Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím David Kotris ISSS Hradec Králové 3.4.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona o svobodném přístupu k informacím David Kotris ISSS Hradec Králové 3.4.2006."— Transkript prezentace:

1 Novela zákona o svobodném přístupu k informacím David Kotris ISSS Hradec Králové 3.4.2006

2 Legislativní proces  2004 započal legislativní proces přípravou zákona  11/2004 materiál zaslán do meziresortního připomínkového řízení  02/2005 materiál zaslán do vlády  05/2005 schválila vláda návrh zákona  3. února 2006 schválila zákon poslanecká sněmovna  27. února 2006 podepsal zákon Prezident  8. března 2006 byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů (pod číslem 61/2006, částka 26)  23. března 2006 novela zákona nabyla účinnosti

3 Změny v podávání žádosti o informace  Podávání žádosti  Náležitosti žádosti  Způsob podávání žádosti  Využití licencí

4 Změny v oblasti zveřejňování informací  Rozsah zveřejňovaných informací  Zveřejňování v sídle a úřadovnách  Zveřejňování způsobem umožňujícím dálkový přístup  Využití Portálu veřejné správy

5 Způsob poskytování informací  Poskytování infomací žadateli zveřejněním nebo na základě žádosti  Poskytování informací pokud možno elektronicky  Formát a jazyk poskytovaných informací  Poskytování informace, která je součástí většího celku  Poskytování informace na základě licenční smlouvy

6 Vyřizování žádostí o poskytnutí informace  Žádost není žádostí ve smyslu tohoto zákona  Podání výzvy k doplnění žádosti  Odložení žádosti  Vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti  Poskytnutí informace

7 Opravné prostředky  Odvolání  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace  Praktické využití Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace  Srovnání rozsahu opravných prostředků podle původní úpravy zákona

8 Zpřesnění stávající úpravy  Zpřesnění předmětu a působnosti zákona  Zpřesnění terminologie  Lhůty  Obchodní tajemství  Pravomocné rozsudky  Kontrolní závěry  Rozšíření okruhu zveřejňovaných informací

9 Další důležité změny  Hrazení nákladů  Informace o příjemcích veřejných prostředků  Provázanost s novým správním řádem  Nepřímá novela soudního řádu správního  Odstranění fikce rozhodnutí  Transparentnost

10 Výhody na straně občana x úřadu  Výhody na straně občana  Výhody na straně úřadu  Zhodnocení novely

11 Děkuji za pozornost david.kotris@micr.cz www.micr.cz www.portal.gov.cz


Stáhnout ppt "Novela zákona o svobodném přístupu k informacím David Kotris ISSS Hradec Králové 3.4.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google