Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Citový mozek Psychologie v ošetřovatelství Ošetřovatelství kombinované Lucie Bankovská Motlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Citový mozek Psychologie v ošetřovatelství Ošetřovatelství kombinované Lucie Bankovská Motlová."— Transkript prezentace:

1 Citový mozek Psychologie v ošetřovatelství Ošetřovatelství kombinované Lucie Bankovská Motlová

2 Obsah Jak a z čeho je mozek postavený Jak funguje ve zdraví a nemoci Emoce: definice, neurobiologie, klinický příklad (deprese a sebevražda) Stres: definice, neurobiologie, klinický příklad (posttraumatické stresová porucha)

3 Co se dnes naučíte Základní pojmy: neurony, synapse, funkční systémy mozku a jak je zkoumáme Vyjmenovat složky emocí a vysvětlit význam pro klinickou praxi Vysvětlit vliv pozitivních a negativních emocí a stresu na zdraví

4 Mozek Hmotnost: 1200-1400 g Složení: nervové buňky (neurony) a další buňky (glie, atd.) Počet neuronů: 85 miliard

5

6 DOPAMIN

7 Funkční systémy Smyslové vnímání Poznávání Paměť Řeč a jazyk Emoce Sebeuvědomování atd….

8 Funkční systémy a jejich zkoumání Zobrazovací metody: Funkční magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie Neuropsychologické testování Pacienti s poškozením mozkových struktur

9 Rozhodování Motivace Citlivost vůči odměně

10 Emoce Norma a poruchy

11 Emoce: Afektivní stav vědomí, v jehož průběhu se prožívají stavy, jako jsou radost, strast, strach, nenávist Pocit: Funkce nebo schopnost vnímání dotyku; Vědomí nebo neurčité uvědomování si (např. pocit inferiority); Schopnost emoce nebo soucitu; Citlivost, vnímavost Afekt: Psychologie: Pocit nebo emoce; Psychiatrie: vyjadřovaná nebo pozorovaná emoce (např. omezený, plochý) Citový mozek: emoce, pocit, afekt

12 Emoce Emoce jsou uspořádaný soubor chemických a neuronálních odpovědí mozku na emočně kompetentní podnět (objekt nebo situaci). Zpracování podnětu může, ale nemusí být vědomé, neboť emoční odpovědi jsou automatické. Emoční odpovědi jsou ty druhy odpovědí mozku, které evoluce připravila jako odpovědi na některé typy objektů a událostí společně s jistým rejstříkem akcí. Damasio, 1991

13 Základní emoce Štěstí Smutek Hněv Hnus Strach Překvapení

14 Pocity Vlastní emoce Instinktivní potřeby a motivace Chování spjatá s bolestí a slastí Základní regulace: základní reflexy, Imunitní odpověď Homeostatický strom: vývoj emocí od evolučně nejnižších úrovní až k pocitům Damasio, 2004

15 Kognitivní zhodnocení situace Fyziologická reakce Chování, reagování Výraz obličeje emoce Pravidlo 5 mm Složky emocí

16 Amygdala: Aktivuje se při pozitivních i negativních emocích; Nezbytná pro získávání nových emocí Limbický systém: Funkční soubor struktur, které řídí emoce, motivace a chování a související vegetativní funkce

17 Emoce a zdraví: Vliv psychologických faktorů Emoční exprese a hojení ran: Psaní o traumatických prožitcích urychlilo hojení ran. Weinman et al., 2008. Enhanced wound healing after emotional disclosure intervention. Br. J. of Health Psychology, 13: 95-102

18 Pozitivní emoce a nemoc Humor a smích zlepšují náladu a nepřímo tak pomáhají při úzdravě. Psaní o stresujících a traumatizujících událostech může pozitivně ovlivnit zdraví. Pozitivní pohled vede k redukci negativních emocí a pomáhá při úzdravě. Optimismus pomáhá u všech nemocí, které může mít nemocný „ve vlastních rukou.“ POZOR! U klinicky významné deprese se rozesmívání nedoporučuje!

19

20 Negativní emoce a nemoc Úzkost, zlost a deprese predisponují jejich nositele k chronickým nemocem a zhoršují prognózu. Pacienti s depresí mají 2x vyšší riziko onemocnění kardiovaskulární chorobou. 20% pacientů s kardiovaskulární chorobou má klinicky významnou depresi, která zhoršuje prognózu.

