Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma: Petr a Lucie – R. Rolland

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma: Petr a Lucie – R. Rolland"— Transkript prezentace:

1 Téma: Petr a Lucie – R. Rolland
VY_32_INOVACE_592

2 Hotelnictví, Cestovní ruch, Obchodník Vzdělávací oblast:
Autor: Mgr. Jarmila Krůtová Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Ročník: 3., 4. Obor vzdělávání: Hotelnictví, Cestovní ruch, Obchodník Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Tematická oblast: Rozbory textů k MZ - práce se čtečkou el. knih Vytvořeno dne: Únor 2014 Anotace: Práce s výchozím textem, příprava ke společné části státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (ústní část), vypracování jednotlivých úloh spojených s textem, u každé se nachází její řešení VY_32_INOVACE_592

3 Výchozí text pro práci Žáci si společně najdou ve svých čtečkách elektronických knih zadaný text. VY_32_INOVACE_592

4 Výchozí text Petr chvatně vběhl do hlubin podzemní dráhy. …
Nad ním, nad temnotami těch kleneb, té krysí chodby, jíž uháněla kovová obluda hemžící se lidskými červy, tam nahoře byla Paříž, sníh, studená lednová noc, příšera života a smrti – válka. Petr byl volán na vojnu se svými vrstevníky, osmnáctiletými chlapci. Za půl roku bude vlast potřebovat jeho těla. Když oči otevřel – na několik kroků před ním, oddělena od něho dvěma cizími těly, stála dívka, zrovna přistoupivši do vozu. Napřed z ní uviděl jenom jemný profil pod stínem klobouku, světlou kadeř na pohublé tváři, světélko na líbezném líčku, krásnou linii nosu a vyklenutého rtu a pootevřená ústa, ještě teď rozechvělá spěšnou chůzí. VY_32_INOVACE_592

5 Úkoly k výchozímu textu
1. Zařaď text k literárnímu druhu, lit. formě a lit. žánru. Vše na základě ukázky charakterizuj. 2. Jaké je téma díla? 3. Zařaď dílo Petr a Lucie do literárně historického kontextu. 4. Popiš obecně jazykovou stránku díla. Na základě ukázky charakterizuj jazyk celého díla. 5. V textu najdi základní informace o díle (kde a kdy se příběh odehrává, hlavní postavy a jejich charakteristika). VY_32_INOVACE_592

6 Řešení úkolů k výchozímu textu
1. Lit. druh: epika Lit. forma: próza Lit. žánr: novela 2. Téma: milostná novela na pozadí války, láska mezi mladými lidmi, válka v životě dvou mladých milenců. 3. 1. sv. válka (1918, konec války) 4. Jazyk mezi dvěma mladými lidmi velmi vznešený, vytříbený, využití básnických prostředků k vykreslení charakterů postav a prostředí, detailní popisy, úvahové pasáže. 5. Paříž, podzemní dráha, Petr (18 let, za půl roku povolán do války), neznámá dívka (Lucie) - jemný profil pod stínem klobouku, světlou kadeř na pohublé tváři, světélko na líbezném líčku, krásnou linii nosu a vyklenutého rtu a pootevřená ústa, ještě teď rozechvělá spěšnou chůzí, lednový den, rok 1918 – konec války. VY_32_INOVACE_592

7 Výchozí text Petr Aubier bydlil u rodičů nedaleko od clunyjského parčíku. Jeho otec byl soudce, bratr o šest let starší, šel dobrovolně na vojnu hned na začátku války. Dobrá měšťanská rodina, počestní občané… Šel po seinském nábřeží kolem Institutu…Stál zrovna dole u schodů z mostu Umění. Když zdvihl oči, spatřil tu, kterou očekával. Skicák majíc pod paží, sestupovala po schodech jako laňka. Za týden potom bloumal Lucemburskou zahradou, zalitou zlatou lahodou slunce. … Obrátil se a spatřil, že zrovna prošel kolem ní. A právě v té chvíli také ona obrátila v chůzi hlavu a s úsměvem se na něho podívala. A tu již neváhal a s rukama téměř vztaženýma spěchal k ní s nadšením tak mladickým a čistým, že na něho prostomyslně počkala. VY_32_INOVACE_592

8 Úkoly k výchozímu textu
1. Charakterizuj postavu Petra na základě výchozího textu. 2. Kolikrát se potkali Petr s Lucií, než spolu navázali první verbální kontakt? 3. Kde se spolu potkávali než spolu navázali první verbální kontakt? 4. V textu najdi básnické prostředky popisující atmosféru dne. VY_32_INOVACE_592

9 Řešení úkolů k výchozímu textu
1. Petr Aubier bydlil u rodičů nedaleko od clunyjského parčíku. Jeho otec byl soudce, bratr o šest let starší, šel dobrovolně na vojnu hned na začátku války. Dobrá měšťanská rodina, počestní občané… 2. Petr s Lucií se potkali celkem třikrát, než spolu navázali verbální kontakt. 3. První setkání proběhlo v pařížském metru, druhé setkání na mostě Umění a třetí setkání v Lucemburské zahradě. 4. zahradou, zalitou zlatou lahodou slunce - metafora VY_32_INOVACE_592

10 ROLLAND, Romain. Petr a Lucie [online]. Praha: Práce, 1985.
Zdroje ROLLAND, Romain. Petr a Lucie [online]. Praha: Práce, 1985. Další citační údaje (ISBN knihy, nakladatelství a vydavatelství) nebylo možné zjistit. VY_32_INOVACE_592


Stáhnout ppt "Téma: Petr a Lucie – R. Rolland"

Podobné prezentace


Reklamy Google