Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instituce finančního trhu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instituce finančního trhu"— Transkript prezentace:

1 Instituce finančního trhu
Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví Instituce finančního trhu

2 Instituce finančního trhu
Regulatorní instituce Komerční instituce

3 Regulatorní instituce finančního trhu

4 Regulace finančního trhu
Důvody pro regulaci komerčních finančních institucí Důvody pro regulaci finančního systému Regulatorní instituce v ČR (minulý a současný stav) Regulatorní instituce ve světě

5 Centrální banka (např. ČNB)
Funkce: makroekonomické (péče o měnu) – jak po vstupu do Eurozóny? měnová (monetární) politika – makroekonomické cíle, magický čtyřúhelník emise hotovostních peněz – proč jenom CB a proč jenom hotovostní? devizová činnost a regulace mikroekonomické (vliv na instituce finančního trhu a ostatní instituce) regulace a dohled nad institucemi FT – důvody? regulace vstupu (přísná kritéria, regulace a dohled působení, popř. pojištění vkladů – např. u bank atd.), banka bank banka státu reprezentace státu v měnové oblasti

6 Nástroje CB pro dosažení cílů
Rozdělení nástrojů: krátkodobé versus dlouhodobé přímé versus nepřímé (nejvýznamnější členění) c) běžné versus mimořádné

7 Situace u ČNB: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje
A) Nepřímé nástroje Diskontní nástroje Operace na volném trhu Povinné minimální rezervy Konverze a swapy Intervence ve prospěch v neprospěch měnového kurzu (jak přes devizový trh, tak přes úrokové sazby) Situace u ČNB:

8 Diskontní nástroje Klasické a historické nejstarší
Krátkodobé úrokové sazby, za které CB půjčuje obchodním bankám v domácí měně: zvyšování úvěrové kapacity bank, čímž se ovlivňují i jednotlivé úrokové sazby u obchodních bank a tím reguluje cena peněz v ekonomice a např. brzdí inflační tlaky (záleží na prioritách CB) Zvýšení úrokových sazeb = monetární restrikce Snížení úrokových sazeb = monetární expanze

9 Diskontní nástroje 1) Diskontní úvěry a) nejlevnější úvěrový zdroj
b) diskontní sazba c) krátkodobé k překlenutí problémů s likviditou, obvykle bez zajištění; nejnižší úroková sazba obecně; ztrácí význam d) použití diskontní sazby v ČR? 2) Reeskontní úvěry reeskontní sazba (mírně vyšší jak diskontní); eskontování eskontovaných směnek od obchodních bank; použití reeskontu v ČR? 3) Lombardní úvěry a) lombardní sazba: zajišťování např. právem ve smyslu cenného papíru b) poskytován, pokud větší problémy s likviditou = větší sazba c) jak v ČR? d) použití lombardní sazby v ČR?

10 Vývoj diskontní a lombardní sazby ČNB
Zdroj: ČNB Aktuální výše sazeb? Lombardní sazba = 0,25 % p.a. (od ) Diskontní sazba = 0,05 % p.a. (od )

11 Obchody na volném trhu Nepřímý nástroj měnové politiky: využíván velmi často, nízké náklady, jednoduchost a přehlednost Nákupy a prodeje CP Repo obchody a reverzní repo obchody Ovlivňování likvidity a úvěrové kapacity obchodních bank prostřednictvím operací na volném trhu: nákup CP – monetární expanze, prodej CP – monetární restrikce

12 Nákupy a prodeje cenných papírů
Nevratný nástroj, který má dlouhodobý charakter Obvykle se jedná o státní dluhopisy nebo dluhopisy centrální banky

13 Repo obchody a reverzní repo obchody
Krátkodobý a vratný charakter obchodů s cennými papíry = dohoda o zpětném obchodu Lze je považovat za úvěry, ale ve skutečnosti se jedná o operace na volném trhu Repo obchody – monetární restrikce Reverzní repo obchody – monetární expanze

14 Repo obchody: pohled centrální banky:
Centrální banka nejprve prodá cenné papíry obchodním bankám (obvykle krátkodobé státní dluhopisy či směnky) Po určité době (např. 14 dní) zpětně prodávají obchodní banky CP zpátky CB za původní cenu navýšenou o úrok (2t repo sazba) Repo obchody v ČR?

