Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolismus vody Homeostáza I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolismus vody Homeostáza I"— Transkript prezentace:

1 Metabolismus vody Homeostáza I

2 Terminologie Homeostáza =
stálost vnitřního prostředí, kterou si organismus dokáže udržovat vlastními prostředky Dehydratace = ↓ celkový objem tekutin v organismu Hyperhydratace = ↑ objem tekutin v organismu Hypovolémie = ↓ objem cirkulující tekutiny (krve) Hypervolémie = ↑ objem cirkulující tekutiny

3 Terminologie Osmolalita =
součet koncentrací všech osmoticky aktivních částic; vyjadřuje celkové množství částic rozpuštěných v 1 kg rozpouštědla Osmolarita = vyjadřuje celkové množství částic rozpuštěných v 1 dm3 (L) roztoku Osmotický tlak = tlak vyvolaný tokem rozpouštědla přes polopropustnou membránu do toho prostoru, v němž roztok obsahuje vyšší koncentraci rozpuštěných molekul nebo iontů Onkotický tlak = koloidně osmotický tlak bílkovin (je součástí osmotického tlaku)

4 Žízeň Příčiny žízně: zvýšená osmolalita ECT hyperosmolalita při ztrátě volné vody těžká hypokalémie snížený objem krve sucho v ústech (např. po delší řeči, překořeněná strava) Polydipsie je zvýšený nebo často se opakující pocit žízně Snížený pocit žízně vzniká ve stáří a taky často jako následek iktu

5 Ledvinové koncentrační mechanismy
ADH = hormon, který vzniká v hypothalamu a pak se neurokrinií dostává do zadního laloku hypofýzy umožňuje zpětné vstřebávání volné vody má i vazokonstrikční účinky = vazopresin Sekrece ADH se zvyšuje při podráždění osmoreceptorů v hypothalamu zvýšením osmolality ECT aktivaci sympatiku Nikotinem Sekrece ADH je snižována alkoholem

6 Poruchy sekrece ADH Syndrom inadekvátní sekrece ADH (SIADH) = důsledek ↑ výdeje ADH Příčiny: Zvýšená produkce ADH v adenomu hypothalamu Ektopická syntéza a výdej ADH z malobuněčného bronchogenního karcinomu Otoku CNS Idiopatická forma Důsledky: retence vody oligurie moč má vysokou specifickou hmotnost a zvýšenou osmolalitu v plazmě se osmolalita snižuje, snižuje se i koncentrace iontů (dilučně) v CNS může vzniknout “intoxikace vodou”

7 Poruchy sekrece ADH Příčiny: Důsledky:
Diabetes insipidus je způsoben sníženou sekrecí ADH Příčiny: kraniofaryngeomem nebo úrazem hlavy (centrální diabetus insipidus) porucha citlivosti receptorů pro ADH v ledvinách (periferní diabetus insipidus) Důsledky: polydipsie polyurie ( l / den), nykturie hypoosmolární moč v plazmě: hyperosmolalita, zvýšená koncentrace všech iontů poruchy CNS změny krevního tlaku

8 Ledvinové koncentrační mechanismy
Aldosteron = mineralokortikoid, hormon kůry nadledvin vyvolává zpětnou resorpci sodíku se sodíkem se pasivně vstřebává i voda ↑ vylučování draslíku Vyplavuje se jako odpověď na snížené prokrvení ledvin Aldosteron se zvyšuje i při snížené [Na+] a [Cl-] v plazmě Sekrece je 2° ovlivňována i plazmatickou koncentrací K+: Aldosteron = stresový hormon

9 Změny sekrece aldosteronu
Zvýšená sekrece aldosteronu Příčiny: Adenom nadledvin (1º hyperaldosteronismus – Connův syndrom) Hypersekrecí ACTH (2º hyperaldosteronismus ) Hypersekrece reninu (2º hyperaldosteronismus ) Patogeneze: Retence Na+ a H2O → ↑ cirkulující objem → reflexní vázokonstrikce (nevznikají otoky) → ↑ TK, žilní návrat (a s ním i sekrece ANF) → → mírná polyurie ↓ [K+] + ↑ vylučování H+ → metabolická alkalóza Příznaky: hypertenze mírná polyurie v plazmě: hypokalémie, metabolická alkalóza, poruchy glukózové tolerance neuromuskulární poruchy (svalová slabost) a srdeční arytmie

10 Změny sekrece aldosteronu
Snížená sekrece aldosteronu (hypoaldosteronismus) je součástí Addisonovy choroby Příčiny: autoimunitní poškození kůry nadledvin atrofie kůry nadledvin nebo úplný enzymatický blok tvorby hormonů kůry tuberkulóza kůry krvácení do kůry Příznaky (kombinace nedostatku aldosteronu a kortizolu): hypotenze (snížená retence Na+ a vody –  cirkulující objem) hyperkalémie (snížené vylučování K+ močí) únava (z hyperkalémie a hypovolémie, případně i acidózy) snížená odolnost vůči stresu (nedostatek kortizolu) Addisonska krize = Život ohrožující situace, způsobená vystupňováním stresového stavu a neschopností udržet homeostázu Může skončit šokem a smrtí

11 Atriový natriuretický faktor (ANF)
Jediný hormon, který zvyšuje vylučování vody z organizmu Tvoří se při zvýšeném objemu cirkulující tekutiny (nebo při zvýšeném žilním návratu) v pravé srdeční síni ANF způsobuje vylučování sodíku v distálním tubulu ledvin a s ním vylučování vody Chrání srdce před přetížením objemem

12 Literatura Nečas, E. (2000). Obecná patologická fyziologie. Praha, Karolinum Nečas, E. (2003). Patologická fyziologie orgánových systémů. Praha, Karolinum McCance, K. L. (2001). Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults & Children. Elsevier Health Sciences Internetové zdroje Silbernagl, S. (2009). Color Atlas of Pathophysiology. Thieme Medical Publishers


Stáhnout ppt "Metabolismus vody Homeostáza I"

Podobné prezentace


Reklamy Google