Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh zpracování dat SCIO v prostředí GIS Zuzana Zajícová Vedoucí bakalářské práce: Dr. Ing. Bronislava Horáková Téma bakalářské práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh zpracování dat SCIO v prostředí GIS Zuzana Zajícová Vedoucí bakalářské práce: Dr. Ing. Bronislava Horáková Téma bakalářské práce."— Transkript prezentace:

1 Návrh zpracování dat SCIO v prostředí GIS Zuzana Zajícová Vedoucí bakalářské práce: Dr. Ing. Bronislava Horáková Téma bakalářské práce

2 Zadání práce  Posouzení dat SCIO z hlediska obsahu  Analýza dat SCIO z projektu KVALITA 2004 a KVALITA 2005  Posouzení možností využití dat SCIO v GIS  Úprava databáze SCIO pro potřeby GIS  Návrh způsobu a realizace propojení adresní vrstvy s daty SCIO  Návrh vhodných způsobů prezentace a vizualizace dat SCIO - přihlížet na požadavky Odboru školství Krajského úřadu MSK v Ostravě

3 SCIO  Hl. motivem bylo zefektivnění a zkvalitnění výběru studentů vysokých škol  Společnost Scio byla založena v r. 1995 Ondřejem Štefflem  V r. 2001 se transformovala na Scio. o.p.s  Od školního roku 2004/05 většinu činností převzala společnost www.scio.cz s.r.o  Provádí analýzy výsledků testovaní žáků v krajích  Výsledky těchto testů se graficky vyhodnocují

4 Data SCIO  Smlouva mezi KÚ Moravskoslezského kraje a Scio, o.p.s. o realizaci projektu KVALITA: - KVALITA 2004 - KVALITA 2005  Zpracovaná v rámci škol Moravskoslezského kraje

5 Oblast zájmu

6 Testování KVALITA  Testy jsou sestavovány tak, aby odpovídaly rozsahu učiva probraného ve školách  Před samotným testováním se pořádají metodicko- vzdělávací semináře  Samotné testování by mělo proběhnout během jednoho dopoledne v určeném období  Odpovědi žáci zaznamenávají přímo do zadání testů, zakroužkováním písmene u vybrané odpovědi  Každá úloha v testu má jednu správnou odpověď

7 KVALITA 2004  Testování se účastnilo 216 škol v kraji  Vyhodnoceny byly výsledky 9 531 žáku  Testovanými předměty byly český jazyk, matematika, přírodopis a obecné studijní předpoklady

8

9 KVALITA 2005  Testování proběhlo 6.prosince 2004 v rámci projektu KVALITA 2005  Testování se zúčastnilo celkem 13 010 žáků v 577 devátých třídách základních škol a 14 třídách odpovídajících ročníků víceletých gymnázií počet úlohčas řešenípočet žáků průměrná úspěšnost český jazyk 5545 minut13 00538,22 % matematika3045 minut13 01024,08 % OSP6060 minut13 00436,15 %

10

11

12 Cíl projektu KVALITA Kvalitou (vzdělávacích procesů, vzdělávacích institucí, vzdělávací soustavy) se rozumí žádoucí (optimální) úroveň fungování a/nebo produkce těchto procesů či institucí, která může být předepsána určitými požadavky (např. vzdělávacími standardy) a může být tudíž objektivně měřena a hodnocena.  Opakovaným testováním a šetřením ve školách získávat data o výsledcích vzdělávání  Poskytnout žákům 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a jejich rodičům možnost včas korigovat volbu střední školy či oboru podle výsledků testů  Začít ověřovat naplňování vzdělávacího standardu základních škol  Poskytnout základním školám a víceletým gymnáziím analýzu výsledků testování jejich žáků

