Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kateřina Fořtová, Jan Ládek, Lenka Hybšová, Klára Stádníková 4. kruh, VSRR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kateřina Fořtová, Jan Ládek, Lenka Hybšová, Klára Stádníková 4. kruh, VSRR."— Transkript prezentace:

1 Kateřina Fořtová, Jan Ládek, Lenka Hybšová, Klára Stádníková 4. kruh, VSRR

2 Účetní doklady Jsou nejdůležitějším prvkem průkaznosti účetnictví. Představují často i prvotní evidenci sledovaných jevů, informují o vzniku hospodářských operací, registrují je ověřují. Proto se na účetní doklady klade řada požadavků: ◦ pravdivost ◦ úplnost ◦ přehlednost ◦ včasnost ◦ pečlivost ve vyhotovení (musí být čitelné, nesmí se v nich přepisovat, dodatečně vpisovat apod.) 2

3 Druhy účetních dokladů I. Dělení dle druhů ◦ Faktury vystavené ◦ Faktury přijaté ◦ Příjmové pokladní doklady ◦ Výdajové pokladní doklady ◦ Bankovní výpisy ◦ Vnitřní účetní doklady 3

4 Druhy účetních dokladů II. Dělení dle místa vzniku a obsahu a) Vnitřní doklady - Zachycují pohyb majetkových složek uvnitř účetní jednotky, případně ověřují operace vyplývající z jejich vnitřní činnosti. b) Vnější doklady - Vyplývají ze styku účetní jednotky s vnějším světem. Vnější doklady podle místa vystavení charakterizujeme jako vydané nebo došlé. 4

5 Druhy účetních dokladů III. Dělení dle počtu dokumentovaných a) Jednotlivé doklady - Obvykle dokumentují jednu nebo více stejnorodých hospodářských operací, nejčastěji v rámci téhož dne (např. příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad). b) Sběrné doklady - Shrnují údaje jednotlivých účetních dokladů dokumentující stejnorodé hospodářské operace za delší čas, např. týden, dekádu, měsíc. 5

6 Náležitosti Označení účetního dokladu, nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň nepřímo, že jde o účetní doklad, popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků, nevyplývá-li z účetního dokladu alespoň nepřímo, peněžní částku nebo údaj o množství a ceně, datum vyhotovení účetního dokladu, datum uskutečnění účetního případu, není-li shodné s datem podle písmene d/, podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování, DIČ a IČO u plátců DPH. 6

7 Opravy V praxi se používá několik možností oprav účetních dokladů:  Přeškrtnutím chybného údaje tenkou čarou, nad tím se uvede správný údaj s datem opravy a podpisem opravující osoby.  Vyhotovením nového dokladu místo nesprávného.  Vyhotovení vnitřního účetního dokladu na opravu (při zjištění chyby po odeslání účetních výkazů), při čemž musí být zřejmé, který původní doklad je opravován. 7

8 Oběh účetního dokladu I. Přezkoušení správnosti a)Věcná správnost - Jde o kontrolu souladu údajů, uvedených v účetním dokladu, se skutečností a)Formální správnost - Jde o zjištění, zda účetní doklady mají všechny předepsané náležitosti zákonem č. 563/91 Sb. Proces oběhu účetního dokladu od jeho vystavení nebo obdržení až po archivaci a skartaci neprobíhá ve všech podnicích stejně, záleží na druhu dokladu, organizačním uspořádáním účetní jednotky, na možnosti zpracování výpočetní technikou aj. 8

9 Oběh účetního dokladu II. Příprava k účtování Zahrnuje několik úkonů, jejichž provedení je nutné k tomu, aby vlastní zaúčtování ÚD proběhlo hladce. a) Třídění - Dle data příchodu nebo vyhotovení, druhu a obsahu. b) Číslování - Číslování ÚD znamená přidělení určitého čísla příslušnému dokladu podle zvoleného systému. c) Evidence - Evidence ÚD zajišťuje přehled o vydaných i došlých dokladech. Vede se v různých pomocných knihách. d) Účtovací přepis - Účtovací přepis zajišťuje spojitost ÚD s účetní, zápisy v účetních knihách. 9

10 Oběh účetního dokladu III. Zaúčtování Provádí se podle účtovacího předpisu účetními zápisy v účetních knihách, kde se zaznamenává i číslo ÚD, na kterém se uvede poznámka o zaúčtování (datum a podpis), Úschova Je do konce roku zajištěna v příručním archívu. Po uplynutí doby stanovené pro archivování dochází ke skartaci tj. vyřazení dokladů. 10

11 Další účetní doklady Daňové doklady Vystavují se v souvislosti s DPH. Rovněž pro ně byly stanoveny předepsané náležitosti: obchodní jméno sídlo, eventuelně bydliště místo podnikání daňové identifikační číslo obchodních partnerů (dodavatele, odběratele) pořadové číslo dokladu název a množství zboží nebo rozsah zdanitelného plnění datum vyhotovení dokladu výše seny bez daně daň celkem ceny s daní celkem 11

12 Zdroje http://referaty-seminarky.cz/vyznam- druhy-nalezitosti-opravy-a-obeh-ucetnich- dokladu-danove-doklady/ http://www.hornicermna.cz/3/obucetdokl. htm Maturitní otázky ze střední školy 12


Stáhnout ppt "Kateřina Fořtová, Jan Ládek, Lenka Hybšová, Klára Stádníková 4. kruh, VSRR."

Podobné prezentace


Reklamy Google