Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE"— Transkript prezentace:

1 NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Tisková konference MPO

2 Postavení MPO v oblasti exportu
MPO je ústředním orgánem státní správy mimo jiné pro a) státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku b) hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu c) zahraniční obchod a podporu exportu MPO kromě toho dále koordinuje zahraniční obchodní politiku ČR ve vztahu k jednotlivým státům (zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR)

3 Exportní strategie 2012-2020 – naplnění odpovědnosti MPO
Exportní strategie schválena vládou ukládá MPO zpracovat Akční plán pro export a internacionalizaci ukládá MPO ve spolupráci s dalšími ministry přijmout opatření k realizaci strategie Tři základní pilíře Exportní strategie : zpravodajství pro export rozvoj exportu podpora obchodních příležitostí Široká podpora podnikatelských reprezentací, které dlouhodobě volají po změně systému podpory exportu

4 Co říkají statistiky Celkový vývoz v 1. pololetí 2012 stoupl o 8,5 % a podíl EU na vývozu z ČR se snížil z 83,9 % na 81,1 % c 12 prioritních zemí: Brazílie, Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam 25 zájmových zemí: Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Ghana, Chile, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko, Thajsko obchodní příležitosti a informace a akce pro vytvoření těchto příležitostí Index 2012/2011 1. pololetí 2011 (mil. Kč) 1. pololetí 2012 (mil. Kč) Celkový vývoz 108,5 EU 104,9 Prioritní země 136,9 Zájmové země 112,6 75 779 85 319

5 Realizace Exportní strategie – I. – Akční plán
Akční plán pro export a internacionalizaci obsahuje 12 konkrétních projektů pro realizaci zmíněných tří pilířů stanoví řídicí mechanismus implementace Exportní strategie Řídicí výbor složený ze zástupců zainteresovaných resortů (MPO, MZV, MF, MŽP, MZe, MMR, MO) a zástupců zaměstnavatelských organizací útvar implementace (podpora řídicího výboru ve struktuře MPO) 12 týmů pro jednotlivé projekty Řídicí výbor již absolvoval 1. jednání ( ) Do konce srpna běží lhůta pro nominaci členů projektových týmů; první setkání týmů se předpokládají v průběhu měsíce září

6 Realizace Exportní strategie – II. – Zahraniční cesty
Nový způsob komunikace a spolupráce s prioritními a zájmovými zeměmi vytvoření interaktivního exportního profilu všech 12 prioritních zemí a 25 zájmových zemí Nový systém plánování, přípravy a realizace podnikatelských misí vytvoření koordinačního mechanismu za účasti představitelů Kanceláře prezidenta republiky, kanceláří obou komor Parlamentu ČR, předsedy vlády, jednotlivých ministerstev a podnikatelských reprezentací Nový systém vyhodnocování podnikatelských misí Koncentrace zdrojů a kapacit na aktivity realizované v prioritních zemích Zahraniční pracovní cesty ministra průmyslu a obchodu – podpora firemních zájmů v jednotlivých zemích

7 TURECKO ( ) Zaměření mise: energetika, inženýrské strojírenství, automobilový průmysl, důlní zařízení, dopravní stavby, farmaceutický průmysl, environmentální technologie Delegace: 61-členná mise zástupců českých firem (ČKD Group, G. M. Project, Zetor Tractors, PSG-International, aj.) Cesta podpořila realizaci následujících rozpracovaných projektů v hodnotě: 50 mld. Kč výstavba elektrárny Egemer (872 MW); projekt vodní elektrárny Kemah (240 MW); provozování distribuční soustavy v regionu Sakarya; výstavy tepelné elektrárny (2x145 MW) a zařízení dolu Yunus Emre; projekt tepelné elektrárny (2x255 MW); výstavba tepelné elektrárny v oblasti Ankary (3x133,3 MW); zařízení pro elektrárnu Erzin; dodávka parní turbíny 135 MW; dodávka Francisových turbín (3558 kW a 5661 kW);

