Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.března 2006e PRAHA – výzvy a příklady řešení Elektronická spisová služba a výměna dokumentů v rámci městských částí regionu Prahy 9 Mgr. Radka Fleischmannová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.března 2006e PRAHA – výzvy a příklady řešení Elektronická spisová služba a výměna dokumentů v rámci městských částí regionu Prahy 9 Mgr. Radka Fleischmannová."— Transkript prezentace:

1 27.března 2006e PRAHA – výzvy a příklady řešení Elektronická spisová služba a výměna dokumentů v rámci městských částí regionu Prahy 9 Mgr. Radka Fleischmannová tajemník ÚMČ Praha 9 (Ing. Josef Sedláček – vedoucí projektu) V Praze dne 27. března 2006 e PRAHA - výzvy a příklady řešení

2 Témata prezentace Projekty Prahy 9 Projekt elektronické spisové služby v rámci Úřadu městské části Praha 9 a její následný rozvoj Projekt digitalizace archivu Pilotní projekt výměny dokumentů v rámci dalších městských části územního regionu Praha 9

3 Elektronická spisová služba Důvody vedoucí k implementaci aplikace e - spisu na Úřadu městské části Praha 9 Rozhodnutí managementu radnice Využití technologie tenkého klienta Připojení k magistrátnímu projektu SO-001 a Podpora Informační strategie „Cesta k e Praze“ Průkazná evidence dokumentů Řízení a správa životního cyklu dokumentů Efektivní vyhledávání

4 Elektronická spisová služba Nasazené moduly aplikace e spis na Úřadu Městské části Praha 9 Spisová služba s integrací na aplikaci stavebního odboru (VITA) Elektronická podatelna Usnesení Úkoly Smlouvy Stížnosti

5 Elektronická spisová služba Nasazené moduly aplikace e spis na Úřadu Městské části Praha 9

6 Elektronická spisová služba Implementace spisové služby na úřadu Městské části Praha 9 Zahájení projektu IX/2003 Vzorový implementační projekt a zpracovaná metodika realizace - X/2003 Předimplementační analýza zpracování konfiguračních souborů Vyškolení klíčových uživatelů, správce a organizace pilotního provozu - XI/2003 Vyhodnocení pilotního provozu, finální konfigurace sytému XII/2003 Doškolení zbývajících uživatelů Vypracování platného spisového řádu pro používání spisové služby Vydání směrnice pro rutinní provozu Zahájení ostrého provozu - I/2004

7 Elektronická spisová služba Procesní a organizační postupy z pohledu Úřadu městské části Praha 9 nutné k úspěšné implementace spisové služby Řízení projektu - oddělení technické stránky (IT) od uživatelské Organizační struktura s popisem funkčních míst a přiřazením rolí v e-spisu Dokumenty - spisový řád, skartační řád, provozní řád podatelny Testování gramotnosti uživatelů pro následná školení e-spisu Vytipování pilotních uživatelů pro pilotní provoz na základě výsledků testů Jmenování metodika e-spis na každém organizačním útvaru pro řešení problémů z hlediska uživatele Technické zázemí podatelny a posílení metodikem Dodržení stanoveného termínu přechodu do rutinního provozu Důsledná kontrola

8 Elektronická spisová služba Následný rozvoj aplikace e spis na Úřadu Městské části Praha 9 Digitalizace archivu MČP 9 Převod digitálního archivu do DMS Pilotní projekt výměny dokumentů v rámci dalších městských části územního regionu Praha 9, jednotné podání, …..

9 Digitalizace archivu II. Etapa  Příprava digitalizace papírového archivu stavebního odboru  Zřízení nových podacích míst na radnici v návaznosti na digitalizaci dalších agend a skenování přírůstků I. Etapa  Digitalizace smluv a agend ŽO  Následný import do prostředí eSpis  Zaškolení uživatelů a stanovení metodiky pro skenování přírůstků  Zřízení podacích míst pro podnikatele (skenování podání+čárové kódy přímo Na živnostenském odboru)

10 Digitalizace archivu Zefektivnění administrativních postupů směrem k občanům zkrácení komunikačního kanálu „občan-odbor podatelna- odbor-občan“pouze na „občan-odbor-občan“

11 Výměna dokumentů v rámci městských částí MHMP spolu s Úřadem městské části Praha 9, realizují tento projekt na základě plánovaného rozvoje informačního sytému MHMP a jednotlivých MČ, a to i v návaznosti na projekt SO-001- Elektronického předávání písemností městských částí regionu Prahy 9, jenž je zároveň pilotním projektem celopražského projektu „Jedno město – jedna podatelna“ Cílem projektu je připravit a implementovat univerzální řešení:  zajišťující efektivní komunikaci (výměnu dokumentů) mezi úřady  využívající technologickou infrastrukturu vybudovanou MHMP: housing infrastrukturu pro provozování systému spisové služby e-spis veřejný portál MHMP (SUN)

