Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MSŠZe a VOŠ Opava. Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MSŠZe a VOŠ Opava. Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická:"— Transkript prezentace:

1 MSŠZe a VOŠ Opava

2 Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická: 120 parcelek Modul 4 vřesoviště a skalka: pestrý výskyt rostlin Modul 5 ovocný sad: 6 řad- druhy, odrůdy, tvary, způsoby- 150 rostlin Modul 6 zelenina: 40 parcel zelenin Modul 7 keře a trvalky: 80 druhů rostlin Environmentální učebna s vybavením z projektu Letní environmentální učebna – navíc aktivita školy

3 MSŠZe a VOŠ Opava Úkoly pro garanty modulů č. 1 – 7 cedulky, popisky Expozice – další rozvoj a označení exponátů ve spolupráci s odbornými poradci, cedulky, popisky nyní již 5., Informační tabule se soutěžemi, kvízy k expozici, v terénu a na webu - vždy po 3 měsících obměna – nyní již 5., lze doložit z historie na webu strukturu, texty, fotodokumentaci Digitální prezentace expozice –tvořit ve spolupráci s garantem diseminace, mít strukturu, texty, fotodokumentaci maily, fotky prací, exkursí, informačních a soutěžních tabulí, exponátů Archivace věcí k expozici – každý garant modulu - maily, fotky prací, exkursí, informačních a soutěžních tabulí, exponátů a jejich částí, v samostatné složce elektronicky – ihned doložitelné název expozice, termín, podpisy žáků a dospělých Prezenční listiny - název expozice, termín, podpisy žáků a dospělých, předání Veronice Bátorové k založení termín, rozsah, informovanost Soutěže a exkurse – spolupráce se zástupci partnera – termín, rozsah, informovanost, porada s manažerem projektu

4 MSŠZe a VOŠ Opava Úkoly pro garanty modulů č. 1 – 7 Propagační letáky o expozici – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Propagační DVD o expozici – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Úkoly pro management Propagační letáky o areálu – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Propagační brožury o areálu – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Propagační DVD o areálu – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci

5 MSŠZe a VOŠ Opava Dokumentace k expozici (každý garant modulu): Plánek expozice Prezenční listiny z akcí v rámci modulu Průběžné soutěže č. 1, 2, 3, 4, 5 Velká soutěž – propozice, pozvánky, plakátek, přihlášky Velká soutěž – vyhodnocení Velká soutěž – prezenční listiny Velká soutěž – evaluační dotazníky a jejich vyhodnocení Fotodokumentace na CD, DVD Novinové články, publicita o soutěži CD, DVD s digitální prezentací expozice – pomoc žáků a Mgr. Stříbné Propagační letáky o expozici – pomoc RNDr. Kubačky Dílčí DVD o expozici – pomoc paní Rucké

6 MSŠZe a VOŠ Opava Časový harmonogram soutěží: Soutěže : Minerály a horniny Ikvěten 2010 Botanická zahrada září 2010 Dendrologie říjen 2010 Keře a trvalkyříjen 2010, květen 2011 Vřesoviště a skalkyduben 2011 Zelinářská zahradakvěten 2011 Minerály a horniny IIčerven 2011 Ovocný sadzáří 2011

7 MSŠZe a VOŠ Opava Úkoly kulatého stolu: – archivace věcí dle ukázky a textu v prezentaci, doplnění nedostatků - výroba stálých tabulek k exponátům – stav, rozpracování, termíny – RNDr. Kubačka a garanti modulů - tvorba digitálních prezentací expozic – stav, rozpracování, dokončení - Mgr. Stříbná a garanti modulů - tvorba propagačních letáků a brožur – návrh, potřebné podklady, realizace – RNDr. Kubačka - tvorba dílčích DVD a celkového DVD – návrh, potřebné podklady, realizace – Ing. Rucká