21 Deprese video

22 ÚZKOST různé formy strachu provázené tělesnými (vegetativními) symptomy signalizující stav ohrožení obvykle spouštějící stresovou reakci intenzita: mírné formy až PANICKÉ ATAKY vede k vyhýbavému (či jinak neutralizujícímu) chování Bušení srdce Tlak na hrudi Pocit nedostatku dechu Pocení Pocit na omdlení Mravenčení Svírání žaludku Pocity neskutečna (derealizace)

23 Agorafobie

24 Arachnofobie

25 Sociální fobie

26 PANICKÁ ATAKA v náhlý záchvat masivní úzkosti v vegetativní příznaky v sekundární strach ze smrti v trvání - minuty v po záchvatu vyčerpání, únava v nastupuje trvalý strach z možnosti opakování ataky

27 Stres Stres je kaskáda objektivních i subjektivních změn, které člověk vnímá jako ohrožení své tělesné nebo duševní pohody Stresor je událost, na kterou reagujeme stresovou reakcí Stresová reakce: 1) rychlá: noradrenalin, dopamin, serotonin a hormon uvolňující kortikortropin: bdělost, vyhodnocení situace, volba strategie 2) pomalejší, adaptivní odpověď: změny genové exprese

28 Stresor psychologický (termínovaný úkol, ztráta zaměstnání) aktivuje emoční mozek,hipokampus a prefrontální kůru Stresor tělesný (chlad, ztráta krve, poranění) aktivuje kmen a hypothalamus Chronický stres: vysoká hladina glukokortikoidů vede k atrofii hipokampu!

29 Reakce na stres Psychické Úzkost Vztek a agrese Apatie a deprese Oslabení kognitivních funkcí Fyziologické Zrychlení metabolismu Zrychlenií srdeční činnosti Rozšíření zornic Zvýšení krevního tlaku Zrychlené dýchání Svalové napětí Vylučování endorfinů a ACTH Uvolňování cukru z jater Útok nebo útěk!

30 Posttraumatická stresová porucha (PTSD) 30

31 Kritéria pro PTSD Intenzivní stresová reakce na traumatickou událost. Perzistentní, znovuprožívání události pomocí: Intruzivních vzpomínek Opakujících se snů Opětovného zažívání pocitů spojených s traumatem Pociťování významné míry distresu při připomenutí Vyhýbání se myšlenkám, pocitům či konverzacím spojených s traumatem. Vyhýbání se aktivitám, místům, lidem, kteří by mohli trauma připomenout. Neschopnost plně si vybavit detaily traumatické události. Pocity odpojení od ostatních, “emocionální otupění”. Zvýšený arousal: Obtíže se spánkem Podrážděnost/záchvaty vzteku Obtíže s koncentrací pozornosti Hypervigilance Zvýšená poplachová reakce 31

32 Stres a zdraví V polovině minulého století si úředníci pojišťoven ve Walesu všimli, že vdovy po zavalených hornících jsou více nemocné a dříve umírají než stejně staré ženy, které tato tragédie nepostihla. Ztráta partnera znamenala významnou stresovou životní událost, která se podepsala na zdravotním stavu.

33 Škála životních událostí Stres z hlediska životních změn úmrtí partnera-partnerky 100 rozvod 73 rozvrat manželství 65 uvěznění 63 úmrtí blízkého člena rodiny 63 úraz nebo vážné onemocnění 53 sňatek 50 ztráta zaměstnání 47 usmíření a přebudování manželství 45 odchod do důchodu 45 změna zdravotního stavu člena rodiny 44 těhotenství 40 sexuální obtíže 39 přírůstek nového člena do rodiny 39 změna zaměstnání 39 změna finančního stavu 38 úmrtí blízkého přítele 37 přeřazení na jinou práci 36 závažné neshody s partnerem 35 půjčka vyšší než jeden průměrný roční plat 31 splatnost půjčky 30 změna odpovědnosti v zaměstnání 29 syn nebo dcera opouštějí domov 29 konflikty s tchánem, tchyní, zetěm, snachou 29 mimořádný osobní čin nebo výkon 28 manžel-manželka nastupuje či končí zaměstnání 26 vstup do školy nebo její ukončení 26 změna životních podmínek 25 změna životních zvyklostí 24 problémy a konflikty se šéfem 23 změna pracovní doby nebo pracovních podmínek 20 změna bydliště 20 změna školy 20 změna rekreačních aktivit 19 změna církve nebo politické strany 19 změna sociálních aktivit 18 půjčka menší než průměrný roční plat 17 změna spánkových zvyklostí a režimu 16 změny v širší rodině (úmrtí, sňatky) 15 dovolená 13 vánoce 12 přestupek (např. dopravní) a jeho projednání 11

34 Stres a zdraví: psychosomatika Ischemická choroba srdeční Oslabení imunity Nezdravá chování: konzumace alkoholu, kouření, užívání drog, přejídání se Jak pomoci pacientovi změnit nezdravé návyky? Motivační rozhovor !

35 Zdroje F. Koukolík. Mozek a jeho duše. Čtvrté, rozšířené a přepracované vydání. Galén, 2014 F. Koukolík. Lidský mozek. Třetí, přepracované a doplněné vydání, Galén, 2012 A.R. Damasio. Descartesův omyl. Mladá fronta, 2000 S. Nolen Hoeksma, B.L. Frederickson e al. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Portál, 2012


Stáhnout ppt "Citový mozek Psychologie v ošetřovatelství Ošetřovatelství kombinované Lucie Bankovská Motlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google