Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková."— Transkript prezentace:

1 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 24. 8. 2012

2 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE Postavení MPO v oblasti exportu MPO je ústředním orgánem státní správy mimo jiné pro a) státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku b) hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu c) zahraniční obchod a podporu exportu MPO kromě toho dále koordinuje zahraniční obchodní politiku ČR ve vztahu k jednotlivým státům (zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR)

3 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE Exportní strategie 2012-2020 – naplnění odpovědnosti MPO Exportní strategie 2012-2020 schválena vládou 14. 3. 2012 ukládá MPO zpracovat Akční plán pro export a internacionalizaci ukládá MPO ve spolupráci s dalšími ministry přijmout opatření k realizaci strategie Tři základní pilíře Exportní strategie 2012-2020: zpravodajství pro export rozvoj exportu podpora obchodních příležitostí Široká podpora podnikatelských reprezentací, které dlouhodobě volají po změně systému podpory exportu

4 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE Co říkají statistiky Celkový vývoz v 1. pololetí 2012 stoupl o 8,5 % a podíl EU na vývozu z ČR se snížil z 83,9 % na 81,1 % c 12 prioritních zemí: Brazílie, Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam 25 zájmových zemí: Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Ghana, Chile, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko, Thajsko obchodní příležitosti a informace a akce pro vytvoření těchto příležitostí Index 2012/2011 1. pololetí 2011 (mil. Kč) 1. pololetí 2012 (mil. Kč) Celkový vývoz108,51 426 1361 547 210 EU104,91 196 8171 255 410 Prioritní země136,9123 716169 343 Zájmové země112,675 77985 319

5 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE Realizace Exportní strategie – I. – Akční plán Akční plán pro export a internacionalizaci obsahuje 12 konkrétních projektů pro realizaci zmíněných tří pilířů stanoví řídicí mechanismus implementace Exportní strategie Řídicí výbor složený ze zástupců zainteresovaných resortů (MPO, MZV, MF, MŽP, MZe, MMR, MO) a zástupců zaměstnavatelských organizací útvar implementace (podpora řídicího výboru ve struktuře MPO) 12 týmů pro jednotlivé projekty Řídicí výbor již absolvoval 1. jednání (26. 7. 2012) Do konce srpna běží lhůta pro nominaci členů projektových týmů; první setkání týmů se předpokládají v průběhu měsíce září

6 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE Realizace Exportní strategie – II. – Zahraniční cesty Nový způsob komunikace a spolupráce s prioritními a zájmovými zeměmi vytvoření interaktivního exportního profilu všech 12 prioritních zemí a 25 zájmových zemí Nový systém plánování, přípravy a realizace podnikatelských misí vytvoření koordinačního mechanismu za účasti představitelů Kanceláře prezidenta republiky, kanceláří obou komor Parlamentu ČR, předsedy vlády, jednotlivých ministerstev a podnikatelských reprezentací Nový systém vyhodnocování podnikatelských misí Koncentrace zdrojů a kapacit na aktivity realizované v prioritních zemích Zahraniční pracovní cesty ministra průmyslu a obchodu – podpora firemních zájmů v jednotlivých zemích

7 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE TURECKO (14. - 16. 2. 2012) Zaměření mise: energetika, inženýrské strojírenství, automobilový průmysl, důlní zařízení, dopravní stavby, farmaceutický průmysl, environmentální technologie Delegace: 61-členná mise zástupců českých firem (ČKD Group, G. M. Project, Zetor Tractors, PSG-International, aj.) Cesta podpořila realizaci následujících rozpracovaných projektů v hodnotě: 50 mld. Kč výstavba elektrárny Egemer (872 MW); projekt vodní elektrárny Kemah (240 MW); provozování distribuční soustavy v regionu Sakarya; výstavy tepelné elektrárny (2x145 MW) a zařízení dolu Yunus Emre; projekt tepelné elektrárny (2x255 MW); výstavba tepelné elektrárny v oblasti Ankary (3x133,3 MW); zařízení pro elektrárnu Erzin; dodávka parní turbíny 135 MW; dodávka Francisových turbín (3558 kW a 5661 kW);