8 MSŠZe a VOŠ Opava Povinnosti s organizací soutěží a exkursí: Před soutěžemi – domluva s partnerem, s manažerem, soutěže i pro 1. stupeň ZŠ, co nejzábavnější Soutěž – pozvání všech škol dle adresáře, kvalitní organizace, fotodokumentace,vyhodnocení, předání cen, zpracování prezence a evaluačních dotazníků s logy Po soutěžích – vyhodnocení, informace zúčastněným školám, vyhodnocení autoevaluačních dotazníků, umístění informací a fotek na panel v přízemí, předání článku, pořadí a fotek na web a pro noviny – vše včetně logolinku, předání všech podkladů k archivaci Veronice Bátorové Exkurse – možnost rozšířit počet exkursí na 14 – 2 ke každé expozici – jsou peníze na dopravu i stravu, zatím málo čerpáno

9 MSŠZe a VOŠ Opava Nutnost čerpání: - kapitola 01 Osobní náklady – dle harmonogramu, výkazy, hlídá Ing. Bátorová - kapitola 02 Cestovní náhrady - 15 000,-- Kč cestovné a stravné Ing. Klein, Ing. Bátorová Skutečnost k 15.6.2011 RozpočetZbývá vyčerpat 02 Cestovní náhrady 2 926,9217 746,0014 819,08 2.1.1.1 Cestovné manažera projektu 2.1.1.2 Cestovné finančního manažera 2.1.3.1 Stravné manažera projektu 2.1.3.2 Stravné finančního manažera

10 MSŠZe a VOŠ Opava Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k 15.6.2011 RozpočetZbývá vyčerpat 03 Zařízení 369 235,60444 068,0074 832,40 3.3.1 Informační tabule 3.3.2 Tabulky s popisy 3.3.3 Rostliny dendrologická expozice 3.3.4 Sbírkové krabice s minerály 3.3.5 Sbírkové krabice hornin a zkamenělin 3.3.6.Sbírková krabice stupnice tvrdosti 3.3.7 Popisky rostlin - expozice vřesovišť a skal 3.3.8 Rostliny - expozice vřesovišť a skal 3.3.9 Zahradnický substrát - vřesoviště

11 MSŠZe a VOŠ Opava Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k 31.3.2011 RozpočetZbývá vyčerpat 3.3.10 Rostliny - expozice keřů a trvalek 3.3.11 Osivo - expozice zelenin 3.3.12 Rostliny - ovocnářská expozice 3.3.13 Notebook - environmentální učebna 3.3.14 DVD recorder - environmentální učebna 3.3.15 Ozvučení - environmentální učebna 3.3.16 Vizualizér – video presenter –environmentální učebna 3.3.17 CCD kamera - environmentální učebna 3.3.18 Mikroskop - environmentální učebna 3.3.19 Digitální fotoaparát - environmentální učebna 3.3.20 Preparační pinzety - environmentální učebna

12 MSŠZe a VOŠ Opava Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k 31.3.2011RozpočetZbývá vyčerpat 3.3.21 Preparační skalpely - environmentální učebna 3.3.22 Preparační nůžky – environmentální učebna 3.3.23 Obrazy biologie - environmentální učebna 3.3.24 Obrazy biologie - environmentální učebna 3.3.25 Obrazy biologie - environmentální učebna 3.3.26 Výukové CD - environmentální učebna 3.3.27 Výukové CD - environmentální učebna 3.3.28 Výukové audiovideo - environmentální učebna 3.3.29 Digitální kamera - environmentální učebna 3.3.30 GPS - terénní práce, zaměřování přírodnin 3.3.31 Dataprojektor - environmentální učebna 3.3.32 Mapy 3.3.33 Geologické potřeby 3.3.34 Břidlice 3.3.35 Ostatní zahradnický materiál 3.3.36 Osivo – všechny moduly 3.3.37 Publikace 3.3.38 Mikroskopické preparáty

13 MSŠZe a VOŠ Opava Nutnost čerpání: kapitola 03 Zařízení – dle rozpisu, důraz na: tabulky s popisy – 31 000,-- Kč spolupráce s RNDr. Kubačkou 3.3.39 Stereomikroskop

