Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI? "— Transkript prezentace:

1 Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI? Žofínské fórum 03/2015 – Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v dopravní infrastruktuře? Akční plán vlády do praxe. Ing. Dan Ťok ministr dopravy

2 Silnice nebo železnice?
Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI? Silnice nebo železnice? Přístup k dělení finančních prostředků mezi módy byl předmětem rozsáhlých analýz při zpracování Dopravních sektorových strategií, 2. fáze Vyšší míru potřeb v krátkodobém a střednědobém horizontu (do ) vyžaduje silniční infrastruktura, avšak v krátkodobém horizontu jsme stále limitováni připraveností, byť dluh doháníme V dlouhodobějším horizontu (2025+) vyšší míra potřeb v železniční infrastruktuře (RS / VRT) V rámci OPD II uhájen relativně vysoký podíl pro silniční infrastrukturu (ač EK stále tlačila na posílení „železniční“ prioritní osy (PO 1))

3 2015 – rekordní rozpočet SFDI
Střední Morava Křižovatka dopravních a ekonomických zájmů Luhačovice 2015 – rekordní rozpočet SFDI 2014 – čerpání prostředků akcelerováno oproti 2013, většina čerpání tradičně spíše ke konci roku (splatnost faktur za práce realizované v letním období), intenzivní pokračování snahy dočerpat OPD I 2015 – rozpočet v rekordní výši 94,5 mld. Kč kalkulován na plné vyčerpání OPD I 2015 – poslední rok pro možnost dočerpat OPD I, v přípravě zvýšené množství akcí nevyžadujících komplikovanou přípravu, především akce obnovy železničních tratí – kromě silnice také důležitý faktor pro dopravní obslužnost. Pro čerpání rozpočtu SFDI je klíčová především správná činnost investorských organizací.

4 Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI? Dočerpání OPD 2007 – 2013 v roce 2015 Dočerpání OPD 2007 – 2013 v 2015 generuje značné množství zakázek především u SŽDC Potřebná aktivní a flexibilní součinnost zhotovitelů při realizaci staveb v šibeničních termínech Množství zakázek již vede k navyšování nabídkových cen… Je žádoucí, aby dostatek zakázek nevedl opětovně jako v 2007 – k neodůvodněně vysokým nabídkovým cenám, u mnoha projektů pak ohrožena i ekonomická návratnost Zvýšené množství zakázek v roce 2015 bude vyhlášeno i u ŘSD, zde však více především v 2016 Zakázky budou, minimalizovat množství účelových odvolání k ÚOHS

5 Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI? OPD 2014 – CEF Finanční prostředky musíme vynakládat tam, kde je to účelné a v souladu s dlouhodobou strategií (DSS), mimo jiné požadavek EU Počátkem března 2015 podány žádosti do první výzvy CEF na železniční stavby v hodnotě přes 7 mld. Kč OPD 2014 – 2020 – většina komplikovaných bodů dojednána s EK, formální schválení předpoklad nejpozději v 06/2015, budou vyhlášeny kontinuální výzvy pro SŽDC i ŘSD Zdrojů je v horizontu dalších minimálně 7 let dostatek, není však žádoucí dojít k opětovnému přehřátí trhu… Pravidlo n+2 resp. n+3 se musí plnit průběžně

6 Akční plán vlády do praxe… Nejbližší zahajované dálniční stavby
Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI? Akční plán vlády do praxe… Nejbližší zahajované dálniční stavby D1 modernizace, dobrá připravenost, v Q2/2015 další úseky, mimo D1 se budou tendrovat i další rozsáhlé opravy v rámci dálniční sítě D Přerov – Lipník (hodnotí se nabídky) D3 0308/C Veselí – Bošilec a 0309/III Borek – Úsilné zahájení v Q1/2015, 0309/I Bošilec – Ševětín v soutěži, 0309/II Ševětín – Borek zahájení soutěže v Q3/2015 D11 Hradec Králové – Jaroměř: soutěží se zhotovitel zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (start 2016) R48 Rybí – Rychaltice a R48 obchvat Frýdku-Místu: soutěží se zhotovitel zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (start 2016) Větší množství silnic I. třídy do tendru v 2015/2016

7 Akční plán vlády do praxe… Realizované a zahajované železniční stavby
Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI? Akční plán vlády do praxe… Realizované a zahajované železniční stavby Mnoho železničních staveb na TŽK v realizaci (III. TŽK Plzeň – Rokycany, průjezd ulzem Plzeň, IV. TŽK – jednotlivé úseky mezi Táborem a Ševětínem, I. TŽK téměř dokončeno Bubeneč – Holešovice, v realizaci Běchovice – Úvaly, téměř dokončeno Ústí nad Orlicí, v realizaci žst. Olomouc, dokončena žst. Břeclav, žst. Přerov, I. stavba – výrazné zlepšení železniční infrastruktury TŽK v posledních 3 letech Mnoho regionálních drah v realizaci: Liberec – Tanvald, ČB – Volary, Hradec Králové – Pardubice, 1. část, Klatovy – Železná Ruda Mnoho akcí GSM-R, DOZ – úspěšně se blížíme k cíli řízení provozu z centrálních dispečerských pracovišť, naváží akce ETCS, dále zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a peronizace v rámci revitalizací (mnoho akcí)

