Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborná praxe v semestru I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborná praxe v semestru I."— Transkript prezentace:

1 Odborná praxe v semestru I.
1. Ročník Ak. rok 2013/14

2 Cíl získat a upevnit si praktické dovednosti v oblasti základní ošetřovatelské péče upevnit a rozšířit dovednosti získané během studia samostatné plánování ošetřovatelské péče propojovat teoretické vědomosti z  jednotlivých oborů v klinické praxe zdokonalovat své dovednosti v komunikaci s nemocnými i se členy zdravotnického týmu

3 Vstupní požadavky Student svědomitě plní požadavky k ukončení předmětů Ošetřovatelské postupy I. a Teorie ošetřovatelství I. Očkování proti Hepatitidě B

4 Odborné zaměření místo výkonu praxe
Lůžková zařízení domov pro seniory oddělení následné péče oddělení dlouhodobé péče sociální péče léčebny dlouhodobě nemocných apod. …..

5 Hodinová dotace V průběhu 5-ti týdnů 200 hodin (minus 8 h úvod a reflexe) Max.48 hod týdně Denní, noční,víkendové služby Převažují denní služby v týdnu Max. 2 noční služby za sebou, max. 3 dvanáctihodinové denní služby za sebou Vánoční prázdniny až Pod vedením mentorky ošetřovatelské praxe a metodickým vedením pedagoga Ústavu ošetřovatelství

6 Doporučení Student pracuje dle náplně praxe, která vychází z předmětu Ošetřovatelské postupy I. a Teorie ošetřovatelství I. Student zašle služby nejpozději 1.den praxe na a hlásí případné změny První den praxe student požádá mentorku o proškolení BOZP a potvrzení v logbooku Kontroly pedagogů z ÚO

7 Doporučení Student si vezme kontakt na mentorku/oddělení
V případě nemožnosti nastoupit na službu, co nejdříve obeznámí mentorku a garanta předmětu na ÚO Student má nárok po čtyřech hodinách na 30min pauzu

8 Domov sociální péče Hagibor
Mentorka: Vr.s. Jiřina Rychlá Studentka v rámci Erasmu

9 Léčebna Vršovice Mentorka: Tereza Kasíková

10 Domov Sue Ryder Mentorka Mgr. Jana Hrachová

11 Ústřední vojenská nemocnice v Praze Odd. sociální péče
Mentorka: vrchní sestra Bc. Jana Zoufalá

12 Ústřední vojenská nemocnice v Praze Odd. následné péče
Mentorka Bc. Hana Veverová Nikola Bandíková Nicola Bělohlávková Magdaléna Hlasová

13 Ústřední vojenská nemocnice v Praze Léčebna dlouhodobě nemocných
Mentorka Monika Macíková Tereza Blechová Šárka Buršíková Viera Margeťáková

14 Ústřední vojenská nemocnice v Praze Kožní oddělení
Mentorka Mgr. Karla Libertová – vrchní sestra

15 Jednotná uniforma Bílé kalhoty a modrá trička

16 Příprava na praxi Potvrzení o očkování proti Hep. B v indexu nebo logbooku Identifikační karta studenta Popř. karta vyžadovaná zařízením Dle požadavků hygienické vyhlášky 306/2012Sb. Zdravotnická obuv – s páskem přes patu Jednotná uniforma ročníku

17 Náplň Vyplývá z předmětu Ošetřovatelské postupy I. a Teorie ošetřovatelství I. Uvedeno v sylabech předmětu a logbooku Student nečiní nic nad rámec výuky!!!

18 Požadavky k zápočtu 100% účast – každá služba potvrzena zvlášť v logbooku Student zpracuje semestrální práci dle doporučené struktury a osobně odevzdá v tištěné podobě na hodině reflexe praxe dne 24.1. 8-10hod 1. skupina v uč. č. 917 10 – skupina v uč. č. 917 Účast na reflexi je povinná V žádném bodě hodnocení nezíská výsledek neprospěl Plnění výkonů dle logbooku

19 Zadání Semestrální práce
Dlouhodobá péče o pacienta s deficitem soběstačnosti

20 Cíl práce: detailně popsat péči o pacienta s deficitem soběstačnosti v zařízení dlouhodobé péče správně identifikovat míru soběstačnosti pacienta navrhnout řešení vedoucí k udržení či zvýšení soběstačnosti pacienta popsat proces edukace při propuštění do domácího prostředí

21 Specifikace zadání úkolu:
Student vybere jednoho pacienta s deficitem soběstačnosti v minimálně třech oblastech denních aktivit Vybere takového pacienta u kterého se předpokládá dlouhodobý několikatýdenní pobyt. Ve spolupráci s mentorkou a ústním souhlasem pacienta

22 student při první návštěvě zařízení stanoví míru soběstačnosti nemocného na základě zvoleného testu
( Barthel index, Katz Index, Rivermead ADL Scale apod.) odebere ošetřovatelskou anamnézu dle formuláře Ústavu ošetřovatelství 3. LF pro komplexní pohled na problematiku pacienta

23 student se zpětně seznámí s hodnocením soběstačnosti při přijetí pacienta do zařízení
student sleduje a přehodnocuje vývoj soběstačnosti v průběhu pobytu v zařízení v pravidelných časových úsecích – min. 1x za týden

24 student pravidelně popisuje úroveň soběstačnosti v jednotlivých oblastech denních potřeb, detailně popíše nácvik soběstačnosti v jednotlivých oblastech a dílčí výsledky nácviku popsána bude činnost multidisciplinárního týmu ve vztahu k soběstačnosti, dále student sleduje spolupráci s rodinou

25 dále bude popsán stav při propuštění, návaznost péče na jiná zařízení, agenturu domácí péče, spolupráce s rodinou, edukace pacienta a rodiny při propuštění do domácího prostředí

26 cokoliv zajímavého vztahující se k práci může být zdokumentováno fotograficky po souhlasu sestry mentorky, která je zástupcem zařízení student nepořizuje fotografie na kterých by byl pacient identifikovatelný nepoužívá identifikační údaje jako je např. rodné číslo, jméno apod.!!!

27 součástí záznamu je reflexe zkušenosti, včetně zamyšlení se nad relevantními etickými, právními a odbornými aspekty péče o nesoběstačné pacienty. použité a studované zdroje budou uvedeny dle citační ISO normy, která je umístěna např. na stránkách 3. LF UK

28 Hodnocení práce 1. skupina Mgr. Vytejčková - všichni studenti z ÚVN
2. skupina Mgr. Bakusová – Léčebna Oblouková, Hagibor, Sue Ryder Učitel má týden na zhodnocení práce Při nedodržení doporučení pro zpracování bude práce navrácena k přepracování

29 Konzultace a udělení zápočtu
Garant předmětu: Mgr. Renata Vytejčková Ústav ošetřovatelství 3. LF UK, místnost č. 415 Pouze v konzultačních hodinách

30 Osobní cíle studenta Vztahují se k souvislé praxi
Individuální, konkrétní cíle pro osobní rozvoj budoucí sestry Každý 5 cílů Bude zhodnoceno při reflexi

31 Dotazy?


Stáhnout ppt "Odborná praxe v semestru I."

Podobné prezentace


Reklamy Google