Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Citový mozek Psychologie v ošetřovatelství Ošetřovatelství kombinované

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Citový mozek Psychologie v ošetřovatelství Ošetřovatelství kombinované"— Transkript prezentace:

1 Citový mozek Psychologie v ošetřovatelství Ošetřovatelství kombinované
Lucie Bankovská Motlová

2 Obsah Jak a z čeho je mozek postavený Jak funguje ve zdraví a nemoci
Emoce: definice, neurobiologie, klinický příklad (deprese a sebevražda) Stres: definice, neurobiologie, klinický příklad (posttraumatické stresová porucha)

3 Co se dnes naučíte Základní pojmy: neurony, synapse, funkční systémy mozku a jak je zkoumáme Vyjmenovat složky emocí a vysvětlit význam pro klinickou praxi Vysvětlit vliv pozitivních a negativních emocí a stresu na zdraví

4 Mozek Hmotnost: g Složení: nervové buňky (neurony) a další buňky (glie, atd.) Počet neuronů: 85 miliard

5

6 DOPAMIN

7 Funkční systémy Smyslové vnímání Poznávání Paměť Řeč a jazyk Emoce
Sebeuvědomování atd….

8 Funkční systémy a jejich zkoumání
Zobrazovací metody: Funkční magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie Neuropsychologické testování Pacienti s poškozením mozkových struktur

9 Rozhodování Motivace Citlivost vůči odměně
Porucha rozhodování: poškození čelních laloků; narušení neuronálního systému, jehož součástmi jsou ventromediální prefrontální kůra, amygdala, somatosenzorické korové oblasti včetně kůry insulární, někteé oblasti diencefala a mozk kmene a perif,. Nerv. Syst,

10 Emoce Norma a poruchy

11 Citový mozek: emoce, pocit, afekt
Afektivní stav vědomí, v jehož průběhu se prožívají stavy, jako jsou radost, strast, strach, nenávist Afekt: Psychologie: Pocit nebo emoce; Psychiatrie: vyjadřovaná nebo pozorovaná emoce (např. omezený, plochý) Pocit: Funkce nebo schopnost vnímání dotyku; Vědomí nebo neurčité uvědomování si (např. pocit inferiority); Schopnost emoce nebo soucitu; Citlivost, vnímavost

12 Emoce Emoce jsou uspořádaný soubor chemických a neuronálních odpovědí mozku na emočně kompetentní podnět (objekt nebo situaci). Zpracování podnětu může, ale nemusí být vědomé, neboť emoční odpovědi jsou automatické. Emoční odpovědi jsou ty druhy odpovědí mozku, které evoluce připravila jako odpovědi na některé typy objektů a událostí společně s jistým rejstříkem akcí. Damasio, 1991

13 Základní emoce Štěstí Smutek Hněv Hnus Strach Překvapení

14 Chování spjatá s bolestí a slastí Základní regulace: základní reflexy,
Homeostatický strom: vývoj emocí od evolučně nejnižších úrovní až k pocitům Pocity Vlastní emoce Instinktivní potřeby a motivace Chování spjatá s bolestí a slastí Základní regulace: základní reflexy, Imunitní odpověď Základní emoce Štěstí Smutek Hněv Hnus Strach Překvapení Damasio, 2004

15 Kognitivní zhodnocení situace
Složky emocí Fyziologická reakce Kognitivní zhodnocení situace emoce Chování, reagování Pravidlo 5 mm subjektivní prožitek, obsahující jak afektivní (libé-nelibé) tak kognitivní hodnocení (významu situace a vlastních možností ji zvládat) tělesné změny (spojené se změnami v autonomní a neurální aktivaci) emocionální exprese připravenost k jednání (jako stav aktivace i tendence ke specifickému jednání). Terapeutické využití: Pravidlo 5 mm: Facial feedback hypothesis: signály z obličejových svalů slouží mozku k interpretaci prožitku. Jak se cítíte? Kognitivně behaviorální terapie – další slide Výraz obličeje

