Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MSŠZe a VOŠ Opava. Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MSŠZe a VOŠ Opava. Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická:"— Transkript prezentace:

1 MSŠZe a VOŠ Opava

2 Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická: 120 parcelek Modul 4 vřesoviště a skalka: pestrý výskyt rostlin Modul 5 ovocný sad: 6 řad - druhy, odrůdy, tvary, způsoby- 150 rostlin Modul 6 zelenina: 40 parcel zelenin Modul 7 keře a trvalky: 80 druhů rostlin Environmentální učebna s vybavením z projektu – Ing. Kašný, Mgr. Stříbná Letní environmentální učebna – navíc aktivita školy - vybavení Bc. Ondrušák

3 MSŠZe a VOŠ Opava Úkoly pro garanty modulů č. 1 – 7 cedulky, popisky Expozice – další rozvoj a označení exponátů ve spolupráci s odbornými poradci, cedulky, popisky nyní již 6., Informační tabule se soutěžemi, kvízy k expozici, v terénu a na webu - vždy po 3 měsících obměna – nyní již 6., lze doložit z historie na webu strukturu, texty, fotodokumentaci Digitální prezentace expozice –tvořit ve spolupráci s garantem diseminace, mít strukturu, texty, fotodokumentaci maily, fotky prací, exkursí, informačních a soutěžních tabulí, exponátů Archivace věcí k expozici – každý garant modulu - maily, fotky prací, exkursí, informačních a soutěžních tabulí, exponátů a jejich částí, v samostatné složce elektronicky – ihned doložitelné název expozice, termín, podpisy žáků a dospělých Prezenční listiny - název expozice, termín, podpisy žáků a dospělých, předání Veronice Bátorové k založení termín, rozsah, informovanost Soutěže a exkurse – spolupráce se zástupci partnera – termín, rozsah, informovanost, porada s manažerem projektu

4 MSŠZe a VOŠ Opava Úkoly pro garanty modulů č. 1 – 7 Propagační letáky o expozici – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Propagační DVD o expozici – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Úkoly pro management Propagační letáky o areálu – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Propagační brožury o areálu – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Propagační DVD o areálu – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Webové stránky areálu – tvořit a udržovat ve spolupráci s garantem diseminace

5 MSŠZe a VOŠ Opava Dokumentace k expozici (každý garant modulu): Plánek expozice Prezenční listiny z akcí v rámci modulu Průběžné soutěže č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Velká soutěž – propozice, pozvánky, plakátek, přihlášky Velká soutěž – vyhodnocení Velká soutěž – prezenční listiny Velká soutěž – evaluační dotazníky a jejich vyhodnocení Fotodokumentace na CD, DVD Novinové články, publicita o soutěži CD, DVD s digitální prezentací expozice – pomoc žáků a Mgr. Stříbné Propagační letáky o expozici – pomoc RNDr. Kubačky Dílčí DVD o expozici – pomoc Ing. Rucké

6 MSŠZe a VOŠ Opava Časový harmonogram soutěží: Soutěže : Minerály a horniny Ikvěten 2010 Botanická zahrada září 2010 Dendrologie říjen 2010 Keře a trvalkyříjen 2010, květen 2011 Vřesoviště a skalkyduben 2011 Zelinářská zahradakvěten 2011 Minerály a horniny IIčerven 2011 Ovocný sadzáří 2011

7 MSŠZe a VOŠ Opava Úkoly kulatého stolu: – archivace věcí dle ukázky a textu v prezentaci, doplnění nedostatků - výroba stálých tabulek k exponátům – stav, rozpracování, termíny – RNDr. Kubačka a garanti modulů - tvorba digitálních prezentací expozic – stav, rozpracování, dokončení - Mgr. Stříbná a garanti modulů - tvorba propagačních letáků a brožur – návrh, potřebné podklady, realizace – RNDr. Kubačka - tvorba dílčích DVD a celkového DVD – návrh, potřebné podklady, realizace – Ing. Rucká

8 MSŠZe a VOŠ Opava Povinnosti s organizací soutěží a exkursí: Před soutěžemi – domluva s partnerem, s manažerem, soutěže i pro 1. stupeň ZŠ, co nejzábavnější Soutěž – pozvání všech škol dle adresáře, kvalitní organizace, fotodokumentace,vyhodnocení, předání cen, zpracování prezence a evaluačních dotazníků s logy Po soutěžích – vyhodnocení, informace zúčastněným školám, vyhodnocení autoevaluačních dotazníků, umístění informací a fotek na panel v přízemí, předání článku, pořadí a fotek na web a pro noviny – vše včetně logolinku, předání všech podkladů k archivaci Veronice Bátorové Exkurse – možnost rozšířit počet exkursí na 14 – 2 ke každé expozici – jsou peníze na dopravu i stravu, zatím málo čerpáno