13 Datové zdroje  Adresní vrstva MSK  Adresy škol vedené KÚ v Ostravě  Data SCIO: - KVALITA 2004 - KVALITA 2005  DMÚ 25

14 Analýza dat SCIO 1.Data z projektu KVALITA 2004 2.Data z projektu KVALITA 2005

15 1. Data z projektu KVALITA 2004 Název tabulkyKlíčový atributPočet záznamů v tabulcePopis tabulky CastTestuTest, CisloCasti101Rozdělení testu na části PsalTID33 885Odpovědi jednotlivých žáků SkolaKodSkoly507Základní informace o školách SkoreSID33 885 Dosažené skóre žáků v jednotlivých testech SkoreKSID33 885 Žák psal test Skupina 36Popis školských zařízení testTEST28Základní informace o testech TridaQID478Základní informace o třídách VysledkySkol-631Výsledky jednotlivých škol v testech VysledkyTrid-1 435Výsledky jednotlivých tříd v testech VysledkyUlohProTridyVID1 570Výsledky úloh pro třídy škol VysledkyZaku-31 076Výsledky žáků ZakAID10 512 Zařazení žáků do tříd a výsledky studia na škole

16 Název tabulkyKlíčový atribut Počet záznamů v tabulce Popis tabulky Dotazniky-13 049Vyhodnocení dotazníků PsalTID39 019Odpovědi v testech jednotlivých žáků SkolaKodSkoly277Základní informace o školách SkoreSID39 019Dosažené skóre žáků v jednotlivých testech SkoreKSID39 019Žák psal test Skupina 5Skupiny školských zařízení testTEST6Základní informace o testech TridaQID591Základní informace o třídách VysledkySkolaTest, KodSkoly831Výsledky jednotlivých škol v testech VysledkyTrid-3 069Výsledky jednotlivých tříd v testech VysledkyUlohProTrid y VID3 069Výsledky úloh pro třídy škol VysledkyZaku-0Výsledky žáků ZakAID13 049Zařazení žáků do tříd a výsledky studia 2. Data z projektu KVALITA 2005

17 Úprava databáze SCIO Struktura tabulky škol Struktura tabulky škol - Tabulka Skol v databázi od společnosti Scio obsahuje jako klíčový atribut KodSkoly - Abych bylo možné realizovat propojení adresní vrstvy s daty Scio, bylo potřeba doplnit data o atribut IZO

18 1.1. Úprava databáze z projektu KVALITA 2004  Tabulka adres škol  Odlišného IZO ředitelství Statistický výkaz (REDIZO)Škola IZOIDIZO ředitelstvíKodSkolyIZO ředitelstvíNázev školySídlo školy 102244197280600138470BKMO600138585Základní školaKopřivnice 102832935299600138291EGLT102832935Základní školaNový Jičín 102432449353600142868BDIO600142809Základní školaOpava 102508003388600145158AGMO600144674Základní školaOstrava - Koblov 102508968421600144771EHIT102508968Základní školaOstrava - Zábřeh 102168342202650025032CDNU600136639Základní školaPetřvald 102168351203650026217CMOU102168351Základní školaRychvald

19 1.2. Úprava databáze z projektu KVALITA 2004  Špatný název sídla školy Statistický výkaz (REDIZO)Škola IZOIDIZO ředitelstvíMístoKodSkolyIZO ředitelstvíNázev školySídlo školy 102092061118600133982PražmoAFKS600133982Základní školaMorávka 60045990137600134105PražmoCDHT600134105Základní školaRaškovice 847119147600134369TřinecFGJO600134369Základní školaTřinec

20 Úprava databáze z projektu KVALITA 2005  Některé školy v tabulce měly změněný atribut KodSkoly oproti roku 2004, některé školy byly do tabulky nově doplněny  Tabulka Skola z databáze z projektu KVALITA 2004 byla importována do databáze a propojena s tabulkou škol  U zbývajících škol byl atribut IZO doplněn ručně  Školy, které nebyly v tabulce REDIZO nalezeny byly vyhledány na internetových stránkách ÚIV v adresáři škol

