Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychoterapie MUDr. Jan Hanka 3.LF UK, PCP 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychoterapie MUDr. Jan Hanka 3.LF UK, PCP 2013."— Transkript prezentace:

1 Psychoterapie MUDr. Jan Hanka 3.LF UK, PCP 2013

2 Psychoterapie Co to je? Historie
Základní principy práce v psychoterapii Základní směry v psychoterapii Formy psychoterapeutické péče Psychoterapie v léčbě konkrétních psychických poruch

3 Psychoterapie Co to je? Léčebné působení psychologickými prostředky (viz. dále). Léčí duševní poruchy, psychické potíže, problémy ve vztazích, pokud možno též jejich příčiny. Při psychoterapii dochází ke změnám prožívání a chování pacienta, k osobnímu růstu.

4 Psychoterapie Prostředky
Léčivě působí: podpora, dodání naděje a odvahy, edukace terapeutický vztah, dynamika skupiny sebepoznávání, získávání náhledu konfrontace s problémy, korektivní emoční zkušenost, odreagování (katarze) nácvik nového chování, učení se sociálním dovednostem

5 Psychoterapie Historie
šamani, medicinmani (magie, sugesce) náboženství (meditace, zpověď, exorcismus, morální terapie)

6 Začátky novodobé psychoterapie
Hypnosa u hysterie – konec 19. století ( Salpetriere hospital Paris - JM Charcot, Hippolyte Bernheim, Nancy, Franz Mesmer již 1774) Paul Dubois, Švýcarsko racionální diskuze o symptomech (O psychoneurózách a jejich léčbě morálkou) Freud (1900 Traumdeutung, 1904 Zur Psychopathologie des Alltagslebens, 1905 Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1910 Über Psychoanalyse) : A Adler (individuální pst), CG Jung (analytická pst), JL Moreno (skupinová pst) Výklad snů, psychopatologie všedního dne, tři úvahy o sexuální teorii

7 Základní principy psychoterapeutické práce
Cílenost, zaměřenost, plán (zakázka, metoda, rozsah, cena) Odbornost (výcvik, supervize, atestace, další vzdělávání) Rozhodnutí se poslouchat (terapeutický vztah) Schopnost empatie (osobnost terapeuta)

8 Rozdělení psychoterapeutických přístupů
Podle používaných metod: Psychoanalytická Interpersonální Sugestivní Racionální Empatická Abreaktivní Tréninková

9 Základní směry Hlubinné směry (psychoanalýza, neopsychoanalytici…)
Dynamická a interpersonální Humanistická ( rogersovká, Gestalt, logoterapie -Frankl, daseinanalýza) Kognitivně-behaviorální terapie

10 Psychoanalýza Sigmund Freud (1856- Příbor, +1939)
vědomí-nevědomí-předvědomí id-ego-superego (konflikt vede k příznakům) Komplex (Oidipův, Elektřin) Pudy: Eros / Thanatos Psychosexuální vývoj: fáze orální (1r.), anální (2. a 3. r.), falická (4. a 5.r), latence, genitální (od cca 11.r) přenos – protipřenos Metoda volných asociací Obranné mechanismy ega: vytěsnění, izolace, projekce, racionalizace, konverze, kompenzace, regrese

11 Psychoanalýza (pokračování) Carl Gustav JUNG
Komplex (nevědomý, soubor vzpomínek, myšlenek, vjemů, emocí k jednomu tématu) Vyrovnávání se s komplexy: neznalost, identifikace, projekce, konfrontace introvere - extraverze Archetypy (Já, Stín, Anima, Animus, Velká matka, Dítě, Hrdina..) kolektivní nevědomí (vrozené) sny - symbolický jazyk

12 Dynamická a interpersonální psychoterapie
Karen Horney (potřeby člověka: uspokojení, bezpečí, integrita osobnosti. Strategie zvládání problému: k lidem- přijetí; proti lidem-moc, uznání; od lidí: autonomie, perfekcionismus) Harry S. Sullivan (Sheppard Pratt Hospital , SCH bez medikace, gay komunita) „příčina poruchy v porušených vztazích“ dynamika vztahů využívaná t.č. zejména v dynamické skupinové terapii (SUR)

13 Hypnoterapie Stav zvýšené sugestibility + závislosti hypnotizované osoby na terapeutovi + změněného stavu vědomí Franz Mesmer ( ) Milton H. Erickson ( ) Indukce – hypnotické fenomény – posthypnotické sugesce Tréma, bolest, kouření, psychosomatické nemoci

14 Humanistická terapie Gestalt terapie
Fritz (Frederick) Perls prožívání tady a teď princip přítomnosti vztah já - ty Uvědomování, prožívání emocí odpovědnost pacienta za svoje myšlenky, emoce a činy (nemohu = nechci)

15 Humanistická terapie Rogersovská (C Rogers, 1902-1987)
Léčba rozhovorem, neinterpretuje, neusměrňuje Empatie, kongruence, reflexe terapeut autentická osoba jaký jsem x jaký chci být bezpodmínečné přijetí terapeutem

