Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Geografie České republiky NÁZEV DUMu: ČR – ochrana přírody POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: KÓD DUMu: JK_CR_05 DATUM TVORBY: ANOTACE (ROČNÍK): kvarta – DUM – informuje žáky o způsobu ochrany přírody a krajiny v České republice METODICKÝ POKYN: Atlas České republiky – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (2010)

2 Ochrana přírody v ČR Zachovalá příroda je chráněna v chráněných územích Nejvyšším orgánem ochrany přírody a životního prostředí v Česku je Ministerstvo životního prostředí České republiky V Česku se nachází čtyři chráněné národní parky: Národní park Šumava, Krkonošský národní park, Národní park České Švýcarsko a Národní park Podyjí Mezi chráněná území patří: Národní parky (NP) Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Národní přírodní rezervace (NPR) Přírodní rezervace (PR) Národní přírodní památky (NPP) Přírodní památky (PP)

3 Ochrana přírody v ČR Vyznačení hranice chráněného území v terénu: na vnější straně jsou dva červené pruhy, na vnitřní jeden Národní park je celosvětově užívaná kategorie, v níž jsou vyhlašována mezinárodně nebo celostátně významná a jedinečná území s dochovanými přírodními nebo málo ovlivněnými ekosystémy Ministerstvo životního prostředí v roce 2009 oznámilo, že připravuje vyhlášení Národního parku Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast je naše národní kategorie, určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých geografických oblastí s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a převahou přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů Chráněné krajinné oblasti se vyhlašují nařízením vlády V současné době je v této kategorii chráněno 25 území

4 http://upload. wikimedia

5 CHKO Beskydy

6 Ochrana přírody v ČR V ČR také Biosférické rezervace UNESCO
velkoplošné území vyhlášené v rámci mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra Světová síť biosférických rezervací je rozprostřena tak, aby zahrnovala všechny základní biomy Země Tato území představují reprezentativní ukázky kulturních i přírodních krajin, ve kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity Biosférické rezervace v ČR: Bílé Karpaty Krkonoše Křivoklátsko Šumava Třeboňsko Biosférická rezervace Dolní Morava

7 Bílé Karpaty, Vršatecká bradla

8 Křivoklátsko

9 Ochrana přírody v ČR – NATURA 2000
je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie Je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území Evropské unie Záměrem Natury 2000 je ochrana biologické rozmanitosti Proběhlo (či mělo proběhnout) ve všech členských státech mapování přírodních biotopů Členské státy EU mají povinnost vybrat na svém území nejhodnotnější lokality s výskytem významných živočišných a rostlinných druhů a přírodních stanovišť Rozloha těchto lokalit by měla být taková, aby bylo zabezpečeno zachování příznivého stavu předmětu ochrany na území celého státu, tzn. ve stavu stejném nebo lepším než v okamžiku vyhlášení

10 Ochrana přírody v ČR – NATURA 2000
Členský stát Evropské unie má povinnost zajistit odpovídající ochranu i druhům celoevropsky hodnotným, které jsou ale v daném státě hojně rozšířené a nemají v něm tudíž zajištěnou legislativní ochranu (v ČR např. čolek velký, datel černý) Pod ochranu Natury 2000 spadá na území celé Evropské unie 253 nejohroženějších typů přírodních stanovišť, 200 druhů živočichů, 434 druhů rostlin a 181 druhů ptáků V České republice se z toho vyskytuje 58 typů přírodních stanovišť, 55 druhů živočichů, 16 druhů rostlin a 65 druhů ptáků

11 Hrbáčkovy tůně oblast v Natura 2000 ve středních Čechách

12 Použité zdroje a literatura
Červinka, P. et al. (2003): Zeměpis České republiky. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Kastner, J. et al. (2009): Zeměpis naší vlasti. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje: Obrazové materiály: VILGUS, Petr. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: PALOCH, David. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: PALOCH, David. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ZP. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BARÁNEK, Daniel. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AOPK ČR. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ERBENOVÁ, Jitka. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MAGAIRLIN. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google