15 Reverzní repo obchody: pohled centrální banky
Zrcadlově obrácený obchod oproti repo obchodu. Nejprve CB nakoupí CP, tím poskytne do oběhu hotovost a poté CP zpět prodá za původní částku navýšenou o úrok Realizací obchodů na volném trhu dosahuje CB změny nabídky peněz – monetární restrikce a monetární expanze prostřednictvím ovlivňování likvidity a úvěrové kapacity obchodních bank. Dále prostřednictví obchodů na volném trhu lze ovlivňovat tržní ceny státních dluhopisů, inflační tlaky či krýt schodek SR.

16 Vývoj 2t repo sazby ČNB 2T repo = 0,05 % p.a. (od 2. 11. 2012)
Zdroj: ČNB 2T repo = 0,05 % p.a. (od )

17 Základní sazby ČNB Diskontní sazba: 0,05 % p.a.
Lombardní sazba: 0,25 % p.a. 2t repo sazba (nejdůležitější): 0,05 % p.a. Repo sazba bývá vyšší než diskontní sazba, ale naopak nižší než lombardní sazba Změny všech tří uvedených sazeb poté způsobí i změny ostatních úrokových sazeb na finančním trhu a ekonomika je tak ekonomika ovlivňována

18 Základní úrokové sazby ve světě
Zdroj: Fxstreet.cz

19 Povinné minimální rezervy (PMR)
Z primárních vkladů (od nebankovních subjektů) je nutno určité procento uložit u CB Důvody povinných minimálních rezerv (plynulost mezibankovního platebního styku) Působí na úvěrovou kapacitu banky: zvýšení PMR = restrikce; snížení PMR = expanze Jsou úročeny (2T repo¨), ale banky by je mohly zhodnotit více Používáno výjimečně – intenzivní dopady

20 Povinné minimální rezervy (PMR)
Aktuální výše PMR = 2 % (stejně jako u ECB, od r. 1999) Výše úročení PMR = 2t repo sazba, od r. 2001

21 Konverze a swapy cizích měn
Rozdíl nástrojů: Konverze: jednosměrné operace (nákup, nebo prodej) – trvalé působení na devizový trh Swap: dohoda o budoucí zpětné výměně za předem stanovených podmínek – dočasné působení na devizový trh

22 Intervence ve prospěch (v neprospěch) devizového kurzu
Důvody intervencí Systémy měnových kurzů a jejich výhody a nevýhody Způsoby intervencí: přímé intervence: konverze a swapy cizích měn nepřímé intervence: především úrokové sazby

23 B) Přímé nástroje Slouží spíše k regulaci dílčích subjektů než k regulaci finančního systému. Pravidla likvidity Úvěrové kontingenty – relativní, absolutní Úrokové limity (úrokové stropy) Povinné vklady Pro jiné než bankovní subjekty (pojišťovny, penzijní fondy a společnosti, obchodníci s CP apod.) má ČNB obdobné přímé nástroje dle bodu a) až c).

24 B) Přímé nástroje a) Pravidla likvidity
jedná se o „sešněrování účetnictví“: požadavky na strukturu aktiv, pasiv, likviditu apod. Jedná se o mimořádný nástroj, který může končit nucenou správou. b) Úvěrové kontingenty relativní (úvěry od CB), nebo absolutní (úvěry vůči klientům) úvěrové kontingenty. Jedná se o nejtvrdší a mimořádný nástroj, který může končit nucenou správou. c) Úrokové limity (úrokové stropy) tento nástroj silně omezuje podnikatelské prostředí, mimořádný nástroj u bank, krátkodobé povahy, kdy to vyžadují okolnosti. d) Povinné vklady povinné otevření účtu u CB pro orgány státní správy a samosprávy – kontrola atd. Jedná se o běžný nástroj.

25 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Instituce finančního trhu"

Podobné prezentace


Reklamy Google