Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Pavel Kavina ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Evropské kroky v oblasti nerostných a druhotných surovin APROCHEM, Hustopeče, 17.3.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Pavel Kavina ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Evropské kroky v oblasti nerostných a druhotných surovin APROCHEM, Hustopeče, 17.3.2015."— Transkript prezentace:

1 Ing. Pavel Kavina ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Evropské kroky v oblasti nerostných a druhotných surovin APROCHEM, Hustopeče, 17.3.2015

2 Ing. Pavel Kavina ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Evropské kroky v oblasti nerostných a druhotných surovin Změny na globálním trhu nerostných surovin I. Během velkého ekonomického růstu v letech 2002-2008 docházelo vlivem výrazného vzestupu životní úrovně v řadě někdejších rozvojových zemí k růstu výše spotřeby všech myslitelných komodit V návaznosti na to došlo k překlopení základních principů, které dosud platily v sektoru nerostných surovin (z mnoha zemí, které byly historicky typickými producenty a vývozci nerostných surovin se staly jejich spotřebitelé a někdy dokonce dovozci – např. Čína: železné rudy 2003, Indonésie: ropa 2005, Čína: černé uhlí 2007 aj.) Prudký vzestup spotřeby nejen celého spektra komodit (např. ropa, uhlí, neželezné kovy), ale také elektřiny Obecně se vrátilo do hry téma energetické a surovinové bezpečnosti Současná finanční a hospodářská krize tyto jevy a trendy může zpomalit či dočasně zastavit, ale rozhodně je neobrátí

3 Ing. Pavel Kavina ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Evropské kroky v oblasti nerostných a druhotných surovin Současná síla jednotlivých ekonomik

4 Ing. Pavel Kavina ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Evropské kroky v oblasti nerostných a druhotných surovin Změny na globálním trhu nerostných surovin II. Mezinárodně politické konsekvence Vznik nových spojenectví – dvojic producent/spotřebitel (Japonsko-Indonésie: plyn; Čína-Angola: ropa; Čína-Guinea: bauxit; Jižní Korea-Madagaskar: biopaliva) Posílení role OPEC (návrat členů; noví členové/noví zájemci) Úvahy o vzniku GASPEC Vyšší intenzita soupeření o nerostné zdroje Velmi aktivní asijské země – Japonsko, Jižní Korea, Čína Rozdílná, ale velmi sofistikovaná surovinová diplomacie Japonská strategie – velmi precizně propracovaná: maximální diverzifikace, podpora působení japonských těžebních firem mimo Japonsko, využívání projektů rozvojové spolupráce, proškolování partnerů Jižní Korea – zájem o středně bohaté země třetího světa, kde již existuje početná střední třída, např. země Perského zálivu Čína – nejrazantnější, placení ložisek cash, systém „bonusů“, aktivní diplomacie, „spanilé jízdy“ nejvyšších představitelů (AF, LA), bezúročné půjčky, rozvojové projekty, neokolonialismus?

5 Ing. Pavel Kavina ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Evropské kroky v oblasti nerostných a druhotných surovin

6 Ing. Pavel Kavina ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Evropské kroky v oblasti nerostných a druhotných surovin

7 Ing. Pavel Kavina ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Evropské kroky v oblasti nerostných a druhotných surovin Evropský aspekt surovinové bezpečnosti Evropa má jako kontinent z hlediska nerostných surovin a možností jak posilovat svoji surovinovou a energetickou bezpečnost dvě specifika A) mnohasetletou historii těžby a využívání nerostných surovin (= řada bohatých zdrojů již byla v minulosti využita) B) Mnoho evropských zemí v 70., 80. a 90. letech upřednostňovalo dovoz surovin z neevropských teritorií nad využíváním vlastních zdrojů s odkazem na prioritu ochrany ŽP (nefunguje; problém se nejmenuje těžba, ale spotřeba; suroviny je třeba stejně někde vydobýt, často pro ŽP horšími technologiemi než by tomu bylo v Evropě; vzniká i další zátěž ŽP přepravou obrovských objemů) Výsledkem je fakt, že Evropa jako kontinent je sice významný hráč na straně spotřeby, ale zcela zanedbatelný hráč na straně produkce Nové trendy se rodí mimo Evropu, je třeba je pečlivě sledovat a analyzovat, protože nás zásadně ovlivňují – typicky břidlicový plyn

8 Ing. Pavel Kavina ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Evropské kroky v oblasti nerostných a druhotných surovin Verheugenova iniciativa – (konečně) relevantní reakce EU v listopadu 2008 zveřejnil viceprezident EK Gunter Verheugen progresivní dokument Raw Materials Initiative (ČR stála u zrodu) vyšší využívání domácích nerostných zdrojů (včetně jejich důkladné revize a podpory projektu nového geologického průzkumu moderními metodami až do hloubky 4 km) zahájení evropské „surovinové diplomacie“ – budování vzájemně výhodných vztahů se zeměmi, které disponují širokým surovinovým potenciálem (oddělení politické a ekonomické diplomacie, využití projektů rozvojové spolupráce, diverzifikace českého ZO) podpora materiálově úsporných technologií 14/20 superkritických komodit EU, Horizont 2020

9 Ing. Pavel Kavina ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Evropské kroky v oblasti nerostných a druhotných surovin Vytvoření podmínek pro oběhové hospodářství s cílem Přeměny odpadů na zdroje Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu

10 Ing. Pavel Kavina ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Evropské kroky v oblasti nerostných a druhotných surovin Aktuální informace z Evropské komise k oběhovému hospodářství Strategie přechodu k oběhovému hospodářství stažena z programu EK na rok 2015 Potenciál Strategie přechodu k oběhovému hospodářství: vytvoření 180 tisíc pracovních míst, snížení závislosti Evropy na dovozu surovin, do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů o 443 mil. tun. Jaké parametry bude mít ambicióznější návrh EK? Bude nový návrh realistický a přijatelný pro většinu členských států?

11 Ing. Pavel Kavina ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Evropské kroky v oblasti nerostných a druhotných surovin Politika druhotných surovin ČR Vytvoření podmínek pro oběhové hospodářství s cílem „Přeměna odpadů na zdroje“ Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích náhradou primárních zdrojů druhotnými surovinami. Vyhodnocení a aktualizace Politiky druhotných surovin ČR do 31.12.2016.

12 Ing. Pavel Kavina ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Evropské kroky v oblasti nerostných a druhotných surovin -- Rámcová struktura systému vzdělávání pro recyklaci odpadů a druhotných surovin realizace 2012 - 2014 plán na rok 2015 k.ú. 2 - Dělník pro recyklaci k.ú.3 Pracovník pro recyklaci: Elektroodpadů Autovraků Obsluha recyklačních zařízení k.ú.4 Technolog pro recyklaci: Stavebních a demoličních odpadů Odpadů z energetických zařízení Odpadních pneumatik a pryží Odpadních plastů k.ú.7 Inženýr pro recyklaci k.ú.6 Samostatný technik pro recyklaci Aplikace Politiky druhotných surovin ČR v praxi


Stáhnout ppt "Ing. Pavel Kavina ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Evropské kroky v oblasti nerostných a druhotných surovin APROCHEM, Hustopeče, 17.3.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google