8 MONGOLSKO (23. – ) Zaměření mise: energetika, geologie, důlní zařízení, stavebnictví (dopravní stavby, bytová výstavba, inženýrské sítě, vybavení bytů), zemědělské technologie Delegace: 50-členná mise zástupců českých firem (Metrostav, Modřany Power, Inter Techno Group, ZTC Holding SE, aj.) Cesta podpořila realizaci následujících rozpracovaných projektů v hodnotě: 1,2 mld. Kč realizace dodávky softwaru pro elektrárnu č. 4 v Ulánbátaru; výstavba inženýrských sítí pro bytový komplex ve městě Erdenet; výstavba bytového komplexu „Euro Eco Tugul“ ve městě Erdenet; rozšíření tepelné elektrárny ve městě Erdenet; výstavba fotovoltaické elektrárny (5 MW); geologického mapování Mongolska; výstavba průmyslové čistírny odpadních vod v Ulánbátaru; výstavba nových železničních tratí na trase Sainshand – Tavan Tolgoi; dodávka technologií pro zpracování železné rudy; výstavba obchodního centra v Ulánbátaru V rámci obchodní mise podepsaná memoranda v hodnotě 2,8 mld. Kč - zejména v oblasti dodávek energetických zařízení , zařízení na výrobu tepla, čistírny odpadních vod, inženýrských sítí a výstavby dopravní infrastruktury

9 IRÁCKÁ REPUBLIKA ( ) Zaměření mise: petrochemický průmysl, energetika, strojírenství a zemědělská technika Delegace: 27-členná mise zástupců českých firem (Zetor Tractors, Technoexport, Omnipol, PSG-International, AERO Vodochody, aj.) Cesta podpořila realizaci následujících rozpracovaných projektů v hodnotě: 60 mld. Kč účast konsorcia českých firem na výstavbě nové rafinérie Maissan; rehabilitace a zvýšení kapacity rafinérií Salahuddin I. a II.; rekonstrukce výroby močoviny v Beiji; obnova montážní linky na výrobu traktorů Iskanderyiah; kontrakt na dodávku 1500 traktorů; montážní závod na malotraktory Wisconsin a traktory Zetor v Kurdistánu; za přítomnosti ministra Kuby byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi českou PSG- International, kurdskou KAR Group a tureckým Renaissance Construction při výstavbě nové paroplynové elektrárny v Erbílu s výkonem 980 MW. Jedná se o projekt v hodnotě okolo jedné miliardy dolarů.

10 EKVÁDOR, KOLUMBIE ( ) Zaměření mise: energetika, dodávky environmentálních technologií, dodávky pro obranný průmysl Delegace: 25-členná mise zástupců českých firem (Exposita, MSA, Česká zbrojovka, Omnipol, Vítkovice Machinery Group, aj.), historicky první návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR v Ekvádoru Identifikace možností zapojení do projektů v celkové hodnotě: 40 mld. Kč Na základě jednání se během cesty otevřely možnosti účasti českých firem na strategických projektech ekvádorské vlády: Důraz kladen na energetické projekty – malé vodní elektrárny, energetické bloky tepelných elektráren, kogenerační jednotky s biotechnologickým spalováním; Technologie pro ochranu životního prostředí – čističky odpadních vod, dekontaminace půdy, průmyslový i komunální odpad; Rozvoj průmyslových technologií – strojírenský, kovoobráběcí a hutní průmysl; Dopravní technologie.

11 EKVÁDOR, KOLUMBIE (17. - 23. 6. 2012) Ekvádor: Kolumbie:
Na základě jednání se během cesty otevřely možnosti účasti českých firem na strategických projektech ekvádorské vlády: důraz kladen na energetické projekty – malé vodní elektrárny, energetické bloky tepelných elektráren, kogenerační jednotky s biotechnologickým spalováním technologie pro ochranu životního prostředí – čističky odpadních vod, dekontaminace půdy, průmyslový i komunální odpad rozvoj průmyslových technologií – strojírenský, kovoobráběcí a hutní průmysl dopravní technologie Kolumbie: Cesta podpořila přípravu a realizaci těchto projektů: projekt dodávky důlního komplexu projekt geologické prospekce surovinových zásob projekt vodní elektrárny 2,5 MW projekt vodní elektrárny 13,5 MW projekty tepelných, plynových a uhelných elektráren přímá jednání v oblasti prevence před přírodními katastrofami

