Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH"— Transkript prezentace:

1 FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH
Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Ing. Helena Jagošová Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Frézování šikmých ploch Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s výučním listem, 3. ročník Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník Vzdělávací oblast Technologie Vzdělávací obor 23 – 51 – H/01, L/001 Tematický okruh Technologie obrábění Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2 a 3. ročník Anotace Žáci se v tříhodinovém bloku naučí technologii frézování šikmých ploch za použití správných nástrojů, strojů a řezných podmínek a poznají, jak a čím zkontrolovat správnost vyrobené plochy. Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Frézování šikmých ploch, nástroje, stroje, řezné podmínky, technologie, kontrola vyrobené plochy, měřidla. Datum

2 definice plochy technologický postup kontrola - měřidla
FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH 1 definice plochy 2-9 technologický postup 10 kontrola - měřidla 11 úkoly k opakování

3 definice plochy FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH 1
Spojené plochy šikmé jsou ty, které spolu svírají jiný úhel než pravý. Frézování těchto ploch zpravidla předchází frézován ploch pravoúhlých. Každá šikmá plocha je určena úhlem sklonu (úhlem odklonu šikmé plochy od vodorovné roviny), který označujeme α, nebo jako doplňkem do 90° (úhlem odklonu šikmé plochy od svislé roviny), který označujeme β.

4 technologický postup FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH 2
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY FRÉZOVÁNÍ: 1. Vykloněním vřeteníku svislé frézky.   2. Úhlovými frézami.   3. Použitím šikmých podložek.   4. Podle orýsování.   5. S obrobkem upnutým ve sklopném svěráku.

5 technologický postup FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH 3
FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH VYKLONĚNÍM VŘETENÍKU SVISLÉ FRÉZKY Většina frézek se svislým vřetenem má vřeteníkovou hlavu uloženou otočně, což umožňuje vychýlit vřeteno ze svislé polohy na obě strany o 45°. Úhel vyklonění odečítáme na úhlové stupnici. Frézování budeme provádět čelní válcovou frézou tak, že posuv součásti konáme příčnými sáněmi a stůl frézky je zajištěn proti podélnému posuvu. Protože frézovaná plocha není rovnoběžná s plochou stolu frézky, musí být svěrák se součástí ustaven tak, aby jeho upínací plochy čelistí.

6 technologický postup FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH 4
V důsledku toho, že úhel sklonu vytvářené plochy obrobku může být v rozsahu 90° a vřeteno frézky může změnit polohu jen o 45°, platí zásady: a) Je-li úhel sklonu frézované plochy menší než 45°, vykloníme vřeteníkovou hlavu o tento úhel a s frézovanou plochou se budou stýkat čelní břity čelní válcové frézy.   b) Je-li úhel sklonu žádané plochy větší než 45°, pak vykloníme vřeteníkovou hlavu o jeho doplněk do 90° a s frézovanou plochou se budou stýkat břity válcové plochy čelní válcové frézy.

7 technologický postup FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH 5
FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH ÚHLOVÝMI FRÉZAMI Platí: Pro frézování šikmých ploch používáme úhlové frézy oboustranné. Úhlové frézy jednostranné slouží k vytváření rybinových drážek a vnějšího vedení stejného tvaru. Protože úhlové frézy mají jen krátké břity, používáme je při frézování úzkých šikmých ploch o určitém úhlu sklonu, který musí být shodný s úhlem sklonu břitů frézy. Úhlovými frézami frézujeme hlavně na frézkách vodorovných a součásti musí být nastaveny do polohy rovnoběžné s podélným směrem posuvu stolu frézky. V případě, že frézování provádíme na frézce svislé, jsou úhel sklonu břitu a úhel frézované plochy vzájemně doplňkové. Při frézování na vodorovné frézce jsou tyto úhly shodné obrobky upínáme do strojních svěráků.

