Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 1."— Transkript prezentace:

1 Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 1

2 Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 2 Informace o aktivitách MPO při implementaci Deklarace OSN „The Future We Want“ Deklarace přisuzuje mezinárodnímu obchodu klíčové postavení, pokládá ho za motor pro rozvoj a trvale udržitelný ekonomický růst. Současně zdůrazňuje významnou úlohu celosvětového mnohostranného obchodního systému, založeného na pravidlech, který je otevřený, nediskriminační a spravedlivý.

3 Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 3 Zaměření Deklarace OSN Možnosti zaměření ČR ve vztahu k Rio+20 (potenciál exportu - oblasti) Nakládání s vodou a její úprava; Energetika; Doprava; Nakládání s chemickými látkami a odpady; Těžba a zpracování surovin. využití existujících strategických dokumentů (Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020; Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 až 2020).

4 Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 4 Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020 UV č. 154 ze dne 14. března 2012. Současný stav české ekonomiky a situace na evropských a světových trzích. Shrnuje celkovou vizi proexportních aktivit státu. Respektuje zásady obsažené ve Strategickém rámci udržitelného rozvoje ČR. Cílem je zvýšení počtu exportérů a zvyšování objemu exportu a z něj plynoucích přínosů pro dlouhodobý udržitelný růst, zaměstnanost a příjmy do veřejných rozpočtů. 4

5 Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 5 Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020 Tři základní pilíře I. zpravodajství pro export snížit bariéry exportu plynoucí z nedostatku informací; II. rozvoj exportu vytvářet co nejpříznivější podmínky pro export; III. podpora obchodních příležitostí budováním dobré obchodní značky ČR na světových trzích pro české exportéry. Vytvoření interaktivního exportního profilu 12 prioritních zemí a 25 zájmových zemí (www.businessinfo.cz).www.businessinfo.cz

6 Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 6 Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020 12 prioritních zemí: Brazílie, ČLR, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam. 25 zájmových zemí: Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko a Thajsko.

7 Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 7 Zahraniční cesty – naplňování Exportní strategie ČR Zaměření: energetika, strojírenství, důlní zařízení, petrochemický průmysl, dopravní technologie, environmentální technologie. Turecko (14. - 16. 2. 2012) – projekt vodní elektrárny, zařízení dolu, dodávky parních turbín. Mongolsko (23. - 26. 4. 2012) – výstavba fotovoltaické elektrárny, výstavba průmyslové čistírny odpadních vod, technologie pro zpracování železné rudy. Irák (5. - 8. 6. 2012) – účast na výstavbě paroplynové elektrárny.

8 Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 8 Zahraniční cesty – naplňování Exportní strategie ČR Ekvádor, Kolumbie (17. - 23. 6. 2012) Ekvádor – malé vodní elektrárny, technologie pro ochranu životního prostředí; Kolumbie – vodní elektrárny, projekt geologické prospekce surovinových zásob. Zahraniční návštěvy v ČR Pákistán (9.10.2012); Irák (11.10.2012); Kazašsko-české ekonomické fórum (24. 10. 2012).

9 Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 9 Dobrovolný závazek ČR Při příležitosti konání světové konference RIO + 20 přijala ČR prostřednictvím MPO dobrovolný závazek v oblasti druhotných surovin: „Zpracování a realizace Politiky druhotných surovin ČR“. Význam druhotných surovin (snižování energetické a materiálové náročnosti, snižování emisí). Podpora aktivit k vyššímu využívání druhotných surovin, podpora vzdělávání a osvěty, podpora transferu výsledků VaV do oblasti zpracování a využívání druhotných surovin.

10 Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 10 Dobrovolný závazek ČR Konkrétní výsledky: Pilotní projekt rekvalifikačního kurzu v oblasti získávání a zpracování druhotných surovin; Připravena Surovinová politika ČR (bude projednána vládou ČR). Další výhledy: Akční plán na podporu soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami v případech kdy to je technicky možné a ekonomicky rentabilní; Podpora transferu výsledků vědy a výzkumu do oblasti zpracování a využívání druhotných surovin.

11 Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 11 Další aktivity MPO Komise pro trvale udržitelnou energetiku pod EHK OSN Tématem zasedání na konci listopadu 2012 bude implementace kapitoly energetika ze schválené Deklarace. IRENA (Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje) ČR členem od června 2011; Členství poskytuje ČR přístup k informacím o mechanismu kooperace v globálním energetickém sektoru; Má svůj fond na rozvoj přenosu energetických technologií; Aktuální úkol je stanovení pravidel fungování fondu.

12 Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 12 Závěr Implementace principů Deklarace a Cílů udržitelného rozvoje je trvalý proces. K závěrům Deklarace bude MPO přihlížet při tvorbě nových a aktualizaci stávajících strategických materiálů. Deklarace OSN představuje příležitost nikoli bariéru.

13 Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 Děkuji za pozornost 13


Stáhnout ppt "Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Exportní strategie ČR ve vztahu k Rio+20 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google