9 MSŠZe a VOŠ Opava Nutnost čerpání: - kapitola 01 Osobní náklady – dle harmonogramu, výkazy, hlídá Ing. Bátorová - kapitola 02 Cestovní náhrady - 15 000,-- Kč cestovné a stravné Ing. Klein, Ing. Bátorová Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k 31.8.2011 RozpočetZbývá vyčerpat 02 Cestovní náhrady 11.958,5617 746,005.757,44 2.1.1.1 Cestovné manažera projektu 10.339,22 10.726,005.525,66 2.1.1.2 Cestovné finančního manažera 1.043,345.080,006.421,66 2.1.3.1 Stravné manažera projektu 360,00800,00656,00 2.1.3.2 Stravné finančního manažera 216,00820,00604,00

10 MSŠZe a VOŠ Opava Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k 31.8.2011 RozpočetZbývá vyčerpat 03 Zařízení392.765,60434 300,0041.534,40 3.3.1 Informační tabule45.300,00 0,00 3.3.2 Tabulky s popisy50.414,6060.275,009.860,40 3.3.3 Rostliny dendrologická expozice 20.933,00 0,00 3.3.4 Sbírkové krabice s minerály 0,00 3.3.5 Sbírkové krabice hornin a zkamenělin 0,00 3.3.6.Sbírková krabice stupnice tvrdosti 1.964,00 0,00 3.3.7 Popisky rostlin - expozice vřesovišť a skal0,00 3.3.8 Rostliny - expozice vřesovišť a skal3.885,00 0,00 3.3.9 Zahradnický substrát - vřesoviště7.470,00 0,00

11 MSŠZe a VOŠ Opava Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k 31.8.2011 RozpočetZbývá vyčerpat 3.3.10 Rostliny - expozice keřů a trvalek5.206,00 0,00 3.3.11 Osivo - expozice zelenin3.850,00 0,00 3.3.12 Rostliny - ovocnářská expozice4.454,007.680,003.226,00 3.3.13 Notebook - environmentální učebna13.223,00 0,00 3.3.14 DVD recorder - environmentální učebna8.748,00 0,00 3.3.15 Ozvučení - environmentální učebna1.224,00 0,00 3.3.16 Vizualizér – video presenter –environmentální učebna14.364,00 0,00 3.3.17 CCD kamera - environmentální učebna 0,00 3.3.18 Mikroskop - environmentální učebna 11.237,00 0,00 3.3.19 Digitální fotoaparát - environmentální učebna 6.438,00 0,00 3.3.20 Preparační pinzety - environmentální učebna 0,00

12 MSŠZe a VOŠ Opava Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k 31.8.2011RozpočetZbývá vyčerpat 3.3.21 Preparační skalpely - environmentální učebna1.306,00 0,00 3.3.22 Preparační nůžky – environmentální učebna0,00 3.3.23 Obrazy biologie - environmentální učebna6.027,00 0,00 3.3.24 Obrazy biologie - environmentální učebna20.013,00 0,00 3.3.25 Obrazy biologie - environmentální učebna0,00 3.3.26 Výukové CD - environmentální učebna13.625,00 0,00 3.3.27 Stereomikroskop – enviro učebna21.948,00 0,00 3.3.28 Výukové audiovideo - environmentální učebna518,00 0,00 3.3.29 Digitální kamera - environmentální učebna11.606,00 0,00 3.3.30 GPS - terénní práce, zaměřování přírodnin11.503,00 0,00 3.3.31 Dataprojektor - environmentální učebna14.087,00 0,00 3.3.32 Mapy2.010,00 0,00 3.3.33 Geologické potřeby23.956,00 0,00 3.3.34 Břidlice5.880,00 0,00 3.3.35 Ostatní zahradnický materiál38.562,00 0,00 3.3.36 Osivo – všechny moduly760,00 0,00 3.3.37 Publikace9.418,00 0,00 3.3.38 Mikroskopické preparáty 12.836,00 0,00

13 MSŠZe a VOŠ Opava Nutnost čerpání: kapitola 03 Zařízení – dle rozpisu, důraz na: tabulky s popisy – 50 – 70 000,-- Kč spolupráce s RNDr. Kubačkou nákup IT zařízení ( notebook, DVD recorder, ozvučení, vizualizér, CCD kamera, mikroskop, dataprojektor) – 91 000,-- Kč spolupráce Mgr. Vojkůvky a Ing. Bátorové – veřejná zakázka

14 MSŠZe a VOŠ Opava Seznámení se stavem finančního čerpání projektu (Ing. Bátorová): Nutnost čerpání: - kapitola 04 Místní kancelář – 30 000,-- Kč telefon, poštovné fax (převod v rámci kapitoly na papír a kancelářské potřeby ) – Ing. Bátorová Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k 31.8.2011 RozpočetZbývá vyčerpat 04 Místní kancelář45.090,5057 200,0012.109,50 4.1.1 Kancelářské potřeby23.602,00 0,00 4.1.2 Kancelářský papír 5.491,00 0,00 4.2.1 Platba telefon, poštovné, fax 0,00 4.4.1 Nájem kanceláře projektu 15.997,5021.330,005.332,50

