Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. 1. Ročník Ak. rok 2013/14.  získat a upevnit si praktické dovednosti v oblasti základní ošetřovatelské péče  upevnit a rozšířit dovednosti získané.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. 1. Ročník Ak. rok 2013/14.  získat a upevnit si praktické dovednosti v oblasti základní ošetřovatelské péče  upevnit a rozšířit dovednosti získané."— Transkript prezentace:

1 1. 1. Ročník Ak. rok 2013/14

2  získat a upevnit si praktické dovednosti v oblasti základní ošetřovatelské péče  upevnit a rozšířit dovednosti získané během studia  samostatné plánování ošetřovatelské péče  propojovat teoretické vědomosti z jednotlivých oborů v klinické praxe  zdokonalovat své dovednosti v komunikaci s nemocnými i se členy zdravotnického týmu

3  Student svědomitě plní požadavky k ukončení předmětů Ošetřovatelské postupy I. a Teorie ošetřovatelství I.  Očkování proti Hepatitidě B

4 Lůžková zařízení  domov pro seniory  oddělení následné péče  oddělení dlouhodobé péče  sociální péče  léčebny dlouhodobě nemocných apod.  …..

5  V průběhu 5-ti týdnů 200 hodin (minus 8 h úvod a reflexe)  Max.48 hod týdně  Denní, noční,víkendové služby  Převažují denní služby v týdnu  Max. 2 noční služby za sebou, max. 3 dvanáctihodinové denní služby za sebou  Vánoční prázdniny 23.12. až 4.1.2013  Pod vedením mentorky ošetřovatelské praxe a metodickým vedením pedagoga Ústavu ošetřovatelství

6  Student pracuje dle náplně praxe, která vychází z předmětu Ošetřovatelské postupy I. a Teorie ošetřovatelství I.  Student zašle služby nejpozději 1.den praxe na renatavytejckova@seznam.cz a hlásí případné změnyrenatavytejckova@seznam.cz  První den praxe student požádá mentorku o proškolení BOZP a potvrzení v logbooku  Kontroly pedagogů z ÚO

7  Student si vezme kontakt na mentorku/oddělení  V případě nemožnosti nastoupit na službu, co nejdříve obeznámí mentorku a garanta předmětu na ÚO  Student má nárok po čtyřech hodinách na 30min pauzu

8  Mentorka:  Vr.s. Jiřina Rychlá  Studentka v rámci Erasmu

9  Mentorka: Tereza Kasíková

10  Mentorka Mgr. Jana Hrachová

11  Mentorka: vrchní sestra  Bc. Jana Zoufalá

12  Mentorka Bc. Hana Veverová  Nikola Bandíková  Nicola Bělohlávková  Magdaléna Hlasová

13  Mentorka Monika Macíková  Tereza Blechová  Šárka Buršíková  Viera Margeťáková

14  Mentorka Mgr. Karla Libertová – vrchní sestra

15  Bílé kalhoty a modrá trička

16  Potvrzení o očkování proti Hep. B v indexu nebo logbooku  Identifikační karta studenta  Popř. karta vyžadovaná zařízením  Dle požadavků hygienické vyhlášky 306/2012Sb.  Zdravotnická obuv – s páskem přes patu  Jednotná uniforma ročníku

17  Vyplývá z předmětu Ošetřovatelské postupy I. a Teorie ošetřovatelství I.  Uvedeno v sylabech předmětu a logbooku  Student nečiní nic nad rámec výuky!!!

18  100% účast – každá služba potvrzena zvlášť v logbooku  Student zpracuje semestrální práci dle doporučené struktury a osobně odevzdá v tištěné podobě na hodině reflexe praxe dne 24.1.  8-10hod 1. skupina v uč. č. 917  10 – 12 2. skupina v uč. č. 917  Účast na reflexi je povinná  V žádném bodě hodnocení nezíská výsledek neprospěl  Plnění výkonů dle logbooku

19 Semestrální práce  Dlouhodobá péče o pacienta s deficitem soběstačnosti 

20  detailně popsat péči o pacienta s deficitem soběstačnosti v zařízení dlouhodobé péče  správně identifikovat míru soběstačnosti pacienta  navrhnout řešení vedoucí k udržení či zvýšení soběstačnosti pacienta  popsat proces edukace při propuštění do domácího prostředí

21  Student vybere jednoho pacienta s deficitem soběstačnosti v minimálně třech oblastech denních aktivit  Vybere takového pacienta u kterého se předpokládá dlouhodobý několikatýdenní pobyt.  Ve spolupráci s mentorkou a ústním souhlasem pacienta

22  student při první návštěvě zařízení stanoví míru soběstačnosti nemocného na základě zvoleného testu  ( Barthel index, Katz Index, Rivermead ADL Scale apod.)  odebere ošetřovatelskou anamnézu dle formuláře Ústavu ošetřovatelství 3. LF pro komplexní pohled na problematiku pacienta

23  student se zpětně seznámí s hodnocením soběstačnosti při přijetí pacienta do zařízení  student sleduje a přehodnocuje vývoj soběstačnosti v průběhu pobytu v zařízení v pravidelných časových úsecích – min. 1x za týden

24  student pravidelně popisuje úroveň soběstačnosti v jednotlivých oblastech denních potřeb, detailně popíše nácvik soběstačnosti v jednotlivých oblastech a dílčí výsledky nácviku  popsána bude činnost multidisciplinárního týmu ve vztahu k soběstačnosti, dále student sleduje spolupráci s rodinou

25  dále bude popsán stav při propuštění, návaznost péče na jiná zařízení, agenturu domácí péče, spolupráce s rodinou, edukace pacienta a rodiny při propuštění do domácího prostředí

26  vztahující se k práci může být zdokumentováno fotograficky  po souhlasu sestry mentorky, která je zástupcem zařízení  student nepořizuje fotografie na kterých by byl pacient identifikovatelný  nepoužívá identifikační údaje jako je např. rodné číslo, jméno apod.!!!

27  součástí záznamu je reflexe zkušenosti, včetně zamyšlení se nad relevantními etickými, právními a odbornými aspekty péče o nesoběstačné pacienty.  použité a studované zdroje budou uvedeny dle citační ISO normy, která je umístěna např. na stránkách 3. LF UK

28  1. skupina Mgr. Vytejčková - všichni studenti z ÚVN  2. skupina Mgr. Bakusová – Léčebna Oblouková, Hagibor, Sue Ryder  Učitel má týden na zhodnocení práce  Při nedodržení doporučení pro zpracování bude práce navrácena k přepracování

29  Garant předmětu: Mgr. Renata Vytejčková  Ústav ošetřovatelství 3. LF UK, místnost č. 415  renatavytejckova@seznam.cz renatavytejckova@seznam.cz  Pouze v konzultačních hodinách

30  Vztahují se k souvislé praxi  Individuální, konkrétní cíle pro osobní rozvoj budoucí sestry  Každý 5 cílů  Bude zhodnoceno při reflexi

31  Dotazy?


Stáhnout ppt "1. 1. Ročník Ak. rok 2013/14.  získat a upevnit si praktické dovednosti v oblasti základní ošetřovatelské péče  upevnit a rozšířit dovednosti získané."

Podobné prezentace


Reklamy Google