Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Implementace Politiky druhotných surovin ČR Symposium „Odpadové Fórum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Implementace Politiky druhotných surovin ČR Symposium „Odpadové Fórum."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Implementace Politiky druhotných surovin ČR Symposium „Odpadové Fórum 2013“ 17. – 19. dubna 2013 Kouty nad Desnou

2 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Obsah prezentace Politika druhotných surovin ČR - implementace Stav trhu druhotných surovin v ČR Výzkum a vývoj v OPPIK Finanční nástroje prosazované EU Postřehy z konference Zpětný odběr 2013

3 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Vize a cíle Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti surovin Dosažení surovinové bezpečnosti a surovinové nezávislosti ČR Přeměna odpadů na zdroje

4 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Politika druhotných surovin ČR - implementace Akční plán Návrh Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 2014 – 2020 Povinné kvóty na využívání druhotných surovin u staveb dopravní infrastruktury financovaných z veřejných zdrojů Pilotní projekt "Pracovník pro recyklaci“ Zjišťování produkce a spotřeby druhotných surovin prostřednictvím ČSÚ Vyhlášení celostátní soutěže v oblasti druhotných surovin

5 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Vzdělávání pro recyklaci Pilotní projekt systému vzdělávání pro oblast recyklace druhotných surovin Vychází z analýzy současného stavu vzdělávání pro recyklační průmysl a navrhuje rámec vzdělávacího programu Zaměření na vybrané pozice: Dělník pro recyklaci Pracovník pro recyklaci Technik pro recyklaci Realizace pilotního projektu v 2013 - ověření formou rekvalifikačních kurzů Delší časový horizont – návrh učebních a středoškolských oborů Politika druhotných surovin ČR - implementace

6 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Stav trhu druhotných surovin v ČR V současné době působí v ČR na trhu cca 1500 subjektů, z toho 400 společností a 1100 soukromých podnikatelů 20 000 – 30 000 zaměstnanců 40 – 50 mld. Kč roční objem finančních prostředků trhu (výkup, úprava a prodej všech komodit druhotných surovin) Český obchod s druhotnými surovinami je zaměřen proexportně

7 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Výroba recyklovaného kameniva

8 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Typické druhy recyklovaného kameniva z betonu z asfalt. vozovek cihelné směsné

9 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Použitá elektronická zařízení jsou cenným zdrojem surovin

10 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR

11 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR

12 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Výzkum a vývoj v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 2014 - 2020 Prioritní osa 3 Snížení energetické a materiálové náročnosti na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru a vyšší využívání druhotných surovin. Cílová skupina - podnikatelé, především MSP Cílové území - všechny regiony ČR vyjma hl. m. Prahy.

13 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Finanční nástroje prosazované EU kapitálové vstupy kvazi equity - podřízený dluh úvěry záruky - za úvěr, projektové dluhopisy dluhopisy

14 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR

15 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Finanční nástroje prosazované EU Holdingový fond Alternativní investiční fond Směrnice EU o investičních fondech nabude platnosti 1.7.2013

16 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR

17 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR

18 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Politika druhotných surovin ČR - implementace Podpora využití vedlejších energetických produktů MPO zadalo zpracování Technických návodů pro činnost autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků, které jsou používány zejména při asanaci a rekultivaci povrchových dolů a dalších území postižených antropogenní činností. Výrobky bude možné používat na stavbách s konkrétně určenou lokalitou, za přesně definovaných podmínek, které se stanovují na základě Hydrogeologického posudku (zpracovaného osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie a sanační geologie). Název lokality musí být vždy uveden na titulní straně vydané certifikační dokumentace.

19 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Využití vedlejších energetických produktů Modelování krajiny postižené antropogenní činností

20 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Rekultivace dolu Silvestr

21 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Rekultivace povrchového dolu s využitím materiálů z VEP

22 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Postřehy z Konference Zpětný odběr 2013 Evropa je významný hráč na straně spotřeby – nikoliv výroby Evropa má málo rozvinutou surovinovou diplomacii Čína a Japonsko - surovinová diplomacie řadu let na vysoké úrovni, díky tomu získala Čína monopolní postavení v produkci kovů vzácných zemin.

23 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR WEEE Forum (Fórum pro zpětný odběr elektrozařízení) www.weee-forum.org Evropského partnerství pro inovace http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw- materials/innovation-partnership/index_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw- materials/innovation-partnership/index_en.htm Postřehy z Konference Zpětný odběr 2013

24 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Václav Cílek, Geologický ústav AV ČR „Trendy 2030 - dobrý život v obtížné době“ Budoucnost tak velmi pravděpodobně bude představovat onen závod mezi vyčerpáním přírodních zdrojů a lidskou kreativitou. Postřehy z Konference Zpětný odběr 2013

25 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Andrew Brookie „Indonésie - příklad systému sběru a využívání odpadů (zejména osvětlovacích zařízení)“ Jakarta (9 mil. obyvatel) - 37 000 sběračů odpadů Odpadové banky vykupují odpady Ekonomický přínos recyklace 50.000.000 dolarů ročně Postřehy z Konference Zpětný odběr 2013

26 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR 26/18 Odpovědný přístup k efektivnímu využívání primárních a druhotných surovin generuje užitek pro hospodářství, sociální oblast i životní prostředí ČR

27 Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Děkuji za Vaši pozornost Mgr. Miloslava Tomiková (tomikova@mpo.cz)


Stáhnout ppt "Mgr. Miloslava Tomiková odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Implementace Politiky druhotných surovin ČR Symposium „Odpadové Fórum."

Podobné prezentace


Reklamy Google