21 Programové prostředky  MS Access  MS Excel  ArcView GIS 3.2  ArcGIS 9.1

22 Vizualizace  Skóre - počet bodů získaných v testu - součet bodů získaných za správně vyřešené úlohy (jedna správně vyřešená úloha je za 1 bod), od kterých je odečtena část bodu za každou nesprávně vyřešenou úlohu (odečítá se čtvrtina bodu u úlohy s pěti nabídnutými odpověďmi, třetina bodu u úlohy se čtyřmi nabídnutými odpověďmi apod.)  Percentil - označuje umístění účastníka testu (kolik % ostatních účastníků dosáhlo horšího výsledku) - výpočet se provádí tak, že se rozdělí pořadí testovaných podle jejich bodového zisku do 100 intervalů, v nichž jsou stejné počty účastníků (např. při 300 účastnících budou v nejvyšším intervalu tři nejlepší účastníci, ve druhém nejvyšším intervalu další tři v pořadí atd.). - Pořadí intervalu, v němž se výsledek účastníka nalézá, pak udává percentil účastníka

23 Test z přírodopisu  Testování z přírodopisu se účastnilo celkem 54 základních škol  Test z přírodopisu měl 40 úloh, maximální počet dosažený bodů je 40 (jedna správně vyřešená úloha je za 1 bod Odečítá se čtvrtina bodu u úlohy s pěti nabídnutými odpověďmi, třetina bodu u úlohy se čtyřmi nabídnutými odpověďmi apod.)

24

25 Test z českého jazyka  Test z českého jazyka měl celkem 55 otázek, maximální dosažené skóre bylo tedy 55  Otázky tématicky spadají do základních okruhů gramatika, větný rozbor, sloh, literatura a jazyk. Byl kladen důraz na znalost, porozumění a aplikaci

26

27

28

29 Test z OSP  Test z obecných studijních předpokladů obsahoval celkem 60 úloh tématicky spadajících do tří základních částí verbální, analytické a kvantitativní  Z důvodu podrobnějšího pohledu na strukturu dovedností žáků byl test z OSP dále rozdělen na jednotlivé části jako slovní zásoba, orientace v textu, analýza informací, orientace v grafu, orientace v tabulkách, číselné operace a orientace obrázku

30

31

32

33

34

35 Literatura Jaromír Kaňok: Tematická kartografie, str.318, ISBN 80-7042- 781-7 Jaromír Kaňok: Tematická kartografie, str.318, ISBN 80-7042- 781-7 Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2006, str.39 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2006, str.39 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2003, Učitelské noviny, Ročník 107, číslo 146, 14.12.2004 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2003, Učitelské noviny, Ročník 107, číslo 146, 14.12.2004 Školství, Školský zákon, Základní vzdělávání Školství, Školský zákon, Základní vzdělávání Prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc: Kvalita ve vzdělávání Prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc: Kvalita ve vzdělávání Petr Suchomel: Analýza výsledků, Testy obecně, str.3 Petr Suchomel: Analýza výsledků, Testy obecně, str.3 Scio, obecně prospěšná společnost: Analýza výsledků testování, Praha, 2004, Celkové výsledky testů – matematika, str.1 Scio, obecně prospěšná společnost: Analýza výsledků testování, Praha, 2004, Celkové výsledky testů – matematika, str.1 Tomáš Karčmář (VŠB-TUO): Analýza rozmístění zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském kraji Tomáš Karčmář (VŠB-TUO): Analýza rozmístění zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském kraji

36 Internetové stránky Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj www.kr-moravskoslezsky.cz Společnost SCIO Společnost SCIO www.scio.cz Ústav pro informace ve vzdělávání, adresář škol dostupný na internetu: Ústav pro informace ve vzdělávání, adresář škol dostupný na internetu: http://founder.uiv.cz/registr/vybskolr.asp Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz

37 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Návrh zpracování dat SCIO v prostředí GIS Zuzana Zajícová Vedoucí bakalářské práce: Dr. Ing. Bronislava Horáková Téma bakalářské práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google