Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Igor Dostal.  Základní pojmy  Typy krajiny  Historie ochrany krajiny v ČR  Dělení chráněných území v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Igor Dostal.  Základní pojmy  Typy krajiny  Historie ochrany krajiny v ČR  Dělení chráněných území v ČR."— Transkript prezentace:

1 Igor Dostal

2  Základní pojmy  Typy krajiny  Historie ochrany krajiny v ČR  Dělení chráněných území v ČR

3  Rozumíte následujícím pojmům? Umíte je vysvětlit? environmentální biotop ekologie fauna biota biom ekosystém

4  1. Přírodní krajina - krajina zcela původní (originální), bez jakéhokoli zásahu a vlivu člověka - dnes se v České republice vyskytuje jen výjimečně (snad jen vrcholové partie nejvyšších pohoří ČR – Krkonoše, Šumava, Hrubý Jeseník,…)  2. Kulturní (umělá) krajina - vlivem hospodářské činnosti člověka došlo ke značnému pozměnění původního přírodního prostředí - menšení rozlohy lesů, vysušení původních mokřadů, napřímení vodních toků, vzrostl počet orné půdy, na ní pak následná výstavba sídel, komunikací či těžba nerostných surovin - v ČR nejvýraznější přeměna např. v oblasti povrchových hnědouhelných dolů severočeských pánví

5  velká tradice na území českého státu  nejstarší přírodní rezervace v Evropě (1838) – Žofínský prales, Hojná Voda (ochrana pralesních porostů)  o dvacet let později zakládají Schwarzenbergové na svém šumavském panství rezervaci Boubínský prales  ve druhé polovině 19. století přibývají další lokality (např. Panská skála u Kamenického Šenova, údolí Peklo u České Lípy či skalní útvar Vrkoč u Ústí nad Labem) Kde byste tyto rezervace hledali?

6 Žofínský prales Panská skála u Kamenického Šenova

7  dnes zaujímají na území ČR chráněná území přes 15 % celkové plochy, přičemž přes 2 % jsou plochy přísně chráněné  podle rozlohy a stupně ochrany rozlišujeme několik kategorií chráněných území přírody: 1. Velkoplošná chráněná území A. Národní parky (NP) - v současnosti na území ČR čtyři Znáte nějaká chráněná území v místě vašeho bydliště či v nedalekém okolí? Které? Vyjmenujte je.

8 - rozlehlá a z přírodního hlediska velmi hodnotná území s málo pozměněnou přírodou NP České Švýcarsko

9 B. Chráněné krajinné oblasti (CHKO) - na území ČR jich dnes najdeme 25 - jedná se o nejvíce zachovalé krajinné celky - lidská sídla, využívání přírody a další kulturní vlivy jsou ve vzájemném souladu S pomocí atlasu ČR vyhledejte všech 25 CHKO na území našeho státu. Které CHKO je vám nejblíže a čím je jedinečné?

10 2. Maloplošná chráněná území A. Národní přírodní rezervace (NPR) - např. Boubínský prales, skalní města Českého ráje B. Přírodní rezervace (PR) - např. jednotlivá rašeliniště, pozůstatky sopečné a ledovcové činnosti C. Národní přírodní památky (NPP) - skály, jezera, jeskyně, také významná díla člověka (jedinečné parky a zahrady) D. Přírodní památky (PP) - vodopády, skály, jeskyně, stromy, i sem patří významná díla člověka

11  Biosférické rezervace - unikátní chráněné přírodní celky nebo harmonické krajiny - hospodářské vlivy jsou v souladu s přírodou - síť mezinárodní ochrany přírody UNESCO - na území ČR máme šest biosférických rezervací: NP Šumava a NP Krkonoše, CHKO Třeboňsko, CHKO Křivoklátsko, CHKO Pálava a CHKO Bílé Karpaty CHKO Pálava

12  HOLEČEK, Milan. Česká republika: zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 4., upravené vyd. Praha: Fortuna, 2005, 103 s. ISBN 80-716-8930-0  ŠÁRA..]., [odpovědní red.: Pavel..]. Školní atlas Česká Republika a Evropa. Vizovice: SHOCart, 2005. ISBN 978-807-2242-474.  Česká republika: sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha: Kartografie Praha, 2006, 32 s. ISBN 80-701-1870-9.  Karelj. 6. října 2008 [cit. 2013-02-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDof%C3%ADnsk%C3%BD_prales_1. jpg?uselang=cs  palickap. 6. listopadu 2010 [cit. 2013-02-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pansk%C3%A1_sk%C3%A1la,_skalka.jpg? uselang=cs  Chmee2. 19. května 2007 [cit. 2013-02-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%A9_%C5%A0v%C3%BDcar sko%284%29.jpg?uselang=cs  Hotovsson. 28. října 2011 [cit. 2013-02-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%A1lava,_norr.jpg?uselang=cs  Použity obrázky a kliparty z MS PowerPoint.


Stáhnout ppt "Igor Dostal.  Základní pojmy  Typy krajiny  Historie ochrany krajiny v ČR  Dělení chráněných území v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google