Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průřezová témata v praxi Jak na to šla jedna z pilotních základních škol?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průřezová témata v praxi Jak na to šla jedna z pilotních základních škol?"— Transkript prezentace:

1 Průřezová témata v praxi Jak na to šla jedna z pilotních základních škol?

2 Organizace týmu Vedoucí či garant průřezového tématu Zástupce vedoucího (garanta) Propojení 1. a 2. stupně (vedoucí x zástupce) Setkávání vedoucích průřezových témat s koordinátorem tvorby ŠVP a s vedoucími jednotlivých oblastních skupin (viz. vzdělávací oblasti v RVP ZV)

3 Mapování – školní akce AkceRoč ník OSVVDOVMEGSMKVENVMDV Páteční setkávání tříd 1.-9. XXXX Vítání prvňáčků žáky 9. ročníku 1., 9. XXX Ples absolventů 8., 9. XXXX

4 Mapování – vyučovací předměty Multikulturní výchova Název tematic kého okruhu 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč. Kulturn í diferen ce Prv Vv, ČjDě VozDrv, Fy Multiku lturalita Prv Čj Ze, Sp Drv, Ze Drv, Voz, Čj, Tv

5 Tvorba – integrace do vyučovacích předmětů (zeměpis) Průřezové téma Výstupy ZŠUčivo ENV – Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí Určí aktuální stav ŽP v jednotlivých krajích Česka a místní rizikové faktory ovlivňující ŽP, navrhne řešení problému. oblasti narušení reliéfu těžbou surovin, poškození lesů exhalacemi, znečištění vod, znečištění ovzduší, zdroje znečištění, rekultivace MKV - Multikulturalita Zjistí základní informace o církvích v místě školy a porovná v čem se shodují a v čem naopak odlišují. křesťanství, katolictví, protestantismus, ateismus

6 Tvorba - projekty Evropané (tvorba pracovních sešitů, evropská setkávání, evropské trhy, slavnostní vyvěšení vlajek států EU) Den s vietnamskou kulturou (zapojení celé školy, vietnamské komunity a rodičovské veřejnosti formou činnostních dílen) Třídění odpadů – sběrová soutěž (recyklace odpadů ve všech místnostech školy, sběrové dny, demokratické rozhodnutí o využití finančního zisku-referendum)

7 Tvorba – klima školy Školní parlament (přípravný výbor pro volby, volební kampaň, volby, ustavující schůze parlamentu, jednání jednotlivých parlamentních výborů, společná jednání s vedením školy a školskou radou, jednání celého parlamentu) Třídění odpadů – sběrová soutěž Vlajkosláva těch států, jejichž žáci jsou žáky ZŠ (seznamování s kulturou, vyhledávání informací o daném státu, spolupráce mezi Českem a daným státem, výstava apod.)

8 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Průřezová témata v praxi Jak na to šla jedna z pilotních základních škol?"

Podobné prezentace


Reklamy Google