Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast: Fyzikální veličiny a jednotky Téma: Úvod do fyziky Ročník: 1. Datum vytvoření: srpen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ FYZ Anotace: Úvod do fyziky. Digitální učební materiál je určen pro žáky učebních oborů. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Fyzika? Původně jediná věda, která shromažďovala poznatky o přírodě (physis znamená příroda). Postupně se oddělovaly např. astronomie, chemie. Současná fyzika zkoumá obecné zákonitosti přírody, které platí pro živou i neživou přírodu, všechna tělesa kolem nás, pro celý vesmír. Zkoumá např. mechanické pohyby těles, strukturu látek, tepelné a elektrické jevy, elektromagnetické děje. Jevy, jež fyzika studuje, se nazývají fyzikální jevy.

3 Hlavní obory fyziky mechanika molekulová fyzika a termodynamika
elektřina a magnetismus optika atomová fyzika

4 Uplatnění fyziky v dalších oborech
chemie – poznatky atomové fyziky astronomie – mechanika, optika biologie – elektrotechnika a optické přístroje technika – např. auta vyrábíme tak, aby byl odpor vzduchu co nejmenší technika – domácí spotřebiče, zpracování informací atd.

5 Fyzikální veličiny a jednotky
Fyzikální veličinou rozumíme určitou vlastnost sledovaného jevu či objektu. Dělíme je na: skaláry (jsou dány číselnou hodnotou a jednotkou) vektory (jsou dány číselnou hodnotou, jednotkou a směrem)

6 Značky Smluvené značky používáme pro označení fyzikálních veličin – např. V je objem, t je čas. Vektorové veličiny označujeme polotučně tištěnými značkami, např. F. Při psaní rukou napíšeme nad písmeno F malou šipku. Hodnoty fyzikálních veličin zapisujeme vždy pomocí číselné hodnoty a příslušné fyzikální jednotky, např. m = 2 kg, I = 1,5 A

7 Jednotky fyzikálních veličin byly stanoveny dohodou
Jednotky fyzikálních veličin byly stanoveny dohodou. U nás používáme Mezinárodní soustavu jednotek označovanou SI. zákl. veličina...značka…fyz. jednotka…značka délka…………l………..metr……………….m hmotnost……m……….kilogram…………..kg čas…………..t…………sekunda…………..s el. proud…….I…………ampér……………..A termodyn. teplota…T…kelvin……………...K látk. množství…..n…….mol………………..mol svítivost……….I…….…kandela…………...cd

8 Násobky a díly jednotek
Tvoříme je pomocí třetích mocnin základu 10. Jejich názvy se tvoří pomocí normalizovaných předpon, např. 10³ m = 1 km (předpona kilo-), 10ˉ­³ m= 1mm (předpona mili-)

9 Používané předpony giga G mega M 10 9 kilo k 10 3 jedna 1 mili m mikro µ nano n piko p

10 Další používané jednotky
Jsou takové, které sice nejsou součástí soustavy SI, ale vzhledem k jejich praktickému významu je používáme. Například: čas - minuta (min), hodina (h), den (d) hmotnost – tuna (t) objem – litr (l) Tyto jednotky jsou definovány převodními vztahy, např. 1 min = 60s, 1h = 60 min…

11 Použité zdroje: LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 4., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 266 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google