Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MSŠZe a VOŠ Opava. Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MSŠZe a VOŠ Opava. Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická:"— Transkript prezentace:

1 MSŠZe a VOŠ Opava

2 Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická: 120 parcelek Modul 4 vřesoviště a skalka: pestrý výskyt rostlin Modul 5 ovocný sad: 6 řad- druhy, odrůdy, tvary, způsoby- 150 rostlin Modul 6 zelenina: 40 parcel zelenin Modul 7 keře a trvalky: 80 druhů rostlin Environmentální učebna s vybavením z projektu Letní environmentální učebna – navíc aktivita školy

3 MSŠZe a VOŠ Opava Úkoly pro garanty modulů č. 1 – 7 cedulky, popisky Expozice – další rozvoj a označení exponátů ve spolupráci s odbornými poradci, cedulky, popisky nyní již 5., Informační tabule se soutěžemi, kvízy k expozici, v terénu a na webu - vždy po 3 měsících obměna – nyní již 5., lze doložit z historie na webu strukturu, texty, fotodokumentaci Digitální prezentace expozice –tvořit ve spolupráci s garantem diseminace, mít strukturu, texty, fotodokumentaci maily, fotky prací, exkursí, informačních a soutěžních tabulí, exponátů Archivace věcí k expozici – každý garant modulu - maily, fotky prací, exkursí, informačních a soutěžních tabulí, exponátů a jejich částí, v samostatné složce elektronicky – ihned doložitelné název expozice, termín, podpisy žáků a dospělých Prezenční listiny - název expozice, termín, podpisy žáků a dospělých, předání Veronice Bátorové k založení termín, rozsah, informovanost Soutěže a exkurse – spolupráce se zástupci partnera – termín, rozsah, informovanost, porada s manažerem projektu

4 MSŠZe a VOŠ Opava Úkoly pro garanty modulů č. 1 – 7 Propagační letáky o expozici – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Propagační DVD o expozici – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Úkoly pro management Propagační letáky o areálu – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Propagační brožury o areálu – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Propagační DVD o areálu – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci

5 MSŠZe a VOŠ Opava Dokumentace k expozici (každý garant modulu): Plánek expozice Prezenční listiny z akcí v rámci modulu Průběžné soutěže č. 1, 2, 3, 4, 5 Velká soutěž – propozice, pozvánky, plakátek, přihlášky Velká soutěž – vyhodnocení Velká soutěž – prezenční listiny Velká soutěž – evaluační dotazníky a jejich vyhodnocení Fotodokumentace na CD, DVD Novinové články, publicita o soutěži CD, DVD s digitální prezentací expozice – pomoc žáků a Mgr. Stříbné Propagační letáky o expozici – pomoc RNDr. Kubačky Dílčí DVD o expozici – pomoc paní Rucké

6 MSŠZe a VOŠ Opava Časový harmonogram soutěží: Soutěže : Minerály a horniny Ikvěten 2010 Botanická zahrada září 2010 Dendrologie říjen 2010 Keře a trvalkyříjen 2010, květen 2011 Vřesoviště a skalkyduben 2011 Zelinářská zahradakvěten 2011 Minerály a horniny IIčerven 2011 Ovocný sadzáří 2011

7 MSŠZe a VOŠ Opava Úkoly kulatého stolu: – archivace věcí dle ukázky a textu v prezentaci, doplnění nedostatků - výroba stálých tabulek k exponátům – stav, rozpracování, termíny – RNDr. Kubačka a garanti modulů - tvorba digitálních prezentací expozic – stav, rozpracování, dokončení - Mgr. Stříbná a garanti modulů - tvorba propagačních letáků a brožur – návrh, potřebné podklady, realizace – RNDr. Kubačka - tvorba dílčích DVD a celkového DVD – návrh, potřebné podklady, realizace – Ing. Rucká

8 MSŠZe a VOŠ Opava Povinnosti s organizací soutěží a exkursí: Před soutěžemi – domluva s partnerem, s manažerem, soutěže i pro 1. stupeň ZŠ, co nejzábavnější Soutěž – pozvání všech škol dle adresáře, kvalitní organizace, fotodokumentace,vyhodnocení, předání cen, zpracování prezence a evaluačních dotazníků s logy Po soutěžích – vyhodnocení, informace zúčastněným školám, vyhodnocení autoevaluačních dotazníků, umístění informací a fotek na panel v přízemí, předání článku, pořadí a fotek na web a pro noviny – vše včetně logolinku, předání všech podkladů k archivaci Veronice Bátorové Exkurse – možnost rozšířit počet exkursí na 14 – 2 ke každé expozici – jsou peníze na dopravu i stravu, zatím málo čerpáno

9 MSŠZe a VOŠ Opava Nutnost čerpání: - kapitola 01 Osobní náklady – dle harmonogramu, výkazy, hlídá Ing. Bátorová - kapitola 02 Cestovní náhrady ,-- Kč cestovné a stravné Ing. Klein, Ing. Bátorová Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat 02 Cestovní náhrady 2 926, , , Cestovné manažera projektu Cestovné finančního manažera Stravné manažera projektu Stravné finančního manažera

