Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana přírody ČR Igor Dostal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana přírody ČR Igor Dostal."— Transkript prezentace:

1 Ochrana přírody ČR Igor Dostal

2 Obsah Základní pojmy Typy krajiny Historie ochrany krajiny v ČR
Dělení chráněných území v ČR

3 Základní pojmy Rozumíte následujícím pojmům? Umíte je vysvětlit? biom
ekosystém ekologie environmentální fauna biotop biota

4 Typy krajiny 1. Přírodní krajina
krajina zcela původní (originální), bez jakéhokoli zásahu a vlivu člověka dnes se v České republice vyskytuje jen výjimečně (snad jen vrcholové partie nejvyšších pohoří ČR – Krkonoše, Šumava, Hrubý Jeseník,…) 2. Kulturní (umělá) krajina vlivem hospodářské činnosti člověka došlo ke značnému pozměnění původního přírodního prostředí menšení rozlohy lesů, vysušení původních mokřadů, napřímení vodních toků, vzrostl počet orné půdy, na ní pak následná výstavba sídel, komunikací či těžba nerostných surovin v ČR nejvýraznější přeměna např. v oblasti povrchových hnědouhelných dolů severočeských pánví

5 Historie ochrany krajiny v ČR
velká tradice na území českého státu nejstarší přírodní rezervace v Evropě (1838) – Žofínský prales, Hojná Voda (ochrana pralesních porostů) o dvacet let později zakládají Schwarzenbergové na svém šumavském panství rezervaci Boubínský prales ve druhé polovině 19. století přibývají další lokality (např. Panská skála u Kamenického Šenova, údolí Peklo u České Lípy či skalní útvar Vrkoč u Ústí nad Labem) Kde byste tyto rezervace hledali?

6 Panská skála u Kamenického Šenova
Žofínský prales

7 Dělění chráněných území v ČR
dnes zaujímají na území ČR chráněná území přes 15 % celkové plochy, přičemž přes 2 % jsou plochy přísně chráněné podle rozlohy a stupně ochrany rozlišujeme několik kategorií chráněných území přírody: 1. Velkoplošná chráněná území A. Národní parky (NP) - v současnosti na území ČR čtyři Znáte nějaká chráněná území v místě vašeho bydliště či v nedalekém okolí? Které? Vyjmenujte je.

8 - rozlehlá a z přírodního hlediska velmi hodnotná území s
málo pozměněnou přírodou NP České Švýcarsko

9 B. Chráněné krajinné oblasti (CHKO) - na území ČR jich dnes najdeme 25
- jedná se o nejvíce zachovalé krajinné celky - lidská sídla, využívání přírody a další kulturní vlivy jsou ve vzájemném souladu S pomocí atlasu ČR vyhledejte všech 25 CHKO na území našeho státu. Které CHKO je vám nejblíže a čím je jedinečné?

10 2. Maloplošná chráněná území
A. Národní přírodní rezervace (NPR) - např. Boubínský prales, skalní města Českého ráje B. Přírodní rezervace (PR) - např. jednotlivá rašeliniště, pozůstatky sopečné a ledovcové činnosti C. Národní přírodní památky (NPP) - skály, jezera, jeskyně, také významná díla člověka (jedinečné parky a zahrady) D. Přírodní památky (PP) - vodopády, skály, jeskyně, stromy, i sem patří významná díla člověka

11 Biosférické rezervace
- unikátní chráněné přírodní celky nebo harmonické krajiny - hospodářské vlivy jsou v souladu s přírodou - síť mezinárodní ochrany přírody UNESCO - na území ČR máme šest biosférických rezervací: NP Šumava a NP Krkonoše, CHKO Třeboňsko, CHKO Křivoklátsko, CHKO Pálava a CHKO Bílé Karpaty CHKO Pálava

12 Seznam použitých zdrojů
HOLEČEK, Milan. Česká republika: zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 4., upravené vyd. Praha: Fortuna, 2005, 103 s. ISBN ŠÁRA ..]., [odpovědní red.: Pavel..]. Školní atlas Česká Republika a Evropa. Vizovice: SHOCart, ISBN Česká republika: sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha: Kartografie Praha, 2006, 32 s. ISBN Karelj. 6. října 2008 [cit ]. Dostupné z: jpg?uselang=cs palickap. 6. listopadu 2010 [cit ]. Dostupné z: uselang=cs Chmee května 2007 [cit ]. Dostupné z: sko%284%29.jpg?uselang=cs Hotovsson. 28. října 2011 [cit ]. Dostupné z: Použity obrázky a kliparty z MS PowerPoint.


Stáhnout ppt "Ochrana přírody ČR Igor Dostal."

Podobné prezentace


Reklamy Google