ - vagové manévry, el.KV, overdiving, ablace akc.dráhy, AIDC, HTx

26 Léčba srdečního selhání
1. Odstranění příčiny 2. ACE inhibitory či sartany 3. Betablokátory – u stabilizovaného stavu 4. Diuretika při retenci tekutin či hypertenzi 5. Digoxin u dále symptomatického nemocného, fibrilaci síní, kardiomegalii, cvalu 6. Spironolakton 7. Nitrožilní diuretika 8. Pozitivně inotropní látky 9. levokomorové podpůrné sytémy ( IABC, LVD) 10. U vybraných nemocných srdeční transplantace

27 Farmakokinetika digoxinu
% absorbováno z GIT t 1/2 = 36 hodin 75% renální eliminace (GF i TEx) therap.plasm. [0,6-2,0 nmol/L] vazba na albumin % metabolizován < 20%

28 Zvýšená plasm. koncentrace digoxinu
Dávka neodpovídající sval.hmotě Snížená renální exkrece - hypokalemie < 3 mmol/l - Rx-chinidin,CAA,amiodaron - snižení RPF - CHF, BB - snížení GF - starší, ren.selhání Snížení mimoren.clearence - AA Snížení odbourání SG ve střevě - TTC, ERY ( Eubacterium lentum )

29 Snížená plasm. koncentrace digoxinu
Nízká dávka nebo compliance - nízká absorpce - malabsorpce - Rx - pryskyřice, sulfasalazin - dieta - vláknina Zvýšené renální vylučování - zvýšení GF po vasodil. léčbě

30 Známky intoxikace digoxinem
G I T - anorexie, nausea, zvracení, průjem CNS - únava, deprese, žluté vidění SRDEČNÍ - arytmie

31 Arytmie při léčbě digoxinem
KES (bigeminie) síňová tachykardie s blokádou AV junkční tachykardie SA i AV blokády (SAB,AVB)

32 Léčba intoxikace digoxinem
vysadit digoxin upravit plasm. (draslíku) KES a KT - mesokain,phenytoin SAB,AVB - dočasná stimulace DIGIDOT - ovčí PL proti DG (Fab)

33 Rizika léčby digoxinem
st.p. IM thyreopatie hypoxemie (plicní onem.) lék.interakce ( chinidin, CAA, ATB ) vyšší věk ( nižší GF a sval.hmota) změny koncentrace K a Ca jiné - obezita, ren.selhání

34 D I G The Digitalis Investigation Group
The effect of digoxin on mortality and morbidity in patients with heart failure N.Eng.J.Med.1997, 336:

35 DIG : Cíl studie Určit vliv digoxinu na úmrtnost a hospitalisace u nemocných se srdečním selháním a sinusovým rytmem NEJM 1997

36 DIG Celková mortalita p = 0.80 Mortalita a hospitalisace pro zhoršení srdečního selhání p < 0.001

37 Indikace digoxinu fi.si. s rychlou odp.komor kardiomegalie cval
lék 3.volby ( po ACE-I, BB ev.diu) fi.si. s rychlou odp.komor kardiomegalie cval

38 Ostatní pozitivně inotropní látky
Sympatomimetika Inhibitory PDE Calcium sensitizers

39 NORADRENALIN 0,01-0,03 ug/kg/min t1/2 3 min
převážně vazokonstrikční účinek šokové stavy, cave hypovolemie

40 ADRENALIN 0,01-0,03 ug/kg/min i.v. 0,5 mg s.c., i.v., i.tr. t1/2 2 min
více inotropní jak vazokon-strikční účinek anafylaktický šok, zástava

41 DOPAMIN 2-5 ug/kg/min - nízká dávka 5-10 ug/kg/min - střední dávka
t1/2 2 min nízké dávky renoprotekce?? střední dávky inotropie vysoké dávky vasokonstrikce

42 DOBUTAMIN 2 - 15 ug/kg/min t1/2 2,4 min inotropní účinek
šokové stavy s nízkým minutovým objemem - AIM, pooperační stavy,

43 INHIBITORY FOSFODIESTERÁZY III (PDE III)
Methylxanthiny (aminophylin) Bipyridiny (milrinon a amrinon) Imidazolones (enoximon) Benzylisoquinolines (papaverin)

44 MILRINON 50-75 bolus po 10 min a poté infúze 0,375-0,75 ug/kg/min
t1/2 150 min inotropní účinek a vazodilatační účinek akutní srdeční selhání

45 Calcium sensitizers zvyšují citlivost myokardu na intracelulární vápník cestou troponinu C působí vasodilataci otevřením KATP kanálů

46 LEVOSIMENDAN Zahajovací dávka 12–24 µg/kg se podává během 10 minut v infuzní formě Následuje udržovací infúze s dávkováním 0,1 µg/kg/min po dobu 24 hodin t1/2 60 min inotropní účinek a vazodilatační účinek akutní srdeční selhání


Stáhnout ppt "Antiarytmika Léčba srdečního selhání digitalis a inotropika."

Podobné prezentace


Reklamy Google