15 MSŠZe a VOŠ Opava -kapitola 05 Nákup služeb – 100 000,-- Kč tvorba propagačních letáků a brožur – podklady garanti modulů, tvorba RNDr. Kubačka a Ing. Klein tvorba dílčích DVD a celkového DVD – podklady garanti modulů, tvorba paní Rucká a Ing. Klein Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k 31.8.2011 RozpočetZbývá vyčerpat 05 Nákup služeb 10.073,00100 500,0090.427,00 5.1.1 Tvorba propagačních letáků o areálu 0,009.000,00 5.1.2 Tvorba informačních brožur o areálu 0,0028.000,00 5.1.3 Tvorba ukázkového DVD 0,0020.000,00 5.1.4 Kopie ukázkového DVD 0,0015.000,00 5.1.5 Kopie dílčích DVD 3.769,0021.000,0017.231,00 5.3.1 Náklady na občerstvení - kulaté stoly 6.304,007.500,001.196,00

16 MSŠZe a VOŠ Opava Nutnost čerpání: - kapitola 04 Místní kancelář – 17 600,-- Kč telefon, poštovné fax (převod v rámci kapitoly na papír a kancelářské potřeby ) Ing. Bátorová - kapitola 05 Nákup služeb – 100 000,-- Kč tvorba propagačních letáků a brožur – podklady garanti modulů, tvorba RNDr. Kubačka tvorba dílčích DVD a celkového DVD – podklady garanti modulů, tvorba Ing. Rucká

17 MSŠZe a VOŠ Opava -kapitola 07 Přímá podpora – 102 000,-- Kč cestovné a stravné exkurse žáků (zvýšit čerpání, exkurse se stravou, zbytek převod mezi kapitolami) zjistit možnost navýšení jiné kapitoly – Ing. Bátorová Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k 31.8.2011 RozpočetZbývá vyčerpat 07 Přímá podpora 132.869,60139.315,006.445,40 7.2.1 Exkurse žáků – cestovné 92.170,6093.922,001.751,40 7.2.2 Exkurse žáků – stravné 25.966,0032.520,006.554,00 7.2.3 Exkurze žáků – vstupné 14.733,0012.873,00-1.860,00

18 MSŠZe a VOŠ Opava Seznámení se stavem finančního čerpání projektu (Ing. Bátorová): Nutnost čerpání: - kapitola 08 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy – 15 500,-- Kč Inzerce – Ing. Klein Vedení účtů – Ing. Bátorová Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k 31.3.2011RozpočetZbývá vyčerpat 8 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy132.664,00140 654,007.990,00 8.2.1 Inzerce v tisku18.000,0024.000,006.000,00 8.2.2 Informační tabule o projektu0,00 8.2.3 Drobné propagační materiály s logem ESF29.129,00 0,00 8.2.4 Trička s logem ESF21.458,00 0,00 8.2.5 Čepice s logem ESF9.919,20 0,00 8.2.6 Vlajky EU, ČR1.436,00 0,00 8.2.7 Propagační materiály s logem ESF29.736,00 0,00 8.2.8 Tašky s logem ESF 0,00 8.2.9 Informační panely 16.572,00 0,00 8.2.10 Internetová doména 4.403,00 0,0 8.3.11 Zřízení a vedení účtu 2.010,002.740,00730,00 SUMA PROJEKT 1.462.955,401 900 000,00437.044,60

19 MSŠZe a VOŠ Opava Nutnost čerpání: - kapitola 07 Přímá podpora – 110 000,-- Kč cestovné a stravné exkurse žáků (čerpání, exkurse se stravou, zbytek převod mezi kapitolami) Ing. Bátorová

20 MSŠZe a VOŠ Opava Poslední publicita projektu: 10. 5. 2011 Region Opavsko „Mrazivá soutěž v Arboretu“ 17. 5. 2011 Region Opavsko „Inzerce projektu“ 31. 5. 2011 Region Opavsko „Žáci základních škol znají kouzlo zeleniny“ Očekávaná publicita v září, říjnu: Region Opavsko „Inzerce projektu“ Region Opavsko „Článek k soutěži ovoce“

21 MSŠZe a VOŠ Opava Evaluační dotazníky: vyhodnocení na příštím kulatém stole

22 MSŠZe a VOŠ Opava Monitorovací indikátory: vyhodnocení na příštím kulatém stole

23 MSŠZe a VOŠ Opava Kontrola poskytovatele dotace: vyhodnocení na příštím kulatém stole

24 MSŠZe a VOŠ Opava Děkuji za pozornost Ing. Arnošt Klein ředitel školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace Purkyňova 12, Opava 746 01 Opava tel: 553 760 500 fax: 553 760 510 e-mail: mszes@opava.cz www.zemedelka.opava.cz


Stáhnout ppt "MSŠZe a VOŠ Opava. Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická:"

Podobné prezentace


Reklamy Google