Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické rovnováhy (část 2.2.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické rovnováhy (část 2.2.)"— Transkript prezentace:

1 Chemické rovnováhy (část 2.2.)
Stavové chování a termodynamické vlastnosti pevných látek Rovnováhy reakcí za účasti čistých pevných látek Termodynamické vlastnosti pevných roztoků a tavenin Rovnováhy v mnohosložkových heterogenních systémech

2 Rovnováhy reakcí za účasti čistých pevných látek
Reakce mezi čistými pevnými látkami Rozkladné reakce pevných látek Ellinghamovy diagramy Kelloggovy diagramy

3 M + 1 fází je hodnota teploty T jednoznačně určena
Úvod Gibbsovo fázové pravidlo: Systém tvořen M prvky → kolik fází (látek) může koexistovat ? Koexistencí M + 1 fází je hodnota teploty T jednoznačně určena Stechiometrický přístup: Reakční Gibbsova energie ΔrG = ΔrGo(T ), (ai = 1) Nestechiometrický přístup: Celková Gibbsova energie systému je lineární funkcí látkových množství ni

4 Binární systém A-B: jedna sloučenina AmBn
Stechiometrický přístup: Reakce neprobíhá  počáteční stav je stavem rovnovážným Reakce probíhá  rovnovážný stav odpovídá reakčnímu rozsahu Reakce neprobíhá, může ale probíhat reakce opačná

5 Binární systém A-B: jedna sloučenina AmBn
Příklad Reakce probíhá  rovnovážný stav odpovídá reakčnímu rozsahu Látka Gom(kJ/mol) A -5 B -10 A2B3 -50 AB2 -20

6 Binární systém A-B: jedna sloučenina AmBn
Nestechiometrický přístup: Podle Gibbsova fázového pravidla Fmax[T,p] = M = 2 … k-tá dvojice látkových množství látek A, B a AmBn splňujících podmínky látkové bilance pro zadané počáteční složení Počet „matematických“ dvojic je dán kombinačním číslem NC2 = N(N-1)/2

7 Binární systém A-B: jedna sloučenina AmBn
Příklad Látka Gom(kJ/mol) A -5 B -10 A2B3 -50 AB2 -20 nA (mol) nB (mol) nA2B3 (mol) G (kJ) 1 2 -25 1/2 -30 -1/3 2/3 -

8 Binární systém A-B: více sloučenin AmBn
Příklad

9 Binární systém A-B: více sloučenin AmBn
Příklad Látka ΔrG(1400 K) (kJ/mol) ΔrG(1700 K) CaSiO3 -89,10 -89,01 Ca3Si2O7 -234,53 -233,37 Ca2SiO4 -138,44 -142,55 Ca3SiO5 -137,25 -143,76

10 Binární systém A-B: více sloučenin AmBn
Příklad

11 Binární systém A-B: více sloučenin AmBn
Příklad Kombinace G(1400 K) (kJ) G(1700 K) CaO(3/4) + SiO2(1/4) CaO(1/2) + CaSiO3(1/4) -22,28 -22,25 CaO(3/8) + Ca3Si2O7(1/8) -29,32 -29,17 CaO(1/4)+Ca2SiO4(1/4) -34,61 -35,64 Ca3SiO5(1/4) -34,31 -35,94

12 Ternární systém A-B-C (1)
Podle Gibbsova fázového pravidla Fmax[T,p] = M = 3

13 Ternární systém A-B-C (2)
V rovnováze: AC + BC + C V rovnováze: AC + BC + A AC + BC + B AC + A + B BC + A + B

14 Ternární systém A-B-C (3)
Stechiometrický přístup: Nestabilní produkty spojíme AC-B Nestabilní výchozí látky spojíme A-BC

15 Ternární systém A-B-C (4)

16 Ternární systém A-B-C (5)
Nestechiometrický přístup: … k-tá trojice látkových množství látek A, B, C, AC a BC splňujících podmínky látkové bilance pro zadané počáteční složení

17 Ternární systém A-B-C (6)
Nestechiometrický přístup (pokračování): Při výpočtu skenujeme plochu trojúhelníka a hledáme stabilní trojice látek {A1,A2,A3}. Výpočet probíhá v následujících krocích: 1. Vytvoření trojic látek {A1,A2,A3} – počet „matematických“ trojic je dán kombinačním číslem NC3 = N(N-1)(N-2)/6. 2. Vyloučení trojic, které odporují Gibbsovu fázovému pravidlu, tj. hodnost matice konstitučních koeficientů této trojice látek je H < 3. To může nastat, když látky jsou tvořeny pouze dvěma prvky – strany trojúhelníka, např. {A,AB,B} nebo látky jsou „závislé“ – lze zapsat chemickou reakci mezi nimi, např. {A,BC,ABC}). 3. Volba počátečního složení a výpočet látkových množství jednotlivých prvků bj z podmínek látkové bilance.

