Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21.12.2006P RVŠ1 Zhodnocení činnosti Předsednictva RVŠ v r. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21.12.2006P RVŠ1 Zhodnocení činnosti Předsednictva RVŠ v r. 2006."— Transkript prezentace:

1 21.12.2006P RVŠ1 Zhodnocení činnosti Předsednictva RVŠ v r. 2006

2 21.12.2006P RVŠ2 Zahájení činnosti + aktivity v jednotlivých oblastech viz materiál pro sněm RVŠ Přehled činnosti Rady vysokých škol r. 2006

3 21.12.2006P RVŠ3  Bez problémů zahájit činnost v novém volebním období  S ohledem na nezbytnost řešení koncepčních otázek ustavit Komisi pro strategie a rozvoj vysokých škol, která již vyvíjí řadu aktivit  V ekonomické oblasti ve spolupráci s ČKR a MŠMT částečně zabránit nominálnímu poklesu rozpočtu VŠ pro r. 2007 v přepočtu na studenta  V oblasti VaV (vesměs ve spolupráci s ČKR): -v OP podpořit priority vysokých škol -v nových pravidlech hodnocení VaV za r. 2005 zabránit zavedení tzv. sektorového koeficientu (opět se ale o něm jedná) -stanovit pravidla, jak rozdělit finanční prostředky na nové VZ do jednotlivých vědních oblastí -umožnit zadávat výsledky specifického výzkumu do RIV a tak odblokovat zmrazení prostředků na specifický výzkum Co se snad podařilo :

4 21.12.2006P RVŠ4  Ve vzdělávací oblasti zpracovat a projednat řadu materiálů týkajících se cílů VVŠ v této oblasti, hodnocení kvality, strukturace studia, tvůrčích aktivit studentů, problematiky SVŠ apod.  Ve FRVŠ mimo běžné agendy zpracovat nové „Metodické a organizační pokyny pro závěrečná oponentní řízení FRVŠ 2006“  Připravit informační materiál o RVŠ v angličtině (doc. Gavalcová)  Připomínkovat 6 pro činnost VŠ zásadních materiálů  Delegovat zástupce RVŠ do 24 jiných orgánů či pracovních nebo odborných komisí či skupin  Schválit nový způsob zabezpečování a financování zahraničních cest studentů reprezentujících SK RVŠ tak, aby byl v souladu se stávajícímu zákonnými předpisy  Vypsat veřejnou soutěž na nové logo SK

5 21.12.2006P RVŠ5  Oblast problémů souvisejících s přiznáváním stipendia v případech tíživé sociální situace studenta („sociální stipendium”)  Změny v pravidlech pro rozpis prostředků na specifický výzkum  Analýza možností pracovního, eventuálně pracovně právního postihu (až po případné odnětí vědecko – pedagogického titulu) těch, kteří se dopustili podvodného jednání v rámci svého habilitačního nebo jmenovacího profesorského řízení, a to zejména v případech, kdy takovéto jednání bylo zjištěno až po ukončení řízení.  Věcný návrh úpravy zákona, který by systematicky řešil otázky týkající se dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a hodnocení činností. Oblasti, které jsou rozpracovány:

6 21.12.2006P RVŠ6  Návrh časového harmonogramu přípravy a schvalování dlouhodobých záměrů (MŠMT, vysoké školy a fakulty), výročních zpráv a hodnocení činností (ve spolupráci s MŠMT).  Analýza a návrhy v oblasti metodiky kreditového systému.  Problematika věkové hranice 26 let  Problémy spojené se zveřejňováním kvalifikačních prací.

7 21.12.2006P RVŠ7 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "21.12.2006P RVŠ1 Zhodnocení činnosti Předsednictva RVŠ v r. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google