Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evoluce chování. Obsah chování a fenotyp mechanismy řízení chování vliv chování na evoluci znaků sobecké, altruistické, zlovolné chování kompetice behaviorálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evoluce chování. Obsah chování a fenotyp mechanismy řízení chování vliv chování na evoluci znaků sobecké, altruistické, zlovolné chování kompetice behaviorálních."— Transkript prezentace:

1 Evoluce chování

2 Obsah chování a fenotyp mechanismy řízení chování vliv chování na evoluci znaků sobecké, altruistické, zlovolné chování kompetice behaviorálních strategií úloha emocí v řízení chování

3 Obsah chování a fenotyp mechanismy řízení chování vliv chování na evoluci znaků sobecké, altruistické, zlovolné chování kompetice behaviorálních strategií úloha emocí v řízení chování

4 Chování plastická složka fenotypu umožňuje účelně odpovídat na aktuální požadavky prostředí umožňuje jedinci účelně reagovat i v situacích, s nimiž se příslušníci daného druhu v minulosti nesetkali

5 Obsah chování a fenotyp mechanismy řízení chování vliv chování na evoluci znaků sobecké, altruistické, zlovolné chování kompetice behaviorálních strategií úloha emocí v řízení chování

6 Mechanismy řízení chování vrozený fixní vzorec chování vrozené fixní chování reflexní naučený vzorec chování (vyhasínání, posilování) vtištění operantní učení na základě vnitřní motivace –slast a strast –nuda

7 1357911 čas 24681012 0 4 8 16 20 intezita signálu výst. signál integrační regulátor výst. signál derivační regulátor výst. signál proporční regulátor vstupní signál

8 Mechanismy řízení chování vrozený fixní vzorec chování vrozené fixní chování reflexní naučený vzorec chování (vyhasínání, posilování) vtištění operantní učení na základě vnitřní motivace –slast a strast –nuda (hra) emancipace symbolů vznik vědomí

9 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 -0,4-0,3-0,2-0,10,00,1 rozvoj neokortexu rozsah sítě sociálních kontaktů

10 Obsah chování a fenotyp mechanismy řízení chování vliv chování na evoluci znaků sobecké, altruistické, zlovolné chování kompetice behaviorálních strategií úloha emocí v řízení chování

11 Vliv chování na evoluci znaku Lamarckistický model evoluce vliv chování na vývoj složitých znaků vliv chování na evoluci znaků

12

13 Vliv chování na evoluci znaku Lamackistický model evoluce vliv chování na vývoj složitých znaků vliv chování na evoluci znaků darwinistický model vlivu chování na evoluci znaků –Baldwinův efekt –genetická asimilace (organická selekce)

14 Baldwinův efekt dokud nezačneme plavat, nemohou se nám vytvořit ploutve možnost horizontálního přenosu vzorce chování v populaci – zefektivnění evoluce opačné pořadí změn (1. morfologie 2. chování) méně pravděpodobné

15 Genetická asimilace zviditelnění skryté variability v predispozicích crossveinless

16 0 7911131517192123 20 40 60 80 100 generace podíl fenokopií (%) linie selektovaná „nahoru“ linie selektovaná „dolu“

17 Obsah chování a fenotyp mechanismy řízení chování vliv chování na evoluci znaků sobecké, altruistické, zlovolné chování kompetice behaviorálních strategií úloha emocí v řízení chování

18 Rozdělení chování z hlediska vlivu na fitness sobecké (nositeli prospívá, jinému škodí) altruistické (nositeli škodí, jinému prospívá) zlovolné (vandalské) (nositeli škodí, jinému škodí) recipročně altruistické (oběma prospívá)

19 Vznik altruistického chování skupinová selekce kin selekce reciproční altruismus

20

21 020406080100 5 0 10 15 20 oboustranná kooperace čas (tahy) Vliv příbuznosti na vývoj altruismu

22 Vznik altruistického chování skupinová selekce kin selekce reciproční altruismus

23 Zlovolné chování zvyšování vlastní relativní zdatnosti problém s příbuzností vandala a oběti zvýhodnění třetí strany frekvence zlovolného chování v přírodě –proti působí skupinová i kin selekce –dobře utajený vandalismus

