Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Ekonomie. statky  Ekonomické statky -> omezené, u ž ite č né  výrobky, slu ž by  Vzácné statky -> omezené, u ž ite č né, vzácné  výrobky,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Ekonomie. statky  Ekonomické statky -> omezené, u ž ite č né  výrobky, slu ž by  Vzácné statky -> omezené, u ž ite č né, vzácné  výrobky,"— Transkript prezentace:

1  Ekonomie

2

3

4

5

6

7

8 statky  Ekonomické statky -> omezené, u ž ite č né  výrobky, slu ž by  Vzácné statky -> omezené, u ž ite č né, vzácné  výrobky, slu ž by  Volné statky -> u ž ite č né, voln ě dostupné

9 Ekonomické subjekty Obecn ě cílem: Maximalizace p ř ínos ů a minimalizace náklad ů

10 Domácnosti - spot ř ebitelé  Cíl: co nejlépe uspokojovat své pot ř eby a maximalizovat u ž itek za co nejmenších náklad ů

11 Firma  Cíl: maximalizace zisku

12 Stát  Cíl: koordinace ekonomiky – dosáhnout její efektivity, sociální spravedlnosti a stability

13 P ř edm ě t zkoumání ekonomie - chování ekonomických subjekt ů  Makroekonomie – chování velkých ekonomických subjekt ů  Stát  Ekonomický r ů st, inflace, nezam ě stnanost, HDP, státní rozpo č et…  Mikroekonomie – chování malých ekonomických subjekt ů  Firmy, domácnosti  Trh, nabídka a poptávka


Stáhnout ppt " Ekonomie. statky  Ekonomické statky -> omezené, u ž ite č né  výrobky, slu ž by  Vzácné statky -> omezené, u ž ite č né, vzácné  výrobky,"

Podobné prezentace


Reklamy Google