12 Realizace Exportní strategie – III. – Služby pro exportéry
Nové zaměření agentury CzechTrade Změna orientace na vyšší počet exportérů (malé a střední podniky) namísto dosavadního soustředění spíše na velké obchodní případy Úzká spolupráce s investory v regionech (přehled o domácí nabídce) Orientace na 5 klíčových segmentů (přehled o poptávce v zahraničí) Poskytování širšího spektra služeb s nižším počtem pracovníků a nižším rozpočtem (snížení na polovinu) Vyhledávání a zpracování obchodních příležitostí a poptávek z regionu Networking s významnými institucemi v teritoriu, přístupy do databází, tendrů na regionální úrovni Specifické příručky k obchodu na trhu, celní simulace, obchodní bariéry, legislativní rádce a rozcestníky k informacím

13 Realizace Exportní strategie – III. – Síť obchodních misí MPO
K sloučení sítí zahraničních kanceláří agentur CzechTrade a CzechInvest vytvoření sítě Obchodních misí MPO – 38 kanceláří Očekávání související se vznikem Obchodních misí MPO sjednocení marketingu podpory exportu a investičního incomingu navýšení kapacity pro exportéry - primárně prioritní země a zájmové země (mimo EU) zlepšení kvality (i rychlosti) servisu pro exportéry oborová a teritoriální specializace činností/sítě vyšší efektivita a flexibilita nové sítě (dle poptávky firem i státu) optimalizace zdrojů a nákladů (sjednocení zdrojů financování) zapojení podnikatelských reprezentací (SPD ČR, HK ČR, KZPS, ICC apod.)

14 Realizace Exportní strategie – III. – Síť obchodních misí MPO
OBCHODNÍ MISE CÍLOVÝ STAV SOUČASNÝ STAV PRIORITNÍ ZEMĚ (12) 28 16 ZÁJMOVÉ ZEMĚ (25) 25 7 ZEMĚ EU (15) 17 14 CELKEM 70 37 3

15 Výhled do konce roku Cílový stav sítě – 70 kanceláří v 56 zemích světa, které zajistí: obchodní příležitosti a informace a akce pro vytvoření těchto příležitostí servis podnikatelské sféře a podnikatelským reprezentacím servis pro MPO v oblasti obchodní politiky, příp. servis pro ostatní resorty Postup k dosažení cílového stavu: do podnikatelské reprezentace podávají nominace na obsazení míst v jednotlivých destinacích; budou se podílet i na výběru Do budou vyhlášeny konkurzy na obsazení zahraničních kanceláří MPO do bude posíleno všech 12 prioritních zemí do bude doplněno 9 kanceláří v zájmových zemích (Argentina, Austrálie, Chile, Chorvatsko, Izrael, Kanada, Kolumbie, Moldavsko, Peru), pokryto tak bude všech 25 zájmových zemí. do odjezdy vysílaných pracovníků a pokrytí všech 56 zemí (v několika případech až během II. pololetí 2013), do konečný termín pro vytvoření celé sítě

16 Výhled do konce roku RUSKO ( ) – cesty do významných ruských regionů (Kemerovo a Čeljabinsk) se zastávkou v Moskvě se zúčastní mise podnikatelů, organizovaná SP ČR ve spolupráci s Komorou SNS. Cesta by měla především podpořit realizaci rozpracovaných a připravovaných projektů, případně pokračování již realizovaných v energetice a v metalurgii, ale zaměřena bude i na další obory. USA ( ) – program cesty p. ministra a doprovodné podnikatelské mise organizované SPD ČR se projednává, navrženy destinace Chicago, St. Louis a Washington. Případné další cesty jsou ještě v jednání.

17 Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu
MPO PODPOROU EXPORTU PLNÍ SVÉ ZÁKONNÉ POVINNOSTI A VYCHÁZÍ VSTŘÍC POTŘEBÁM PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu

18 Děkuji za pozornost a očekávám Vaše otázky


Stáhnout ppt "NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google