8 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE MONGOLSKO (23. – 26. 4. 2012) Zaměření mise: energetika, geologie, důlní zařízení, stavebnictví (dopravní stavby, bytová výstavba, inženýrské sítě, vybavení bytů), zemědělské technologie Delegace: 50-členná mise zástupců českých firem (Metrostav, Modřany Power, Inter Techno Group, ZTC Holding SE, aj.) Cesta podpořila realizaci následujících rozpracovaných projektů v hodnotě: 1,2 mld. Kč realizace dodávky softwaru pro elektrárnu č. 4 v Ulánbátaru; výstavba inženýrských sítí pro bytový komplex ve městě Erdenet; výstavba bytového komplexu „Euro Eco Tugul“ ve městě Erdenet; rozšíření tepelné elektrárny ve městě Erdenet; výstavba fotovoltaické elektrárny (5 MW); geologického mapování Mongolska; výstavba průmyslové čistírny odpadních vod v Ulánbátaru; výstavba nových železničních tratí na trase Sainshand – Tavan Tolgoi; dodávka technologií pro zpracování železné rudy; výstavba obchodního centra v Ulánbátaru V rámci obchodní mise podepsaná memoranda v hodnotě 2,8 mld. Kč - zejména v oblasti dodávek energetických zařízení, zařízení na výrobu tepla, čistírny odpadních vod, inženýrských sítí a výstavby dopravní infrastruktury

9 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE IRÁCKÁ REPUBLIKA (5. - 8. 6. 2012) Zaměření mise: petrochemický průmysl, energetika, strojírenství a zemědělská technika Delegace: 27-členná mise zástupců českých firem (Zetor Tractors, Technoexport, Omnipol, PSG-International, AERO Vodochody, aj.) Cesta podpořila realizaci následujících rozpracovaných projektů v hodnotě: 60 mld. Kč účast konsorcia českých firem na výstavbě nové rafinérie Maissan; rehabilitace a zvýšení kapacity rafinérií Salahuddin I. a II.; rekonstrukce výroby močoviny v Beiji; obnova montážní linky na výrobu traktorů Iskanderyiah; kontrakt na dodávku 1500 traktorů; montážní závod na malotraktory Wisconsin a traktory Zetor v Kurdistánu; za přítomnosti ministra Kuby byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi českou PSG- International, kurdskou KAR Group a tureckým Renaissance Construction při výstavbě nové paroplynové elektrárny v Erbílu s výkonem 980 MW. Jedná se o projekt v hodnotě okolo jedné miliardy dolarů.

10 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE EKVÁDOR, KOLUMBIE (17. - 23. 6. 2012) Zaměření mise: energetika, dodávky environmentálních technologií, dodávky pro obranný průmysl Delegace: 25-členná mise zástupců českých firem (Exposita, MSA, Česká zbrojovka, Omnipol, Vítkovice Machinery Group, aj.), historicky první návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR v Ekvádoru Identifikace možností zapojení do projektů v celkové hodnotě: 40 mld. Kč Na základě jednání se během cesty otevřely možnosti účasti českých firem na strategických projektech ekvádorské vlády: Důraz kladen na energetické projekty – malé vodní elektrárny, energetické bloky tepelných elektráren, kogenerační jednotky s biotechnologickým spalováním; Technologie pro ochranu životního prostředí – čističky odpadních vod, dekontaminace půdy, průmyslový i komunální odpad; Rozvoj průmyslových technologií – strojírenský, kovoobráběcí a hutní průmysl; Dopravní technologie.

11 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE EKVÁDOR, KOLUMBIE (17. - 23. 6. 2012) Ekvádor: Na základě jednání se během cesty otevřely možnosti účasti českých firem na strategických projektech ekvádorské vlády: důraz kladen na energetické projekty – malé vodní elektrárny, energetické bloky tepelných elektráren, kogenerační jednotky s biotechnologickým spalováním technologie pro ochranu životního prostředí – čističky odpadních vod, dekontaminace půdy, průmyslový i komunální odpad rozvoj průmyslových technologií – strojírenský, kovoobráběcí a hutní průmysl dopravní technologie Kolumbie: Cesta podpořila přípravu a realizaci těchto projektů: projekt dodávky důlního komplexu projekt geologické prospekce surovinových zásob projekt vodní elektrárny 2,5 MW projekt vodní elektrárny 13,5 MW projekty tepelných, plynových a uhelných elektráren přímá jednání v oblasti prevence před přírodními katastrofami