10 MSŠZe a VOŠ Opava Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat 03 Zařízení , , , Informační tabule Tabulky s popisy Rostliny dendrologická expozice Sbírkové krabice s minerály Sbírkové krabice hornin a zkamenělin Sbírková krabice stupnice tvrdosti Popisky rostlin - expozice vřesovišť a skal Rostliny - expozice vřesovišť a skal Zahradnický substrát - vřesoviště

11 MSŠZe a VOŠ Opava Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat Rostliny - expozice keřů a trvalek Osivo - expozice zelenin Rostliny - ovocnářská expozice Notebook - environmentální učebna DVD recorder - environmentální učebna Ozvučení - environmentální učebna Vizualizér – video presenter –environmentální učebna CCD kamera - environmentální učebna Mikroskop - environmentální učebna Digitální fotoaparát - environmentální učebna Preparační pinzety - environmentální učebna

12 MSŠZe a VOŠ Opava Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat Preparační skalpely - environmentální učebna Preparační nůžky – environmentální učebna Obrazy biologie - environmentální učebna Obrazy biologie - environmentální učebna Obrazy biologie - environmentální učebna Výukové CD - environmentální učebna Výukové CD - environmentální učebna Výukové audiovideo - environmentální učebna Digitální kamera - environmentální učebna GPS - terénní práce, zaměřování přírodnin Dataprojektor - environmentální učebna Mapy Geologické potřeby Břidlice Ostatní zahradnický materiál Osivo – všechny moduly Publikace Mikroskopické preparáty

13 MSŠZe a VOŠ Opava Nutnost čerpání: kapitola 03 Zařízení – dle rozpisu, důraz na: tabulky s popisy – ,-- Kč spolupráce s RNDr. Kubačkou Stereomikroskop

14 MSŠZe a VOŠ Opava Seznámení se stavem finančního čerpání projektu (Ing. Bátorová): Nutnost čerpání: - kapitola 04 Místní kancelář – 7 465,50 Kč – Ing. Bátorová Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat 04 Místní kancelář , , , Kancelářské potřeby , Kancelářský papír 5 491, Platba telefon, poštovné, fax Nájem kanceláře projektu ,50

15 MSŠZe a VOŠ Opava -kapitola 05 Nákup služeb – ,00 Kč tvorba propagačních letáků a brožur – podklady garanti modulů, tvorba RNDr. Kubačka a Ing. Klein tvorba dílčích DVD a celkového DVD – podklady garanti modulů, tvorba paní Rucká a Ing. Klein Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat 05 Nákup služeb 5 725, , , Tvorba propagačních letáků o areálu 0, , Tvorba informačních brožur o areálu 0, , Tvorba ukázkového DVD 0, , Kopie ukázkového DVD 0, , Kopie dílčích DVD 0, , Náklady na občerstvení - kulaté stoly 5 725, , ,00

16 MSŠZe a VOŠ Opava - kapitola 05 Nákup služeb – ,-- Kč tvorba propagačních letáků a brožur – podklady garanti modulů, tvorba RNDr. Kubačka tvorba dílčích DVD a celkového DVD – podklady garanti modulů, tvorba Ing. Rucká

17 MSŠZe a VOŠ Opava -kapitola 07 Přímá podpora – ,40 Kč cestovné a stravné exkurse žáků (zvýšit čerpání, exkurse se stravou, zbytek převod mezi kapitolami) Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat 07 Přímá podpora , , , Exkurse žáků – cestovné Exkurse žáků – stravné Exkurze žáků – vstupné

18 MSŠZe a VOŠ Opava Seznámení se stavem finančního čerpání projektu (Ing. Bátorová): Nutnost čerpání: - kapitola 08 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy – 7 974,-- Kč Inzerce – Ing. Klein Vedení účtů – Ing. Bátorová Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat 8 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy , , , Inzerce v tisku Informační tabule o projektu Drobné propagační materiály s logem ESF Trička s logem ESF Čepice s logem ESF Vlajky EU, ČR Propagační materiály s logem ESF Tašky s logem ESF Informační panely Internetová doména Zřízení a vedení účtu SUMA PROJEKT , , ,88

19 MSŠZe a VOŠ Opava Nutnost čerpání: - kapitola 07 Přímá podpora – ,-- Kč cestovné a stravné exkurse žáků (čerpání, exkurse se stravou, zbytek převod mezi kapitolami) Ing. Bátorová

20 MSŠZe a VOŠ Opava Publicita projektu Region Opavsko „Mrazivá soutěž v Arboretu“ Region Opavsko „Inzerce projektu“ Region Opavsko „Žáci základních škol znají kouzlo zeleniny“

21 MSŠZe a VOŠ Opava Děkuji za pozornost Ing. Arnošt Klein ředitel školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace Purkyňova 12, Opava Opava tel: fax:


Stáhnout ppt "MSŠZe a VOŠ Opava. Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická:"

Podobné prezentace


Reklamy Google