16 Transpersonální psychoterapie
Stanislav Grof (*1931): neobvyklé zážitky, náboženské praktiky přírodních národů, neobvyklé stavy vědomí, zážitky provázející smrt a návrat z klinické smrti psychospirituální krize LSD psychoterapie Holotropní dýchání

17 Kognitivně behaviorální terapie Hans Eysenck (obr
Kognitivně behaviorální terapie Hans Eysenck (obr.) J Wholpe, BF Skinner (skinnerův box) Technická, vědecká metoda Teorie učení,podmiňování (klasické/operantní) Desenzibilizace (spojení obávaného podnětu s relaxací, humorem,..) Expozice (vystavení se podnětu se zábranou vyhýbavého/zabezpečujícího chování) Habituace (ignorujeme podnět, jenž nemá vážné následky) Flooding Tréning relaxace Averzivní terapie

18 Kognitivně behaviorální terapie Kognitivní terapie
Aaron Beck (*1921) BDI, BAI, BHS, BSS Psychoterapie depresí automatické negativní myšlenky kognitivní omyly (přehánění a katastrofizování, nadměrné zevšeobecňování, diskvalifikace pozitivního, selektivní abstrakce, negativní věštby, personalizace, černé brýle, značkování, čtení myšlenek, bychy a musy, všechno nebo nic, argumentace emocemi)

19 Kognitivně behaviorální terapie Kognitivní terapie
Albert Ellis R-ET A B C system „člověka neznepokojují samotné věci, ale jeho mínění o nich“

20 Kognitivní terapie- pojmy
Kognitivní události- myšlenky (volní x automatické) Kognitivní procesy- způsob myšlení (možné kognitivní omyly) Kognitivní schémata: jádrová přesvědčení a dysfunkční schémata (já/ostatní/svět…moc/přijetí/výkon)

21 Metody KBT Biofeedback (bolesti zad/hlavy, hypertenze, nácvik dýchání, úzkost-relaxace, ADHD theta:beta, inkontinence) -zpětná vazba o fyziologických funkcích (EEG, HRV,..) nám dovoluje se je naučit ovládat vůlí    Nácvik asertivity 1. otevřeně vyjadřovat vlastní pocity 2. navazovat rozhovor 3. mluvit před více lidmi 4.  požádat o laskavost 5. prosazovat oprávněné požadavky 6.  důsledně odmítnout to, co si nepřeje Nácvik zvládání hněvu

22 Psychoterapie- rozdělení podle formy
Individuální x Párová x Rodinná x Skupinová x Terapeutická komunita (spoluspráva) Poradenství (ve školách, v médiích/internetu, specializované poradny) Krizová intervence (ztráta, změna role, vztahy, konflikty)

23 Skupinová psychoterapie
Od II. sv. války, počátky v Anglii Dnes nejvíce Skupiny uzavřené x otevřené Dynamické směry Skupinová psychoanalytická terapie KBT Gestalt

24 Účinné faktory ve skupinové psychoterapii
členství ve skupině emoční podpora pomáhání jiným sebeexplorace a sebeprojevení odreagování zpětná vazba, konfrontace náhled korektivní emoční zkušenost zkoušení a nácvik nového chování získání nových informací a sociálních dovedností

25 Kritéria duševního zdraví (Ellis, Dryden, 1987)
sledování vlastních zájmů (jsme schopni se obětovat, ale ne bezpodmínečně) sledování zájmů druhých (člověk je společenský tvor, potřeba přátelských tvorů- smečka) zaměření na sebe (odpovědnost za vlastní život; vlastní cíle) vysoká tolerance vůči frustraci (dovoluji sobě i ostatním, abychom dělali chyby; změním, co lze a s ostatním se smířím) pružnost, přizpůsobivost (otevřenost jiným názorům a novým informacím) smíření se s nejistotou („život je jen náhoda“.. žijeme ve světě pravděpodobností) oddanost kreativním projektům (koníček, ve kterém se mohu rozvíjet) vědecké myšlení (objektivita, racionalita.. se zachovanou schopností prožívat emoce) přijetí sebe sama (jsem rád, že žiju; jsem rád, jaký jsem; odmítám nálepky). podstupování rizik (jsem odvážný, ale ne hazardér) dlouhodobý hedonismus ne-utopický postoj (utopie je nedosažitelná, nelze se vyhnout utrpení a ztrátám; dokonalost neexistuje, úzkosti / depresi / nepřátelství se nelze zcela vyhnout) přijetí odpovědnosti za vlastní emoční potíže (můžu si za to do značné míry sám; je zbytečné obviňovat okolí / společnost / osud)

26 Psychoterapie v léčbě psychických poruch
Příklad: Agorafobie s panickou poruchou KBT přístupem (Psychiatrické vyšetření) + Mapování „problému“ Formulace problému Určení cílů Stanovení formátu terapie Behaviorální assessment (ABC, bludný kruh) Funkční assessment (dopady, zisky, udržující faktory) Edukace Nácvik relaxace Interoceptivní expozice panickému záchvatu Postupná expozice agorafobickým situacím (omezování „berliček“) Schematerapie Řešení vztahových problémů Dlouhodobé plány

27 Děkuji za pozornost a za dotazy!


Stáhnout ppt "Psychoterapie MUDr. Jan Hanka 3.LF UK, PCP 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google