12 Výměna dokumentů v rámci městských částí Hlavní přínosy řešení:  přijetí podání od občanů či podnikatelských subjektů na kterémkoliv úřadě v regionu bez ohledu, na který úřad jsou určeny  přijetí podání prostřednictvím elektronické podatelny tak, jak ukládá zákon č. 227/2000 Sb. a nařízení vlády č. 495/2004 Sb. a vyhláška č. 496/2004 Sb.  Zjednodušení styku občanů a podnikatelských subjektů při vyřizování jejich záležitostí s MČ. Vyřízení požadavku bude možné provádět přes internet (portál)  Projekt by měl v budoucnu směřovat k integraci úředního procesu, jenž umožní, aby občan/subjekt mohl na jednom místě vyřídit více různých záležitostí a umožnit občanům elektronický přístup k výpisům o stavu a výsledku jejich podání  Rozšířit množství informačních on-line služeb pro občany, právní subjekty a návštěvníky Prahy  Využívání on-line služby elektronické podatelny a sledování stavu podání občanem  Eliminovat předkládání a práci s dokumenty v listinné podobě.

13 Praha 9 podporuje Informační strategii HMP „Cesta k e-Praze“ Orientace na službu veřejnosti je základem pokud má být naplněn základní princip, že „veřejná správa je tu proto, aby sloužila občanům. K dosažení tohoto cíle je nutná:  Dobrá komunikace uvnitř úřadu  Dobrá komunikace mezi úřady navzájem  Dobrá komunikace s občany  Poskytování služeb v termínech  Vysoká kvalita služeb  Dostupnost služeb on-line Úřad je občany považován za zprostředkovatele přístupu k celé veřejné správě.

14 Výměna dokumentů v rámci městských částí Městské části v regionu: Praha 9 Praha 18 – Letňany Praha 19 – Kbely Praha 20 – H. Počernice Praha 21 – Újezd nad Lesy Čakovice Vinoř Satalice Dolní Počernice Běchovice Koloděje Klánovice

15 Výměna dokumentů v rámci městských částí Předmětem řešení je zajištění elektronické výměny dokumentů mezi organizacemi (úřady) provozujícími spisovou službu e-spis v definované lokalitě. Řešení bude vycházet ze záměru, který je založen na předpokladu, že všechny relevantní dokumenty jsou evidovány v systému spisové služby provozované úřadem. V případě, že dokument je potřeba postoupit k vyřízení jinému úřadu, pracovník v systému spisové služby zvolí předání na tzv. „partnerskou organizaci“. Spisová služba provede odeslání záznamu (evidenčních údajů, příp. el. obsahu) transportnímu modulu provozovanému centrálně a současně připraví fyzické vypravení (pokud je třeba).

16 Výměna dokumentů v rámci městských částí Spisová služba přebírajícího úřadu vyzvedne z transportního modulu dokumenty připravené k předání a zaeviduje je jako nová podání (s využitím přenášených údajů) na útvaru podatelna a úřad může začít doručené dokumenty vyřizovat. Cílem projektu je připravit a implementovat řešení zajišťující efektivní komunikaci (výměnu dokumentů) mezi úřady Využívající technologickou infrastrukturu vybudovanou MHMP - housingové centrum pro provozování spisové služby e-spis Portál HMP Záměr odpovídá cílům definovaným v informační strategii města „Cesta k e-Praze“ v oblasti C2-2,C5-2.

17 MHMP Princip výměny dokumentů Úřad 1 Spisová služba Spisová služba Transportní modul Úřad 2 Spisová služba Spisová služba Úřad 3 Spisová služba Spisová služba XML DB přenosů

18 Etapy projektu 1. Návrh řešení31.03.2006 2. Příprava řešení30.06.2006 3. Pilotní provoz31.08.2006

19 Etapa A – Návrh řešení 31.03.2006 identifikace požadavků formou dokumentu „Katalog požadavků Komunikačního centra“ realizace připomínkové řízení ke katalogu požadavků včetně zapracování připomínek vypracování návrhu řešení formou dokumentu „Návrh funkčnosti Komunikačního centra“ realizace připomínkové řízení k návrhu funkčnosti včetně zapracování připomínek

20 Etapa B – Příprava řešení 30.06.2006 implementace Komunikačního centra - Modulu pro výměnu dokumentů akceptační testy včetně zapracování případných chyb aktualizace dokumentace (uživatelská příručka, příručka administrátora)

21 Etapa C – Pilotní provoz 31.08.2006 instalace a konfigurace Komunikačního centra - Modulu pro výměnu dokumentů na vybraných úřadech podpora pilotního provozu - systémová, metodická vyhodnocení včetně zapracování případných připomínek

22 Výměna dokumentů v rámci městských částí Dotazy k prezentaci a projektu výměny dokumentů v rámci městských částí Mgr. Radka Fleischmannová tajemník ÚMČ Praha 9 Městská část Praha 9 180 49 PRAHA 9, Sokolovská 324/14, tel: 283 091 111 E mail: FleischmannovaR@P9.MEPNET.CZ


Stáhnout ppt "27.března 2006e PRAHA – výzvy a příklady řešení Elektronická spisová služba a výměna dokumentů v rámci městských částí regionu Prahy 9 Mgr. Radka Fleischmannová."

Podobné prezentace


Reklamy Google