16 Aktivuje se při pozitivních i negativních emocích;
Limbický systém: Funkční soubor struktur, které řídí emoce, motivace a chování a související vegetativní funkce Amygdala: Aktivuje se při pozitivních i negativních emocích; Nezbytná pro získávání nových emocí limbus = okraj dnes funkční soubor struktur, které řídí emoce, motivace a chování navíc i příbuzné vegetativní funkce srdcem je uprostřed hypothalamus: řídí většinu vegetativních a endokrinních funkcí a navíc mnoho aspektů emocí a chování je obklopený dalšími podkorovými strukturami LS: přední thalamická jádra, část bazálních ganglií, area paraolfactoria, septum, hipokampus, amygdala okolo všeho limbická kůra: orbitofrontální kůra, gyrus subcallosus, gyrus cinguli, gyrus parahippocampalis Funkce amygdaly: u nižších živočichů čich Je aktivována jak při negativních tak při pozitivních emocích a je nutná pro získávání nových emocí (podobně jako hipokampus pro zapamatovávání si nových jevů) stimulace (podobné hypotalamu): vzestup i pokles TK a TF, vzestup i pokles GI motility, defekace, mikce, dilatace pupily, piloerekce, sekrece FSH, LH a ACTH; mimovolní pohyby (kývání hlavou, polykání); strach, zlost, bolest, trest, sexuální chování

17 Emoce a zdraví: Vliv psychologických faktorů
Emoční exprese a hojení ran: Psaní o traumatických prožitcích urychlilo hojení ran. Weinman et al., Enhanced wound healing after emotional disclosure intervention. Br. J. of Health Psychology, 13:

18 Pozitivní emoce a nemoc
POZOR! U klinicky významné deprese se rozesmívání nedoporučuje! Pozitivní emoce a nemoc Humor a smích zlepšují náladu a nepřímo tak pomáhají při úzdravě. Psaní o stresujících a traumatizujících událostech může pozitivně ovlivnit zdraví. Pozitivní pohled vede k redukci negativních emocí a pomáhá při úzdravě. Optimismus pomáhá u všech nemocí, které může mít nemocný „ve vlastních rukou.“

19

20 Negativní emoce a nemoc
Úzkost, zlost a deprese predisponují jejich nositele k chronickým nemocem a zhoršují prognózu. Pacienti s depresí mají 2x vyšší riziko onemocnění kardiovaskulární chorobou. 20% pacientů s kardiovaskulární chorobou má klinicky významnou depresi, která zhoršuje prognózu.

21 Deprese video

22 Pocit nedostatku dechu Pocity neskutečna (derealizace)
Bušení srdce Tlak na hrudi Pocit nedostatku dechu Pocení Pocit na omdlení Mravenčení Svírání žaludku Pocity neskutečna (derealizace) ÚZKOST různé formy strachu provázené tělesnými (vegetativními) symptomy signalizující stav ohrožení obvykle spouštějící stresovou reakci intenzita: mírné formy až PANICKÉ ATAKY vede k vyhýbavému (či jinak neutralizujícímu) chování

23 Agorafobie

24 Arachnofobie

25 Sociální fobie

26 PANICKÁ ATAKA náhlý záchvat masivní úzkosti vegetativní příznaky
sekundární strach ze smrti trvání - minuty po záchvatu vyčerpání, únava nastupuje trvalý strach z možnosti opakování ataky

27 Stres Stres je kaskáda objektivních i subjektivních změn, které člověk vnímá jako ohrožení své tělesné nebo duševní pohody Stresor je událost, na kterou reagujeme stresovou reakcí Stresová reakce: 1) rychlá: noradrenalin, dopamin, serotonin a hormon uvolňující kortikortropin: bdělost, vyhodnocení situace, volba strategie 2) pomalejší, adaptivní odpověď: změny genové exprese

28 Stresor psychologický (termínovaný úkol, ztráta zaměstnání) aktivuje emoční mozek,hipokampus a prefrontální kůru Stresor tělesný (chlad, ztráta krve, poranění) aktivuje kmen a hypothalamus limbus = okraj dnes funkční soubor struktur, které řídí emoce, motivace a chování navíc i příbuzné vegetativní funkce srdcem je uprostřed hypothalamus: řídí většinu vegetativních a endokrinních funkcí a navíc mnoho aspektů emocí a chování je obklopený dalšími podkorovými strukturami LS: přední thalamická jádra, část bazálních ganglií, area paraolfactoria, septum, hipokampus, amygdala okolo všeho limbická kůra: orbitofrontální kůra, gyrus subcallosus, gyrus cinguli, gyrus parahippocampalis Funkce amygdaly: u nižších živočichů čich Je aktivována jak při negativních tak při pozitivních emocích a je nutná pro získávání nových emocí (podobně jako hipokampus pro zapamatovávání si nových jevů) stimulace (podobné hypotalamu): vzestup i pokles TK a TF, vzestup i pokles GI motility, defekace, mikce, dilatace pupily, piloerekce, sekrece FSH, LH a ACTH; mimovolní pohyby (kývání hlavou, polykání); strach, zlost, bolest, trest, sexuální chování Chronický stres: vysoká hladina glukokortikoidů vede k atrofii hipokampu!