14 MSŠZe a VOŠ Opava Seznámení se stavem finančního čerpání projektu (Ing. Bátorová): Nutnost čerpání: - kapitola 04 Místní kancelář – 7 465,50 Kč – Ing. Bátorová Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k 15.6.2011 RozpočetZbývá vyčerpat 04 Místní kancelář 42 957,5050 423,007 465,50 4.1.1 Kancelářské potřeby 23 602,00 4.1.2 Kancelářský papír 5 491,00 4.2.1 Platba telefon, poštovné, fax 4.4.1 Nájem kanceláře projektu 13 864,50

15 MSŠZe a VOŠ Opava -kapitola 05 Nákup služeb – 95 275,00 Kč tvorba propagačních letáků a brožur – podklady garanti modulů, tvorba RNDr. Kubačka a Ing. Klein tvorba dílčích DVD a celkového DVD – podklady garanti modulů, tvorba paní Rucká a Ing. Klein Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k 15.6.2011 RozpočetZbývá vyčerpat 05 Nákup služeb 5 725,00101 000,0095 275,00 5.1.1 Tvorba propagačních letáků o areálu 0,009 000,00 5.1.2 Tvorba informačních brožur o areálu 0,0028 000,00 5.1.3 Tvorba ukázkového DVD 0,0020 000,00 5.1.4 Kopie ukázkového DVD 0,0015 000,00 5.1.5 Kopie dílčích DVD 0,0021 000,00 5.3.1 Náklady na občerstvení - kulaté stoly 5 725,008 000,002 275,00

16 MSŠZe a VOŠ Opava - kapitola 05 Nákup služeb – 100 000,-- Kč tvorba propagačních letáků a brožur – podklady garanti modulů, tvorba RNDr. Kubačka tvorba dílčích DVD a celkového DVD – podklady garanti modulů, tvorba Ing. Rucká

17 MSŠZe a VOŠ Opava -kapitola 07 Přímá podpora – 16 293,40 Kč cestovné a stravné exkurse žáků (zvýšit čerpání, exkurse se stravou, zbytek převod mezi kapitolami) Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k 15.6.2011 RozpočetZbývá vyčerpat 07 Přímá podpora 111 099,60127 393,0016 293,40 7.2.1 Exkurse žáků – cestovné 7.2.2 Exkurse žáků – stravné 7.2.3 Exkurze žáků – vstupné

18 MSŠZe a VOŠ Opava Seznámení se stavem finančního čerpání projektu (Ing. Bátorová): Nutnost čerpání: - kapitola 08 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy – 7 974,-- Kč Inzerce – Ing. Klein Vedení účtů – Ing. Bátorová Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k 15.6.2011RozpočetZbývá vyčerpat 8 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy 132 296,00140 270,007 974,00 8.2.1 Inzerce v tisku 8.2.2 Informační tabule o projektu 8.2.3 Drobné propagační materiály s logem ESF 8.2.4 Trička s logem ESF 8.2.5 Čepice s logem ESF 8.2.6 Vlajky EU, ČR 8.2.7 Propagační materiály s logem ESF 8.2.8 Tašky s logem ESF 8.2.9 Informační panely 8.2.10 Internetová doména 8.3.11 Zřízení a vedení účtu SUMA PROJEKT 1 433 970,121 900 000,00 466 029,88

19 MSŠZe a VOŠ Opava Nutnost čerpání: - kapitola 07 Přímá podpora – 110 000,-- Kč cestovné a stravné exkurse žáků (čerpání, exkurse se stravou, zbytek převod mezi kapitolami) Ing. Bátorová

20 MSŠZe a VOŠ Opava Publicita projektu 10. 5. 2011 Region Opavsko „Mrazivá soutěž v Arboretu“ 17. 5. 2011 Region Opavsko „Inzerce projektu“ 31. 5. 2011 Region Opavsko „Žáci základních škol znají kouzlo zeleniny“

21 MSŠZe a VOŠ Opava Děkuji za pozornost Ing. Arnošt Klein ředitel školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace Purkyňova 12, Opava 746 01 Opava tel: 553 760 500 fax: 553 760 510 e-mail: mszes@opava.cz www.zemedelka.opava.cz


Stáhnout ppt "MSŠZe a VOŠ Opava. Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická:"

Podobné prezentace


Reklamy Google