Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doklady. Doklad Originální písemnost, která zachycuje hospodářskou operaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doklady. Doklad Originální písemnost, která zachycuje hospodářskou operaci."— Transkript prezentace:

1 Doklady

2 Doklad Originální písemnost, která zachycuje hospodářskou operaci

3 Dělení dokladů dle místa vzniku dle počtu zachycených operací dle druhu

4 Doklady dle místa vzniku – vnější (externí) – podnik x okolí – vnitřní (interní) – účetní operace uvnitř podniku

5 Doklady dle počtu zachycených operací – Jednotlivé: 1 operace = 1 doklad – Sběrné: více stejných operací = 1 doklad (maximálně 1 měsíc)

6 Doklady dle druhu – faktura vystavená – FAV – faktura přijatá – FAP – příjmový pokladní doklad – PPD – výdajový pokladní doklad – VPD – bankovní výpis – BV – úvěrový výpis – ÚV – vnitřní účetní doklad – VÚD – příjemka – P – výdejka – V – převodka – PV

7 Faktura vydaná doklad potvrzující prodej, já jsem dodavatel

8 Faktura přijatá doklad potvrzující nákup, já jsem odběratel

9 Příjmový pokladní doklad peníze do pokladny

10 Výdajový pokladní doklad peníze z pokladny

11 Bankovní výpis zachycuje změny peněz na bankovním účtu

12 Úvěrový výpis zachycuje změny peněz na úvěrovém účtu

13 Vnitřní účetní doklad obecný doklad pro vnitropodnikové operace - účtování mezd, odpisů, atd.

14 Příjemka příjem zásob na sklad

15 Výdejka výdej zásob ze skladu

16 Převodka převod zásob z jednoho skladu na druhý, kombinuje příjemku a výdejku

17 Práce s učebnicí Úloha 2.1.

18 Náležitosti dokladu Označení dokladu Číslování dokladu – zkratka dokladu – číslo dokladu Zúčastněné osoby (dodavatel, odběratel, firma, přijal od, vydal komu.) Datum – datum vystavení – datum splatnosti (FAV, FAP) – datum uskutečnění zdanitelného plnění Obsah účetního dokladu Informace o – množství, ceně za MJ, ceně celkem (s a bez DPH) Podpis zodpovědné osoby Účtování dokladu

19 Práce s učebnicí Úloha 2.2. Úloha 2.3.

20 Oběh dokladů PŘIJETÍ DOKLADU/VYSTAVENÍ DOKLADU KONTROLA DOKLADU – věcná a formální PŘÍPRAVA K ZAÚČTOVÁNÍ ZAÚČTOVÁNÍ ARCHIVACE SKARTACE

21 Vystavení dokladu –na základě informací od zodpovědné osoby (max. do 14. dnů), zapsat trvalým charakterem Přijetí dokladu – zapsáno do knihy došlé pošty a předání zodpovědné osobě ke kontrole

22 Kontrola dokladu a)formální – kontrolujeme, zda doklad má všechny náležitosti (provádí účetní) b) věcná – kontrolujeme, zda údaje na dokladu jsou správně a ve správné výši (provádí např. nákupčí, prodejce)

23 Příprava dokladu k zúčtování – roztřídění dokladů dle druhů, očíslování, zaevidování Zaúčtování účetního dokladu – DE: zápis do peněžního deníku – Ú: zápis do deníku, hlavních knih

24 Archivace - úschova do šanonu, úschova do archivních krabic – Archivační doba 10 let - účetní uzávěrka (rozvaha) 20 let - důchodové listy 5 let - účetní doklady Skartace- likvidace dokumentů po uplynutí archivační doby


Stáhnout ppt "Doklady. Doklad Originální písemnost, která zachycuje hospodářskou operaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google