29 Reakce na stres Útok nebo útěk! Psychické Fyziologické Úzkost
Vztek a agrese Apatie a deprese Oslabení kognitivních funkcí Zrychlení metabolismu Zrychlenií srdeční činnosti Rozšíření zornic Zvýšení krevního tlaku Zrychlené dýchání Svalové napětí Vylučování endorfinů a ACTH Uvolňování cukru z jater

30 Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
30

31 Kritéria pro PTSD Intenzivní stresová reakce na traumatickou událost.
Perzistentní, znovuprožívání události pomocí: Intruzivních vzpomínek Opakujících se snů Opětovného zažívání pocitů spojených s traumatem Pociťování významné míry distresu při připomenutí Vyhýbání se myšlenkám, pocitům či konverzacím spojených s traumatem. Vyhýbání se aktivitám, místům, lidem, kteří by mohli trauma připomenout. Neschopnost plně si vybavit detaily traumatické události. Pocity odpojení od ostatních, “emocionální otupění”. Zvýšený arousal: Obtíže se spánkem Podrážděnost/záchvaty vzteku Obtíže s koncentrací pozornosti Hypervigilance Zvýšená poplachová reakce 31

32 Stres a zdraví V polovině minulého století si úředníci pojišťoven ve Walesu všimli, že vdovy po zavalených hornících jsou více nemocné a dříve umírají než stejně staré ženy, které tato tragédie nepostihla. Ztráta partnera znamenala významnou stresovou životní událost, která se podepsala na zdravotním stavu.

33 Škála životních událostí Stres z hlediska životních změn
úmrtí partnera-partnerky   100 rozvod   73 rozvrat manželství   65 uvěznění   63 úmrtí blízkého člena rodiny   63 úraz nebo vážné onemocnění   53 sňatek   50 ztráta zaměstnání   47 usmíření a přebudování manželství   45 odchod do důchodu   45 změna zdravotního stavu člena rodiny   44 těhotenství   40 sexuální obtíže   39 přírůstek nového člena do rodiny   39 změna zaměstnání   39 změna finančního stavu   38 úmrtí blízkého přítele   37 přeřazení na jinou práci   36 závažné neshody s partnerem   35 půjčka vyšší než jeden průměrný roční plat   31 splatnost půjčky   30 změna odpovědnosti v zaměstnání   29 syn nebo dcera opouštějí domov   29 konflikty s tchánem, tchyní, zetěm, snachou   29 mimořádný osobní čin nebo výkon   28 manžel-manželka nastupuje či končí zaměstnání   26 vstup do školy nebo její ukončení   26 změna životních podmínek   25 změna životních zvyklostí   24 problémy a konflikty se šéfem   23 změna pracovní doby nebo pracovních podmínek   20 změna bydliště   20 změna školy   20 změna rekreačních aktivit   19 změna církve nebo politické strany   19 změna sociálních aktivit   18 půjčka menší než průměrný roční plat   17 změna spánkových zvyklostí a režimu   16 změny v širší rodině (úmrtí, sňatky)   15 dovolená   13 vánoce   12 přestupek (např. dopravní) a jeho projednání   11

34 Stres a zdraví: psychosomatika
Ischemická choroba srdeční Oslabení imunity Nezdravá chování: konzumace alkoholu, kouření, užívání drog, přejídání se Jak pomoci pacientovi změnit nezdravé návyky? Motivační rozhovor !

35 Zdroje F. Koukolík. Mozek a jeho duše. Čtvrté, rozšířené a přepracované vydání. Galén, 2014 F. Koukolík. Lidský mozek. Třetí, přepracované a doplněné vydání, Galén, 2012 A.R. Damasio. Descartesův omyl. Mladá fronta, 2000 S. Nolen Hoeksma, B.L. Frederickson e al. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Portál, 2012


Stáhnout ppt "Citový mozek Psychologie v ošetřovatelství Ošetřovatelství kombinované"

Podobné prezentace


Reklamy Google