18 Ternární systém A-B-C (7)
Nestechiometrický přístup (pokračování): 4. Výpočet látkových množství {n1,n2,n3} řešením rovnic látkové bilance a vyloučení trojic, které pro zadané počáteční složení nesplňují podmínky látkové bilance (záporná hodnota ni). 5. Výpočet Gibbsovy energie všech vyhovujících fázových uskupení (tj. zbývajících trojic látek {A1,A2,A3}). 6. Určení stabilní trojice látek (přísluší ji nejnižší hodnota G). 7. Volba nového počátečního složení a opakování výpočtu od bodu 3.

19 Ternární systém A-B-C (8)
Nestechiometrický přístup (pokračování): 1. Matematické trojice (celkem 10): {A,B,C},{A,AC,C},{B,BC,C},{A,AC,B}, {A,B,BC},{AC,BC,C},{A,AC,BC},{AC,B,BC}, {A,BC,C},{AC,B,C} 2. Odporují Gibbsovu FP (celkem 2): {A,AC,C},{B,BC,C} 3. Volba počátečního složení: (viz obrázek) 4. Nesplňují látkovou bilanci (celkem 5): {AC,BC,C},{A,AC,BC},{AC,B,BC},{A,BC,C}, {AC,B,C}

20 Ternární systém A-B-C (9)
Nestechiometrický přístup (pokračování): Látka Gom(kJ/mol) A -5 B -10 C -15 AC -25 BC -35 5. Zbylé trojice (celkem 3): {A,B,C},{A,AC,B},{A,B,BC} 6. Stabilní trojice (pro dané poč. složení): {A,B,BC} i j k ni nj nk G (kJ) A B C 0,7 0,2 0,1 -7 AC 0,6 -7,5 BC -8 7. Volba nového počátečního složení:

21 Ternární systém Si-C-W (1)
Příklad Systém Si-C-W při T = 1472 K: V rovnováze uvažovány látky Si, SiC, C, W, WC, W2C, WSi2 a W5Si3 (zjednodušeno!) Látka Gom (kJ/mol) Si -55,40 SiC -141,06 C -26,49 W -78,31 WC -139,26 W2C -252,0 WSi2 -271,52 W5Si3 -707,59

22 Ternární systém Si-C-W (2)
Stechiometrický přístup: Nestabilní výchozí látky Nestabilní produkty

23 Ternární systém Si-C-W (3)

24 Ternární systém Si-C-W (4)

25 Ternární systém Si-C-W (5)

26 Ternární systém Si-C-W (6)

27 Ternární systém Si-C-W (7)
Nestechiometrický přístup: 1. Matematické trojice: N = 8, NC3 = 56 2. Odporují Gibbsovu FP (celkem 9): {Si,SiC,C},{C,WC,W2C},{C,WC,W},{C,W2C,W}, {WC,W2C,W},{Si,WSi2,W5Si3},{Si,WSi2,W}, {Si,W5Si3,W},{WSi2,W5Si3,W}, 3. Volba počátečního složení: 4. Nesplňují látkovou bilanci:

28 Ternární systém Si-C-W (8)

29 Rozkladné reakce pevných látek (1)

30 Rozkladné reakce pevných látek (2)

31 Rozkladné reakce pevných látek (3)

32 Rozkladné reakce pevných látek (4)

33 Rozkladné reakce pevných látek (5)
Příklad 1 Rozkladná teplota při relativním tlaku pO2 = 1: T = 1105,7 K Rozkladný tlak O2 při teplotě T = 950 K: pO2 = 0,049

34 Rozkladné reakce pevných látek (6)
Příklad 2 Rozkladná teplota při relativním celkovém tlaku p = 1: T = 1561,5 K Rozkladný tlak při teplotě T = 1300 K: p = 3, pTe2 = 1, pZn = 2,