8 technologický postup FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH 6
FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH S POUŽITÍM ŠIKMÝCH PODLOŽEK Šikmé podložky požíváme k podložení obrobků místo podložek plochých. Slouží k ustavení obrobku ve svěráku nebo přímo na stole frézky, nelze-li součást do svěráku upnout. Šikmé podložky rozdělujeme na dvě skupiny: a) Šikmá podložka s výřezem umožňuje rychlé a přesné ustavení součásti menší šířky ve svěráku, a to na frézce svislé nebo vodorovné. Používá se v sériové výrobě, neboť pro jednotlivé obrobky by její výroba nebyla ekonomická. Postup práce při jejím použití je následující: Obrobek uložíme do výřezu podložky, upneme, doklepneme a jednotlivými průchody frézujeme šikmou plochu první součásti. Po jejím ofrézování a změření nastavíme dělicí kroužek stolové konzoly nulovou ryskou na rysku nástavce. Po výměně obrobku ofrézujeme další tak, že využijeme nastavení dělicího kroužku: jakmile se setká ryska nástavce ložiska s nulovou ryskou dělicího kroužku, bude šikmá plocha ofrézovaná na žádaný rozměr.

9 technologický postup FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH 7
b) Šikmá podložka bez výřezu – slouží k ustavení součásti na stole svislé frézky, kdy nelze její upnutí provést do svěráku a upínáme ji pomocí upínek, šroubů a podložek. Frézovat budeme šikmé dlouhé plochy o malém úhlu sklonu. Upnutí provedeme nejméně pomocí tří upínek, které budeme v průběhu frézování vůči poloze této frézy přemisťovat. Použitá čelní válcová fréza bude mít průměr nezbytně nutný k ofrézování celé šíře plochy. Šikmá podložka je frézaři dodána, nebo si ji vyrobí sám.

10 technologický postup FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH 8
FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH PODLE ORÝSOVÁNÍ Hlavním znakem tohoto způsobu frézování šikmé plochy je skutečnost, že ustavení obrobků i kontrolu přesnosti frézované plochy provádíme podle orýsování. Hrana šikmé plochy musí být přesně rýsována a také odůlčíkována. Ustavení součásti ve svěráku provedeme podle horní obvodové plochy upínací čelisti, na kterou položíme plochou podložku o tloušťce asi 8 mm. Po ustavení obrobku se musí hrana podložky s ryskou součásti krýt. Kontrolu ustavení můžeme také provést stojanovým nádrhem. Po kontrole ustavení podložku z čelisti odejmeme a několika záběry ofrézujeme žádanou šikmou plochu. Je-li šikmá plocha dobře ofrézovaná, polovina důlků na součásti zůstane. Takovým postupem frézujeme šikmé plochy obrobků, kde není požadována velká přesnost frézování. Frézování můžeme provádět jak na frézkách svislých tak i vodorovných.

11 technologický postup FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH 9
FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH PŘI UPNUTÍ OBROBKU VE SKLOPNÉM SVĚRÁKU   Tento způsob frézování provádíme zásadně na frézkách svislých, neboť sklopná upínací jednotka svěráku by na frézce vodorovné neprošla pod upínacím trnem válcové frézy. Budeme frézovat jen plochy menších rozměrů, neboť sklopný svěrák je poměrně vysoký a jeho konstrukce nevykazuje dostatečnou tuhost upnutí.

12 technologický postup FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH 9 VYTOČENÍM STOLU
Jednoduchý způsob, součásti mohou být upínány buď do svěráku, nebo přímo na pracovní stůl frézky.

13 technologický postup FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH 9
S POMOCÍ PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ Otočného stolu nebo dělícího přístroje. Vřeteno nebo stůl otočíme o potřebný úhel.

14 kontrola - měřidla FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH 7 Jakost povrchu
Sklon ploch Rozměry Rovinnost a přímost ploch Rovnoběžnost ploch

15 úkoly k opakování FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH 11
Nakreslete, popište a definujte co je šikmá plocha Vyjmenujte způsoby frézování šikmých ploch Nakreslete a popište jednotlivé způsoby frézování šikmých ploch, u každého způsobu uveďte použití, výhody a na výhody Popište co , čím a jak se kontroluje vyrobená plocha

16 Zdroje a prameny Sklopný svěrák [online]. [cit ]. Dostupné z: Sklopný svěrák [online]. [cit ]. Dostupné z: Frézování šikmých ploch, obrázky [online]. [cit ]. Dostupné z: Měřidla: obr. [online]. [cit ]. Dostupné z: DRIENSKÝ, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES, Strojní obrábění I., Praha: SNTL, 1986. Měření přímosti a rovinnosti [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google