8 Balt – Jadran realita nebo vize? Silnice
Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI? Balt – Jadran realita nebo vize? Silnice Většina silničních staveb B-A koridoru (priorita TEN-T) dokončena: D1 Lipník n. B. – Polsko (nutno řešit reklamace / opravy v Ostravě), dále dokončeno D1 Přerov – Brno, R52 Rajhrad - Pohořelice Chybí: D1 kolem Přerova: 0137 v soutěži, akcelerace přípravy, probíhá akt. DSP a majetkoprávní příprava, zatím jako náhrada relativně dobře slouží R46, R52 – schválena tahová studie, prioritně Mikulov (probíhá akt. podkladů pro vydání ÚR), Zkapacitnění jižního segmentu D1 u Brna vč. návaznosti na R52 a D2 – v různých stádiích přípravy, vazba na nově pořizované ZÚR Jihomoravského kraje, střednědobý cíl Doplňková větev R48 + I/11 – dobrá připravenost, soutěžena příprava zadávací dokumentace na 35 km, v realizaci stavby I/11 Nebory – Bystřice.

9 Balt – Jadran realita nebo vize? Železnice
Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI? Balt – Jadran realita nebo vize? Železnice Většina železničních staveb B-A koridoru (priorita TEN-T) dokončena: Bohumín – Ostrava (mimo), Ostrava (mimo) – Přerov, Přerov – Břeclav, Břeclav - Brno Chybí: Uzel Ostrava (studie proveditelnosti, start cca 2020), Přerov 2. a 3. stavba (připravují se podklady pro ÚR), předpoklad přípravy dalších úprav II. TŽK pro průjezd vlaků délky 740 metrů dle nových požadavků TEN-T Větev přes Brno, chybí: zásadní pro vnitrostátní i mezinárodní dopravu, především osobní, je ŽUB a navazující novostavba Brno – Přerov, posílení kapacity B-A koridoru paralelní větví. Zásadní priority dle DSS, ŽUB: příprava studie proveditelnosti, Brno – Přerov: studie proveditelnosti před dokončením.

10 Investorská příprava – zásadní limitující prvek
Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI? Investorská příprava – zásadní limitující prvek Omezení – nutno postupovat v souladu s právem EU, nestabilní právní prostředí a personální zajištění je národním problémem ČR Majetkoprávní příprava – účinná novela zákona 416/2009 Sb., včetně prováděcí směrnice pro investorské organizace – nastává urychlení postupu majetkoprávní přípravy, novela však neřeší všechny komplikace v majetkoprávní přípravě (potřebnost institutu předběžné držby). Nutno zavést jednotné integrované povolení vč. EIA s jedním odvoláním a jednou možností soudního přezkumu, složitý legislativní proces, ale jediné skutečně urychlující řešení (novela stavebního zákona) Nový zákon o zadávacích řízeních připravován k , lepší řízení stavebních kontraktů založených na RED FIDIC

11 Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI? Rychlá spojení / VRT Rychlá železniční doprava má budoucnost, po dokončení zásadních železničních staveb v rámci koridorů bude nutné stanovit jasnou koncepční vizi pro další investiční program v rámci železniční sítě (naplnění revidované politiky TEN-T k 2030 resp. 2050) Za tímto účelem MD a SŽDC začalo sledovat koncept tzv. rychlých spojení – kombinace konvenční a vysokorychlostní železnice Potenciál rozvoje RS / VRT musí určit tzv. Studie příležitostí (nepodařilo se vybrat dodavatele, tendr bude opakován ve snaze zajistit širší mezinárodní účast více uchazečů), stopy územně chráněny a prověřovány. Největší potenciál předběžně shledáván v ose Drážďany – Praha – Brno s možným pokračováním směrem Vídeň/Bratislava i po konvenčních tratích

12 Mýto – zásadní zdroj příjmů SFDI
Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI? Mýto – zásadní zdroj příjmů SFDI Mýto je zásadní zdroj příjmů SFDI, po konci roku 2016 nutné zajištění pokračování výběru v souladu s Dopravní politikou 2014 – Nutné vysoutěžit transparentně nového dodavatele, který zajistí výběr mýta pro další období Předpoklad technologicky neutrálního tendru, stát by však měl nabídnout možnost využití systému, který vlastní (potřebná součinnost stávajícího provozovatele pro přípravu zadání soutěže) Vybraný dodavatel musí mít určitý čas na zprovoznění systémů, které mohou být v rámci dodávky inovovány (buď zcela nový systém nebo částečné či úplné využití systému současného)

13 Nový úřad pro podnikání v dopravě
Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI? Nový úřad pro podnikání v dopravě Reakce na požadavky EU (Směrnice 2012/34EU), nový úřad nesmí podléhat Ministerstvu dopravy, musí být nezávislý Rozhodování o sporech či námitkách proti prohlášení o dráze - vydáváno SŽDC, přezkum stanových kritériích, procesu přidělování a jeho výsledků, přezkum systému zpoplatnění atd. Dále dohled nad cenami za užívání letišť a dohled nad smlouvami o jednotné službě elektronického mýta (EETS)

14 Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI? Závěr Nutná spolupráce všech, kteří mají na rozvoji dopravy a dopravní infrastruktury zájem Z úrovně MD to znamená především nastavení funkčního a stabilního právního a personálního prostředí Společným úsilím a pečlivou prací je třeba překonat odpůrce jednotlivých staveb a procesů Optimistický pohled do budoucna vždy přinese své ovoce dříve než když bude zaujat negativistický přístup


Stáhnout ppt "Žofínské fórum Silnice nebo železnice? Kam s investicemi v DI? "

Podobné prezentace


Reklamy Google