35 Ellinghamovy diagramy
Reducibility of oxides and sulfides in metallurgical processes Ellingham, H. J. T., Journal of the Society of Chemical Industry, London 63 (1944) The thermodynamics of substances of interest in iron and steelmaking from 0 to 2400°. I. Oxides. Richardson, F. D.; Jeffes, J. H. E., Journal of the Iron and Steel Institute, London 160 (1948)

36 Oxidace kovů ZnO(s) Zn(s,l,g) M B

37 Oxidace uhlíku

38 Ellinghamovy diagramy - použití
Relativní termodynamická stabilita A-AOx-B-BOy Termodynamická stabilita A-AOx, rozkladný tlak O2 Termodynamická stabilita A-AOx-CO-CO2 Termodynamická stabilita A-AOx-H2-H2O Stabilní BO Stabilní AO

39 Relativní termodynamická stabilita A-AOx-B-BOy

40 Ellinghamovy diagramy stupnice O2

41 Ellinghamovy diagramy stupnice O2

42 Ellinghamovy diagramy stupnice CO/CO2

43 Ellinghamovy diagramy stupnice CO/CO2

44 Ellinghamovy diagramy stupnice CO/CO2

45 Ellinghamovy diagramy stupnice H2/H2O

46 Ellinghamovy diagramy stupnice H2/H2O

47 Ellinghamovy diagramy stupnice H2/H2O

48 Ellinghamovy diagramy - příklad použití (1)
Redukční tavení skla z CRT obrazovek Redukce oxidů Pb, Ba a Sr v oxidické tavenině → kovová tavenina Na2CO3 Redukční činidlo (C, Al) Ellinghamův diagram d(Pb) = 11,34 g/cm3, d(Ba) = 3,78 g/cm3, d(Al) = 2,69 g/cm3, d(Sr) = 2,58 g/cm3

49 Ellinghamovy diagramy – různé typy
Diagramy ΔrG° vs. teplota Me-X(g)-MeXn, X = O2, S2, Se2, Te2, F2, Cl2, Br2, I2, N2, H2, … CO, CO2, SO2, SO3, … Me-[X]Me-MeXn, X = O, S, N, C, … [Me]rozp-[X]rozp-MeXn, X = O, S, N, C, …

50 Diagramy stability fází (Kelloggovy diagramy)
Thermodynamic properties of the system lead-sulfur-oxygen to 1100 K Kellogg, Herbert H.; Basu, S. K., Transactions of the American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers 218 (1960)

51 Diagramy stability fází
Gibbsovo fázové pravidlo: Systém tvořen třemi prvky Fázové složení: (g) + Fs jednosložkových kondzenzovaných fází Koexistencí 4 (s) fází jsou hodnoty T a p jednoznačně určeny Koexistencí 3 (s) fází (při libovolně zvolené teplotě) je hodnota p jednoznačně určena

52 Diagram stability fází v systému Si-N-O (1)
Příklad Systém Si-N-O při T = 1800 K: V rovnováze uvažovány látky Si(l), Si3N4(s), SiO2(s), Si2N2O(s), N2(g) a O2(g) Látka Gom (kJ/mol) Si(l) -78,66 Si3N4(s) -1176,26 SiO2(s) -1095,23 Si2N2O(s) -1176,20 N2(g) -398,85 O2(g) -425,84

53 Diagram stability fází v systému Si-N-O (2)

54 Diagram stability fází v systému Si-N-O (3)
Invariantní bod A Si(l)+Si3N4(s)+SiO2(s) log p(N2) = -2,07, log p(O2) = -17,14 Si3N4(s) + SiO2(s) = 2 Si2N2O(s) ΔrG = -80,6 kJ

55 Diagram stability fází v systému Si-N-O (4)
Nestechiometrický přístup: Látka x y z ΔG (kJ) Si 1 Si3N4 4 3 -24,7 SiO2 2 -39,4 Si2N2O -48,5

56 Kelloggovy diagramy - příklad použití (1)

57 Kelloggovy diagramy - příklad použití (2)
Halogenové žárovky

58 Kelloggovy diagramy - příklad použití (2)

59 Kelloggovy diagramy - příklad použití (2)

60 FactSage/Fact-Web http://www.factsage.com/


Stáhnout ppt "Chemické rovnováhy (část 2.2.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google