12 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE Realizace Exportní strategie – III. – Služby pro exportéry Nové zaměření agentury CzechTrade Změna orientace na vyšší počet exportérů (malé a střední podniky) namísto dosavadního soustředění spíše na velké obchodní případy Úzká spolupráce s investory v regionech (přehled o domácí nabídce) Orientace na 5 klíčových segmentů (přehled o poptávce v zahraničí) Poskytování širšího spektra služeb s nižším počtem pracovníků a nižším rozpočtem (snížení na polovinu) Vyhledávání a zpracování obchodních příležitostí a poptávek z regionu Networking s významnými institucemi v teritoriu, přístupy do databází, tendrů na regionální úrovni Specifické příručky k obchodu na trhu, celní simulace, obchodní bariéry, legislativní rádce a rozcestníky k informacím

13 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE Realizace Exportní strategie – III. – Síť obchodních misí MPO K 1. 8. 2012 sloučení sítí zahraničních kanceláří agentur CzechTrade a CzechInvest vytvoření sítě Obchodních misí MPO – 38 kanceláří Očekávání související se vznikem Obchodních misí MPO sjednocení marketingu podpory exportu a investičního incomingu navýšení kapacity pro exportéry - primárně prioritní země a zájmové země (mimo EU) zlepšení kvality (i rychlosti) servisu pro exportéry oborová a teritoriální specializace činností/sítě vyšší efektivita a flexibilita nové sítě (dle poptávky firem i státu) optimalizace zdrojů a nákladů (sjednocení zdrojů financování) zapojení podnikatelských reprezentací (SPD ČR, HK ČR, KZPS, ICC apod.)

14 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE Realizace Exportní strategie – III. – Síť obchodních misí MPO OBCHODNÍ MISE CÍLOVÝ STAV SOUČASNÝ STAV PRIORITNÍ ZEMĚ (12) 2816 ZÁJMOVÉ ZEMĚ (25) 257 ZEMĚ EU (15) 1714 CELKEM 7037

15 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE Výhled do konce roku Cílový stav sítě – 70 kanceláří v 56 zemích světa, které zajistí: obchodní příležitosti a informace a akce pro vytvoření těchto příležitostí servis podnikatelské sféře a podnikatelským reprezentacím servis pro MPO v oblasti obchodní politiky, příp. servis pro ostatní resorty Postup k dosažení cílového stavu: do 31.8.2012 - podnikatelské reprezentace podávají nominace na obsazení míst v jednotlivých destinacích; budou se podílet i na výběru Do 30.9.2012 budou vyhlášeny konkurzy na obsazení zahraničních kanceláří MPO do 31.12.2012 bude posíleno všech 12 prioritních zemí do 31.12.2012 bude doplněno 9 kanceláří v zájmových zemích (Argentina, Austrálie, Chile, Chorvatsko, Izrael, Kanada, Kolumbie, Moldavsko, Peru), pokryto tak bude všech 25 zájmových zemí. do 30.6.2013 odjezdy vysílaných pracovníků a pokrytí všech 56 zemí (v několika případech až během II. pololetí 2013), do 31.12.2013 konečný termín pro vytvoření celé sítě

16 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE Výhled do konce roku RUSKO (23. - 27. 9. 2012) – cesty do významných ruských regionů (Kemerovo a Čeljabinsk) se zastávkou v Moskvě se zúčastní mise podnikatelů, organizovaná SP ČR ve spolupráci s Komorou SNS. Cesta by měla především podpořit realizaci rozpracovaných a připravovaných projektů, případně pokračování již realizovaných v energetice a v metalurgii, ale zaměřena bude i na další obory. USA (21. - 26. 10. 2012) – program cesty p. ministra a doprovodné podnikatelské mise organizované SPD ČR se projednává, navrženy destinace Chicago, St. Louis a Washington. Případné další cesty jsou ještě v jednání.

17 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE MPO PODPOROU EXPORTU PLNÍ SVÉ ZÁKONNÉ POVINNOSTI A VYCHÁZÍ VSTŘÍC POTŘEBÁM PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu

18 MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE Děkuji za pozornost a očekávám Vaše otázky


Stáhnout ppt "MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ 180 DNÍ NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková."

Podobné prezentace


Reklamy Google