Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kateřina Fořtová, Jan Ládek, Lenka Hybšová, Klára Stádníková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kateřina Fořtová, Jan Ládek, Lenka Hybšová, Klára Stádníková"— Transkript prezentace:

1   VÝZNAM, DRUHY, NÁLEŽITOSTI, OPRAVY A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ, DAŇOVÉ DOKLADY
Kateřina Fořtová, Jan Ládek, Lenka Hybšová, Klára Stádníková 4. kruh, VSRR

2 Účetní doklady Jsou nejdůležitějším prvkem průkaznosti účetnictví.
Představují často i prvotní evidenci sledovaných jevů, informují o vzniku hospodářských operací, registrují je ověřují. Proto se na účetní doklady klade řada požadavků: pravdivost úplnost přehlednost včasnost pečlivost ve vyhotovení (musí být čitelné, nesmí se v nich přepisovat, dodatečně vpisovat apod.)

3 Druhy účetních dokladů I.
Dělení dle druhů Faktury vystavené Faktury přijaté Příjmové pokladní doklady Výdajové pokladní doklady Bankovní výpisy Vnitřní účetní doklady

4 Druhy účetních dokladů II.
Dělení dle místa vzniku a obsahu a) Vnitřní doklady - Zachycují pohyb majetkových složek uvnitř účetní jednotky, případně ověřují operace vyplývající z jejich vnitřní činnosti. b) Vnější doklady - Vyplývají ze styku účetní jednotky s vnějším světem. Vnější doklady podle místa vystavení charakterizujeme jako vydané nebo došlé.

5 Druhy účetních dokladů III.
Dělení dle počtu dokumentovaných a) Jednotlivé doklady - Obvykle dokumentují jednu nebo více stejnorodých hospodářských operací, nejčastěji v rámci téhož dne (např. příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad). b) Sběrné doklady - Shrnují údaje jednotlivých účetních dokladů dokumentující stejnorodé hospodářské operace za delší čas, např. týden , dekádu, měsíc.

6 Náležitosti Označení účetního dokladu, nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň nepřímo, že jde o účetní doklad, popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků, nevyplývá-li z účetního dokladu alespoň nepřímo, peněžní částku nebo údaj o množství a ceně, datum vyhotovení účetního dokladu, datum uskutečnění účetního případu, není-li shodné s datem podle písmene d/, podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování, DIČ a IČO u plátců DPH.

7 Opravy V praxi se používá několik možností oprav účetních dokladů:
Přeškrtnutím chybného údaje tenkou čarou, nad tím se uvede správný údaj s datem opravy a podpisem opravující osoby. Vyhotovením nového dokladu místo nesprávného. Vyhotovení vnitřního účetního dokladu na opravu (při zjištění chyby po odeslání účetních výkazů), při čemž musí být zřejmé , který původní doklad je opravován.

8 Oběh účetního dokladu I.
Přezkoušení správnosti Věcná správnost - Jde o kontrolu souladu údajů, uvedených v účetním dokladu, se skutečností Formální správnost - Jde o zjištění, zda účetní doklady mají všechny předepsané náležitosti zákonem č. 563/91 Sb. Proces oběhu účetního dokladu od jeho vystavení nebo obdržení až po archivaci a skartaci neprobíhá ve všech podnicích stejně, záleží na druhu dokladu, organizačním uspořádáním účetní jednotky, na možnosti zpracování výpočetní technikou aj.

9 Oběh účetního dokladu II.
Příprava k účtování Zahrnuje několik úkonů, jejichž provedení je nutné k tomu, aby vlastní zaúčtování ÚD proběhlo hladce. a) Třídění - Dle data příchodu nebo vyhotovení, druhu a obsahu. b) Číslování - Číslování ÚD znamená přidělení určitého čísla příslušnému dokladu podle zvoleného systému. c) Evidence - Evidence ÚD zajišťuje přehled o vydaných i došlých dokladech. Vede se v různých pomocných knihách. d) Účtovací přepis - Účtovací přepis zajišťuje spojitost ÚD s účetní, zápisy v účetních knihách.

10 Oběh účetního dokladu III.
Zaúčtování Provádí se podle účtovacího předpisu účetními zápisy v účetních knihách, kde se zaznamenává i číslo ÚD, na kterém se uvede poznámka o zaúčtování (datum a podpis), Úschova Je do konce roku zajištěna v příručním archívu. Po uplynutí doby stanovené pro archivování dochází ke skartaci tj. vyřazení dokladů.

11 Další účetní doklady Daňové doklady Vystavují se v souvislosti s DPH.
Rovněž pro ně byly stanoveny předepsané náležitosti: obchodní jméno sídlo, eventuelně bydliště místo podnikání daňové identifikační číslo obchodních partnerů (dodavatele, odběratele) pořadové číslo dokladu název a množství zboží nebo rozsah zdanitelného plnění datum vyhotovení dokladu výše seny bez daně daň celkem ceny s daní celkem

12 Zdroje druhy-nalezitosti-opravy-a-obeh-ucetnich- dokladu-danove-doklady/ htm Maturitní otázky ze střední školy


Stáhnout ppt "Kateřina Fořtová, Jan Ládek, Lenka Hybšová, Klára Stádníková"

Podobné prezentace


Reklamy Google