24 Výskyt zlovolného chování v lidské populaci 10 20 30 40 50 60 50 0 120160180180200 kooperátoři 10 20 30 40 50 60 50 0 120160180180200 nekooperátoři trestání cizích trestání vlastních štědrost osoby = velikost daru (Yen) velikost udělené pokuty (Yen)

25 Výskyt zlovolného chování v lidské populaci

26 Obsah chování a fenotyp mechanismy řízení chování vliv chování na evoluci znaků sobecké, altruistické, zlovolné chování kompetice behaviorálních strategií úloha emocí v řízení chování

27 Kompetice behaviorálních strategií co je to strategie evolučně stabilní strategie metody studia – teorie her experimentální hry strategie čisté, smíšené, kontextově podmíněné

28 Vězňovo dilema zradaspolupráce protihráčova zrada 10 protihráčova spolupráce 53

29 Hry na obecné blaho vězňovo dilema tragedie společných statků vlčí dilema (odměna za vzájemnou spolupráci je větší než za jednostrannou zradu

30 Nekonečné hry s opakováním půjčka za oplátku (Tit for Tat) –začíná spoluprácí a následně opakuje tahy soupeře velkorysá půjčka za oplátku –s určitou pravděpodobností reaguje na zradu spoluprácí (ve stochastickém prostředí lepší) Pavlov –opakuj strategii z minulého kola jestliže byla úspěšná, změň strategii když byla neúspěšná reálné strategie využívají informaci z více kol

31 0,20,40,60,81,0 10 20 30 0 počet osob průměrná odpověď na jednostrannou spolupráci (0 = zraď, 1 = spolupracuj) 0 Výskyt dvou strategií v lidské populaci

32 Obsah chování a fenotyp mechanismy řízení chování vliv chování na evoluci znaků sobecké, altruistické, zlovolné chování kompetice behaviorálních strategií úloha emocí v řízení chování

33 Role emocí v řízení chování v reálných interakcích nerozhoduje biologická zdatnost, ale bilance kladných a záporných emocí zdánlivě iracionální chování občas proximátní příčina altruistického chování altruističtí trestači trestání netrestačů

34 135135 čas (kola hry) 246246 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 spolupráce (vklad) bez trestání s trestáním 135135 čas (kola hry) 246246 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 spolupráce (vklad) s trestánímbez trestání 84 % hráčů trestalo v šesti hrách alespoň jednou, 34 % více než 5  a 9 % více než 10 . Tresty byly poměrně vysoké, jestliže hráč investoval o 14–20 jednotek méně, než investovali ve hře ostatní tři hráči, dočkal se v průměru pokuty bezmála 30 jednotek.

35 Role emocí v řízení chování v reálných interakcích nerozhoduje biologická zdatnost, ale bilance kladných a záporných emocí zdánlivě iracionální chování občas proximátní příčina altruistického chování altruističtí trestači trestání netrestačů výhoda – ne vždy je možné odhadnout evoluční výhodnost či nevýhodnost určitého chování racionální úvahou

36 Evoluční zábrany a evoluce emocí rychlost vývoje lidské společnosti může předstihnout evoluci emocionálního aparátu budování reputace (na charitu dáváme protože nás to těší ale ultimátní příčinou může být pozitivní vliv dobré pověsti na biologickou zdatnost) existuje tedy u člověka skutečný altruismus?

37 135791113151719 čas (kola hry) kooperativita % 35

38 Evoluční zábrany a evoluce emocí rychlost vývoje lidské společnosti může předstihnout evoluci emocionálního aparátu budování reputace (na charitu dáváme protože nás to těší ale ultimátní příčinou může být pozitivní vliv dobré pověsti na biologickou zdatnost) existuje tedy u člověka skutečný altruismus?

39 Shrnutí je nejplastičtější součástí fenotypu chování umožňuje jedinci účelně reagovat v situacích, se kterými se druh v minulosti nesetkal evoluce vytvořila mnoho mechanismů řízení chování, od fixního vzorce chování až po vznik vědomí chování může výrazně urychlit evoluci znaků rozlišujeme sobecké, altruistické, zlovolné chování kompetici behaviorálních strategií studuje teorie her v řízení chování hrají často rozhodující úlohu emoce

40 Hra na důvěru


Stáhnout ppt "Evoluce chování. Obsah chování a fenotyp mechanismy řízení chování vliv chování na evoluci znaků sobecké, altruistické, zlovolné chování kompetice behaviorálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google